Magyar Tudományosság Külföldön

Magyar Tudományosság a Kárpát-medencén Kívül Albizottság

A Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság munkáját 2003 óta segíti egy, a Kárpát-medencén kívüli magyar tudósok, kutatók integrációjára fókuszáló testület – a Nyugati Magyar Tudományos Tanács. Utódszervezete 2011-től a Magyar Tudományosság a Kárpát-medencén Kívül Albizottság, amely a Kárpát-medencén túli magyar tudományos szervezetek képviselőit igyekszik összefogni, információcserét és koordinációt biztosítani számukra, ily módon integrálva a diaszpóra magyar kutatóközösségét. Az Albizottság elsősorban a köztestület Kárpát-medencén kívüli tagságának bővítésében jeleskedik, koncentrálva a fiatal és a középnemzedékre, valamint a nyelvhez akár már nem is kötődő harmadgenerációs magyarokra.

Tiszteletbeli elnök:

Rendes tagok:

 • B. Nagy János, az MTA külső tagja, Belgium
 • Barabási Albert László, az MTA külső tagja, Amerikai Egyesült Államok
 • Békés Ferenc, kutató , Ausztrália
 • Bergou János, egyetemi tanár, elnök, Amerikai Egyesült Államok
 • Deák Ernő, elnök, főszerkesztő, Ausztria
 • Deák István, az MTA külső tagja, Amerikai Egyesült Államok
 • Frühling János, az MTA külső tagja, Belgium
 • Fülemile Ágnes, igazgató, Amerikai Egyesült Államok, Magyarország
 • Gosztonyi György, az MTA külső tagja, Németország
 • Gömöri György, ny. egyetemi tanár, Nagy-Britannia
 • Gulyás Balázs, az MTA külső tagja, Svédország
 • Kovács Magdolna, egyetemi tanár, Finnország
 • Kúnos György, az MTA külső tagja, Amerikai Egyesült Államok
 • Ludányi András, ny. egyetemi tanár, Amerikai Egyesült Államok
 • Nagy Éva, az MTA külső tagja, Kanada
 • Némethy-Kesserű Judit, egyetemi tanár, Amerikai Egyesült Államok
 • Oplatka Gábor, az MTA külső tagja, Svájc
 • Pongor Sándor, az MTA külső tagja, Olaszország
 • Róbert László, az MTA külső tagja, Franciaország
 • Somogyi Árpád, az MTA külső tagja, Németország

Állandó meghívottak:

 • a Collegium Hungaricum típusú külföldi magyar intézetek igazgatói
 • Ablonczy Balázs
 • Párizsi Magyar Intézet, Franciaország
 • Baranyi András, Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ, Moszkva, Oroszország
 • Can Togay János, Collegium Hungaricum, Berlin, Németország
 • Méhes Márton, Collegium Hungaricum, Bécs, Ausztria
 • Molnár Antal, Római Magyar Akadémia, Olaszország