II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 233 találat

Név
Tudományterület
A. Sajti Enikö Új- és legújabbkori történelem
Arday Lajos A nemzetközi kapcsolatok és a külpolitika története, kisebbségek Kelet-Közép Európában
Baán István Kornél Bizantinológia
Bábosik István Nevelésfilozófia, neveléselmélet
Bácskai Vera Társadalomtörténet, várostörténet
Bacsó Béla filozófia, esztétika, hermeneutika, fenomenológia
Bagi Dániel Középkori történelem
Bakonyi István Nyelvpolitika, szaknyelvi kommunikáció és interkulturális kommunikáció
Balogh András Újkori egyetemes történelem
Balogh Tibor Pszichológia
Bánffy Eszter Régészet
Bánkiné Molnár Erzsébet Társadalomtörténet
Bárány Attila Pál Történettudomány, Középkor
Bárdos György Élettan, pszichofiziológia, viselkedéstudományok
Bárdos Jenő Nyelvpedagógia, alkalmazott nyelvészet
Barkóczi Ilona Pszichológia
Barlay Ö. Szabolcs XVI. századi művelődéstörténet
ifj. Barta János kora újkor története
Beke Margit Egyháztörténelem
Benedek András Neveléselmélet, oktatáselmélet
Bényei Miklós Új- és legújabbkori történelem
Bereczkei Tamás Evolúciós pszichológia
Bertényi Iván Heraldika 
Bessenyei József Középkor történet
Blazovich László A középkor története
Bolberitz Pál keresztény bölcselet
Bona Gábor Hadtörténelem
Borhi László Nemzetközi kapcsolatok története, 20. század
Boros Gábor Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek
Boros János Filozófiatörténet, filozófiai rendszerek
Borsi-Kálmán Béla Magyar-román-francia kapcsolatok a XIX-XX. században
Buza János Gazdaságtörténet
Czére Andrea Olasz barokk művészet
Czigler István kísérleti pszichológia, kognitív idegtudomány
Csapó Benő neveléstudomány
Csejtei Dezső Filozófiatörténet, ezen belül a 19-20, századi német és spanyol filozófia története, filozófiai thanatológia
Csirikné Czachesz Erzsébet Olvasáskutatás, interkulturális oktatás
Csoma Zsigmond Agrártörténet, szőlészet-borászat történet, kertészettörténet és gazdaságtörténet
Csorba László Új- és legújabbkori történelem
Csukovits Enikő Középkori magyar történelem
Deák Ágnes 19. századi magyar eszmetörténet, politikatörténet 
Demeter Tamás Tudománytörténet, tudományfilozófia
Demetrovics Zsolt Addiktológia, klinikai pszichológia, epidemiológia
Dénes Iván Zoltán Eszmetörténet
Diószegi István Új- és legújabbkori egyetemes történelem
Donáth Péter Új- és legújabbkori történelem
Draskóczy István Középkori történelem
Egedy Gergely Politikatudomány
Erdélyi Ágnes filozófiatörténet, tudományfilozófia
Erdélyi István Régészet és történelem

233 találat