II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Osztályközi állandó bizottságok


Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Orosz István, az MTA rendes tagja

Alelnök:
Estók János, a történelemtudomány kandidátusa
Papp Klára, az MTA doktora
Szávai Ferenc Tibor, az MTA doktora

Elnökhelyettes:
Csoma Zsigmond, az MTA doktora
Kaposi Zoltán, az MTA doktora

Titkár:
Varga Zsuzsanna, az MTA doktora
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1088 Budapest, Múzeum körút 6-8.
Tel.: +36 1 4116500 / 5230
E-mail: varga.zsuzsanna@btk.elte.hu

Tagok:
ifj. Barta János, az MTA doktora
Buza János, az MTA doktora
Elek Sándor, a szociológiai tudomány kandidátusa
Fehér György, a történelemtudomány kandidátusa
Fertő Imre, az MTA doktora
Glatz Ferenc, az MTA rendes tagja
Kövér György, az MTA levelező tagja
Laczka Éva, PhD
Nagy Frigyes,
Nógrády Árpád, PhD
Novák László Ferenc, a néprajztudomány doktora
Oroszi Sándor, a mezőgazdasági tudomány doktora
Romány Pál, az MTA doktora
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Varga Gyula, a közgazdaság-tudomány doktora

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Demográfiai Bizottság

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Prószéky Gábor, az MTA doktora

Társelnök:
Siptár Péter, az MTA doktora

Titkár:
Tóth Etelka, PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Tel.: +36 1 4855200 / 5131
E-mail: toth.etelka@btk.elte.hu

Tagok:
Antalné Szabó Ágnes, PhD
Borhidi Attila, az MTA rendes tagja
Bősze Péter, az orvostudomány doktora
Csépe Valéria, az MTA levelező tagja
Csiszár Imre, az MTA rendes tagja
Gercsák Gábor, PhD
Gerstner Károly, PhD
Gósy Mária, a nyelvtudomány doktora
Gyuris Beáta, PhD
Heltainé Nagy Erzsébet, a nyelvtudomány kandidátusa
Ittzés Nóra, PhD
Kádár Béla, az MTA rendes tagja
Keszler Borbála, az MTA doktora
Kiss Jenő, az MTA rendes tagja
Laczkó Krisztina, PhD
Ludányi Zsófia, PhD
Mártonfi Attila, PhD
Nagy József, PhD
Nyomárkay István, az MTA rendes tagja
Pócs Tamás, az MTA rendes tagja
Raátz Judit, PhD
Sólyom Jenő, az MTA rendes tagja
Szathmári István, a nyelvtudomány doktora
Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja
Tomcsányi Pál, az MTA rendes tagja
Tóth Valéria, az MTA doktora
Vajna Zoltán, az MTA rendes tagja

Tanácskozási jogú tagok:
Földi Ervin,
Hőnyi Ede,
Zimányi Árpád, a nyelvtudomány kandidátusa

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Monok István, az MTA doktora

Társelnök:
Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja

Titkár:
Gózonné Etényi Nóra, a történelemtudomány kandidátusa
1163 Budapest, Margit u. 48.
E-mail: etenyino@t-online.hu

Tagok:
Bitskey István, az MTA rendes tagja
Csukovits Enikő, az MTA doktora
Dukkon Ágnes, az MTA doktora
Fábri Anna, az irodalomtudomány kandidátusa
Forrai Judit, az MTA doktora
Gazda István, a történelemtudomány kandidátusa
Horn Ildikó, az MTA doktora
Horváth László, PhD
ifj. Bertényi Iván,
Kelemen Elemér, a történelemtudomány kandidátusa
Kiss Farkas Gábor, PhD
Kósa László, az MTA rendes tagja
Kőszeghy Péter, PhD
Krász Lilla, PhD
Kristóf Ildikó, a néprajztudomány kandidátusa
Madas Edit, az MTA levelező tagja
Mikó Árpád, az MTA doktora
Mikusi Balázs, PhD
Pukánszky Béla, az MTA doktora
Solymosi László, az MTA rendes tagja
Szajbély Mihály, az MTA doktora
Szelestei Nagy László, az MTA doktora
Szívós Mihály, a filozófiai tudomány kandidátusa
Ujváry Gábor, a történelemtudomány kandidátusa
Viskolcz Noémi, PhD
Vizkelety András, az MTA rendes tagja

Vissza a tartalomjegyzékhez.

Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Állandó Bizottság

Elnök:
Láng Benedek, PhD

Elnökhelyettes:
Németh József, a történelemtudomány kandidátusa

Titkár:
Gecser Ottó, PhD
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 2090555 / 6840
E-mail: gecsero@elte.hu

Tagok:
Ádám József, az MTA rendes tagja
Alpárné Szála Erzsébet, PhD
Bodnár M. István, a filozófiai tudomány kandidátusa
Fehér Márta, a filozófiai tudomány doktora
Gazda István, a történelemtudomány kandidátusa
Gurka Dezső, PhD
Hronszky Imre, a filozófiai tudomány kandidátusa
Hujter Mihály, a matematikai tudomány kandidátusa
Inzelt György, a kémiai tudomány doktora
Kampis György, a filozófiai tudomány doktora
Kántor Sándorné Varga Tünde, PhD
Kapronczay Károly, az MTA doktora
Klinghammer István, az MTA rendes tagja
Laki János, a filozófiai tudomány kandidátusa
Major György, az MTA rendes tagja
Radnai Gyula, a fizikai tudomány kandidátusa
Sitkei György, az MTA rendes tagja
Sótonyi Péter, az MTA rendes tagja
Szabó Péter Gábor, PhD
Szögi László, a történelemtudomány kandidátusa
Tanács János, PhD
Varró Sándor, az MTA doktora
Vasas Lívia, PhD
Venetianer Pál, az MTA rendes tagja
Zemplén Gábor Áron, PhD

Vissza a tartalomjegyzékhez.