V. Orvosi Tudományok Osztálya

Tanácskozási jogú tagok

Baldauf Zsolt

Bagdy György, az MTA doktora, a Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottság társelnöke

Buday László, az MTA levelező tagja, az Elméleti Orvostudományi Bizottság elnöke

Harsányi László, az orvostudomány kandidátusa, a Klinikai Műtéti Tudományos Bizottság elnöke

Hortobágyi Tibor, az MTA doktora, a Klinikai Idegtudományi Bizottság elnöke

Kemény Lajos, az MTA doktora, a Klinikai Tudományos Bizottság elnöke

Klebovich Imre, az MTA doktora, a Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottság társelnöke

Sperlágh Beáta, az MTA doktora, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet delegáltja

Vokó Zoltán, az MTA doktora. a Megelőző Orvostudományi Bizottság elnöke

Zelles Tivadar, az MTA doktora, a fogorvostudomány képviselője