Pócs Dániel: Homérosz Firenzében | Eseménynaptár | MTA

Eseménynaptár

Pócs Dániel: Homérosz Firenzében

Időpont

2018. április 24., 16:00 óra

Részletek

Az előadás témája két, miniatúrával rendkívül gazdagon díszített könyv keletkezéstörténete. Az egyik egy díszkódex (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 32. 4.), a másik pedig egy pergamenre nyomtatott inkunábulum (Nápoly, Biblioteca Nazionale „Vittorio Emanuele III”, S Q XXIII. K 22). Mindkettő Homérosz műveinek görög szövegét tartalmazza, mindkettő az 1480-as években keletkezett Firenzében, mindkettőt máig Lorenzo de’ Medici közeli rokonságához (öc - cséhez, illetve fiához) köti a kutatás. Valójában egyik sem annak a megrendelőnek készült, akire eddig gondoltak. A két luxustárgy miniatúrái elvezetnek azokhoz, akik Angelo Poliziano egyetemi Homérosz-kurzusainak időszakában fontosnak tartották, hogy éppen a görög szerző műveit tartalmazó könyveket tegyék meg a személyes és családi önreprezentáció eszközeivé. A két tárgy valódi provenienciájának felfejtése révén betekintést nyerhetünk a firenzei Quattrocento kutatásának egyik jellegzetes problematikájába is, a Medici-mítosz építésének több évszá- zados történetébe. Az előadóról: Pócs Dániel egyetemi adjunktus, ELTE, BTK, Művészettörté- neti Intézet; tudományos főmunkatárs, MTA, BTK, Művészettörténeti Intézet

Az esemény meghívó itt megtalálható.

Szervező

MTA BTK Irodalomtudományi Intézet

Kapcsolattartó

Kiss Margit