Az MTA tudományos osztályainak rendezvényei

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Az ismeretlen klasszikus. Tudományos ülésszak Berzsenyi Dániel életművéről

Emlékezet, Identitás, Kultúra. Kulturális örökség, emlékezethelyek, emlékezettörténet

Szótárírás és szótárhasználat a modern technológiák korában

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

A felsőoktatási intézmények hozzáadott értéke

A Lendület program a bölcsészettudományokban

Az oktatás korproblémái

Emlékezet, Identitás, Kultúra. Kulturális örökség, emlékezethelyek, emlékezettörténet

III. Matematikai Tudományok Osztálya

Újdonságok a prímszámokról

IV. Agrártudományok Osztálya

A baromfitenyésztés és árutermelés időszerű kérdései

Innováció az erdő-, vad- és faanyag gazdálkodásban

V. Orvosi Tudományok Osztálya

Környezet, egészség és népbetegségek

A rákos betegek ellátásának helyzete és problémái hazánkban

Népegészségtani kutatások folytató doktori iskolák interdiszciplináris fóruma

VI. Műszaki Tudományok Osztálya

Polimer anyagtudomány: módszeres kutatás a fenntartható fejlődésért

Változások vizeinkben – lehetséges okok, bizonytalanságok

Simonyi Károly öröksége a fizikában és a műszaki tudományokban

Műemlék, identitás, rekonstrukció

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

A kutatás szolgálatában: 20 éves az Alapítvány a magyar peptid- és fehérjekutatásért

A kolloidikától a nanotechnológiáig – új kihívások, új megoldások

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Molekuláris biodiverzitás: taxonómia, filogenetika, filogeográfia

Ladislav Mucina (az MTA tiszteleti tagja) Evolution of Biodiversity: A Southern Hemisphere Perspective

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Dogmatika és praxis – irányok és irányváltások a XXI. század magyar börtönügyében

Módszertani dilemmák a statisztikában – 40 éve alakult a Jövőkutatási Bizottság

Állam- és jogtudomány jogtörténet nélkül?

Emlékezet, Identitás, Kultúra. Kulturális örökség, emlékezethelyek, emlékezettörténet

A közgazdaságról a középiskolákban – kerekasztal a közgazdasági analfabetizmus ellen

X. Földtudományok Osztálya

A vízgazdálkodás meteorológiai vonatkozásai (42. Meteorológiai Tudományos Napok)

Az ásványtani, kőzettani és geokémiai felsőoktatási műhelyeink éves találkozója

A mezőgazdasági tevékenységek alkalmazkodása az időjárási és éghajlati szélsőségekhez – Második PannEx magyar nemzeti szeminárium

Honnan fúj a szél? – A repülésmeteorológiától az energetikáig

Oknyomozó földtudomány: a geoszférák fejlődése és kapcsolatrendszere

XI. Fizikai Tudományok Osztálya

Simonyi Károly öröksége a fizikában és a műszaki tudományokban

Emlékülés Konkoly Thege Miklós tiszteletére, halálának 100. évfordulója alkalmából