Oknyomozás tudományos módszerekkel

Barnabás Beáta, az MTA főtitkárhelyettese, az MTÜ Programtanácsának elnöke köszöntője.

Barnabás Beáta Forrás: mta.hu

„Nyelvében él a nemzet” – a Magyar Tudományos Akadémiát a magyar nyelv művelése céljából megalapító Széchenyi István szavai a 21. században, gyökeresen más társadalmi és gazdasági viszonyok között is érvényesek.

Bár ma a tudomány nemzetközi, közvetítő nyelve az angol, a nemzeti identitás megőrzése nehezen képzelhető el egy olyan országban, amelynek kutatói nem tudják anyanyelvükön is megismertetni eredményeiket egymással és a társadalommal. Kérdés persze, miként reagál a határokon és földrészeken átívelő tudományos munka mindennapos gyakorlatában keletkezett kihívásra az egyébként folyamatosan változó nyelv, főleg, ha azt a nagy világnyelvekhez képest kevesen beszélik.

Ez a probléma csupán egy azok közül, amelyek mindazokat foglalkoztatják, akik szeretnék jobban megérteni a körülöttük lévő világot, egyetlen téma a Magyar Tudományos Akadémia november 3-án kezdődő hagyományos rendezvénysorozata, a Magyar Tudomány Ünnepe programjaiból. A tavaly megújult és egyre több érdeklődőt vonzó, egy hónapos MTÜ november végéig országszerte és a határon túli magyar tudományos műhelyekben is várja azokat, akik úgy döntenek, hogy adnak egy estét a tudománynak.

„Oknyomozó tudomány” – az idei rendezvénysorozat mottója is pontosan jelzi, hogy a tudományos munka aprólékos, a kutatók egymást követő generációi által kidolgozott és a kutatói közösség által elfogadott módszereken alapuló tevékenység. Évekig is eltarthat, mire a kutató erőfeszítései meghozzák gyümölcsüket. Eredményei szakfolyóiratokban való publikálásán túl azonban a kutatótól az is elvárható, hogy azokat szélesebb körben is érthetővé tegye, és világosan el tudja magyarázni az érdeklődő nagyközönségnek, mi a kutatásai célja, és eléréséhez milyen vizsgálati módszereket használ.

A Magyar Tudományos Akadémia egyik fontos célkitűzése ezért, hogy minél több, a tudományt népszerűsítő előadást szervezzen. Ezek az előadások egyre kevésbé szólnak egy-egy szűk szakterület eredményeiről: a jelenségek teljes körű megértéséhez gyakran több tudomány- ág művelőinek összefogására van szükség. Az idei rendezvénysorozat kitüntetett feladata, hogy rámutasson: szemléletváltás szükséges a tudományos kutatásokban, mivel egyre több globális szintű tudományos kérdés merül fel, amelyre csak a különböző tudományterületek együttműködésével adható közös megoldás. Remélem, hogy a gazdag programkínálatban Ön is talál az érdeklődésének megfelelő előadást, és tartalmas élményekkel gazdagodik a Magyar Tudomány Ünnepén!