Magyar Tudományosság Külföldön

Bemutatkozik az MTA Magyar Tudományosság Külföldön programja

A magyarországi rendszerváltás nemcsak politikai-gazdasági-társadalmi átalakulásokhoz vezetett, hanem immár a nyilvánosságban megfogalmazódott az az alapvető gondolat is, hogy a magyar nemzet határai nem esnek egybe a magyar államhatárokkal, s a Magyarország határain kívüli élő magyarok is a magyar nemzet részei. Ebből a folyamatból kivette részét a Magyar Tudományos Akadémia is.

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény a 2009. évi módosítások során a közfeladatok sorába emelte a határon túli magyar tudományosság ügyét a következő megfogalmazásban: az MTA „kapcsolatot tart a külföldön élő magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel, támogatja a határon túli magyar tudományosságot”. Az MTA törvényben rögzített közfeladata tehát a határon túli magyar tudományossággal kapcsolatosan a kapcsolattartás és a támogatás. A törvényben meghatározott eme kettős feladatrendszer ellátásának csúcsszerve, elvi, koncepcióalkotó testülete a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, amelyet az Akadémia 1996-ban hozott létre, 1999-ben pedig hozzárendelte az adminisztratív hátteret biztosító Határon Túli Magyarok Tudományos Titkárságát.

Elnök

Kocsis Károly igazgató, az MTA rendes tagja

MTA CSFK Földrajztudományi Intézet
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
E-mail: kocsis.karoly@csfk.mta.hu
Telefon: +36 1 309 2628

Titkár

Tarnóczy Mariann osztályvezető

MTA Határon Túli Magyarok Titkársága
1051 Budapest, Nádor utca 7.
E-mail: tarnoczy.mariann@titkarsag.mta.hu
Telefon: +36 1 411 6196


Tagok

Románia

Benedek József egyetemi tanár, az MTA külső tagja, a Babeş-Bolyai
Tudományegyetem szenátusának alelnöke
Kolozsvár

Biró A. Zoltán igazgató, egyetemi tanár
KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Csíkszereda

Dávid László rektor, egyetemi tanár
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Kolozsvár

Péntek János professor emeritus, az MTA külső tagja
Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Kolozsvár

Salat-Zakariás Levente elnök, az MTA külső tagja, dékánhelyettes
MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság
Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Kolozsvár

Sipos Gábor elnök, egyetemi tanár
Erdélyi Múzeum-Egyesület
Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Kolozsvár

Soós Anna rektorhelyettes, egyetemi docens
Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Kolozsvár

Szabó Á. Töhötöm igazgató, egyetemi adjunktus
Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet
Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Kolozsvár

Szlovákia

Dusza János elnök, az MTA külső tagja, tudományos osztályvezető
Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács
Szlovák Tudományos Akadémia, Anyagkutatási Intézet
Kassa

Kovács László alelnök, egyetemi tanár
Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács
Comenius Egyetem
Pozsony

Liszka József igazgató, egyetemi tanár
Fórum Kisebbségkutató Intézet, Etnológiai Központ
Selye János Egyetem
Komárom

Vančoné Kremmer Ildikó titkár, egyetemi adjunktus
Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács
Konstantin Filozófus Egyetem
Nyitra

Szerbia

Gábrity Molnár Irén elnök, alelnök, egyetemi tanár
Magyarságkutató Tudományos Társaság
Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács
Újvidéki Egyetem
Szabadka

Péics Hajnalka rendkívüli egyetemi tanár
Újvidéki Egyetem
Szabadka

Ukrajna

Csernicskó István alelnök, igazgató
Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hodinka Antal Intézet
Beregszász

Spenik Sándor dékán, egyetemi docens
Ungvári Nemzeti Egyetem
Ungvár

Horvátország

Medve Zoltán egyetemi tanár
Josip Juraj Strossmayer Egyetem
Eszék

Petrik József egyetemi tanár
Zágrábi Tudományegyetem
Zágráb

Szlovénia

Bence Lajos elnök
Muravidéki Magyar Tudományos Társaság
Lendva

Kolláth Anna egyetemi tanár
Maribori Egyetem
Maribor

Ausztria

Deák Ernő főszerkesztő
Bécsi Napló
Bécs

Szoták Szilvia elnök
Imre Samu Nyelvi Intézet
Alsóőr

Magyarország

Fodor Pál főigazgató, igazgató, az MTA doktora
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet

Gyáni Gábor egyetemi tanár, kutatóprofesszor, az MTA levelező tagja
Közép-európai Egyetem
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet

Kontra Miklós egyetemi tanár, az MTA doktora
Károli Gáspár Református Egyetem

Monok István főigazgató, az MTA doktora
MTA Könyvtár és Információs Központ

Paládi-Kovács Attila elnök, nyugalmazott kutatóprofesszor, az MTA rendes tagja
Domus Kuratórium
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet

Papp Z. Attila igazgató
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézet

Tóth Pál Péter tudományos főmunkatárs, az MTA doktora
Központi Statisztikai Hivatal, Népességtudományi Kutatóintézet