RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

103031

III. Matematikai Tudományok Osztálya

Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 7.
Levélcím: 1245 Budapest Pf.: 1000
Telefon: (1) 411-6128
Fax: (1) 411-6122

Osztályelnök:

Pálfy Péter Pál, rendes tag

Osztályelnök-helyettes:

Pethő Attila, levelező tag

Természettudományi Titkárság
osztályvezető:
Némethné Jároli Erika
 

Természettudományi Titkárság
III. osztály szakreferens:

Egervári Zsuzsanna
Korlátolt hozzáférésű anyagok:

 régi KOHO

  új KOHO 

Homepage in English:

http://mta.hu/iii_osztaly_cikkei/hungarian-academy-of-sciences-section-of-mathematics-128438


Az Osztálynak 30 rendes, 6 levelező, 21 külső, 20 tiszteleti, és 10 tanácskozási jogú tagja van. Az Osztályhoz tartozó közgyűlési doktor képviselők száma: 15.

Az Osztály három tudományos bizottságot működtet a tudományterületek jobb lefedése érdekében, ezek az Informatika- és Számítástudományi Bizottság, Matematikai Bizottság és Operációkutatási Bizottság. Egy negyedik bizottság ezen háromból delegált tagokból áll, ez a Doktori Bizottság, amelynek feladata a doktori ügyek előkészítése az Osztály részére.

Az Osztály ügyrendben szabályozott módon működik, rendszeresen osztályüléseket tart. Az MTA évi rendes Közgyűléséhez és a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódva tudományos ülésszakokat szervez. Alkalomszerűen székfoglalókat, felolvasó üléseket, emlékbeszédeket, emléküléseket rendez. Figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a tudományágazat körében folyó tudományos tevékenységet; állást foglal tudományos, tudománypolitikai, tudományszervezési kérdésekben; véleményt nyilvánít az Akadémiai kutatóintézetek és az Akadémia által támogatott tanszéki kutatócsoportok és egyéb kutatóhelyek tevékenységéről. Szabályzatban meghatározott módon közreműködik a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím odaítélésével kapcsolatos eljárásban. Az Osztályhoz tartozik 573 tudományos fokozattal rendelkező köztestületi tag.

Az Osztály évente ad ki tudományos díjakat. Létrehozta a Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díj zsűrijét.

Az Osztály négy tudományos folyóiratot gondoz, tudományos könyvkiadást támogat.

Az Osztály tagjai több mint 25 akadémiai, és több mint 58 akadémián kívüli hazai és nemzetközi grémiumban képviselik a matematika ügyét.

Kutatási pályázatokat véleményez.

Az Osztály nemzetközi kapcsolatainak ápolása során tartja a kapcsolatot külső- és tiszteleti tagjaival, támogatást nyújt számos hazai nemzetközi részvételű rendezvényhez, hazai kutatóknak nemzetközi konferencián való részvételéhez, külön meghívott vendégként évente 2-4 nemzetközileg elismert külföldi tudóst kér fel előadás tartására.