Pályázat a Qualitative Production Gépipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (QP Zrt.) és a Magyar Tudományos Akadémia által alapítandó díj elnevezésére

2018. szeptember 17.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke
pályázatot hirdet

a Qualitative Production Gépipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (QP Zrt.) és a Magyar Tudományos Akadémia által alapítandó

díj elnevezésére.

Az alapítandó díj keretében évente valamennyi tudományterület innovációs alkalmazhatóságot is magában hordozó kiemelkedő teljesítményének elismerésére kerül sor azon 45 év alatti magyar kutatók, szakemberek körében, akik kutatási tevékenységüket elsősorban Magyarországon fejtik ki, és Phd tudományos fokozattal rendelkeznek (5 fő). A díjazottak közül egy fő határon túli magyar tudós.

Jelen pályázat célja az alapítandó díj elnevezése.

Pályázni olyan elnevezéssel lehet, amely kifejezésre juttatja a díj lényegét és kreatív, ugyanakkor felismerhető módon tartalmazza az adományozó cég, a QP Zrt. nevének Q és P betűit, akár egymástól elkülönülten is. Egy pályázat több javaslatot is tartalmazhat.

A díj elnevezésére pályázhatnak az MTA kutatóhálózatának, valamint a Támogatott Kutatócsoportok Irodájának kutató munkatársai.

Pályázni az itt letölthető jelentkezési lap kitöltésével lehet.

A pályázatok beadási határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázatokat kérjük a következő címre küldjék:
elnokseg@titkarsag.mta.hu

A tárgyban kérjük megjelölni: „QP Zrt. díjának elnevezése”

A nyertes pályázó díja: 100.000 Ft, azaz százezer forint.

A benyújtott pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia alelnökeiből és a QP Zrt. képviselőjéből álló zsűri bírálja el 2018. október 08. napjáig.

A bírálat eredményéről a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága elektronikus levél útján értesíti a pályázókat a zsűri döntésétől számított 5 munkanapon belül.

A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat az elnokseg [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre jelezheti.

A pályázat pdf-ben ide kattintva letölthető.

Lovász László

elnök