Az MTA doktorai | MTA
A lekérdezés folyamatban...
loading...
     

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 49 találat

Újabb kereséshez kattintson ide!
Név
Tudományterület
Ádám Antal Alkotmányjog
Bándi Gyula Környezetvédelmi jog
Blutman László Nemzetközi jog és Európa-jog
Bobrovszky Jenő Polgári jog,szellemi tulajdon
Bragyova András Alkotmányjog, jogfilozófia, nemzetközi jog
Drinóczi Tímea alkotmányjog, jogalkotástan
Ficzere Lajos Közigazgatási jog
Finszter Géza Rendőrségi jog
Földi András Római jog, Európai magánjogtörténet
Gönczöl Katalin Kriminológia
Halmai Gábor Alkotmányjog
Herke Csongor Büntető eljárásjog, kriminalisztika
Horváth M. Tamás Közigazgatási jog, állam- és jogelmélet, közigazgatás-tudomány, pénzügyi jog
Horváth Pál Állam- és jogtörténet
Irk Ferenc Kriminológia, büntetőjog
Jakab András Állam- és jogtudományok
Jakab Éva Római jog
Kajtár István Jogtörténet
Karsai Krisztina Büntetőjog
Kerezsi Klára Kriminológia, Rendészettudomány
Kiss László Közigazgatási jog
Kovács Péter Nemzetközi közjog 
Kovacsicsné Nagy Katalin Statisztika, jogi informatika, demográfia
Kukorelli István Alkotmányjog
Majtényi László
Mezey Barna Állam- és jogtörténet
Nagy Ferenc Büntetőjog
Nótári Tamás Római jog, állam- és jogtörténet
Pap András László Összehasonlító alkotmányjog, kisebbségi jogok, rendészeti jog
Pecze Ferenc Állam- és jogtörténet
Prugberger Tamás Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
Rácz Attila Alkotmányjog
Sárközy Tamás Polgári jog
Szabadfalvi József Állam- és jogelmélet
Szalma József polgári jog
Szente Zoltán összehasonlító alkotmányjog, parlamenti jog, közigazgatási jog;
Szentiványi Iván Pénzügyi jog
Szigeti Péter jogelmélet, politikaelmélet
Szuromi Szabolcs Egyházjog
Tamás András Közjog, közigazgatási jog
Tanka Endre Szövetkezeti és agrárjog, környezetjog
Tóth Mihály Bűntetőjog
Török Gábor Polgári jog
Valki László Nemzetközi jog
Varga Csaba Állam- és jogelmélet
Vavró István Kriminológia
Verebélyi Imre
Vida Sándor Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
Visegrády Antal Állam- és jogelmélet