Viharban kormányozni: politikai vezetők válsághelyzetben – új tanulmánykötet az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontból | MTA

Viharban kormányozni: politikai vezetők válsághelyzetben – új tanulmánykötet az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontból

Az extrém helyzetek és a vezetői cselekvés elemzése a politika lényeges, gyakran háttérben maradó sajátosságaira világít rá – ez volt a kiindulópontja annak a kutatócsoportnak, amely Körösényi András politológus vezetésével nemcsak a politikai vezetők válságkezelését, hanem a proaktív vezetői válságértelmezést és a vezetői válsággenerálást is vizsgálta. Eredményeiket egy majd háromszáz oldalas kötetben összegezték. A könyvet kedden délután mutatták be az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban.

2017. november 28.

Mint azt szerkesztői előszavában Körösényi András, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos tanácsadója felidézte, aA kötet ide kattintva letölthető „Válság és politikai vezetés” című kutatás egy doktori szemináriumból nőtt ki, amelyet a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolájában tartott a 2012–13-as tanévben.

Forrás: politologia.tk.mta.hu

Majd még 2013-ban megalapított egy kis kutatócsoportot a téma feltárására az MTA TK Politikatudományi Intézetében. A kezdéshez képest a kutatócsoport tagja maradt Metz Rudolf és Patkós Veronika, majd az első évben csatlakozó Illés Gábor. Egy-egy esettanulmánnyal járult hozzá a munkához Hajdú András, Soós Eszter Petronella és Szántó András. Körösényi Andrással együtt ők alkotják a kötet szerzőgárdáját.

„A szakirodalom középpontjában e témakörben a válságkezelés, azaz a politikai vezetők válságra mint exogén sokkra adott reakciója áll. Kutatásunk ambíciója ezzel szemben az volt, hogy a proaktív vezetői válságértelmezést és a vezetői válsággenerálást is bevonjuk a kutatási tematikába: azaz az endogén természetű válsághelyzeteket is vizsgáljuk. Ez vezetett bennünket a kutatás fogalmi-elméleti keretének megalkotásakor és az esettanulmányok segítségével végzett empirikus kutatásban is. Úgy véltük, hogy az extrém helyzetek és vezetői cselekvés elemzése a politika lényeges, gyakran háttérben maradó sajátosságaira világít rá” – fogalmazott Körösényi András

Az MTA TK PTI gondozásában megjelent, 286 oldalas kötet szerzői amerikai, japán, német, francia, olasz, portugál és magyar esetek segítségével mutatják be a válságkezelés, a válság diszkurzív értelmezése és a kreatív válsággenerálás példáit.