RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

131393

Az MTA Lendület kutatócsoport-hálózata

2009 és 2014 között alakult MTA Lendület-kutatócsoportok a kutatóközpontokon / kutatóintézeteken belül

Befogadó MTA kutatóközpont
/kutatóintézet
Intézet Működés Kutatócsoport-vezető Kutatócsoport neve
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvos-tudományi Intézet 2011 Bányai Krisztián MTA ATK ÁOTI Lendület 'Új Kórokozók Felderítése' Kutatócsoport
Állatorvos-tudományi Intézet 2012 Gyuranecz Miklós MTA ATK ÁOTI Lendület Zoonótikus Bakteriológia és Mycoplasmatológia Kutatócsoport
Növényvédelmi Intézet 2012 Hettyey Attila MTA ATK NÖVI Lendület Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport
MTA Atommagkutató Intézet   2011 Kovács Tamás György MTA Atomki Lendület Rács Kvantum-színdinamika Kutatócsoport
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet 2012 Pálffy Géza MTA BTK TTI Lendület Szent Korona Kutatócsoport
Zenetudományi Intézet 2012 Dalos Anna MTA BTK ZTI Lendület 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézet 2012 Kern Zoltán MTA CSFK Lendület 2ka Paleoklíma Kutatócsoport
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet 2009–2012 Kiss L. László MTA CSFK Lendület Exobolygók és Csillagszerkezet Kutatócsoport    
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet 2012 Pál András MTA CSFK Lendület Légyszem Kutatócsoport
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet 2014 Kóspál Ágnes MTA CSFK Lendület Korong-kutató Csoport
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet 2014 Lugaro, Maria MTA CSFK Lendület AGB Nukleáris Asztrofizika és Csillagpor Kutatócsoport (LANAC)
MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet 2012 Horváth Róbert MTA EK MFA Lendület Nanobioszenzorika Kutatócsoport
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet 2014 Tapasztó Levente MTA EK Lendület 2D Nanoelektronika Kutatócsoport
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóközpont   2009–2014 Szabadics János MTA KOKI Lendület Celluláris Neurofarmakológiai Kutatócsoport
  2010–2015 Fekete Csaba MTA KOKI Lendület Integratív Neuroendokrinológiai Kutatócsoport
  2011 Makara Judit MTA KOKI Lendület Idegi Jelátvitel Kutatócsoport
  2012 Hájos Norbert MTA KOKI Lendület Hálózat-Idegélettani Kutatócsoport
  2012 Nusser Zoltán MTA KOKI Lendület Celluláris Idegeléttani Kutatócsoport
  2013 Katona István MTA KOKI Lendület Molekuláris Neurobiológiai Kutatócsoport
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet 2010–2015 Kóczy Á. László MTA KRTK Lendület Játékelméleti Kutatócsoport
Közgazdaság-tudományi Intézet 2013 Muraközy Balázs MTA KRTK Lendület Vállalatok, Stratégia és Versenyképesség Kutatócsoport 
MTA Nyelvtudományi Intézet   2011 Surányi Balázs MTA NYTI Lendület Kvantorhatókör Kutatócsoport
MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet 2011 Báldi András MTA ÖK Lendület Ökoszisztéma-szolgáltatás Kutatócsoport
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet   2009–2012 Tardos Gábor MTA RAMKI Lendület Kriptográfia Kutatócsoport
  2010–2015 Stipsicz András  MTA Rényi Intézet Lendület Alacsony Dimenziós Topológia Kutatócsoport
  2012 Abért Miklós MTA Rényi Lendület Csoportok és Gráfok Kutatócsoport
  2013 Szegedy Balázs MTA Rényi Intézet Lendület Struktúrák Limeszei Kutatócsoport
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet   2012 Benczúr András MTA SZTAKI Lendület Big Data Kutatócsoport
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézet 2010–2013 Galajda Péter MTA SZBK Lendület Sejtbiofizika Kutatócsoport
Biokémiai Intézet 2009–2012 Papp Balázs MTA SZBK Lendület Számítógépes Rendszerbiológiai Kutatócsoport
Biokémiai Intézet 2012 Pál Csaba MTA SZBK Lendület Szintetikus és Rendszerbiológiai Kutatócsoport
Biokémiai Intézet 2014 Nagy László MTA SZBK Lendület Gomba Evolúciós Genomikai Kutatócsoport
Genetikai Intézet 2014 Juhász Gábor MTA SZBK Lendület Drosophila Autofágia Kutatócsoport
Növénybiológiai Intézet 2014 Tóth Szilvia Zita MTA SZBK Lendület Molekuláris Fotobioenergetikai Csoport
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet 2013 Varju Márton MTA TK Lendület HPOPs-Magyaroszág közpolitikai lehetőségei az Európai Unióban Kutatócsoport
Jogtudományi Intézet 2014 Nagy Csongor István MTA TK Lendület Föderális Piacok Kutatócsoport
Szociológiai Intézet 2012 Takács Károly MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoport
MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet 2009–2014 Buday László MTA TTK EI Lendület Jelátviteli Kutatócsoport
Enzimológiai Intézet 2012-  Homolya László MTA TTK EI Lendület Molekuláris Sejtbiológiai Laboratórium  
Enzimológiai Intézet 2010–2015 Szakács Gergely MTA TTK EI Lendület Membránbiológia Kutatócsoport
Enzimológiai Intézet 2011 Szüts Dávid MTA TTK Lendület Genom Stabilitás Kutatócsoport
Enzimológiai Intézet 2012 Tusnády E. Gábor MTA TTK EI Lendület Membránfehérje Bioinformatika Kutatócsoport
Enzimológiai Intézet 2013 Reményi Attila MTA TTK Lendület Fehérje Kölcsönhatás Kutatócsoport
Enzimológiai Intézet 2014 Györffy Balázs MTA TTK Lendület Onkológiai Biomarker Kutatócsoport
Enzimológiai Intézet 2014 Than Nándor Gábor MTA TTK Lendület Reprodukció Rendszerbiológiája Kutatócsoport
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet 2012 Winkler István MTA TTK KPI Lendület Beszédhang Szétválasztási Kutatócsoport
Szerves Kémiai Intézet 2010–2015 Soós Tibor MTA TTK SZKI Lendület FLP Kutatócsoport
Szerves Kémiai Intézet 2012 Deák Andrea MTA TTK SZKI Lendület Szupramolekuláris Kémiai Laboratórium
Szerves Kémiai Intézet 2013 Kele Péter MTA TTK SzKI Lendület Kémiai Biológia Laboratórium
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet 2012 Bajnok Zoltán MTA Wigner FK Lendület Holografikus Kvantumtérelmélet Kutatócsoport
Részecske- és Magfizikai Intézet 2012 Orbán Gergő MTA Wigner FK Lendület Komputációs Rendszer-idegtudományi Labor
Részecske- és Magfizikai Intézet 2013 Vankó György MTA WFK Lendület Femtoszekundumos Spektroszkópiai Kutatócsoport
Részecske- és Magfizikai Intézet 2013 Varga Dezső MTA Wigner FK Lendület Innovatív Detektorfejlesztő Kutatócsoport
Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet 2010–2015 Gali Ádám MTA WIGNER FK Lendület Félvezető Nanoszerkezetek Kutatócsoport
Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet 2011 Domokos Péter MTA Wigner FK Lendület Kvantummérés Kutatócsoport
Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet 2012 Legeza Örs MTA Wigner FK Lendület Erősen Korrelált Rendszerek Kutatócsoport
Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet 2014 Dombi Péter MTA Wigner Lendület Ultragyors Nanooptika Kutatócsoport

 

2011 és 2014 között alakult egyetemi MTA Lendület-kutatócsoportok 

Befogadó egyetem Működés Kutatócsoport-vezető Kutatócsoport neve
Budapesti Corvinus Egyetem 2012 Tasnádi Attila MTA-BCE Lendület Stratégiai Interakciók Kutatócsoport  
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2011 Zaránd Gergely MTA-BME Lendület Egzotikus Kvantumfázisok Kutatócsoport
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2012 Takács Gábor MTA-BME Lendület Statisztikus Térelméleti Kutatócsoport
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2012 Tapolcai János MTA-BME Lendület Jövő Internet Kutatócsoport 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2013 Gyurcsányi Ervin Róbert MTA-BME Lendület Kémiai Nanoérzékelők Kutatócsoport
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2013 Kállay Mihály MTA-BME Lendület Kvantumkémiai Kutatócsoport
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2014 Kézsmárki István MTA-BME Lendület Magneto-optikai Spektroszkópia Kutatócsoport
Debreceni Egyetem 2011 Bíró Tamás MTA-DE Lendület Sejtélettani Kutatócsoport
Debreceni Egyetem 2012 Barta Zoltán MTA-DE Lendület Viselkedésökológiai Kutatócsoport
Debreceni Egyetem 2012 Fuxreiter Mónika MTA-DE Lendület Fehérjedinamikai Kutatócsoport
Debreceni Egyetem 2012 Molnár Lajos MTA-DE Lendület Funkcionálanalízis Kutatócsoport
Debreceni Egyetem 2012 Nagy László MTA-DE  Lendület Immungenomikai Kutatócsoport
Debreceni Egyetem 2014 Bárány Attila Pál MTA-DE Lendület Magyarország a Középkori Európában Kutatócsoport
Debreceni Egyetem 2014 Bay Péter MTA-DE Lendület Sejtmetabolizmus Kutatócsoport
Eötvös Loránd Tudományegyetem 2011 Derényi Imre MTA-ELTE Lendület Biofizikai Kutatócsoport
Eötvös Loránd Tudományegyetem 2011 Kovács Mihály MTA-ELTE Lendület Motorenzimológiai Kutatócsoport
Eötvös Loránd Tudományegyetem 2011 Ősi Attila MTA-ELTE Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport
Eötvös Loránd Tudományegyetem 2012 Frei Zsolt MTA-ELTE EIRSA Lendület Asztrofizikai Kutatócsoport
Eötvös Loránd Tudományegyetem 2012 Józsi Mihály Krisztián MTA-ELTE Lendület Komplement Kutatócsoport
Eötvös Loránd Tudományegyetem 2012 Katz Sándor MTA-ELTE Lendület Rácstérelméleti Kutatócsoport
Eötvös Loránd Tudományegyetem 2012 Novák Zoltán MTA-ELTE Lendület Katalízis és Szerves Szintézisek Kutatócsoport
Eötvös Loránd Tudományegyetem 2014 Dosztányi Zsuzsanna MTA-ELTE Lendület Bioinformatika Kutatócsoport
Eötvös Loránd Tudományegyetem 2014 Kiss Farkas Gábor MTA-ELTE Lendület Humanizmus Kelet-Közép-Európában Kutatócsoport
Pannon Egyetem 2012 Guttman András MTA-PE Lendület Transzlációs Glikomika Kutatócsoport
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2012 Tusor Péter MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport
Pécsi Tudományegyetem 2011 Reglődi Dóra MTA-PTE Lendület PACAP Kutatócsoport
Semmelweis Egyetem 2011 Fekete Andrea MTA-SE Lendület Diabétesz Kutatócsoport
Semmelweis Egyetem 2011 Geiszt Miklós MTA-SE Lendület Peroxidáz Enzimek Kutatócsoport
Semmelweis Egyetem 2012 Chinopoulos Christos MTA–SE Lendület Neurobiokémia Munkacsoport 
Semmelweis Egyetem 2012 Csanády László MTA-SE Lendület Ioncsatorna Kutatócsoport
Semmelweis Egyetem 2012 Pós Zoltán MTA-SE Lendület Kísérletes és Transzlációs Immunomikai Kutató Csoport
Semmelweis Egyetem 2013 Maurovich-Horvát Pál MTA-SE Lendület Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoport
Semmelweis Egyetem 2013 Mócsai Attila MTA-SE Lendület Gyulladásélettani Kutatócsoport
Semmelweis Egyetem 2013 Patócs Attila MTA-SE Lendület Örökletes Endokrin Daganatok Kutatócsoport
Semmelweis Egyetem 2014 Jakus Zoltán Péter MTA-SE Lendület Nyirokélettani Kutatócsoport
Szegedi Tudományegyetem 2011 Martinek Tamás MTA-SZTE Lendület Foldamer Kutatócsoport
Szegedi Tudományegyetem 2012 Kukovecz Ákos MTA-SZTE Lendület Pórusos Nanokompozitok Kutatócsoport
Szegedi Tudományegyetem 2013 Berényi Antal MTA-SZTE Lendület Oszcillatorikus Neuronhálózatok Kutatócsoport
Szegedi Tudományegyetem 2014 Hegyi Péter MTA-SZTE Lendület Gasztroenterológiai Multidiszciplináris Kutatócsoport
Szegedi Tudományegyetem 2014 Janáky Csaba MTA-SZTE Lendület Fotoelektrokémiai Kutatócsoport