Bérházból palotába – hogyan indult el a gyűjtés az MTA Székházára?

Pontosan 160 éve, 1857. július 6-án kelt az a levél, amelyben gróf Dessewffy Emil, az MTA akkori elnöke megköszönte Tokaji Nagy Lajos nyírbogdányi ügyvédnek, hogy gyűjtést kezdeményezett az Akadémia palotájának építésére. A közadakozás eredményeként 1865. december 11-én avatták fel az épületet. A szabolcsi kezdeményezők tettét mostantól Nyírbogdányban emléktábla örökíti meg. Avatásán Bokor József, az MTA alelnöke mondott köszöntőt.

2017. július 6.
gróf Dessewffy Emil
Barabás Miklós festménye (1866)
Forrás: Wikimedia Commons

„Szellemi érzék ád súlyt nemzetiségnek, és csak azt, mi súlyos, nem képes a történelmi viharok fuvalma elsepreni” – e szavakkal méltatta a Magyar Tudományos Akadémia akkori elnöke, Dessewffy Emil 1857 júliusában azt a Nyírbogdányból indult kezdeményezést, amelynek célja az MTA Székházának felépítését segítő gyűjtés megszervezése volt.

A szabolcsi birtokosokhoz, ügyvédekhez és bírákhoz írt köszönőlevelében az MTA egykori elnöke úgy fogalmazott: ők „egy oly óhajtásról, melly sok kebelben él, oly cselekvésre mentek által, mely annak létesítése elősegítésére van számítva”.

Az egykori kezdeményezők, Tokaji Nagy Lajos nagykállói ügyvéd, később királyi tanfelügyelő, majd fővárosi közjegyző, valamint társai akkor még nem tudhatták, csak remélhették, hogy kezdeményezésük visszhangra talál.

1913-ban az Est című lap egyik számában közlemény jelent meg, amelyben a tudósító megemlíti, „…hogy az Akadémia palotájának megépítésére vonatkozó mozgalom Szabolcsból indult ki. Az 1857-ik év június 25-ik napján Nyírbogdányban egy úrbéri rendezési és tagosítási perben egybegyűlt birtokosok, ügyvédek és bírák előtt ebédközben említette fel Balásházy János akadémiai tag, hogy az Akadémia még mindig bérházban van elhelyezve, s az elbeszélés hatása alatt Tokaji Nagy Lajos nyomban egy írásbeli felhívást fogalmazott meg adakozásra. Az első aláíró Újhelyi Róbert volt, ki 40 pengőforintot írt alá.”

Nem kellett csalódniuk. A Habsburg-abszolutizmus korában a magyar kultúra ápolása politikai kérdés is volt, a magyar tudományosság legfőbb intézményének székháza nemzeti üggyé vált. 1860-ra már annyi pénz gyűlt össze – és a politikai viszonyok is oly mértékben megenyhültek –, hogy el lehetett kezdeni készülni a tervezésre és az építkezésre.

Az MTA új székházának avatása 1865-ben. A "Vasárnapi Ujság" című lap így írt az eseményről:
"A magyar tudományos akadémia ez idei nagygyűlése, egyúttal megnyitási napja is volt az uj palotának. Decz. 11-én történt először, hogy a tudománynak ez ünnepét azon palota sugárzó csarnokaiban ülték meg, melyet a nemzet lelkes áldozatkészsége emelt szellemkincsei őreinek. E palota, mely legdíszesebb terünk ékességét képezi, be van fejezve s az épület nemes arányai a kedvező térviszonyok folytán, teljes érvényre juthatnak. A főhomlokzat előtt tágas tér nyílik honnan a szem szabadon legelhet az épitészeti styl szépségein s a gazdag ornamentika érdekes részletein.."
Forrás: OSZK EPA

Az idén 152 éves épület, a tudomány palotája ma már nem csupán a magyar tudományosság szimbolikus központja, hanem Budapest egyik ékessége is.

Az egykori szabolcsi hazafiak mai utódai, a Nyíri Honvéd Egyesület, Nyírbogdány község vezetősége, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata a közelmúltban emléktáblát avattak a kezdeményezés 160. évfordulóján.

Bokor József, az MTA alelnöke az emléktábla avatásán Forrás: Nyíri Honvéd Egyesület

Az emléktábla avatásán Bokor József, az MTA alelnöke méltatta a nyírbogdányi kezdeményezés jelentőségét, egyúttal köszönetet mondott az emlékét ápoló hagyományőrzőknek.

Az emléktábla szövege

A Magyar Tudományos Akadémia székháza felépítésére indított gyűjtés emlékére, amely 1857. június 25-én Nyírbogdányban kezdődött, s szabolcsi birtokosok, ügyvédek és bírák voltak a kezdeményezői.

Név szerint:

Baksay István, Elek Pál, Farkas Miklós, Ferenczy Lajos, Fráter Sándor, Gömöry Pál, Horváth Gedeon br., Kállay Bertalan, Kállay Miklós, Kállay Sándor, Kobilitz Károly, Korányi Frigyes, Krasznay Gábor, Krasznay Péter, Mészáros Dániel, Névtelen, Névtelen, Szabó János, Tokaji Nagy Lajos, Újhelyi Róbert, Vandrák Miksa, Veszprémy János, Zoltán Ferenc id.

A kezdeményezés 160. évfordulóján az emlékjelet állította:
Magyar Tudományos Akadémia
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Nyírbogdány község
Nyíri Honvéd Egyesület