Osztályülés | MTA

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Osztályülés

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 2018. február 12-én tartja következő ülését.

Napirend:

1.) A 2018. január 8-i osztályülés emlékeztetőjének elfogadása
Előterjesztő: Kertész András, osztályelnök

2.) Doktori ügy

3.) Osztályjavaslat közgyűlési bizottságok póttagjaira és AKT-tagra
Előterjesztő: Kertész András, osztályelnök

4.) Osztályügyrend módosítása
Előterjesztő: Kertész András, osztályelnök

5.) Osztályjavaslat könyv- és folyóirat-támogatásról
Előterjesztő: Madas Edit, az osztály könyvfelelőse

6.) Pataki Ferenc Társadalomtudományi Érem alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Kertész András, osztályelnök

7.) Osztály-állásfoglalás a vidéki közgyűjteményekben folytatott tudományos kutatással kapcsolatos helyzetről
Előterjesztő: Kertész András, osztályelnök

8.) Kommunikáció- és Médiatudományi Osztályközi Állandó Bizottság létrehozásának véleményezése
Előterjesztő: Kertész András, osztályelnök

9.) Köztestületi tagfelvétel
Előterjesztő: Kertész András, osztályelnök

10.) Egyebek

Napirend utáni tudományos előadás

Szilágyi Zsófia, az MTA doktora: Lehet-e helye a gyerek- és ifjúsági irodalomnak a 20. századi magyar irodalom történetében? (Kettős ajánlatok, gyerekirodalomként olvasott felnőttkönyvek, írói szerepmodellek)