RSS
130388

A Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Az új irányokat kijelölő és új módszereket teremtő felfedező kutatások elengedhetetlenül fontosak nemcsak a tudomány, hanem egyúttal az emberiség fejlődése szempontjából is. A tudomány nagy felfedezései meghatározó szerepet töltenek be a természet törvényeinek megismerésében, az egyes országok társadalmi viszonyainak és gazdasági folyamatainak alakulásában és alakításában. Az eredmények révén használati tárgyak, műszaki megoldások, orvosi eljárások születtek, amelyek ma már mindennapjaink alkotóelemévé váltak. Nagy részük nem jött volna létre felfedező kutatások nélkül, megszületésükkor viszont a majdani gyakorlati hasznot senki sem ismerte vagy ismerhette fel.

A felfedező kutatások (alapkutatások) eredménye napjainkban a nyilvános hozzáférésű és felhasználású tudományos közleményekben (publikáció) jelenik meg. A felfedező kutatások eredményein alapul az emberiség tudományos ismeretanyagának bővítése, amely eredmények bárhol – előre akár nem látható módon – hasznosíthatók. Viszont a célzott (alkalmazott) kutatásokat a meglévő felhasználó megrendelésére folytatják, vagy a saját kutatókat foglalkoztató szervezetek saját érdekében, saját haszon reményében végzik. Az alkalmazott kutatások kockázatát a megrendelő viseli, eredményeit a piac értékeli, ezzel szemben a felfedező kutatások elengedhetetlen feltétele egy központi finanszírozási modell.

Szentágothai János Forrás: MTI
Szentágothai János
Forrás: MTI

Az MTA kutatóhelyein, az egyetemeken az Akadémia által támogatott kutatócsoportok komplex problémák, vagy egy-egy megoldásra váró feladat, nyitott kérdésre adható válasz megtalálásán dolgoznak. A kapott eredmények, részeredmények sok esetben még csak a teljes sikerhez vezető út mérföldkövei, de elengedhetetlenül fontosak a teljes problémakör feltárásában, a napjainkban egyre összetettebb és gyorsan változó, kihívásokkal teli feladatok megoldásában. A kutatási eredmények alkalmazhatóságát, azok gyakorlati megvalósíthatóságát a piaci szereplők döntik el és hasznosítják hosszú távon. Az emberi életminőséget is befolyásoló termékek létrejöttéig tartó úton az egyes állomások között hosszúak a szakaszok.

Az MTÜ 2012-es programjai az egyes tudományterületek felfedező kutatásainak célját, körülményeit, fontosságát és eredményeit hangsúlyozzák, az érdeklődőnek lehetősége lesz bepillantani a kutatóhelyek láthatatlan falai mögött zajló munkába, a laboratóriumokba, a felfedező kutatások műhelyeibe.

Az MTÜ 2012 szorosan kapcsolódik a Szentágothai János-emlékévhez, amelynek programjaival tisztelgünk a magyar tudomány száz éve született, nemzetközileg is elismert alakja, az iskolateremtő agykutató élete és tudományos munkája előtt. Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete közgyűlésének 2011. novemberi döntése alapján a tudós születésének centenáriumát, a 2012-es évet a professzor emlékének szentelte.