RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

130563

Közgyűlési képviselők választása


2012. november 25-étől adhatják le szavazataikat a köztestület nem akadémikus tagjai az újabb három éves ciklusra megválasztandó közgyűlési képviselőkre. Az első választási forduló december 20-án zárul, amelyet szükség esetén egy második forduló követ. A választás eredményét 2013. január 28-án hozzák nyilvánosságra. A 2012. október 17-én zárult jelöltállítási szakasz eredményeinek ismeretében a tudományos osztályok a tudományos bizottságok közreműködésével határozataikban jóváhagyták a bizottságonkénti jelöltlistákat. A képviselőjelöltek nevei tudományos bizottságonkénti elrendezésben megtekinthetők. A választók az elektronikus választási rendszerben november 25-én éjféltől adhatják le szavazataikat.

2012. október 17-én 24 órakor lezárult a nem akadémikus képviselők választásának egy hónapig tartó jelöltállítási szakasza. A Választási Bizottság által jóváhagyott szavazási eredmények november 9-től megismerhetők.
A nem akadémikus közgyűlési képviselők 2013. évi választás jelöltajánlási folyamata során létrejöttek a jelöltlisták, amelyeket a tudományos osztályok a tudományos bizottságok közreműködésével határozattal hagynak jóvá 2012. november 20-ig.


A közgyűlési képviselők választására az
Akadémia elektronikus választási rendszerében kerül sor.
A nem akadémikus közgyűlési képviselők választásával kapcsolatosan érdeklődhet az e-valasztas@titkarsag.mta.hu email címen.


A NEM AKADÉMIKUS KÖZGYŰLÉSI KÉPVISELŐJELÖLTEK NEVEI itt megtekinthetők.


Képviselői helyek eloszlása bizottságonként
Köztestületi tagok


A választás eljárási rendje

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 5. § (2) bekezdése, az akadémiai Alapszabály 26. § (1)-(3) bekezdései és az Alapszabály mellékletének I. pont 1. §-a szerint az Akadémia Közgyűlését a hazai akadémikusok, valamint a nem akadémikus képviselők alkotják.
A Közgyűlés nem akadémikus közgyűlési képviselőit a köztestület nem akadémikus tagjai választják. A 200 nem akadémikus közgyűlési képviselő tudományági eloszlása a következő: 143 képviselői helyen az osztályok egyenlő arányban osztoznak, míg a további 57 hely az egyes osztályokhoz tartozó nem akadémikus köztestületi tagok arányában oszlik meg. A tudományos osztályokra megállapított kereten belül a tudományos osztályok határozzák meg a tudományos bizottságokra jutó képviselői helyek számát. Az 57 mandátumot a választás megkezdésének dátumát 90 nappal megelőző időpontig regisztrált köztestületi tagok számának arányában osztják szét. Az osztályoknak egyenként jutó képviselői helyeket az Elnökség hagyja jóvá, legkésőbb a választás előtt 60 nappal.

A tudományos osztályokra eső képviselői helyek elosztása a d'Hondt-módszer szerint 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 17
Filozófiai és Történettudományok Osztálya 19
Matematikai Tudományok Osztálya 15
Agrártudományok Osztálya 20
Orvosi Tudományok Osztálya 21
Műszaki Tudományok Osztálya 18
Kémiai Tudományok Osztálya 19
Biológiai Tudományok Osztálya 18
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 21
Földtudományok Osztálya 16
Fizikai Tudományok Osztálya 16
Összesen 200

 A Közgyűlés nem akadémikus közgyűlési képviselőit a köztestület nem akadémikus tagjai három évre választják meg, a három év elteltével a képviselők - egy alkalommal - újraválaszthatók. A 2010-ben megválasztott nem akadémikus közgyűlési képviselők mandátuma 2013 márciusában lejár.

A választást az Elnökség által megbízott és kiküldött választási bizottság felügyeli. Az Elnökség határozata alapján a választási bizottságának elnöke Karádi István, az MTA doktora, tagjai Mindszenty Andrea, az MTA doktora és Pók Attila, a történelemtudomány kandidátusa, választott elnökségi tagok.
A választás fő dátumai:
2012. szeptember 17. - 2012. október 17.Jelöltállítás az e-választási rendszeren keresztül
2012. november 25. - 2012. december 20.Érdemi szavazás az e-választási rendszeren keresztül
2013. január 13. - 2013. január 24.Érdemi szavazás az e-választási rendszeren keresztül (azon bizottságokban, ahol az első érdemi forduló nem volt érvényes)
2013. január 28.A választás eredményeinek közzététele az MTA honlapján


Két ciklust betöltött közgyűlési képviselők névsora
Gyakran ismételt kérdések