A tudóssegélyre hívja fel a figyelmet az MTA Szociális Bizottsága | MTA

A tudóssegélyre hívja fel a figyelmet az MTA Szociális Bizottsága

2017 óta ismét igényelhető a tudóssegély az MTA Szociális Bizottságától elhunyt tudósok hozzátartozói részére. Legutóbbi ülésén a bizottság ajánlásokat fogalmazott meg a keret jobb kihasználása érdekében. Az ajánlásokat a Vezetői Kollégium április 10-én elfogadta.

2018. április 11.

2016-ban az MTA Szociális Bizottsága kezdeményezte a tudóssegély visszaállítását, ami a 29/2016. (XI. 15.) számú elnöki határozat 2017. január 1-jei hatályba lépésével megvalósult. A tudóssegély az MTA rendes és levelező tagjai, valamint az MTA doktora tudományos címmel (vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal) rendelkezők elhalálozása esetén adható a hozzátartozóknak.

2017-ben tizenhat jogosult hozzátartozó nyújtott be kérvényt és részesült támogatásban.

A lehetőség szélesebb körű kihasználása érdekében a Szociális Bizottság javasolja, hogy minden tudományos osztály válasszon tagjai közül egy kegyeleti felelőst, aki az osztálytitkár közreműködésével rendszeresen figyelemmel kíséri az elhunytak közeli hozzátartozóinak családi körülményeit, és felveszi a kapcsolatot az özvegyekkel.

A bizottság javasolta továbbá, hogy az MTA a Testületi Titkárság közreműködésével levélben küldjön tájékoztatást az elmúlt években elhunyt akadémikusok és nagydoktorok legutolsó ismert címére. Így, amennyiben élő hozzátartozójuk van, ők is tudomást szerezhetnek a tudóssegély igénylésének lehetőségéről.

A Vezetői Kollégium (VK) 2018. április 10-ei ülésén jóváhagyólag tudomásul vette a 2017. évi tudóssegély költségkeretének felhasználásáról szóló beszámolót, és egyetértett a bizottság javaslataival. A VK egyúttal jóváhagyólag tudomásul vette a kegyeleti kiadásokról készített beszámolót is, illetve elfogadta a 2018. évre az akadémiai üdülők igénybevételére javasolt üdülési térítési díjakat.

A tudóssegélyről szóló 29/2016. (XI. 15.) számú elnöki határozat itt elérhető.