MTA-KE-SZIE Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport álláshirdetése

2018. július 4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia
Támogatott Kutatócsoportok Irodája
igazgatója pályázatot hirdet
az
MTA-KE-SZIE Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport
1 fő
közalkalmazotti tudományos munkatárs vagy főmunkatárs munkakör betöltésére

Feladatok:

 • a mikotoxinok élelmiszerbiztonsági és egészségügyi veszélyeinek feltárását célzó kutatáson belül feladat az állatkísérletek tervezése, lebonyolításának irányítása, eredmények rögzítése, statisztikai analízise;
 • az eredmények közlése nemzetközi és hazai szaklapokban és konferenciákon;
 • aktív részvétel pályázatok elkészítésében, doktori témák vezetésében.

Pályázati feltételek:

 • egyetem, releváns MSc végzettség;
 • tudományos (doktori, PhD) fokozat;
 • megfelelő szintű angol nyelvtudás;
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány);
 • nagyfokú precizitás, jó szervezőképesség és strukturált munkavégzés;
 • csapatban, illetve kollaborációban végzett munka képessége.

Előnyt jelent:

 • agrármérnök vagy állatorvos végzettség;
 • állatkísérletes munkában és állatkísérletek engedélyeztetésében való jártasság;
 • kutatói és/vagy témavezetői tapasztalat .

Illetmény és juttatások: Jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a végrehajtására kiadott 477/2013. (XII.17.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések alkalmazandók.

A kinevezés határozott időre, 2018.09.01-től2022.06.30-ig) szól. A munkakör az elbírálást követően 2018.09.01-én betölthető, 3 hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege: Napi 8 órás teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar, Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.)

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajzot;
 • motivációs levelet a fizetési igény megjelölésével;
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatát;
 • a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázatokat egy példányban 2018.07.31-én 24 óráig kell postára adni, Dr. Kovács Melinda KE AKK, 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. címre.

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a kutatói munkakörre”

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor. A TKI igazgatója a Kutatócsoport vezetőjével konzultálva dönt az állás betöltéséről. A sikeres pályázó a döntést követő 3 napon belül értesítést kap.

A pályáztatott munkakörrel és az illetménnyel kapcsolatban felvilágosítást ad: Dr. Kovács Melinda (kovacs [dot] melinda [at] ke [dot] hu, +36 20 463 7826)