V. Orvosi Tudományok Osztálya

Állandó bizottságok

Áttekintés


Akusztikai Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Vicsi Klára, az MTA doktora

Titkár:
Olaszy Gábor, az MTA doktora
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
Tel.: +36 1 4633883
Fax: +36 1 4633107

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Állatkísérleti Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Furka István, az orvostudomány doktora

Tiszteletbeli elnök:
Bertók Lóránd, az orvostudomány doktora

Alelnök:
Boros Mihály, az MTA doktora

Titkár:
Csikó György, az állatorvos-tudomány kandidátusa
1046 Budapest, Nádor u. 75.
Tel.: 230-2145
E-mail: csiko.gyorgy@aotk.szie.hu

Tagok:
Dinnyés András János, az MTA doktora
Faller József, az orvostudomány doktora
Fekete Sándor György, az MTA doktora
Gyertyán István, PhD
Lantos János, az orvostudomány kandidátusa
Liker András, az MTA doktora
Magyar Tibor, az MTA doktora
Németh Tibor, PhD
Rosivall László, az orvostudomány doktora
Sántha Miklós, PhD
Szendrő Zsolt, az MTA levelező tagja
Szondy Julianna Zsuzsanna, az MTA doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Bioinformatikai Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Patthy László, az MTA rendes tagja

Alelnök:
Harrach Balázs, az MTA levelező tagja
Miklós Dezső, PhD

Tagok:
Melegh Béla, az MTA doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Demográfiai Bizottság

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Spéder Zsolt, PhD

Titkár:
Őri Péter, PhD
KSH Népességtudományi Kutatóintézet
1024 Budapest, Buday László utca 1-3.
E-mail: ori@demografia.hu

Tagok:
Ádány Róza, az orvostudomány doktora
Blazovich László, az MTA doktora
Demény Pál György, az MTA külső tagja
Dövényi Zoltán, az MTA doktora
Elekes Zsuzsanna, az MTA doktora
Faragó Tamás, a szociológiai tudomány doktora
Gyémánt Richárd, PhD
Gyenis Gyula, a biológiai tudomány kandidátusa
Hajnal Béla, a közgazdaság-tudomány kandidátusa
Halmos Tamás, az orvostudomány doktora
Hoóz István, a szociológiai tudomány doktora
Husz Ildikó, PhD
Illés Sándor, PhD
Józan Péter, az MTA doktora
Katona Tamás, PhD
Klinger András, a szociológiai tudomány kandidátusa
Kovács Zoltán, az MTA levelező tagja
Kovacsicsné Nagy Katalin, az állam- és jogtudomány doktora
L. Rédei Mária, az MTA doktora
Lampek Kinga, PhD
Moksony Ferenc, az MTA doktora
Szabó Kálmán, a szociológiai tudomány kandidátusa
Tompa Anna, az orvostudomány doktora
Tóth Pál Péter, az MTA doktora
Utasi Ágnes, az MTA doktora
Vavró István, az állam- és jogtudomány doktora

Tanácskozási jogú tagok:
Kocsis Károly, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Klebovich Imre, az MTA doktora

Társelnök:
Bagdy György, az MTA doktora

Titkár:
Szökő Éva, az MTA doktora
Semmelweis Egyetem
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: +36 1 2102930 / 56324
Fax: +36 1 2104411

Tagok:
Blaskó Gábor, az MTA rendes tagja
Blaskó György, az orvostudomány doktora
Deli Mária Anna, az MTA doktora
Fülöp Ferenc, az MTA rendes tagja
Görög Sándor, az MTA rendes tagja
Herczegh Pál, a kémiai tudomány doktora
Hódi Klára, az MTA doktora
Hohmann Judit, az MTA doktora
Keserű György Miklós, az MTA doktora
Kőszeginé Szalai Hilda, PhD
Marosi György, az MTA doktora
Mátyus Péter, az MTA doktora
Noszál Béla, a kémiai tudomány doktora
Paál Tamás, a kémiai tudomány kandidátusa
Perjési Pál, a kémiai tudomány kandidátusa
Pintér Erika, az MTA doktora
Szabóné Révész Piroska, az MTA doktora
Szőke Éva, a biológiai tudomány doktora
Takácsné Novák Krisztina, az MTA doktora
Tekes Kornélia, az MTA doktora
Tihanyi Károly, az orvostudomány kandidátusa
Tósaki Árpád, az MTA doktora
Tóth István, az MTA doktora
Török Tamás, az orvostudomány doktora
Vecsernyés Miklós, PhD
Vincze Zoltán, az orvostudomány kandidátusa
Zelkó Romána, az MTA doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Hidrológiai Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Vágás István, a műszaki tudomány doktora

Elnökhelyettes:
Szőcs Teodóra, PhD

Titkár:
Baranya Sándor, PhD
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9.
Tel.: +36 1 4632247
Fax: +36 1 4631879

Tagok:
Bakonyi Péter, PhD
Bender Tamás, az MTA doktora
Berczik Árpád, az MTA rendes tagja
Bíró Péter, az MTA rendes tagja
Dévai György, az MTA doktora
G. Tóth László, az MTA doktora
Gribovszki Zoltán, PhD
Hajnal Géza, PhD
Jolánkai Géza, az MTA doktora
Józsa János Balázs, az MTA levelező tagja
Kovács Balázs, PhD
Krámer Tamás, PhD
Mádlné Szőnyi Judit, PhD
Rákóczi László, a műszaki tudomány kandidátusa
Szalai Sándor, a földrajztudomány kandidátusa
Szanyi János, PhD
Székely Ferenc, az MTA doktora
Szilagyi Jozsef, az MTA doktora
Szűcs Péter, az MTA doktora
Várallyay György, az MTA rendes tagja
Varsányi Zoltánné, az MTA doktora
Záray Gyula, a kémiai tudomány doktora

Tanácskozási jogú tagok:
Szarka László Csaba, az MTA levelező tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Környezet és Egészség Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Poór Gyula, az MTA doktora

Társelnök:
Petrányi Győző, az MTA rendes tagja
Sótonyi Péter, az MTA rendes tagja

Tagok:
Borhidi Attila, az MTA rendes tagja
Bozó László, az MTA rendes tagja
Falus András, az MTA rendes tagja
Győri Zoltán, az MTA doktora
Horváth József, az MTA rendes tagja
Király Zoltán, az MTA rendes tagja
Kosztolányi György, az MTA rendes tagja
Kőmíves Tamás, az MTA rendes tagja
Lénárd László, az MTA rendes tagja
Németh Tamás, az MTA rendes tagja
Orosz László, az MTA rendes tagja
Pálmai Ottó,
Raskó István, az orvostudomány doktora
Siklós László, az MTA doktora
Szarka László Csaba, az MTA levelező tagja
Virág László, az MTA doktora

Állandó meghívott:
Balázs Ervin, az MTA rendes tagja
Barna Balázs, az MTA levelező tagja
Cseh Károly, az MTA doktora
Csépe Valéria, az MTA levelező tagja
dr. Cs. Pavisa Anna,
Kántor Sámuel,
Szemes Imre, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa
Tardy János, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Prószéky Gábor, az MTA doktora

Társelnök:
Siptár Péter, az MTA doktora

Titkár:
Tóth Etelka, PhD
1041 Budapest, Rózsa u. 63.
Tel.: +36 70 2573872
E-mail: tothetelka01@t-online.hu

Tagok:
Antalné Szabó Ágnes, PhD
Borhidi Attila, az MTA rendes tagja
Bősze Péter, az orvostudomány doktora
Csépe Valéria, az MTA levelező tagja
Csiszár Imre, az MTA rendes tagja
Gercsák Gábor, PhD
Gerstner Károly, PhD
Gósy Mária, a nyelvtudomány doktora
Gyuris Beáta, PhD
Heltainé Nagy Erzsébet, a nyelvtudomány kandidátusa
Ittzés Nóra, PhD
Kádár Béla, az MTA rendes tagja
Keszler Borbála, az MTA doktora
Kiss Jenő, az MTA rendes tagja
Laczkó Krisztina, PhD
Ludányi Zsófia, PhD
Mártonfi Attila, PhD
Nagy József, PhD
Nyomárkay István, az MTA rendes tagja
Pócs Tamás, az MTA rendes tagja
Raátz Judit, PhD
Sólyom Jenő, az MTA rendes tagja
Szathmári István, a nyelvtudomány doktora
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja
Tomcsányi Pál, az MTA rendes tagja
Tóth Valéria, az MTA doktora
Vajna Zoltán, az MTA rendes tagja

Tanácskozási jogú tagok:
Földi Ervin,
Hőnyi Ede,
Zimányi Árpád, a nyelvtudomány kandidátusa

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Láng Benedek, PhD

Elnökhelyettes:
Németh József, a történelemtudomány kandidátusa

Titkár:
Gecser Ottó, PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 2090555 / 6840
E-mail: gecsero@elte.hu

Tagok:
Ádám József, az MTA rendes tagja
Alpárné Szála Erzsébet, PhD
Bodnár M. István, a filozófiai tudomány kandidátusa
Fehér Márta, a filozófiai tudomány doktora
Gazda István, a történelemtudomány kandidátusa
Gurka Dezső, PhD
Hronszky Imre, a filozófiai tudomány kandidátusa
Hujter Mihály, a matematikai tudomány kandidátusa
Inzelt György, a kémiai tudomány doktora
Kampis György, a filozófiai tudomány doktora
Kántor Sándorné Varga Tünde, PhD
Kapronczay Károly, az MTA doktora
Klinghammer István, az MTA rendes tagja
Laki János, a filozófiai tudomány kandidátusa
Major György, az MTA rendes tagja
Radnai Gyula, a fizikai tudomány kandidátusa
Sitkei György, az MTA rendes tagja
Sótonyi Péter, az MTA rendes tagja
Szabó Péter Gábor, PhD
Szögi László, a történelemtudomány kandidátusa
Tanács János, PhD
Varró Sándor, az MTA doktora
Vasas Lívia, PhD
Venetianer Pál, az MTA rendes tagja
Zemplén Gábor Áron, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.