I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottság

2016. január 16.

Az Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottság tagjai (2014-2017)

Elnök: Kiss Jenő, az MTA rendes tagja

Titkár: Ruzsits Ildikó (az MTA I. osztályának titkársága)

Tagok:

Ádám József, az MTA rendes tagja (VI. osztály)
Beck Mihály, az MTA rendes tagja (VII. osztály)
Bősze Péter, az orvostudomány doktora (V. osztály)
Daróczy Zoltán, az MTA rendes tagja (III. osztály)
Galavics Géza, az MTA levelező tagja (II. osztály)
Hornok László, az MTA rendes tagja (IV. osztály)
Jókai Anna (MMA)
Kádár Béla, az MTA rendes tagja (IX. osztály)
Keszler Borbála, az MTA doktora (Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság)
Kiefer Ferenc, az MTA rendes tagja (I. osztály)
Lovas Rezső, az MTA rendes tagja (XI. osztály)
Ritoók Zsigmond, az MTA rendes tagja (I. osztály)
Vajna Zoltán, az MTA rendes tagja (VI. osztály)
Vékás Lajos, az MTA rendes tagja (IX. osztály)

Határon túli tagok:
Csernicskó István, PhD (Ukrajna: Beregszász)
Láncz Irén, PhD (Szerbia, Újvidék)
Péntek János, az MTA külső tagja (Románia: Kolozsvár)
Szabómihály Gizella, PhD (Szlovákia, Dunaszerdahely)

Az Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottság ülésein elhangzott előadások:

2015. június 10. - Csernicskó István PhD, intézetigazgató: A magyar nyelv és beszélői Kárpátalján az "ukrán válság" tükrében
2014. október 28. - Bencze Lóránt, a nyelvtudomány kandidátusa, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet igazgatója: A Magyar Nyelvstratégiai Intézetről
2013. június 4. - Gereben Ferenc, az irodalomtudomány kandidátusa, egyetemi tanár: Anyanyelv és olvasáskultúra a Kárpát-medence határon inneni és túli magyarsága körében (Szociológiai vizsgálatok tapasztalatai)
2012. november 21. - Bańczerowski Janusz, a nyelvtudomány doktora, egyetemi tanár: Nyelvi helyzetkép az Európai Unióban és a lengyel nyelv jogi védelme
2012. június 20. - Pomozi Péter PhD: Az észt és finn nyelvpolitikai modell
2011. június 6. - Andrássy György, a filozófiai tudomány kandidátusa: A magyar nyelv helyzete nemzetközi jogi szemszögből: veszélyeztetettség és kihasználatlan lehetőségek
2010. október 28. - É. Kiss Katalin, az MTA levelező tagja: Mitől féltsük és mitől ne féltsük a magyar nyelvet?
2009. december 10. - Bárdosi Vilmos, a nyelvtudomány kandidátusa, egyetemi tanár: Globalizáció, Európa és nyelv. A francia példa
2007. október 29.
- Bősze Péter, az orvostudomány doktora: Az orvosi nyelv helyzete és teendők
Kiss Jenő, az MTA rendes tagja: A tudományos nyelvek, az anyanyelv és az értelmiségi elit
2006. november 21. - Kiefer Ferenc, az MTA rendes tagja: Az Európai Unió nyelvpolitikai irányelvei magyar szemmel
Péntek János, az MTA külső tagja: Magyar nyelvi tervezés a külső régiókban, különös tekintettel a tudományművelés nyelvi feltételeire
2006. július 11. - Kaán Miklósné Keszler Borbála, az MTA doktora, egyetemi tanár: A szaknyelvi helyesírásról
Balázs Géza, a néprajztudomány kandidátusa, egyetemi tanár: A magyar nyelvstratégia kérdéseiről

Összefoglaló tájékoztatás az Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottság 2013. évi tevékenységéről