Berlin: a Humboldt Egyetem Magyar Irodalom és Kultúra Tanszékének 100. éves évfordulója

2016. november 2.

Időpont: 2016. november 18-19.

Helyszín: Collegium Hungaricum, Dorotheenstrasse 12, 10117 Berlin

Szervező: Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Slawistik, Ungarische Literaur und Kultur (Együttműködésben a Collegium Hungaricum Berlinnel és a Magyar Nagykövetséggel)

A berlini Humboldt Egyetemen működő Magyar Irodalom és Kultúra Tanszéket 1916-ban alapították, mint Magyar Intézetet az akkori Frigyes Vilmos Egyetemen.

Az Intézetet az első világháború alatt hívták életre egy anyagi és fizikális erőforrásokban szűkölködő korban, ami tudományszervezési mestermunkának számított. Az alapítás főszereplői a porosz kultuszminiszter Carl Heinrich Becker és a későbbi magyar kultuszminiszter Klebelsberg Kunó, valamint Prof. Gragger Róbert irodalomtörténész voltak. Gragger 1916-tól 1926-ban bekövetkezett haláláig vezette a Tanszéket.

A Humboldt Egyetem Magyar Irodalom és Kultúra Tanszéke 2016-ban ünnepli a berlini magyar tanszék alapításának 100. évfordulóját. A hungarológiai kutatások intézményesülésének e jubileuma nemcsak a szakma történetének felidézésére szolgál kitűnő alkalommal, de jelenének és jövőjének újragondolására is. A hungarológia, mint szakterület egyszerre kapcsolódik a tudományos élethez és a kultúra közvetítésének széleskörűbb gyakorlataihoz. E gyakorlatok tudományos továbbgondolását az újabb kultúratudományos, inter- és transzdiszciplináris paradigmák éppoly időszerűvé teszik, mint az európai eseménytörténet aktuális fejleményei. A hungarológia reflexiója is azon szakmai-tudományos gyakorlatok összefüggésében hajtható és hajtandó végre, amelyek a nyelvközi és kultúraközi fordítási folyamatokban mennek végbe.

A jubileumi konferencia e tudomány- és kultúrpolitikai szempontok tükrében figyelmet kíván fordítani egyrészt a szakterület, a német-magyar szellemtudományos együttműködés és a berlini magyar tanszék történetére, másrészt kérdései horizontjába kívánja állítani a hungarológia történetileg változó keretfeltételeit és feladatmeghatározásait a kortárs felsőoktatás-politikai környezet tükrében és a közös európai gondolkodás jegyében.

A kulturális örökség gondozása mint különleges jubileumi feladat egyedi kézjegyet is magán visel: a jubileumi évben tervezik Gragger Róbert (a tanszéken őrzött) hagyatékának digitális közzétételét. A fentiek mellett ezen hagyaték kutathatóságának első reflexiói is megfogalmazódnak a Humboldt‐Egyetemen rendezendő jubileumi konferencián.

A rendezvény részletes programja ide kattintva olvasható.