RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

131394

Az MTA támogatott kutatócsoport-hálózata


Egyetem Kutatócsoport neve Kutatócsoport-vezető Tudományos cím Kezdési időpont
MTA–BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport Czigány Tibor az MTA doktora 2012.07.01
Szerves Kémiai Technológia Kutatócsoport Faigl Ferenc az MTA doktora 2012.01.01
Műszaki Analitikai Kémiai Kutatócsoport Horvai György az MTA levelező tagja 2012.01.01
Vízgazdálkodási Kutatócsoport Józsa János az MTA doktora 2012.01.01
Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport Mihály György az MTA rendes tagja 2012.01.01
Gépek és Járművek Dinamikája Kutatócsoport Stépán Gábor az MTA rendes tagja 2012.01.01
Informatikai Rendszerek Kutatócsoport Telek Miklós az MTA doktora 2012.07.01
Sztochasztika Kutatócsoport Tóth Bálint az MTA doktora 2012.01.01
Irányítástechnikai Kutatócsoport Vajk István az MTA doktora 2012.01.01
MTA–DE Népegészségügyi Kutatócsoport Ádány Róza az MTA doktora 2012.01.01
Vascularis Biológia, Thrombosis-Haemostasis Kutatócsoport Balla György az MTA levelező tagja 2012.01.01
Néprajzi Kutatócsoport Bartha Elek az MTA doktora 2012.01.01
Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport Debreczeni Attila az MTA doktora 2012.01.01
Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport Hoffmann István az MTA doktora 2013.07.01
Közszolgáltatási Kutatócsoport Horváth M. Tamás az MTA doktora 2012.01.01
Homogén Katalízis és Reakciómechanizmusok Kutatócsoport Joó Ferenc az MTA rendes tagja 2012.01.01
Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport Kertész András az MTA rendes tagja 2012.07.01
Idegtudományi Kutatócsoport Kisvárday Zoltán az MTA doktora 2012.01.01
Őssejt, Apoptózis és Genomika Kutatócsoport Fésűs László az MTA levelező tagja 2012.01.01
Egyenletek, Függvények és Görbék Kutatócsoport Pintér Ákos az MTA doktora 2012.07.01
Sejtbiológiai és Jelátvitel Kutatócsoport Szöllősi János az MTA doktora 2012.07.01
Biodiverzitás Kutatócsoport Tóthmérész Béla az MTA doktora 2013.07.01
Részecskefizikai Kutatócsoport Trócsányi Zoltán az MTA levelező tagja 2012.01.01
MTA–ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport Borhy László az MTA doktora 2012.01.01
Komplex Kémiai Rendszerek Kutatócsoport Császár Attila az MTA doktora 2013.07.01
Egyetemtörténeti Kutatócsoport Draskóczy István az MTA doktora 2013.07.01
Immunológiai Kutatócsoport Erdei Anna az MTA levelező tagja 2012.07.01
Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoport Faragó István az MTA doktora 2012.07.01
Hermeneutika Kutatócsoport Fehér M. István az MTA levelező tagja 2012.01.01
Peripato Összehasonlító Társadalmi Dinamika Kutatócsoport Fokasz Nikosz az MTA doktora 2013.07.01
Egerváry Jenő Kombinatorikus Optimalizálási Kutatócsoport Frank András az MTA doktora 2012.01.01
Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport Haas János az MTA doktora 2012.01.01
Vulkanológiai Kutatócsoport Harangi Szabolcs az MTA doktora 2013.07.01
Peptidkémiai Kutatócsoport Hudecz Ferenc az MTA levelező tagja 2012.01.01
Válságtörténeti Kutatócsoport Kövér György az MTA doktora 2012.07.01
Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport Kulcsár-Szabó Ernő az MTA rendes tagja 2012.07.01
Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport Miklósi Ádám az MTA doktora 2012.01.01
Fehérjemodellező Kutatócsoport Perczel András az MTA levelező tagja 2012.01.01
Elméleti Biológiai és Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport Szathmáry Eörs az MTA levelező tagja 2012.01.01
Geometriai és Algebrai Kombinatorika Kutatócsoport Szőnyi Tamás az MTA doktora 2013.07.01
Elméleti Fizikai Kutatócsoport Tél Tamás az MTA doktora 2012.01.01
Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport Vicsek Tamás az MTA rendes tagja 2012.01.01
Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport Málnási Csizmadia András az MTA doktora  2012.01.01.
MTA–ELTE-DE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport Dobos István az MTA doktora 2012.01.01
MTA-MTM-ELTE Ökológiai Kutatócsoport Podani János az MTA levelező tagja 2012.01.01
Paleontológiai Kutatócsoport Pálfy József az MTA doktora 2012.01.01
MTA–ELTE-PPKE Ókortudományi Kutatócsoport Szovák Kornél az MTA doktora 2012.01.01
MTA–HIM-SZTE-MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport Veszprémy László az MTA doktora 2012.01.01
MTA-KE Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport Kovács Melinda az MTA doktora 2012.07.01
MTA–ME Anyagtudományi Kutatócsoport Roósz András az MTA rendes tagja 2012.01.01
Műszaki Földtudományi Kutatócsoport Szűcs Péter az MTA doktora 2012.07.01
MTA–OSzK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport Madas Edit az MTA doktora 2012.01.01
MTA–PE Levegőkémiai Kutatócsoport Gelencsér András az MTA doktora 2012.01.01
Limnoökológiai Kutatócsoport Padisák Judit az MTA doktora 2013.07.01
Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport Kovács Zoltán
az MTA rendes tagja 2012.01.01
MTA–PPKE Magyar Nyelvtechnológiai Kutatócsoport Prószéky Gábor az MTA doktora 2012.01.01
Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Szelestei Nagy László az MTA doktora 2012.07.01
MTA–PTE Humán Reprodukciós Kutatócsoport Bódis József az MTA doktora 2013.07.01
Klinikai Idegtudományi Képalkotó Kutatócsoport Dóczi Tamás az MTA levelező tagja 2012.01.01
Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport Felinger Attila az MTA doktora 2013.07.01
Nagyintenzitású Terahertzes Kutatócsoport Hebling János az MTA doktora 2012.07.01
Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport Kiss György az MTA doktora 2012.01.01
Szelektív Kémiai Szintézisek Kutatócsoport Kollár László az MTA doktora 2012.07.01
Nukleáris-Mitokondriális Interakciók Kutatócsoport Sümegi Balázs az MTA doktora 2012.01.01
Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport Varga Attila az MTA doktora 2012.07.01
MTA–SE Neurobiokémiai Kutatócsoport Ádám Veronika az MTA rendes tagja 2013.07.01
Neuropszichofarmakológiai és Neurokémiai Kutatócsoport Bagdy György az MTA doktora 2013.07.01
Molekuláris Élettani Kutatócsoport Hunyady László az MTA levelező tagja 2012.07.01
Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport Kellermayer Miklós az MTA doktora 2012.07.01
Pathobiokémiai Kutatócsoport Kéri György az MTA doktora 2012.07.01
Molekuláris Medicina Kutatócsoport Rácz Károly az MTA doktora 2012.01.01
Molekuláris Onkológia Kutatócsoport Tímár József az MTA doktora 2012.07.01
Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport Tulassay Tivadar az MTA rendes tagja 2012.01.01
MTA–SZIE Növényökológiai Kutatócsoport Nagy Zoltán az MTA doktora 2012.07.01
Nagyállat-klinikai Kutatócsoport Szenci Ottó az MTA doktora 2013.07.01
MTA–SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport Barna Gábor az MTA doktora 2013.07.01
Képességfejlődés Kutatócsoport Csapó Benő az MTA doktora 2012.01.01
Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport Csirik János az MTA doktora 2012.01.01
Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport Dékány Imre az MTA rendes tagja 2012.01.01
Sztereokémiai Kutatócsoport Fülöp Ferenc az MTA levelező tagja 2012.01.01
Turkológiai Kutatócsoport Ivanics Mária az MTA doktora 2012.01.01
Dermatológiai Kutatócsoport Kemény Lajos az MTA doktora 2012.01.01
Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoport Kiss Tamás az MTA doktora 2012.01.01
Reakciókinetikai és Felületkémiai Kutatócsoport Kónya Zoltán az MTA doktora 2012.07.01
Fotoakusztikus Kutatócsoport Szabó Gábor az MTA rendes tagja 2013.07.01
Agykérgi Neuronhálózatok Kutatócsoport Tamás Gábor az MTA doktora 2012.01.01
Analízis és Sztochasztika Kutatócsoport Totik Vilmos az MTA rendes tagja 2012.01.01
Keringésfarmakológiai Kutatócsoport Varró András az MTA doktora 2012.01.01
Idegtudományi Kutatócsoport Vécsei László az MTA rendes tagja 2012.01.01