RSS
128561
Föld_tudo_hírek
Vissza
2011. 09. 15.

Továbbra is segíti a döntéshozókat az újjáalakult KÖTEB

Az elkövetkező három évben is a klímaváltozással, az energetikával, valamint az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos, a társadalmat közvetlenül érintő kérdések tudományos igényű megválaszolása lesz az MTA elnöke által 2008-ban létrehozott Környezettudományi Elnöki Bizottság (KÖTEB) fő feladata. Az új KÖTEB alakuló ülésén megválasztották a testület három albizottságának vezetőjét is.

 "A Környezettudományi Elnöki Bizottságnak olyan gyors reagálású testületnek kell lennie, amely rövid időn belül képes tudományosan megalapozott válaszokat adni a kompetenciájába tartozó kérdésekre" - jelentette ki a grémium alakuló ülésén Pálinkás József. Az MTA elnöke köszönetet mondott az elmúlt három év erőfeszítéseiért, többek között a vörösiszap-katasztrófa kapcsán végzett értékes segítségért is, majd arra kérte a különböző diszciplínák kutatóiból álló bizottságot, járuljon hozzá a környezetvédelmi problémák megoldásához. Egyúttal utalt rá, hogy napjainkban a döntéshozókra számos nemcsak államigazgatási, hanem tudományos megközelítést is igénylő feladat hárul.

     Németh Tamás, az MTA főtitkára, aki Pálinkás József megbízásából irányítja a KÖTEB munkáját, tájékoztatta a bizottságot, hogy a jövőben a testület napirendjén szereplő témák megvitatása után, minden ülésen egy-egy fontos, közérdeklődésre számot tartó tárgykörben tartanak előadást az általa felkért szakértők.

     Első alkalommal az aranyérc bányászatában és feldolgozásában rejlő lehetőségeket, illetve veszélyeket elemezték a meghívott előadók. Bőhm József, a Miskolci Egyetem Nyersanyag-előkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetének vezetője és Földessy János geológus, a Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani Intézetének igazgatója technológiai szempontból vizsgálta a kérdést, Majtényi Balázs, az MTA Jogtudományi Intézet tudományos főmunkatársa pedig a téma nemzetközi jogi vonatkozásairól beszélt.

     Az ülésen a főtitkár előterjesztésére döntöttek a KÖTEB tisztségviselőinek személyéről is. Az új akadémiai ciklusban a titkári teendőket Jolánkai Márton egyetemi tanár végzi, a három albizottságot pedig a korábbi elnökök, Ádám József, Farkas József és Láng István akadémikusok vezetik.

-vb-