Az MTA doktorai | MTA
A lekérdezés folyamatban...
loading...
     

Találatok

Cs

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 69 találat

Újabb kereséshez kattintson ide!
Név
Tudományterület
Cs. Jónás Erzsébet Funkcionális stilisztika, fordításstilisztika (magyar-orosz)
Csaba Béla Immunológia, kórélettan
Csaba György A molekula, a sejt, a szövet biológiája, embriológia
Csabai István Statisztikus fizika
Csákány Béla Algebra
Csáki Endre valószínűságszámítás, matematikai statisztika
Csákiné Michéli Erika Talajtan
Csákiné Tombácz Etelka Kolloidkémia
Csala Miklós biokémia, molekuláris biológia
Csámpai Antal Szerves kémia, fémorganikus kémia
Csanádi Mária
Csanádi Zoltán klinikai aritmológia, szívelektrofiziológia
Csanády Andrásné Anyagtudományok, (nanoszerkezetű anyagok, technológiái, vizsgálati módszerei, fémek, kerámiák és különböző nanokompozitok)
Csanády Miklós Kardiológia
Csapó Benő neveléstudomány
Csapó János Biokémia, analitikai kémia, tej és tejtermelés
Csapó László
Császár Albert Belgyógyászat
Császár Attila Géza elméleti kémia
Császár Géza Földtan
Császi Lajos Szociológiai tudomány
Csatári Sándor Rádióelektronika, távközlés
Csath Magdolna Anna Gazdálkodástudomány
Csathó Péter Növénytáplálás, agrár környezetvédelem
Cseh József Magfizika
Cseh Károly Immunológia, diabetológia
Cseh Sándor állatorvosi szaporodásbiológia, andrológia, asszisztált reprodukció, asszisztált reprodukciós technológiák
Csejtei Dezső Filozófiatörténet, ezen belül a 19-20, századi német és spanyol filozófia története, filozófiai thanatológia
Csemez Attila Zoltán Tájépítészet
Csendes Tibor globális optimalizálás, megbízható numerikus eljárások
Csepeli György Szociológia
Csepregi Zoltán Egyháztörténet
Cser András Elméleti nyelvészet
Cser Ferenc makromolekuláris kémia és fizika, anyagszerkezettan
Cser László Gépgyártás-technológia, gyártási informatika, gazdaságinformatika
Cserháti Endre Gyermekgyógyászat
Cserháti Tibor
Csernátony Zoltán Ortopéd sebészet, traumatológia, biomechanika
Csernay László Nukleáris medicina
Cserni Gábor Patológia
Csernoch László Élettan
Csernus Valér József Neuroendokrinológia
Cserti József nanofizikai rendszerek
Csetverikov Dmitrij Számítógépes látás
Csikány Tamás hadtudomány
Csikor Ferenc fizika, részecskefizika
Csíkos Csaba Oktatáselmélet
Csillag András Neurobiológia
Csirik János informatika, számítástudomány
Csirikné Czachesz Erzsébet Olvasáskutatás, interkulturális oktatás