RSS
131393

Az MTA Lendület kutatócsoport-hálózata

 

2011 és 2014 között alakult egyetemi MTA Lendület-kutatócsoportok

Egyetemi Lendület-kutatócsoport Kutatócsoport-vezető A kezdés éve A kutatási téma címe
MTA-BCE Lendület Stratégiai Interakciók Kutatócsoport   Tasnádi Attila 2012 Stratégiai interakciók
MTA-BME Lendület Egzotikus Kvantumfázisok
Lendület Kutatócsoport
Zaránd Gergely 2011 Egzotikus kvantum-fázisok nem egyensúlyi dinamikája
MTA-BME Lendület Statisztikus Térelméleti Kutatócsoport Takács Gábor 2012 Statisztikus térelmélet a kondenzált anyagok fizikájában
MTA-BME Lendület Jövő Internet Kutatócsoport  Tapolcai János 2012 Az Internet: a társadalom kritikus infrastruktúrája
MTA-BME Lendület Kvantumkémiai Kutatócsoport Kállay Mihály 2013 Pontos kvantumkémia nagy molekulákra

MTA-BME Lendület Magneto-optikai Spektroszkópia Kutatócsoport  

 Kézsmárki István  2014 Intelligens anyagok kutatása fotonikai és optikai bioszenzor alkalmazásokhoz
MTA-BME Lendület Kémiai Nanoérzékelők Kutatócsoport Gyurcsányi E. Róbert 2013 Szintetikus receptorokon alapuló kémiai nanoszenzorok
MTA-DE Lendület Sejtélettani Kutatócsoport Bíró Tamás 2011 Az endocannabinoid rendszer szerepe a bőr barrierfunkcióinak szabályozásában
MTA-DE Lendület Viselkedésökológiai Kutatócsoport Barta Zoltán 2012 Miért vagyunk olyan különbözőek? Az egyéniség evolúciós következményei
MTA-DE OEC Lendület Fehérjedinamikai Kutatócsoport Fuxreiter Mónika 2012 Rendezetlen fehérjék terapeutikus alkalmazása
MTA-DE Lendület Funkcionálanalízis Kutatócsoport Molnár Lajos 2012 Alapvető struktúrák morfizmusa a funkcionálanalízisben és alkalmazásaiban
MTA-DE  Lendület Immungenomikai Kutatócsoport Nagy László 2012 Transzkripciós interakciók a makrofág polaritásban betegségben és egészségben

MTA-DE Lendület Magyarország a Középkori Európában Kutatócsoport  

 Bárány Attila Pál  2014 Magyarország helye és képe a középkori Európában

MTA-DE Lendület Sejtmetabolizmus Kutatócsoport

 Bay Péter 2014
 A mikrobiom és a tumor metabolizmus - a tumor, a gazdaszervezet és a mikrobiom kölcsönhatásai
MTA-ELTE Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport Ősi Attila 2011 A 85 millió éves ökoszisztéma nyomában: az iharkúti dinoszaurusz több szempontú vizsgálata
MTA-ELTE Lendület Motorenzimológiai Kutatócsoport
Kovács Mihály 2011 Stabilitás és változatosság: DNS átalakító motorenzimek genomkarbantartó működése
MTA-ELTE Lendület Biofizikai Kutatócsoport Derényi Imre 2011 Elméleti biológiai fizikai kutatócsoport
MTA-ELTE EIRSA Lendület Asztrofizikai Kutatócsoport Frei Zsolt 2012 Az ELTE Fizikai Intézetének részvétele nemzetközi asztrofizikai megfigyelési programokban
MTA-ELTE Lendület Komplement Kutatócsoport Józsi Mihály Krisztián 2012 A komplement H-faktor szerepe egészségben és betegségben
MTA-ELTE Lendület Rácstérelméleti Kutatócsoport Katz Sándor 2012 A kvantum-színdinamika fázisdiagramjának vizsgálata
MTA-ELTE Lendület Katalízis és Szerves Szintézisek Kutatócsoport Novák Zoltán 2012 Szén-hidrogén aktiváláson alapuló kémiai módszerek kifejlesztése 

MTA-ELTE Lendület Bioinformatika Kutatócsoport

Dosztányi Zsuzsanna 2014Lineáris motívumok által közvetített fehérje kölcsönhatások nagyskálás feltérképezése  

MTA-ELTE Lendület Humanizmus Kelet-Közép-Európában Kutatócsoport  

Kiss Farkas Gábor 2014
Történeti értelmiségi hálózatok: új eszközök a respublica litteraria vizsgálatára  
MTA-PE Lendület Transzlációs Glikomika Kutatócsoport Guttman András 2012 Transzlációs glikomika
MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport Tusor Péter 2012 A Magyar Egyházi Elit Bécsi és Római Integrációja (17-20. SZ.)
MTA-PTE Lendület PACAP Kutatócsoport Reglődi Dóra 2011 A PACAP perifériás szervekben kifejtett protektív és trofikus szerepének vizsgálata
MTA-SE Lendület Neurobiokémia Munkacsoport
Chinopoulos Christos 2012 A mitokondriális membrán permeabilitásának csökkenéséért felelős komponensek azonosítása
MTA-SE Lendület Ioncsatorna Kutatócsoport Csanády László 2012 A CFTR-ioncsatornák működésének kvantitatív vizsgálata
MTA-SE Lendület Peroxidáz Enzimek Kutatócsoport Geiszt Miklós 2011 Peroxidáz enzimek vizsgálata
MTA-SE Lendület Gyulladásélettani Kutatócsoport Mócsai Attila 2013   Myeloid sejtek jelátvitele gyulladásos betegségekben
MTA-SE Lendület Diabétesz Kutatócsoport Fekete Andrea 2011 Új hatásmechanizmusok és gyógyszer-támadáspontok a krónikus veseelégtelenséghez vezető kórállapotok kezelésében: fókuszban a diabétesz
MTA-SE Lendület Kísérletes és Transzlációs Immunomikai Kutató Csoport Pós Zoltán 2012 A szöveti rezidens T-sejt memóriavizsgálata
MTA-SE Lendület Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoport Maurovich-Horvát Pál 2013 Vulnerábilis koszorúér-plakkok vizsgálata: Genomikától a képi markerekig
MTA-SE Lendület Örökletes Endokrin Daganatok Kutatócsoport Patócs Attila 2013 Genetikai, epigenetikai és biokémia biomarkerek az örökletes endokrin betegségekben

MTA-SE Lendület Nyirokélettani Kutatócsoport

Jakus Zoltán Péter 2014
A pulmonális nyirokrendszer fejlődése és szerepe a tüdő felkészítésében az újszülöttkori légzésre  
MTA-SZTE Lendület Foldamer Kutatócsoport Martinek Tamás 2011 Peptid foldamerek: szerkezet és alkalmazások
MTA-SZTE Lendület Pórusos Nanokompozitok Kutatócsoport Kukovecz Ákos 2012 Folyadék-szilárd határ jelenségek vizsgálata mezo- és makropórusos nanokompozitokban
MTA-SZTE Lendület Oszcillatorikus Neuronhálózatok Kutatócsoport Berényi Antal 2013   Transzkraniális váltóáramú stimulálás hatásmechanizmusai és hosszú távú hatásai epilepsziás rohamok kezelésében

MTA-SZTE Lendület Gasztroenterológiai Multidiszciplináris Kutatócsoport

Hegyi Péter  2014
Újdonságok az akut pankreatitisz pathogenezisében: új terápiás lehetőség  

MTA-SZTE Lendület Fotoelektrokémiai Kutatócsoport

Janáky Csaba  2014

Hibrid szerves/szervetlen fotokatódok fejlesztése, tüzelőanyagok napenergia segítségével való előállítása céljából

 

 

2009 és 2014 között alakult MTA Lendület-kutatócsoportok a kutatóközpontokon / kutatóintézeteken belül

Befogadó kutatóközpont / kutatóintézet

Intézet

Kutatócsoport-vezető

Működés

A kutatási téma címe

Agrártudományi Kutatóközpont

Állatorvos-tudományi Intézet

Bányai Krisztián

2011-

Új kórokozók felderítése

Gyuranecz Miklós

2012-

Zoonótikus bakteriológia és mycoplasmológia

 

Növényvédelmi Intézet

Hettyey Attila

2012-

Fenotípusos plaszticitás a gerincesek kémiai védekező mechanizmusaiban: ennek hatásai a ragadozók elkerülésében, a versengésben és a betegségekkel szembeni ellenállásban

Atommagkutató Intézet

 

Kovács Tamás

2011-

Kvantumszíndinamika rácson

Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Történettudományi Intézet

Pálffy Géza

2012-

A modern Magyarország állami és nemzeti reprezentációja: a magyar uralkodó koronázások és a Szent Korona 1526 és a 1916 között

Zenetudományi Intézet

Dalos Anna

2012-

20-21. századi magyar zenei archívum és kutatócsoport létrehozása

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

Kiss L. László

2009-2012

Bolygórendszerek fejlődése más csillagok körül

Pál András

2012-

A csillagok kialakulásának, szerkezetének és környezetének idő függvényében történő vizsgálata

Kóspál Ágnes

2014-

Csillagkörüli korongok dinamikája - csillag- és bolygókeletkezés az ALMA-korszakban

Maria Lugaro

2014-

Óriáscsillagok szerepe a kozmikus kémiai fejlődésben

Földtani és Geokémiai Intézet

Kern Zoltán

2012-

Források keresése az éghajlati elemek változásával kapcsolatban

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

 

Szabadics János

2009-2014

A hosszú távú szinaptikus kapcsolatok kölcsönhatásának és plasztikusságának szerepe a hippokampusz működésében

Fekete Csaba

2010-

Új, anorexigén neuropeptidek és táplálkozást szabályozó pályarendszerek azonosítása és A melanokortinok hatásainak újratáplálás során észlelt szétválása hátterében álló mechanizmusok feltárása

Makara Judit

2011-

Dendritek és memória: dendritikus integráció a hippokampális idegsejthálózatban

Hájos Norbert

2012-

GABAerg gátló idegsejtek szerepe az asszociatív tanulásban

Nusser Zoltán

2012-

A hippokampális szinapszisok funkcionális diverzitása

Katona István

2013-

A szinaptikus endokannabinoid jelpálya kvantítativ molekuláris jellemzése

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

Közgazdaság-tudományi Intézet

 

Kóczy Á. László

2010-

A kooperatív játékelmélet és externáliáinak vizsgálata

Muraközy Balázs

2013-

Vállalati stratégia és versenyképesség

Nyelvtudományi Intézet

 

Surányi Balázs

2011-

A nyelvi alrendszerek munkamegosztása a kvantorhatókör kifejezésében

Ökológiai Kutatóközpont

Ökológiai és Botanikai Intézet

Báldi András

2011-

A biodiverzitás hatása egyes ökoszisztéma-szolgáltatásokra

Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

 

Tardos Gábor

2009-2012

Kriptológiai kutatások

Stipsicz András

2010-

Alacsony dimenziós topológia

Abért Miklós

2012-

Csoportok, gráfkonvergencia és az ergodelmélet

Szegedy Balázs

2013-

 

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

 

Benczúr András

2012-

Nagyméretű adatok

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Biofizikai Intézet

Galajda Péter

2010-2013

„Mikróbák városa": baktériumközösségek tanulmányozása nanotechnológiai eszközökkel

Biokémiai Intézet

Papp Balázs

2009-2012

Automatizált tudás-kinyerés és kísérlettervezés a rendszerbiológiában és gyógyszerfejlesztésben

Pál Csaba

2012-

A kórokozók ellenállásának evolúciója: integrált megközelítés

Nagy László

2014-

A gombak evoluciojanak nagy lepesei: egy integrativ komparativ genomikai megkozelites a komplexitas evoluciojanak megertesere

Genetikai Intézet

Juhász Gábor

2014-

Az autofágia szerepe és szabályozása Drosophila-ban

Növénybiológiai Intézet

Tóth Szilvia Zita

2014-

Az aszkorbát új szerepei a fotoszintézisben, a növényi produkcióban és a zöldalgák hidrogéntermelésében

Társadalomtudományi KutatóközpontSzociológiai Intézet

Takács Károly

2012-

Versengés és negatív hálózatok. A negatív kapcsolatok eredete, dinamikája és káros következményei

Jogtudományi Intézet

Varju Márton

2013-

Magyarország közpolitikai lehetőségei az Európai Unióban - a jogi keretek elemzése

Nagy Csongor István

2014-

Használni és kihasználni a közérdeket a szabad versennyel szemben

Természettudományi Kutatóközpont

Enzimológiai Intézet

Buday László

2009-2014

Állványfehérjék szerepe a jelátvitelben

Szakács Gergely

2010-

Multidrog rezisztens tumorok célzott terápiája

Szüts Dávid

2011-

A károsodott DNS replikációját segítő mechanizmusok

Tusnády E. Gábor

2012-

A transzmembrán fehérjék szerkezetének vizsgálata újfajta bioinformatikai eszközökkel

Reményi Attila 

2013-

Jelátviteli fehérje komplexek: szerkezet, funkció és hatóanyag tervezés

Györffy Balázs

2014-

Genom-szintű adatok alkalmazása a rosszindulatú daganatos betegek túlélésének és terápiás válaszának előrejelzésére

Than Nándor Gábor

2014-

Jelátviteli útvonalak szerepe az immuntolerancia és trophoblast invázió zavarainak kialakulásában: rendszerbiológiai megközelítés

Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet

Winkler István

2012-

Ki beszél? Az egyszerre beszélők hangjának szétválasztása

Molekuláris Farmakológiai Intézet

Homolya László

2012-

Az ABC-transzporterek működésének vizsgálata polarizált sejtekben

Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet

Horváth Róbert

2012-

Fejlett bioszenzorok kifejlesztése molekuláris mozgások monitorizálására

Tapasztó Levente

2014-

Újszerű 2D Anyagok Nanomegmunkálása

Szerves Kémiai Intézet

Soós Tibor

2010-

Katalízis frusztrált Lewis párokkal

Deák Andrea

2012-

Arany tartalmú szupramolekulák létrehozása

Kele Péter

2013-

Bioortogonális reagensek, kémiai hírvivők és fluoreszcens jelzővegyületek fejlesztése kémiai biológiai alkalmazásokhoz

Wigner Fizikai Kutatóközpont

Részecske- és Magfizikai Intézet

Bajnok Zoltán

2012-

Holográfia és a mérték/gravitácó dualitás

Orbán Gergő

2012-

Sztochasztikus dinamikán alapuló optimális számítások

Vankó György

2013-

Meglesett funkcionális molekulák: elektronszerkezet és működés kapcsolatának felderítése ultragyors spektroszkópiával

Varga Dezső

2013-

Innovatív gáztöltésű detektorok fejlesztése

Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet

Gali Ádám

2010-

Nanoszerkezetek tervezése és jellemzése biomarker, napelem és magnetométer alkalmazásokban

Domokos Péter

2011-

Kvantummérés-elmélet mezoszkópikus hibrid csatolókban és hálózatokban

Legeza Örs

2012-

Áttörés a kvantumfizikai rendszerek numerikus szimulációjában

Dombi Péter

2014-

Ultrafast nanooptics