Történeti táj – tájrégészet: eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban | Eseménynaptár | MTA

Eseménynaptár

Történeti táj – tájrégészet: eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban

Konferencia

Időpont

2017. november 06. - 09.00 / 2017. november 07. - 19.00 óra között

Helyszín

MTA Humán Tudományok Kutatóháza
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4

Részletek

Az elmúlt évtizedekben a magyar régészeti kutatás számos ponton fordult a régészeti jelenségek táji értelmezése felé, és járult hozzá a tájrégészet hazai megerősödéséhez.  Mostanra időszerűvé vált az eddig elért eredmények összegzése és a kutatás jövőbeli feladatainak áttekintése egy széles együttműködésben megvalósuló konferencia keretében. A rendezvény kettős célt szolgál: egyrészt bemutatja a hazai régészeti kutatás azon tendenciáit, amelyek hozzájárultak a tájrégészeti módszerek és az arra jellemző komplex tájszemlélet magyarországi meghonosodásához; másrészt áfogó körképet nyújt a jelenlegi kutatások legfrissebb eredményeiről és célkitűzéseiről, melyek kijelölik a hazai kutatás aktuális helyét és feladatait a nemzetközi tájrégészeti diszciplínán belül. Az előadások hét témakör köré szerveződnek: Környezetrégészet – tájrégészet / Település és táj / Tájhasználat / Kommunikáció, hálózatok / Szimbolikus táj / A tájrégészet módszerei.

 

Program:

2017. november 6., hétfő

09.00–09.30: Regisztráció

09.30–09.45: Köszöntő
Benkő Elek, az MTA levelező tagja, az MTA BTK RI igazgatója

09.45–10.15: Mi a tájrégészet?
Laszlovszky József, Szeverényi Vajk

 

10.15–10.30: Kávészünet

 

Település és táj

10.30–11.00: Település és táj kölcsönös átalakulása: kutatási lehetőségek a neolitikum és középkor távlatában
Füzesi András, Koller Melinda

11.00–11.20: Gravettien, Epigravettien lelőhelyek topográfiai helyzete Nógrád, Heves megye és a Jászság területén
Gulyás András, Gutay Mónika, Kerékgyártó Gyula, Péntek Attila, Zandler Krisztián

11.20–11.40: Az emberi megtelepedés helyszíneinek vizsgálata Pannonia provincia területén
Simon Bence

11.40–12.00: Brigetio hátországa: a kutatás eddigi eredményei, módszerei és jövőbeli lehetőségei
Bartus Dávid, Czajlik Zoltán, Deaák Márton, Nagy Balázs, Rupnik László, Viczián István

12.00–12.10: Vita

 

12.10–13.10: Ebédszünet

 

13.10–13.30: Város a sztyeppén? Egy 10–11. századi erődített település és környezetének felszíni kutatása Mongóliában
Csiky Gergely, Harmath András, D. Amina Jambajantsan, Szilágyi Zsolt, Tolnai Katalin

13.30–13.50: A tájhasználat változásai térben és időben (Hajós és Császártöltés terepbejárásának és környezettörténeti vizsgálatának eredményei)
Knipl István

13.50–14.10: Vas megyei Sár terra az Árpád-korban
Kiss Gábor, Zágorhidi Czigány Balázs

14.10–14.30: Likas-hegy, Török-lik, Barátok pincéje. Löszbe vájt középkori „likak” Tolna megyében
K. Németh András

14.30–14.45: Vita

 

14.45–15.00: Kávészünet

 

Környezetrégészet

15.00–15.30: Környezetrégészet
Benkő Elek, Jakab Gusztáv

15.30–15.50: Földrengéses terület-e Magyarország és környéke? A régészet válaszlehetőségei a Kárpát-medencében
Kázmér Miklós

15.50–16.10: A táj változásának nyomon követése régészeti leletek és talajvizsgálatok segítségével
Füleky György, Kovács Gabriella, Márity Erzsébet

16.10–16.30: Az emberi megtelepedési stratégia hidrológiai aspektusai a Dél-Dunántúlon
Serlegi Gábor, Vágvölgyi Bence, Fábián Szilvia, Gortva Gergely, Jakucs János, Marton Tibor, Oross Krisztián

16.30–16.45: Vita

 

16.45–17.00: Kávészünet

 

Szimbolikus táj

17.00–17.30: Szimbolikus táj
Fischl Klára, F. Romhányi Beatrix

17.30–17.50: A kétegyházi kurgánmező mint szakrális tér: tájrégészeti és tájrekonstrukciós kísérletek
Bede Ádám, Czukor Péter

17.50–18.10: Tájhasználat a kolozsmonostori bencés apátság Kajántó-völgyi birtokain
Bencze Ünige, Toda Oana

18.10–18.30: Középkori pálos táj a Magyar Királyság területén
Pető Zsuzsanna

18.30–18.50: 18–19. századi kertek helyszíni kutatása régészeti (és esetenként falkutatási) módszerrel
Koppány András

18.50–19.00: Vita

 

2017. november 7., kedd

Tájhasználat

09.00–9.30: Tájhasználat
Ferenczi László, Zatykó Csilla

09.30–09.50: Az északnyugat-erdélyi Nagykároly-Bobáld tell kutatása és a középső bronzkori tájhasználat rekonstrukciójának lehetőségei
Molnár Zsolt

09.50–10.10: Tájhasználat Erdélyben a késő vaskor folyamán
Bereczki Sándor

10.10–10.30: Tájhasználat a pécsi világörökség területén a római kortól a 20. századig
Tóth Zsolt

10.30–10.45: Vita

 

10.45–11.00: Kávészünet

 

11.00–11.20: Történeti tájhasználat nyomai Kecskemét környékén
Sárosi Edit

11.20–11.40: Erdőből pusztaság? Erdőpusztulás és a török kori háborúk a Dunántúlon
Vadas András

11.40–12.00: A Mecsek középkori és újkori gazdálkodásának tájtörténeti emlékei
Máté Gábor

12.00–12.20: Budakeszi egykori szőlőhegyének rekonstrukciója geodéziai jelek és archív térképek alapján
Albert Gáspár

12.20–12.30: Vita

 

12.30–13.30: Ebédszünet

 

Kommunikáció, hálózatok

13.30–14.00: Kommunikáció, hálózatok
Bödőcs András, Szilágyi Magdolna

14.00–14.20: Lineáris struktúrák rekonstrukciós kísérlete Szolnok és a Tiszazug között
Masek Zsófia

14.20–14.40: Középkori utak, települések és határaik az Ócsai Tájvédelmi Körzetben
Rácz Tibor Ákos

14.40–15.00: Legkisebb költségű úthálózatok modellezése
Mesterházy Gábor

15.00–15.15: Vita

 

15.15–15.30: Kávészünet

 

A tájrégészet módszerei

15.30–16.00: A tájrégészet módszerei, avagy a totális régészet
Stibrányi Máté, Szabó Máté

16.00–16.20: Észrevételek a neolitikus körárkok kutatásának módszereihez: a roncsolásmentes vizsgálatok lehetőségei és korlátai Ligetfalva-Gesztenyési-dűlő lelőhely kutatásának tükrében
P. Barna Judit, Eke István, Tokai Zita, Stibrányi Máté, Mészáros János, Pásztor Emília, T. Biró Katalin

16.20–16.40: Bronzkori táj a Duna völgyében – KEX LANDSCAPE 2017
Kulcsár Gabriella, Czajlik Zoltán, Kiss Viktória, Mateusz Jaeger, Pető Ákos, Serlegi Gábor, Vágvölgyi Bence

16.40–17.00: Roncsolásmentes régészeti kutatások az Ipoly-völgy középső szakaszán – az ISzAP projekt eddigi eredményei
Fábián Szilvia, Guba Szilvia, Roderick B. Salisbury, Nicklas Larsson, Czifra Szabolcs, Serlegi Gábor, Marton Tibor, Szilágyi Kata, Bácsmegi Gábor, Peter Tóth 

17.00–17.20: A régészeti és természeti örökség azonosítását célzó új alapú méréstechnikai módszerek és dokumentációs eljárások kidolgozásának eredményei. Beszámoló a Bakonyban és az Alföldön végzett LIDAR felvételezések tapasztalatairól
Belényesy Károly, Kuszinger Róbert

17.20–17.30: Vita

 

17.30–17.45: Kávészünet

 

17.45–19.00: Workshop

 

Poszterek:

 

Aradi Csilla – Molnár István: A bárdudvarnoki premontrei prépostság környezeti változásainak értékelése

Baráz Csaba: Mész-hegy – a hajdani Szőlőske puszta promontóriuma. Szőlőhegyek Eger határában

Baráz Csaba: Tájművelés és tájstruktúrák a Bükkalján

Bede Ádám – Czukor Péter: A makói Fekete-halom tájtörténete és geomorfológiája

Bede Ádám – Sümegi Pál – Czukor Péter – Csathó András István – Tapody Réka Orsolya – Sümegi Balázs Pál – Molnár Dávid – Törőcsik Tünde: A kétegyházi Török-halom komplex környezettörténeti rekonstrukciójának előzetes eredményei

Hegyi Dóra – Nádai Zsófia: Kastélykertek régész szemmel – A nádasdladányi Nádasdy-kastély és a szabadkígyósi Wenckheim-kastély kertje

Kovács Gyöngyi – Hatházi Gábor – Vágvölgyi Bence: A vértesszentkereszti apátság kőfaragványainak „útja” a csókakői várba a török korban

Kustár Rozália: Pilisszántói titok - tájrégészeti szempontú véleményformálás

Kustár Rozália – Balázs Réka: Röghöz kötött képzelet – a kiskunsági halmok

Páll Dávid – Tóth Farkas Márton – Sipos György: Mocsáros természetvédelmi terület (Budapest III. kerület) földtudományi vizsgálata

Páll Dávid – Liska András – Sipos György: Földtudományos vizsgálatok a gyulai Szigeterőd-projekt tervezésében

Pásztor Eszter: „Mindenből egy kicsit” – Hatvan és járása topográfiájának kutatási lehetőségei régészeti szempontból

Oroszi Zoltán – Kustár Rozália: Ember és természet együttes alkotásai a szikes pusztákon

Viczián István – Tóth Farkas Márton – Balogh János – Koczó Fanni – Szalai Zoltán – Szeberényi József: Geomorfológiai, környezettörténeti vizsgálatok a Budapest, I. kerület, Fő utca 2. sz. alatti régészeti feltárás környezetéről

Szervezők

CEU Kulturális Örökség Tanulmányok Program

ELTE Bölcsészettudományi Kar

Magyar Nemzeti Múzeum

MTA BTK Régészeti Intézet

PTE BTK Régészeti Tanszék