A Lendület program

Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia 2017. július 1-jével induló Lendület-kutatócsoportjainak pályázati felhívása

A nemzetközileg kimagasló teljesítményű fiatal kutatók hazahívása és itthon tartása érdekében 2009-ben indított Lendület program támogatásával már több mint 120 kutatócsoport alakult meg. A program 2017-ben az alapkutatások mellett a gazdasági versenyképességet közvetlenül szolgáló, kiemelkedő eredményességű alkalmazott kutatásokat is támogatja.

2016. december 1.

A Magyar Tudományos Akadémia 2009 januárjában hirdette meg a kimagasló teljesítményű fiatal kutatók számára létrehozott Lendület programot. A Lendület program célja – a kiválóság és a mobilitás együttes támogatásával – az akadémiai és felsőoktatási intézményekben folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. Ennek keretében két kategóriában, a 38, illetve a 45 évnél fiatalabb kutatók kaphatnak támogatást ahhoz, hogy 5 évre saját kutatócsoportot hozzanak létre, és ezzel új kutatási témákat, módszereket és elveket honosítsanak meg Magyarországon. Ezek a kutatócsoportok akadémiai kutatóhelyeken vagy felsőoktatási intézményekben működhetnek.

A pályázatot évente hirdeti meg az Akadémia. A rendelkezésre álló pénzügyi keretektől és a pályázók számától függően évente mintegy 10-20 új csoport létesülhet, eddig már több mint 120 ilyen kutatócsoport jött létre. A pályázati modell sikere nemzetközi mércével mérve is példamutató. A program fontos lépcsőként szolgál az Európai Kutatási Tanács (European Research Council) magas presztízsű pályázataihoz is.

A Lendület program kiterjed az Akadémia által művelt tudományterületek mindegyikére. A pályázatok színvonalára jellemző, hogy sok pályázó már benyújtáskor a Nature-ben, a Science-ben vagy hasonló rangú nemzetközi folyóiratban megjelent cikkel büszkélkedhet. Mivel ehhez hasonló mércét nehéz felállítani az alkalmazásokhoz közel álló tudományokban, e problémára választ keresve, az MTA 2017-ben ismét lehetőséget kíván adni arra, hogy az alkalmazott tudományterületeken dolgozó fiatal kutatók is részt vehessenek e programban. Pályázatukat azzal tudják sikeresen alátámasztani, hogy az eredményeik iránt érdeklődő vállalatok, a versenyszféra szereplői a megítélt támogatás meghatározott részét átvállalják, ezzel tanúsítva azt, hogy a kutatási téma és a kutatás várható eredményei fontosak a gyakorlat számára. A kutatásnak mind alapkutatási jellegű (szabadon publikálható) eredményeket, mind – az előbbiekkel összefüggésben – a támogató vállalat számára hasznosítható eredményeket is meg kell céloznia. A támogatásban részt vevő vállalatok nemcsak az elért eredményekből profitálnak: saját kutatói-fejlesztői utánpótlásuk megoldásához is nagyban hozzájárulhatnak azok a doktoranduszok és fiatal kutatók, akik egy ilyen Lendület-kutatócsoportban kutatási lehetőséget kapnak.

A támogatás összege természetesen csak irányszámként adható meg, hiszen a kutatás költsége igen eltérő lehet a szükséges eszközöktől, a munkatársak számától függően; az alapkutatási kategóriában évi 20 millió forint és 60 millió forint közötti összeget igényel egy-egy kutatócsoport fenntartása. Az ipari alkalmazások kutatásaira irányuló „Célzott Lendület” kategóriában a támogatásnak mintegy felét várjuk a támogató vállalattól. Itt is figyelembe lehet venni, hogy évente eltérhetnek a felhasznált és a vállalatot terhelő költségek, pl. lehetséges, hogy a megfelelő műszerek, felszerelések beszerzése miatt a projekt kezdetén van nagyobb összegre szükség, de az is, hogy egy fejlesztés nagyobb mértékű gyakorlati kipróbálása a ciklus végén jelent magasabb költséget.

A beérkező pályázatok elbírálása a Lendület program szigorú előírásai szerint történik, külföldi szakemberek bevonásával, kiemelt figyelmet szentelve az objektív elbírálás szempontjainak. Az alkalmazott tudományok területén benyújtott pályázatoknál fontos szempont lesz a gyakorlati megvalósíthatóság realitása, amit többek között az ipari partner igazol támogatásának felajánlásával.

A Lendület program által nyújtott támogatás mértéke, a felhasználás kutatói szabadsága és a hosszabb futamidő együttesen lehetővé teszik, hogy a nyertesek olyan önálló tudományos alkotóműhelyt építsenek, amelyben az adott tudományterületen nagy nemzetközi hatású vagy azzal egyenértékű hazai eredményekkel kecsegtető kutatási programon dolgozhatnak. A Lendület program ezért nemcsak a szűk tudományos elit munkájára van pozitív hatással, de hozzájárulása megjelenik az egyetemi oktatás színvonalában és a vállalati innovációs teljesítményben is.