A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia új tagjai és tisztségviselői | MTA

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia új tagjai és tisztségviselői

A Makk Károly halála után megüresedett elnöki posztra a tagok Maurer Dóra festőművészt választották. Az ügyvezető elnök továbbra is Ferencz Győző költő lett. A tisztségviselők mellett mind az öt szakosztályba új tagokat vettek fel.

2017. december 1.

A Széchenyi Akadémia új elnöke Maurer Dóra festőművész, ügyvezető elnöketovábbra is Ferencz Győző költő lett.

Az építőművészeti osztály elnöke továbbra is Winkler Barnabás, az osztály rendes tagja lett Pelényi Margit és Vincze László; szenior tagja Zalotay Elemér.

Az irodalmi osztály elnökévé újra Imre Flórát, rendes tagjává Bartis Attilát, Dragomán Györgyöt és Tompa Andreát; szenior taggá Karátson Endrét választották.

A képző- és iparművészeti osztály elnöke Haász István lett, az osztály új tagjai: Gerhes Gábor és Zalavári József; szenior tagja Schmal Károly és Szüts Miklós.

A mozgókép-és színházművészeti osztály új elnöke Hegedűs D. Géza, az osztály rendes tagja Pintér Béla és Valló Péter lett; szenior tagnak Fodor Tamást választották.

A zenei alkotóművészeti osztály elnöke újra Tihanyi László lett, rendes tagnak Szigetvári Andreát választották.

A közgyűlésen az új tiszteletbeli tagokról is döntést hozott a közgyűlés. Mostantól a Széchenyi Akadémia tiszteletbeli tagja: Yona Friedman (építőművészeti osztály) és Boško Krstić (irodalmi osztály).

A Magyar Tudományos Akadémia felé delegátusnak ismét Ferencz Győzőt és Jeney Zoltánt választották, elnökségi tagnak pedig Klimó Károlyt.

A Széchenyi Akadémia tagjai olyan írók és művészek, akik saját területükön kiemelkedőt alkottak. A tagok választása jelölés útján, többlépcsős rendszerben és a jelöltek teljesítményének alapos értékelésével történik. A Széchenyi Akadémiának rendes és tiszteleti tagjai vannak. Rendes tag csak magyar állampolgár lehet, külföldi állampolgár tiszteleti tagnak választható. A testületnek egyszerre 60 olyan tagja lehet, aki nem töltötte be a hetvenedik életévét. Aki elmúlt hetvenéves, továbbra is teljes jogú tag marad, de helyére új tag választható.

A Széchenyi Akadémia öt osztályra tagolódik: (1) Irodalmi, (2) Képző- és Iparművészeti, (3) Zenei Alkotóművészeti, (4) Mozgókép- és Színházművészeti és (5) Építőművészeti. Minden osztálynak választott vezetője van.

A Széchenyi Akadémia legfőbb testületi szerve a Közgyűlés, amelynek valamennyi rendes és tiszteleti tagja teljes jogú tagja. A Közgyűlés választja meg három évre a vezető tisztségviselőket: az elnököt, az ügyvezető elnököt és az osztályelnököket.

A Széchenyi Akadémia és az MTA együttműködését, kapcsolatát mindkét részről két-két delegátus tartja és ápolja.