A kettős monarchia – tudományos ülés az Akadémián

Hogyan jöttek létre és miként változtak az Osztrák–Magyar Monarchia jogi keretei? Milyen jellegzetességei voltak a közjogi és a magánjogi kodifikációknak? Milyen elvek mentén folyt a közigazgatási bíráskodás? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre válaszoltak az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottság Jogtörténeti Albizottsága, valamint az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara közös tudományos ülésének előadói. A konferencián készült videó most megtekinthető az mta.hu-n.

2017. május 3.

Az 1867-es kiegyezés megkötését hosszú alkufolyamat előzte meg. Deák Ferenc lényegében már 1861-től olyan közös törvényi alap megteremtésén fáradozott, amely a politikai kibontakozás kiindulópontjául szolgálhatott. A dualista állam létrejöttével a jogalkotási feladatok nem szűntek meg. Sőt, az Andrássy-kormány lázas munkába fogott: nagyjából kétszáz törvényt alkotott az igazságszolgáltatás és a közigazgatás polgári átalakításáról, az oktatás színvonalának emeléséről, a közlekedés fejlesztéséről vagy például a főváros modernizációjáról.

Az elért eredményeket, a magyar jogtörténetnek ezt az izgalmas korszakát tekintették át a tanácskozáson felszólalók.

A konferencia előadásairól készített videó az alábbi képre kattintva megnézhető.

Az elhangzott előadások:

Menyhárd Attila dékán, egyetemi tanár
A jogfejlődés gazdasági alapjairól (1867-1944)

Mezey Barna egyetemi tanár
A büntetőjogi kodifikáció eredményei
(17:09-től)

Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár
A magánjogi kodifikáció vázlata
(37:10-től)

Máthé Gábor professor emeritus
Deák Ferenc közjogi dogmatikai remeke
(59:39-től)

Rácz Lajos egyetemi tanár
Aki nem érhette meg a kiegyezést
(1:23:25-től)

Kisteleki Károly egyetemi adjunktus
Magyar nemzet – magyar állampolgárság
(1:40:54-től)

Révész T. Mihály c. egyetemi tanár
A sajtószabadság örömünnepe 1867 Magyarországán
(2:04:45-től)

Szabó István dékán, egyetemi tanár
Az Osztrák-Magyar Monarchia megszűnésének közjogi hatásai
(2:25:48-től)