V. Orvosi Tudományok Osztálya

A Klinikai Tudományos Bizottság munka- és albizottságai

Baldauf Zsolt

Áttekintés

Infektológiai Munkabizottság

Orvostörténeti Munkabizottság

Gyógyszerészettörténeti Albizottság

Infektológiai Munkabizottság

Kárpáti Sarolta, az orvostudomány doktora (elnök)

Erdős Melina PhD

Horváthné Hajdú Edit PhD

Ludwig Endre, az orvostudomány kandidátusa

Maródi László, az orvostudomány doktora

Mándi Yvette, az orvostudomány doktora

Nagy Erzsébet, az orvostudomány doktora

Reuter Gábor, az MTA doktora

Ternák Gábor PhD

vissza az áttekintéshez

Orvostörténeti Munkabizottság

Kapronczay Károly, az MTA doktora (elnök)

Magyar László András (titkár)

Ambrus Tünde PhD (Csehország)

Balázs Péter, az orvosttudományok kandidátusa

Forrai Judit, az MTA doktora

Gazda István, a történelemtudomány kandidátusa

Gömör Béla, az orvostudomány kandidátusa

Kapronczay Katalin PhD

Kiss László, a tudományok kandidátusa (Szlovákia)

Molnár László PhD

Molnár Péter, az orvostudományok kandidátusa

Sótonyi Péter, az MTA rendes tagja

Szollár Lajos, az orvostudomány doktora

Varga Benedek

Tanácskozási jogú tagok:

Cseh Károly, az MTA doktora

Debrődi Gábor

Lozsádi Károly, az orvostudomány doktora

id. Módis László, az orvostudomány doktora

Monos Emil, az orvostudomány doktora

Péter Mária

Romics Imre, az orvostudomány doktora

Tatár György

Tompa Anna, az orvostudomány doktora

Tiszteletbeli tag:

Réthelyi Miklós, az orvostudomány doktora

vissza az áttekintéshez

Gyógyszerészettörténeti Albizottság

Ambrus Tünde PhD (elnök)

Budaházi István

Csupor Dezső PhD

Papp Nóra PhD

Péter Mária

Tatár György

vissza az áttekintéshez