Az MTA határon túli testületei | MTA

Magyar Tudományosság Külföldön

Az MTA határon túli testületei

A Magyar Tudományos Akadémia intézményén belül 1996-ban létrejött a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, 2000-ben pedig az MTA köztestülete megnyílt a Magyarországon kívül élő, magukat magyarnak (is) valló tudósok számára. 2007-ben a Kolozsvári Területi Bizottság, 2008-ban a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, valamint 2013-ban a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács megalakulásával az MTA még szorosabbra fűzte kapcsolatait a külhoni magyar kutatókkal. A Magyarországgal szomszédos országokban létrejött akadémiai tanácsok gyakorlatát követve, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, valamint a 2011. június 11-i Ukrajnai Magyar Tudóstalálkozó célja és döntése alapján 2015. október 30-án Ukrajnában is megalakult az akadémiai tanács Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács néven.


Kolozsvári Akadémiai Bizottság

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (rövidítve KAB) a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottsága, amelyet egy 2006-os döntés alapján 2007. január 1-jétől hozott létre. Ez első ilyen jellegű bizottság Magyarországon kívül, mivel Romániában található a legnagyobb létszámú határon kívüli magyar közösség, amely az alakuláskor 17 külső tagot és 392 köztestületi tagot számlált. 2010 elején 15 külső tagot és 507 köztestületi tagot tartanak számon Romániában.

http://www.kab.ro/

Elnök: Salat-Zakariás Levente

Cím: Strada Ion Ghica 12, Kolozsvár, Románia

Tel: +40 264 588001

E-mail: office [at] kab [dot] ro

Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács civil egyesület, amely határozatlan időre alakult a szlovákiai magyar tudományosság és művészetek fejlesztése érdekében.
Az Egyesület alapvető céljai: a szlovákiai magyarok által gyakorolt tudományok és művészetek művelésének támogatása és képviselete, valamint az elért eredmények terjesztése; a szlovákiai magyarok tudományos életbe való bekapcsolása Szlovákiában és a térségben; tudományos szervezetekkel való együttműködés Szlovákiában és a térségben; szlovákiai fiatal magyar kutatók tudományos tevékenységének támogatása; tudományos tárgyú összejövetelek, szimpóziumok, tanácskozások, továbbképzések, műhelyek, konferenciák, előadások szervezése; az Egyesület tevékenységével kapcsolatos nyomtatott és elektronikus publikációk megjelentetése.

http://www.szmat.sk/

Elnök: Dusza János

Cím: Parková ulica 4, 931 01 Šamorín/Somorja

Tel:

E-mail: duszaj [at] yahoo [dot] com, vancoildiko [at] gmail [dot] com

Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács

A szerbiai köztestület körében az MTA által 2007-ben lefolytatott szavazás célja az MTA szerbiai regionális tudományos tanácsának létrehozása volt. A különböző tudományterületek képviselői közül legtöbb szavazatot elnyert tagok felkérést kaptak a tanács megalakítására.

A 2008. május 10-én Újvidéken megtartott alakuló ülés határozatot hozott a Vajdasági Magyar Akadémia Tanács (VMAT) megalakításáról, alapszabályáról és felépítéséről. VMAT-nak mint újvidéki székhellyel rendelkező polgárok egyesületének a hivatalos bejegyzése 2008. december 4-én, a törvény értelmében kötelező újrajegyzés pedig 2010. augusztus 20-án történt meg. Gyakorlatilag a VMAT a szerbiai magyar tudományos közösség, elsősorban az MTA szerbiai köztestületi tagsága intézményesített képviseletét végzi mindenekelőtt az MTA felé.

A VMAT alapvető célja a tudomány szerbiai magyar művelői képviseletében hozzájárulni a magyar-magyar, magyar-szerb, valamint a nemzetközi tudományos együttműködés sikeréhez. A VMAT alapszabálya értelmében a VMAT tagja lehet minden természetes személy, a Szerb Köztársaság állampolgára, aki beszéli a magyar nyelvet és a tudományok doktora (vagy annak megfelelő) címmel rendelkezik, illetve munkásságával jelentősen hozzájárult a tudomány vagy a művészetek fejlődéséhez, és kész elfogadni a VMAT alapszabályát.

http://www.vmat.rs

Elnök:

Cím: Vojvode Mišića 1, 21000 Újvidék/Novi Sad

Tel: +381-64-820-5717

E-mail: vmat [at] vmat [dot] rs

Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács

Elnök: Spenik Ottó

Alelnök: Csernicskó István

Cím: 88000 Ungvár, Vár (Zamkovaja) u. 12. Ukrajna

Tel: +380 3122 34125

E-mail: karpataljamat [at] gmail [dot] com