V. Orvosi Tudományok Osztálya

Tanácskozási jogú tagok

Baldauf Zsolt

Hortobágyi Tibor PhD, a Klinikai Idegtudományi Bizottság elnöke

Klebovich Imre, az MTA doktora, a Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottság elnöke

Ondrejka Pál, az orvostudomány kandidátusa, a Klinikai Műtéti Tudományos Bizottság elnöke

Sperlágh Beáta, az MTA doktora, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet delegáltja

Vokó Zoltán, az MTA doktora. a Megelőző Orvostudományi Bizottság elnöke

Zelles Tivadar, az MTA doktora, a fogorvostudomány képviselője