RSS

A tudománydiplomácia hírei

129270

Állatkísérleti Osztályközi Állandó Bizottság

A IV., V. és VIII. osztály közös állandó bizottsága

Elnök:
Furka István, az orvostudomány doktora

Tiszteletbeli elnök:
Bertók Lóránd, az orvostudomány doktora

Alelnök:
Boros Mihály, az MTA doktora

Titkár:
Csikó György, az állatorvos-tudomány kandidátusa
1046 Budapest, Nádor u. 75.
Tel.: 230-2145
E-mail: csiko.gyorgy@aotk.szie.hu

Tagok:
Dinnyés András János, az MTA doktora
Faller József, az orvostudomány doktora
Fekete Sándor György, az MTA doktora
Gyertyán István, PhD
Lantos János, az orvostudomány kandidátusa
Liker András, az MTA doktora
Magyar Tibor, az MTA doktora
Németh Tibor, PhD
Rosivall László, az orvostudomány doktora
Sántha Miklós, PhD
Szendrő Zsolt, a mezőgazdasági tudomány doktora
Szondy Julianna Zsuzsanna, az MTA doktora