RSS
103461

Doktori Tanács

Alapszabály 29.§

Az Akadémia Doktori Tanácsának 22 tagja és 11 póttagja van. A tanács tagjává az Akadémia rendes tagja, levelező tagja, vagy a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel vagy az Akadémiai Törvény 28. §-a alapján azzal egyenértékűnek minősített tudományos fokozattal rendelkező köztestületi tag választható. A tanácsnak minden tudományos osztály részéről két tagja és egy póttagja van. A három év eltelte után legfeljebb egy alkalommal a tag újraválasztható.

A Doktori Tanács elsődleges feladata a doktori kérelmek (az MTA doktora címre) elbírálása a tudományos bizottságok, osztályok, bírálóbizottságok és hivatalos bírálók javaslataira és döntéseire támaszkodva.

A Tanács július és augusztus kivételével havonta tartja üléseit. Megalakulásakor átvette a folyamatban lévő tudományos minősítési ügyeket a Tudományos Minősítő Bizottságtól, gondoskodott és gondoskodik azoknak érdemi határozattal való befejezéséről (kandidátusi és tudomány doktora fokozat).

Az MTA Doktori Tanácsa hivatali feladatait az MTA Doktori Tanács Titkársága látja el (1051 Budapest, Nádor u. 7., Fax: (1) 4116-233) Doktori védések valamennyi tudományterületről. (Lista a ChemoNeten)

 

vissza az MTA testületei menüponthoz