Először választottak magyar „fellow” tagot a legnagyobb európai kerámiakutatási szervezetbe

Balázsi Csaba, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója, az MTA doktora, Bolyai-plakettes kutató személyében először van magyar „fellow” tagja az 1987-ben alapított tudományos szervezetnek, az Európai Kerámiai Társaságnak. Balázsi Csaba fő kutatási területe a szénnanocső- és grafénadalékkal erősített szilícium-nitrid műszaki kerámia fejlesztése.

2017. július 25.

Az Európai Kerámiai Társaságnak (European Ceramic Society, ECERS) 24 európai országban és 3 társult országában több mint 2000 tagja van. Az ECERS célja, hogy összehangolja és elősegítse a kerámia kutatását, főként a tagok, kutatóintézetek, tudományos testületek, illetve a kormányok és egyéb szervek, valamint az Európai Közösség Bizottsága között.

Az ECERS irányítása kétszintű: a szakmai irányítás a tagországok delegált tisztségviselőiből álló vezetőség (Council Board) feladata. Ennek munkájában a magyar kutatók a kezdetektől, 1987-től részt vesznek. Magyarországot Lenkey György (1987-től 1992-ig), Kovács Kristóf (2005-től 2015-ig), Szépvölgyi János (1993-tól 2017-ig), valamint Balázsi Csaba (2015-től mostanáig) képviselte.

Balázsi Csaba

Az ECERS gyakorlati irányítása a végrehajtó bizottság (ECERS Permanent Executive Committee) feladata. Tagjait 2 éves időtartamra a vezetőség tagjai közül szavazással választják ki. 2011 és 2013, valamint 2015 és 2017 között Szépvölgyi János töltötte be a posztot. Őt Balázsi Csaba követi, megbízatása 2019-ig szól. Balázsi Csaba fő kutatási területe a szénnanocső- és grafénadalékkal erősített szilícium-nitrid műszaki kerámia fejlesztése, de nevéhez kötődik a tojáshéjból előállított nanoszerkezetű hidroxi-apatit biokerámia kutatása is.

A megtisztelő ECERS Fellowship tagságot kétévente ítélik oda olyanoknak, akik legalább 5 éve aktív tagjai a kerámiakutatási közösségnek, és kutatási eredményeik, tudományos kiválóságuk, valamint a többi tag támogatása alapján ezt kiérdemelték.

Az ECERS-nek a Budapesti Kongresszusi Központban rendezett 15. nemzetközi konferenciáján 25 új választott „fellow” tagot mutattak be.


A korszerű műszaki kerámiákat elterjedten alkalmazzák az iparban. Használják energetikai, optikai, orvosi, építészeti, járműipari és nukleáris célokra. Sokat ígérő fejlesztések folynak a műemlékvédelem és művészetek területén is.

A szerkezeti kerámiákat hőállóságuk következtében főként magasabb hőmérsékleteken használják olyan helyeken, ahol a fémek és ötvözeteik tulajdonságait meghaladó, rendkívül nagy keménységre, kopásállóságra van szükség: például a gépiparban vagy az erőművekben.

A biokerámiák fejlesztésének elsődleges célja olyan orvosi alkalmazásokban való használata (fogászat, ízületi protézisek), ahol a hagyományos anyagokat kiváltva nagyobb kopásállóságú, olcsóbb implantátumok behelyezése javasolt; ráadásul az ilyen anyagok használata esetén a kilökődés veszélye is kisebb.

További információ

Balázsi Csaba

balazsi@mfa.kfki.hu

+36 1 392 2249