RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

128561
Föld_tudo_hírek
Vissza
2011. 09. 15.

Továbbra is segíti a döntéshozókat az újjáalakult KÖTEB

Az elkövetkező három évben is a klímaváltozással, az energetikával, valamint az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos, a társadalmat közvetlenül érintő kérdések tudományos igényű megválaszolása lesz az MTA elnöke által 2008-ban létrehozott Környezettudományi Elnöki Bizottság (KÖTEB) fő feladata. Az új KÖTEB alakuló ülésén megválasztották a testület három albizottságának vezetőjét is.

 "A Környezettudományi Elnöki Bizottságnak olyan gyors reagálású testületnek kell lennie, amely rövid időn belül képes tudományosan megalapozott válaszokat adni a kompetenciájába tartozó kérdésekre" - jelentette ki a grémium alakuló ülésén Pálinkás József. Az MTA elnöke köszönetet mondott az elmúlt három év erőfeszítéseiért, többek között a vörösiszap-katasztrófa kapcsán végzett értékes segítségért is, majd arra kérte a különböző diszciplínák kutatóiból álló bizottságot, járuljon hozzá a környezetvédelmi problémák megoldásához. Egyúttal utalt rá, hogy napjainkban a döntéshozókra számos nemcsak államigazgatási, hanem tudományos megközelítést is igénylő feladat hárul.

     Németh Tamás, az MTA főtitkára, aki Pálinkás József megbízásából irányítja a KÖTEB munkáját, tájékoztatta a bizottságot, hogy a jövőben a testület napirendjén szereplő témák megvitatása után, minden ülésen egy-egy fontos, közérdeklődésre számot tartó tárgykörben tartanak előadást az általa felkért szakértők.

     Első alkalommal az aranyérc bányászatában és feldolgozásában rejlő lehetőségeket, illetve veszélyeket elemezték a meghívott előadók. Bőhm József, a Miskolci Egyetem Nyersanyag-előkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetének vezetője és Földessy János geológus, a Miskolci Egyetem Ásványtani-Földtani Intézetének igazgatója technológiai szempontból vizsgálta a kérdést, Majtényi Balázs, az MTA Jogtudományi Intézet tudományos főmunkatársa pedig a téma nemzetközi jogi vonatkozásairól beszélt.

     Az ülésen a főtitkár előterjesztésére döntöttek a KÖTEB tisztségviselőinek személyéről is. Az új akadémiai ciklusban a titkári teendőket Jolánkai Márton egyetemi tanár végzi, a három albizottságot pedig a korábbi elnökök, Ádám József, Farkas József és Láng István akadémikusok vezetik.

-vb-