RSS
121441

Doktori ügyek

Korábban a Doktori Tanács oldalain nyilvánosságra hoztuk, hogy az MTA 184. közgyűlése az MTA doktora cím megszerzésével kapcsolatos szabályokon is módosított, aminek értelmében 2013 szeptemberétől már folyamatosan nyújthatók be a kérelmek. Ez a közgyűlési döntés egy közel 3 éves folyamatot zárt le, amely során megújultak a tudományos osztályok doktori eljárással kapcsolatos ügyrendjei és követelményrendszerei. A módosítások érvényre jutásával egyrészt egyszerűsödik az ügymenet, illetve az eljárás néhány korábban nem tökéletesen tisztázott lépése egyértelművé válik. Tagadhatatlan azonban az a tény is, hogy az osztályoknak az eljárás elindításához kapcsolódó minimumkövetelményei növekedtek.

A 2013 szeptemberében hatályba lépő, az osztályra vonatkozó teljes szabályrendszer a következő helyről tölthető le:

Az osztály követelményrendszerében felsorolt adatlapok kitölthető változatai:

Szeretnénk felhívni a figyelmét azon pályázóknak, akik 2012. december 15-e után regisztráltak a Doktori Tanács internetes rendszerében (és még nem kaptak engedélyt a benyújtásra), hogy az alkalmazandó szabályrendszert a benyújtás időpontja határozza meg. 2013. szeptember 1-e előtt csak azok a pályázók véglegesíthették és nyújthatták be a doktori pályázatukat, akik 2012. december 15-ig regisztráltak a Doktori Tanács internetes rendszerében és engedélyt kaptak a pályázatuk benyújtásra.

Azon pályázatok esetében alkalmazandó szabályok, akik 2012. december 15-ig regisztráltak és engedélyt kaptak a pályázatuk benyújtására: 

Ügyrend az MTA VIII. Biológiai Tudományok Osztályának az MTA doktora tudományos cím megszerzéséért indított eljárásban való közreműködéséről (hatályos: 2012. november 27., elsőként a 2013. februári benyújtások esetében kell alkalmazni):

Követelmények a doktori műre és a tézisekre vonatkozóan: A doktori habitusvizsgálat tudománymérési követelményei: A doktori habitusvizsgálat tudományos közéleti követelményei: Mit kell a kérelmezőnek benyújtania? Információk az MTA Doktori címre pályázók részére a MTA Biológiai Tudományok Osztályán: Kérelem:
  • 1_sz_adatlap (A kérelmet az internetes rendszer állítja elő az adatok rögzítése után.)
Tudományos munkásság összefoglalása: Publikációs adatlap: Tudományos közéleti adatlap: