IV. Agrártudományok Osztálya

Állandó bizottságok

Áttekintés


Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Orosz István, az MTA rendes tagja

Alelnök:
Estók János, a történelemtudomány kandidátusa
Papp Klára, az MTA doktora
Szávai Ferenc Tibor, az MTA doktora

Elnökhelyettes:
Csoma Zsigmond, az MTA doktora
Kaposi Zoltán, az MTA doktora

Titkár:
Varga Zsuzsanna, az MTA doktora
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1088 Budapest, Múzeum körút 6-8.
Tel.: +36 1 4116500 / 5230
E-mail: varga.zsuzsanna@btk.elte.hu

Tagok:
ifj. Barta János, az MTA doktora
Buza János, az MTA doktora
Elek Sándor, a szociológiai tudomány kandidátusa
Fehér György, a történelemtudomány kandidátusa
Fertő Imre, az MTA doktora
Glatz Ferenc, az MTA rendes tagja
Kövér György, az MTA levelező tagja
Laczka Éva, PhD
Nagy Frigyes,
Nógrády Árpád, PhD
Novák László Ferenc, a néprajztudomány doktora
Oroszi Sándor, a mezőgazdasági tudomány doktora
Romány Pál, az MTA doktora
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Varga Gyula, a közgazdaság-tudomány doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Állatkísérleti Bizottság

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Állatkísérleti Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Furka István, az orvostudomány doktora

Tiszteletbeli elnök:
Bertók Lóránd, az orvostudomány doktora

Alelnök:
Boros Mihály, az MTA doktora

Titkár:
Csikó György, az állatorvos-tudomány kandidátusa
1046 Budapest, Nádor u. 75.
Tel.: 230-2145
E-mail: csiko.gyorgy@aotk.szie.hu

Tagok:
Dinnyés András János, az MTA doktora
Faller József, az orvostudomány doktora
Fekete Sándor György, az MTA doktora
Gyertyán István, PhD
Lantos János, az orvostudomány kandidátusa
Liker András, az MTA doktora
Magyar Tibor, az MTA doktora
Németh Tibor, PhD
Rosivall László, az orvostudomány doktora
Sántha Miklós, PhD
Szendrő Zsolt, az MTA levelező tagja
Szondy Julianna Zsuzsanna, az MTA doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Bioinformatikai Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Patthy László, az MTA rendes tagja

Alelnök:
Harrach Balázs, az MTA levelező tagja
Miklós Dezső, PhD

Tagok:
Melegh Béla, az MTA doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Hidrológiai Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Vágás István, a műszaki tudomány doktora

Elnökhelyettes:
Szőcs Teodóra, PhD

Titkár:
Baranya Sándor, PhD
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9.
Tel.: +36 1 4632247
Fax: +36 1 4631879

Tagok:
Bakonyi Péter, PhD
Bender Tamás, az MTA doktora
Berczik Árpád, az MTA rendes tagja
Bíró Péter, az MTA rendes tagja
Dévai György, az MTA doktora
G. Tóth László, az MTA doktora
Gribovszki Zoltán, PhD
Hajnal Géza, PhD
Jolánkai Géza, az MTA doktora
Józsa János Balázs, az MTA levelező tagja
Kovács Balázs, PhD
Krámer Tamás, PhD
Mádlné Szőnyi Judit, PhD
Rákóczi László, a műszaki tudomány kandidátusa
Szalai Sándor, a földrajztudomány kandidátusa
Szanyi János, PhD
Székely Ferenc, az MTA doktora
Szilagyi Jozsef, az MTA doktora
Szűcs Péter, az MTA doktora
Várallyay György, az MTA rendes tagja
Varsányi Zoltánné, az MTA doktora
Záray Gyula, a kémiai tudomány doktora

Tanácskozási jogú tagok:
Szarka László Csaba, az MTA levelező tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Környezet és Egészség Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Poór Gyula, az MTA doktora

Társelnök:
Petrányi Győző, az MTA rendes tagja
Sótonyi Péter, az MTA rendes tagja

Tagok:
Borhidi Attila, az MTA rendes tagja
Bozó László, az MTA rendes tagja
Falus András, az MTA rendes tagja
Győri Zoltán, az MTA doktora
Horváth József, az MTA rendes tagja
Király Zoltán, az MTA rendes tagja
Kosztolányi György, az MTA rendes tagja
Kőmíves Tamás, az MTA rendes tagja
Lénárd László, az MTA rendes tagja
Németh Tamás, az MTA rendes tagja
Orosz László, az MTA rendes tagja
Pálmai Ottó,
Raskó István, az orvostudomány doktora
Siklós László, az MTA doktora
Szarka László Csaba, az MTA levelező tagja
Virág László, az MTA doktora

Állandó meghívott:
Balázs Ervin, az MTA rendes tagja
Barna Balázs, az MTA levelező tagja
Cseh Károly, az MTA doktora
Csépe Valéria, az MTA levelező tagja
dr. Cs. Pavisa Anna,
Kántor Sámuel,
Szemes Imre, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa
Tardy János, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Chikán Attila, az MTA rendes tagja

Alelnök:
Turcsányi Károly, az MTA doktora

Titkár:
Wimmer Ágnes, PhD
Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: +36 1 4825264
Fax: +36 1 4825567
E-mail: agnes.wimmer@uni-corvinus.hu

Tagok:
Bányai Tamás, PhD
Bányainé Tóth Ágota , PhD
Bohács Gábor, PhD
Bóna Krisztián, PhD
Demeter Krisztina, az MTA doktora
Dobos Imre, az MTA doktora
Duleba Szabolcs, PhD
Földesi Péter, a közlekedéstudomány kandidátusa
Gelei Andrea, PhD
Gritsch Mátyás,
Halászné Sipos Erzsébet, a közgazdaság-tudomány kandidátusa
Horváth Annamária, PhD
Illés Béla, PhD
Kovács Zoltán, a kémiai tudomány kandidátusa
Mandják Tibor, PhD
Matyusz Zsolt, PhD
Pató Gáborné Szűcs Beáta, PhD
Rohács Dániel, PhD
Tátrai Tünde, PhD
Tóth Rudolf, PhD
Vastag Gyula, az MTA doktora
Vörösmarty Gyöngyi, PhD

Tanácskozási jogú tagok:
Monostori László, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Prószéky Gábor, az MTA doktora

Társelnök:
Siptár Péter, az MTA doktora

Titkár:
Tóth Etelka, PhD
1041 Budapest, Rózsa u. 63.
Tel.: +36 70 2573872
E-mail: tothetelka01@t-online.hu

Tagok:
Antalné Szabó Ágnes, PhD
Borhidi Attila, az MTA rendes tagja
Bősze Péter, az orvostudomány doktora
Csépe Valéria, az MTA levelező tagja
Csiszár Imre, az MTA rendes tagja
Gercsák Gábor, PhD
Gerstner Károly, PhD
Gósy Mária, a nyelvtudomány doktora
Gyuris Beáta, PhD
Heltainé Nagy Erzsébet, a nyelvtudomány kandidátusa
Ittzés Nóra, PhD
Kádár Béla, az MTA rendes tagja
Keszler Borbála, az MTA doktora
Kiss Jenő, az MTA rendes tagja
Laczkó Krisztina, PhD
Ludányi Zsófia, PhD
Mártonfi Attila, PhD
Nagy József, PhD
Nyomárkay István, az MTA rendes tagja
Pócs Tamás, az MTA rendes tagja
Raátz Judit, PhD
Sólyom Jenő, az MTA rendes tagja
Szathmári István, a nyelvtudomány doktora
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja
Tomcsányi Pál, az MTA rendes tagja
Tóth Valéria, az MTA doktora
Vajna Zoltán, az MTA rendes tagja

Tanácskozási jogú tagok:
Földi Ervin,
Hőnyi Ede,
Zimányi Árpád, a nyelvtudomány kandidátusa

Vissza a tartalomjegyzékhez.