Eseménynaptár

Felvilágosult társaságok, irodalom és tudomány Közép-Európában

Időpont

2017. október 11. - 18.00 / 2017. október 15. - 12.00 óra között

Helyszínek

MTA Székház, Felolvasóterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

MTA Székház, Kisterem
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

MTA BTK Zenetudományi Intézet
1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.

Magyar Nemzeti Múzeum
1088 , Budapest, Múzeum krt. 14-16.

Részletek

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi Osztálya által rendezendő tanácskozás célja, hogy új forrásfeltárásokat és módszeres alapkutatásokat ösztönözzön, lehetőséget teremtsen a felvilágosult társaságok irodalmi és tudományos tevékenységével, eszmei törekvéseivel kapcsolatos eredmények összekapcsolására, és az eddiginél pontosabban meghatározza a közép-kelet-európai régió szerepét a társasági mozgalom európai történetében. A koncepció lehetőséget ad a különféle társaságtípusok és az egyes tagok irodalmi, tudományos jelentőségének bemutatásra, szerzők, művek, könyvtárak és más gyűjtemények komparatív vizsgálatára, nemzetközi kontextusba helyezésére. Elősegíti a titkos társasági tematika irodalmiasítási folyamatainak, műveket strukturáló funkciójának műfaj-, eszme- és kommunikációtörténeti szempontokat is figyelembe vevő elemzését, és megkönnyíti a társasági vonatkozású művek felvilágosult ismeretanyagokat közvetítő szerepének pontosabb megítélését. Ösztönzi a tudományágak önállósulásával és a morállal, neveléssel kapcsolatos elképzelések nyomon követését, és hozzájárul a folyóiratok körüli kapcsolathálók eddiginél részletesebb feltérképezéséhez.

A konferencia részletes programja itt érhető el.

Szervezők

Alexander von Humboldt Alapítvány

Magyar Nemzeti Múzeum

Magyar Tudományos Akadémia

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA BTK)