RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

130092
Az MTA hírei
Vissza
2012. 06. 12.

Magyar kutatók az Európai Űrügynökség SWARM földmegfigyelési missziójában

Egyedülálló adatok értelmezésére nyílik lehetőségük magyar geofizikusoknak az Európai Űrügynökség (ESA) SWARM programjának keretében. Három űreszköz felhasználásával a geomágneses tér és időbeli alakulása eddig legpontosabb felmérését végezhetik el, melynek révén elmélyíthetik a Föld belsejével és a Föld körüli térség fizikai állapotával kapcsolatos ismereteiket is.

Az Európai Űrügynökség három holdját egy-egy, egymást kiegészítő műszersorozattal szerelték fel, többek között magnetométerrel, gyorsulásmérőkkel, elektromostér- és plazmaműszerekkel, csillagkamerákkal és GPS-vevőkkel. E felszereléssel a SWARM hozzájárul az ionoszféra, a termoszféra, valamint az űridőjárás pontosabb megismeréséhez is, de a program fő célja a geomágneses tér eredetének és változásainak alaposabb feltárása. "A műholdak pályáját és műszerezettségét úgy tervezték meg, hogy képesek legyenek a globális változás különböző hatásainak kimutatására is" – nyilatkozta az mta.hu-nak Verő József akadémikus, aki példaként említette a globális zivatartevékenység megfigyelésének lehetőségét. A villámok száma ugyanis erősen függ a hőmérséklettől. Hozzátette, hogy a műholdakon elhelyezett gyorsulásmérőkkel kimutatható a talajvízszint ingadozása is.

 

     Mindhárom mesterséges hold sarki pályán fogja megkerülni a Földet. Repülési útjuk lehetővé teszi, hogy a kutatók ne csupán vízszintes irányú változásokat mutassanak ki a két alsó hold egymáshoz közeli helyzetéből kiindulva, hanem a harmadik, magasabban keringő szatellit segítségével a függőleges változásokat és mozgásokat is megfigyelhessék, például az elektromosan töltött részecskék felfelé áramlását.


 

     A három űreszközt a tervek szerint az idei esztendő második felében lövik fel. A körülbelül négy évig tartó küldetés számtalan lehetőséget kínál a geofizikusoknak. A közelmúltban ezek kihasználására bátorította a magyar szakembereket Hermann Lühr, az MTA tiszteleti tagja, aki Sopronban, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézetében tett látogatásán részletesen beszámolt a SWARM misszióról. Az Európai Űrügynökség és a szervezetben társult tagsággal rendelkező Magyarország közötti eredményes együttműködést már több sikeres program fémjelzi. Ezek közé tartozik a CLUSTER, az ESA egyik legeredményesebb űrkutatási missziója. Ennek keretében 2000-ben négy műholdat állítottak pályára, amely a részecskék és az erőterek mérésével lehetővé tette a földi magnetoszféra térbeli szerkezetének megismerését. A műholdakon 11 különböző műszer folyamatosan vizsgálja azokat a fizikai paramétereket – például a töltött részecskék számát, a hőmérsékletet, a mágneses és elektromos térerősséget –, amelyek a naptevékenység függvényében változnak. A CLUSTER programban az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézetének kutatói a mágneses tér és az energikus részecskék fluxusát mérő műszerek adatainak tudományos feldolgozásában vesznek részt.

     A SWARM-ról részletesebb tájékoztatás az ESA honlapján olvasható.