RSS
131393

Az MTA Lendület kutatócsoport-hálózata

Egyetemi MTA Lendület-kutatócsoportok

 

Egyetemi Lendület-kutatócsoport Kutatócsoport-vezető A kezdés éve A kutatási téma címe
MTA-BCE Lendület Stratégiai Interakciók Kutatócsoport   Tasnádi Attila 2012 Stratégiai interakciók
MTA-BME Lendület Egzotikus Kvantumfázisok
Lendület Kutatócsoport
Zaránd Gergely 2011 Egzotikus kvantum-fázisok nem egyensúlyi dinamikája
MTA-BME Lendület Statisztikus Térelméleti Kutatócsoport Takács Gábor 2012 Statisztikus térelmélet a kondenzált anyagok fizikájában
MTA-BME Lendület Jövő Internet Kutatócsoport  Tapolcai János 2012 Az Internet: a társadalom kritikus infrastruktúrája
MTA-BME Lendület Kvantumkémiai Kutatócsoport Kállay Mihály 2013 Pontos kvantumkémia nagy molekulákra

MTA-BME Lendület Magneto-optikai Spektroszkópia Kutatócsoport  

 Kézsmárki István  2014 Intelligens anyagok kutatása fotonikai és optikai bioszenzor alkalmazásokhoz
MTA-BME Lendület Kémiai Nanoérzékelők Kutatócsoport Gyurcsányi E. Róbert 2013 Szintetikus receptorokon alapuló kémiai nanoszenzorok
MTA-DE Lendület Sejtélettani Kutatócsoport Bíró Tamás 2011 Az endocannabinoid rendszer szerepe a bőr barrierfunkcióinak szabályozásában
MTA-DE Lendület Viselkedésökológiai Kutatócsoport Barta Zoltán 2012 Miért vagyunk olyan különbözőek? Az egyéniség evolúciós következményei
MTA-DE Lendület Fehérjedinamikai Kutatócsoport Fuxreiter Mónika 2012 Rendezetlen fehérjék terapeutikus alkalmazása
MTA-DE Lendület Funkcionálanalízis Kutatócsoport Molnár Lajos 2012 Alapvető struktúrák morfizmusa a funkcionálanalízisben és alkalmazásaiban
MTA-DE  Lendület Immungenomikai Kutatócsoport Nagy László 2012 Transzkripciós interakciók a makrofág polaritásban betegségben és egészségben

MTA-DE Lendület Magyarország a Középkori Európában Kutatócsoport  

 Bárány Attila Pál  2014 Magyarország helye és képe a középkori Európában

MTA-DE Lendület Sejtmetabolizmus Kutatócsoport

 Bay Péter 2014
 A mikrobiom és a tumor metabolizmus - a tumor, a gazdaszervezet és a mikrobiom kölcsönhatásai
MTA-ELTE Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport Ősi Attila 2011 A 85 millió éves ökoszisztéma nyomában: az iharkúti dinoszaurusz több szempontú vizsgálata
MTA-ELTE Lendület Motorenzimológiai Kutatócsoport
Kovács Mihály 2011 Stabilitás és változatosság: DNS átalakító motorenzimek genomkarbantartó működése
MTA-ELTE Lendület Biofizikai Kutatócsoport Derényi Imre 2011 Elméleti biológiai fizikai kutatócsoport
MTA-ELTE EIRSA Lendület Asztrofizikai Kutatócsoport Frei Zsolt 2012 Az ELTE Fizikai Intézetének részvétele nemzetközi asztrofizikai megfigyelési programokban
MTA-ELTE Lendület Komplement Kutatócsoport Józsi Mihály Krisztián 2012 A komplement H-faktor szerepe egészségben és betegségben
MTA-ELTE Lendület Rácstérelméleti Kutatócsoport Katz Sándor 2012 A kvantum-színdinamika fázisdiagramjának vizsgálata
MTA-ELTE Lendület Katalízis és Szerves Szintézisek Kutatócsoport Novák Zoltán 2012 Szén-hidrogén aktiváláson alapuló kémiai módszerek kifejlesztése 

MTA-ELTE Lendület Bioinformatika Kutatócsoport

Dosztányi Zsuzsanna  2014Lineáris motívumok által közvetített fehérje kölcsönhatások nagyskálás feltérképezése  

MTA-ELTE Lendület Humanizmus Kelet-Közép-Európában Kutatócsoport  

Kiss Farkas Gábor 2014
Történeti értelmiségi hálózatok: új eszközök a respublica litteraria vizsgálatára  
MTA-PE Lendület Transzlációs Glikomika Kutatócsoport Guttman András 2012 Transzlációs glikomika
MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport Tusor Péter 2012 A Magyar Egyházi Elit Bécsi és Római Integrációja (17-20. SZ.)
MTA-PTE Lendület PACAP Kutatócsoport Reglődi Dóra 2011 A PACAP perifériás szervekben kifejtett protektív és trofikus szerepének vizsgálata
MTA-SE Lendület Neurobiokémia Munkacsoport
Chinopoulos Christos 2012 A mitokondriális membrán permeabilitásának csökkenéséért felelős komponensek azonosítása
MTA-SE Lendület Ioncsatorna Kutatócsoport Csanády László 2012 A CFTR-ioncsatornák működésének kvantitatív vizsgálata
MTA-SE Lendület Peroxidáz Enzimek Kutatócsoport Geiszt Miklós 2011 Peroxidáz enzimek vizsgálata
MTA-SE Lendület Gyulladásélettani Kutatócsoport Mócsai Attila 2013   Myeloid sejtek jelátvitele gyulladásos betegségekben
MTA-SE Lendület Diabétesz Kutatócsoport Fekete Andrea 2011 Új hatásmechanizmusok és gyógyszer-támadáspontok a krónikus veseelégtelenséghez vezető kórállapotok kezelésében: fókuszban a diabétesz
MTA-SE Lendület Kísérletes és Transzlációs Immunomikai Kutató Csoport Pós Zoltán 2012 A szöveti rezidens T-sejt memóriavizsgálata
MTA-SE Lendület Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoport Maurovich-Horvát Pál 2013 Vulnerábilis koszorúér-plakkok vizsgálata: Genomikától a képi markerekig
MTA-SE Lendület Örökletes Endokrin Daganatok Kutatócsoport Patócs Attila Balázs  2013 Genetikai, epigenetikai és biokémia biomarkerek az örökletes endokrin betegségekben

MTA-SE Lendület Nyirokélettani Kutatócsoport

Jakus Zoltán Péter  2014
A pulmonális nyirokrendszer fejlődése és szerepe a tüdő felkészítésében az újszülöttkori légzésre  
MTA-SZTE Lendület Foldamer Kutatócsoport Martinek Tamás 2011 Peptid foldamerek: szerkezet és alkalmazások
MTA-SZTE Lendület Pórusos Nanokompozitok Kutatócsoport Kukovecz Ákos 2012 Folyadék-szilárd határ jelenségek vizsgálata mezo- és makropórusos nanokompozitokban
MTA-SZTE Lendület Oszcillatorikus Neuronhálózatok Kutatócsoport Berényi Antal 2013   Transzkraniális váltóáramú stimulálás hatásmechanizmusai és hosszú távú hatásai epilepsziás rohamok kezelésében

MTA-SZTE Lendület Gasztroenterológiai Multidiszciplináris Kutatócsoport

Hegyi Péter  2014
Újdonságok az akut pankreatitisz pathogenezisében: új terápiás lehetőség  

MTA-SZTE Lendület Fotoelektrokémiai Kutatócsoport

Janáky Csaba  2014
Hibrid szerves/szervetlen fotokatódok fejlesztése, tüzelőanyagok napenergia segítségével való előállítása c