Az MTA területi és határon túli bizottságainak programjai

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága (DAB)

A tanulás és művelődés aspektusai Magyarországon

A Magyar Tudomány Ünnepe „Oknyomozó tudomány” központi témához kapcsolódó ünnepség Debrecenben

Buda Ferenc: Himnusz haza

„Mi, magyarok”

Erdészettudományi mozaik – Pillanatképek a hazai erdészeti kutatás jelenéről

Mennyire hallatszik a tudomány hangja? – Sóhajok vagy vészcsengő az éghajlatváltozás hatásainak kivédésére

A helyi önkormányzatok szerepe a környezeti jog és politika alakításában

Élelmiszerbiztonság – kihívások és megoldások

A természet könyvének nyelve

Nagy Imre, a Sárrét költőjének Tücsök a máglyán című estje

Fejezetek a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetében folyó talajtani, környezetbiológiai kutatásokból

A Nobel-díjas kém

Az MTA Miskolci Területi Bizottsága (MAB)

Az MTA MAB ünnepi ülése a Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére

Palóczy László, a népképviseleti országgyűlés korelnöke és a miskolci református egyház segéd-főgondnoka

MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport eredményei

Az MTA MAB Biológiai Szakbizottságának tudományünnepi rendezvénye

Páratlan esték a MAB-ban

Új kihívások a XXI. század magánjogi felelősségében

Inverziós Ankét 2016

Közös vizeink – Naše spoločné vody

A Magyar Tudomány Ünnepe Nógrádban

A víz – az emberiség bölcsője és éltetője

Sorsfordulók

Páratlan esték a MAB-ban

A genderkutatás aktuális kérdései – multidiszciplináris megközelítésben


Az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB)

Pécs Workshop on Cognitive and Developmental Psychology – Social Cognition

Oknyomozó ökonometria – Kauzalitástesztek a modellspecifikációban

A Magyar Tudomány Ünnepe pécsi megnyitója

Planetáriumok és bemutató csillagvizsgálók szerepe az oktatásban – Workshop

Szakmódszertani innovációk a Pécsi Tudományegyetemen

1956 előzményei és utóélete – vidéki miliőkben

„Az erdészeti kutatások eredményei a hazai erdőgazdálkodás fejlődésében”

„A Pécsett született, de nem ismert Walek Károly egyetemi tanárra emlékezünk”

Szigetvár története a közép- és kora újkorban. Régészeti adatok a település történetéből

Az 1956-os forradalom visszhangja Ibero-Amerika országaiban

Az MTA Szegedi Területi Bizottsága (SZAB)

Sinkó János: Üzenetek

Közelebb Európához

Új kihívások a gyógyszerkémiában

Ünnepi tudományos emlékülés prof. dr. Lázár György tiszteletére

Imagine, what you hear! – Oknyomozó tudomány

A Föld- és Környezettudományi Szakbizottság ünnepi tudományos ülése

Globális egészségfejlesztés a magyar felsőoktatási rendszerben – Az egészségfejlesztő egyetem. Kutatás, oktatás, tanácsadás, életmód programok, sportrendezvények. Külföldi, hazai egyetemek tapasztalatai

A hatóanyagkutatástól a gyógyszerformáig

A Bibó István emlékkönyv, 1979

A Minker Emil Orvostörténeti Munkabizottság ünnepi tudományos ülése

Oknyomozó irodalom(tudomány)

A sokszínű tehetség

A környezet szerepe a biológiai kutatások objektumainak eltérő szerveződési skáláin

Könyvbemutató – A Nobel-díjas kém (Dokumentumregény Szent-Györgyi Albert életéről) című mű

Az újmódi népvándorlásnak néhány kardinális oka (Polemikus megközelítés)

Ünnepi hangverseny a jubiláló magyar zeneszerzők mesterműveiből

Az európai iskolák közös értéke – kulturális alapképességek fejlesztése. Demokratikus állampolgárságra képzés kulturális dimenziójának interdiszciplináris megközelítése

Kihívások, okok és lehetséges válaszok a mezőgazdaság és a vidék fejlesztésében

Neveléstudományi kutatás és kutató-képzés az oktatás fejlesztésért

Ápolástudományi kutatások a biztonságos betegellátásért – tények és javaslatok

A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában

Várakozások és gazdasági interakciók

Az autoimmun kórképek klinikai és laboratóriumi diagnosztikai vonatkozásai

A SZAB Fogászati és Szájsebészeti Munkabizottság ünnepi tudományos ülése

Nőgyógyászat – Epileptológia

Az oknyomozó tudomány a betegágy mellett és a diagnosztikai laboratóriumban

Tudás és jog történelmi és társadalmi összefüggései című konferencia Horváth Barna professzor emlékére születésének 120. évfordulója alkalmából

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB)

A Magyar Tudomány Ünnepe a VEAB-ban

A Magyar Tudomány Ünnepe 2016 – ünnepi ülés

A vérképző-rendszeri betegség („myeloproliferativ” kórképek) regiszter magyarországi bevezetésének tapasztalatai. A regiszter nyújtotta információk háziorvosi gyakorlatba ültetésének lehetőségei

Nemzedékek, szociális problémák és a HR

Miért hogyan és hova vándorolnak a halak?

„Korszerű alapolajok és energiatakarékos mobilitás”

Jelenségek, okok, kapcsolatok a kémia tudományterületein belül – a fiatal kutatók szemével

Az amerikai elnökválasztási kampány nyelvpolitikai aspektusai

Az MTA határon túli programjai

Az 1916-os évi katonai betörés és Székelyföld

Partiumi kutatások

Megkötések nélkül 1956-ról

A szellemi tulajdonjog új kihívásai a 21. században

XX. Erdélyi Orvosnapok – Az orvostudomány aktuális kérdései

Széchenyi-konferencia

A gyógyítás székelyföldi apostolai

Oknyomozó tudomány. Adottságok és lehetőségek a magyar tannyelvű szakképzésben – A KAB Oktatás-nevelési és pszichológiai Szakbizottság konferenciája

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Sepsiszentgyörgyi Fiókegyesületének előadásai

7. Matematika és Informatika Alkalmazásokkal Konferencia

Az oknyomozó tudomány a székelyföldi agráriumban – A KAB Agrártudományi Szakbizottságának konferenciája

Az agrártudomány fejlődése

Bolyai Farkas- és Bolyai János-emléknapok

Temesvári magyar képzőművészek tárlata

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben: Oknyomozó tudomány. Megnyitó – plenáris előadások

Emlékkonferencia Marosvásárhely szabad királyi városi rangra való emelésének 400. évfordulójára

XVII. Műszaki Tudományos Ülésszak

Kutatás és tehetséggondozás az erdélyi közgazdasági és gazdálkodástudományi felsőoktatás keretében

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály kolozsvári szekciójának előadásai

Kérdéssorozatok, kutatónemzedékek. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztálya nyelv-, irodalom-, néprajz- és színháztudományi előadásai

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztály filozófiai szekciójának előadásai

Erdélyi Természettudományi Konferencia (ETK’16)

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztálya történelem szekciójának tudományos előadásai