Pályázati felhívás: Szádeczky-Kardoss Elemér-díj

Pályázati felhívás

Az MTA Földtudományok Osztálya Szádeczky-Kardoss Elemér-díj Kuratóriuma pályázatot hirdet Szádeczky-Kardoss Elemér-díjra


A díj elsősorban már publikált tudományos munkák elismerésére szolgál. A díjra a földtudományok területén tevékenykedő 40 év alatti oktatók és kutatók pályázhatnak, 5 évnél nem régebbi magyar vagy angol nyelven publikált könyvvel, könyvrészlettel, cikkel. (A pályázatra PhD-értekezés nem nyújtható be.)

A pályázatra a kuratórium elsősorban egyéni tudományos teljesítményen alapuló munkákat vár. Amennyiben a pályázó egy kollektíva tudományos eredményeit nyújtja be, akkor a pályázat alapjául szolgáló tudományos eredményben a pályázó egyéni részesedésének meg kell haladnia az 50%-ot. Utóbbi esetben a pályázat benyújtásának feltétele a pályázó és a társszerzők hiánytalan, egyénenkénti, előzetes írásos nyilatkozattétele a pályázat alapjául szolgáló tudományos eredménybeli részesedésről a saját eredmény %-ban feltüntetett arányával.

A kuratórium állásfoglalása értelmében a pályázatra egy fő csak egy pályamunkát nyújthat be, továbbá egy személy csak két alkalommal részesülhet díjazásban.

A pályázatot az MTA Földtudományok Osztályára (1051 Budapest, Nádor u.7.) 2018. június 15-ig lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell a pályázó tudományos önéletrajzát (születési év, lakáscím, elérhetőség: telefonszám, e-mail cím feltüntetésével) és a pályázatra benyújtott munkát egy nyomtatott példányban, továbbá – amennyiben szükséges – a társszerzői nyilatkozatokat. A pályázati anyagot a fold@titkarsag.mta.hu címre elektronikus formában is meg kell küldeni. A határidőn túl érkezett pályázatok elbírálására nem kerül sor.

A benyújtott pályázatokat a kuratórium 2018. szeptember 4-ig bírálja el.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre az MTA Földtudományok Osztályának szeptemberi osztályülésén kerül sor.
Budapest, 2018. március 21.

Bozó László s. k.
az MTA rendes tagja,
a kuratórium elnöke