RSS
131393

Az MTA Lendület kutatócsoport-hálózata

Egyetemi MTA Lendület-kutatócsoportok

 

Egyetemi Lendület-kutatócsoport Kutatócsoport-vezető A kezdés éve A kutatási téma címe
MTA-BCE Lendület Stratégiai Interakciók Kutatócsoport   Tasnádi Attila 2012 Stratégiai interakciók
MTA-BME Lendület Egzotikus Kvantumfázisok
Lendület Kutatócsoport
Zaránd Gergely 2011 Egzotikus kvantum-fázisok nem egyensúlyi dinamikája
MTA-BME Lendület Statisztikus Térelméleti Kutatócsoport Takács Gábor 2012 Statisztikus térelmélet a kondenzált anyagok fizikájában
MTA-BME Lendület Jövő Internet Kutatócsoport  Tapolcai János 2012 Az Internet: a társadalom kritikus infrastruktúrája
MTA-BME Lendület Kvantumkémiai Kutatócsoport Kállay Mihály 2013 Pontos kvantumkémia nagy molekulákra

MTA-BME Lendület Magneto-optikai Spektroszkópia Kutatócsoport  

 Kézsmárki István  2014 Intelligens anyagok kutatása fotonikai és optikai bioszenzor alkalmazásokhoz
MTA-BME Lendület Kémiai Nanoérzékelők Kutatócsoport Gyurcsányi E. Róbert 2013 Szintetikus receptorokon alapuló kémiai nanoszenzorok
MTA-DE Lendület Sejtélettani Kutatócsoport Bíró Tamás 2011 Az endocannabinoid rendszer szerepe a bőr barrierfunkcióinak szabályozásában
MTA-DE Lendület Viselkedésökológiai Kutatócsoport Barta Zoltán 2012 Miért vagyunk olyan különbözőek? Az egyéniség evolúciós következményei
MTA-DE Lendület Fehérjedinamikai Kutatócsoport Fuxreiter Mónika 2012 Rendezetlen fehérjék terapeutikus alkalmazása
MTA-DE Lendület Funkcionálanalízis Kutatócsoport Molnár Lajos 2012 Alapvető struktúrák morfizmusa a funkcionálanalízisben és alkalmazásaiban
MTA-DE  Lendület Immungenomikai Kutatócsoport Nagy László 2012 Transzkripciós interakciók a makrofág polaritásban betegségben és egészségben

MTA-DE Lendület Magyarország a Középkori Európában Kutatócsoport  

 Bárány Attila Pál  2014 Magyarország helye és képe a középkori Európában

MTA-DE Lendület Sejtmetabolizmus Kutatócsoport

 Bay Péter 2014
 A mikrobiom és a tumor metabolizmus - a tumor, a gazdaszervezet és a mikrobiom kölcsönhatásai
MTA-ELTE Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport Ősi Attila 2011 A 85 millió éves ökoszisztéma nyomában: az iharkúti dinoszaurusz több szempontú vizsgálata
MTA-ELTE Lendület Motorenzimológiai Kutatócsoport
Kovács Mihály 2011 Stabilitás és változatosság: DNS átalakító motorenzimek genomkarbantartó működése
MTA-ELTE Lendület Biofizikai Kutatócsoport Derényi Imre 2011 Elméleti biológiai fizikai kutatócsoport
MTA-ELTE EIRSA Lendület Asztrofizikai Kutatócsoport Frei Zsolt 2012 Az ELTE Fizikai Intézetének részvétele nemzetközi asztrofizikai megfigyelési programokban
MTA-ELTE Lendület Komplement Kutatócsoport Józsi Mihály Krisztián 2012 A komplement H-faktor szerepe egészségben és betegségben
MTA-ELTE Lendület Rácstérelméleti Kutatócsoport Katz Sándor 2012 A kvantum-színdinamika fázisdiagramjának vizsgálata
MTA-ELTE Lendület Katalízis és Szerves Szintézisek Kutatócsoport Novák Zoltán 2012 Szén-hidrogén aktiváláson alapuló kémiai módszerek kifejlesztése 

MTA-ELTE Lendület Bioinformatika Kutatócsoport

Dosztányi Zsuzsanna  2014Lineáris motívumok által közvetített fehérje kölcsönhatások nagyskálás feltérképezése  

MTA-ELTE Lendület Humanizmus Kelet-Közép-Európában Kutatócsoport  

Kiss Farkas Gábor 2014
Történeti értelmiségi hálózatok: új eszközök a respublica litteraria vizsgálatára  
MTA-PE Lendület Transzlációs Glikomika Kutatócsoport Guttman András 2012 Transzlációs glikomika

 
MTA-PE Lendület Molekuláris Szerkezeti Kémiai Kutatócsoport

Szilágyi Róbert Károly  2014
A szerkezetileg kontrollált anyagok mérnöki tervezhetősége
MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport Tusor Péter 2012 A Magyar Egyházi Elit Bécsi és Római Integrációja (17-20. SZ.)
MTA-PTE Lendület PACAP Kutatócsoport Reglődi Dóra 2011 A PACAP perifériás szervekben kifejtett protektív és trofikus szerepének vizsgálata
MTA-SE Lendület Neurobiokémia Munkacsoport
Chinopoulos Christos 2012 A mitokondriális membrán permeabilitásának csökkenéséért felelős komponensek azonosítása
MTA-SE Lendület Ioncsatorna Kutatócsoport Csanády László 2012 A CFTR-ioncsatornák működésének kvantitatív vizsgálata
MTA-SE Lendület Peroxidáz Enzimek Kutatócsoport Geiszt Miklós 2011 Peroxidáz enzimek vizsgálata
MTA-SE Lendület Gyulladásélettani Kutatócsoport Mócsai Attila 2013   Myeloid sejtek jelátvitele gyulladásos betegségekben
MTA-SE Lendület Diabétesz Kutatócsoport Fekete Andrea 2011 Új hatásmechanizmusok és gyógyszer-támadáspontok a krónikus veseelégtelenséghez vezető kórállapotok kezelésében: fókuszban a diabétesz
MTA-SE Lendület Kísérletes és Transzlációs Immunomikai Kutató Csoport Pós Zoltán 2012 A szöveti rezidens T-sejt memóriavizsgálata
MTA-SE Lendület Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoport Maurovich-Horvát Pál 2013 Vulnerábilis koszorúér-plakkok vizsgálata: Genomikától a képi markerekig
MTA-SE Lendület Örökletes Endokrin Daganatok Kutatócsoport Patócs Attila Balázs  2013 Genetikai, epigenetikai és biokémia biomarkerek az örökletes endokrin betegségekben

MTA-SE Lendület Nyirokélettani Kutatócsoport

Jakus Zoltán Péter  2014
A pulmonális nyirokrendszer fejlődése és szerepe a tüdő felkészítésében az újszülöttkori légzésre  
MTA-SZTE Lendület Foldamer Kutatócsoport Martinek Tamás 2011 Peptid foldamerek: szerkezet és alkalmazások
MTA-SZTE Lendület Pórusos Nanokompozitok Kutatócsoport Kukovecz Ákos 2012 Folyadék-szilárd határ jelenségek vizsgálata mezo- és makropórusos nanokompozitokban
MTA-SZTE Lendület Oszcillatorikus Neuronhálózatok Kutatócsoport Berényi Antal 2013   Transzkraniális váltóáramú stimulálás hatásmechanizmusai és hosszú távú hatásai epilepsziás rohamok kezelésében

MTA-SZTE Lendület Gasztroenterológiai Multidiszciplináris Kutatócsoport

Hegyi Péter  2014
Újdonságok az akut pankreatitisz pathogenezisében: új terápiás lehetőség  

MTA-SZTE Lendület Fotoelektrokémiai Kutatócsoport

Janáky Csaba  2014
Hibrid szerves/szervetlen fotokatódok fejlesztése, tüzelőanyagok napenergia segítségével való előállítása céljából  
 

MTA Lendület-kutatócsoportok a kutatóközpontokon / kutatóintézeteken belül

 
Befogadó kutatóközpont / kutatóintézet Kutatócsoport megnevezés Kutatócsoport-vezető Működés A kutatási téma címe

MTA Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvos-tudományi Intézet
MTA ATK ÁOTI Lendület 'Új Kórokozók Felderítése' Kutatócsoport Bányai Krisztián 2011- Új kórokozók felderítése
MTA ATK ÁOTI Lendület Zoonótikus Bakteriológia és Mycoplasmatológia Kutatócsoport Gyuranecz Miklós 2012-  Zoonótikus bakteriológia és mycoplasmológia
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet MTA ATK NÖVI Lendület Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport Hettyey Attila 2012-Fenotípusos plaszticitás a gerincesek kémiai védekező mechanizmusaiban: ennek hatásai a ragadozók elkerülésében, a versengésben és a betegségekkel szembeni ellenállásban
MTA Atommagkutató IntézetMTA Atomki Rács Kvantum-színdinamika Kutatócsoport Kovács Tamás 2011- Kvantumszíndinamika rácson
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi IntézetMTA BTK TTI Lendület Szent Korona Kutatócsoport Pálffy Géza 2012- Állami és nemzeti reprezentáció az újkori Magyarországon. A magyar uralkodó-koronázások és a Szent Korona (1526-1916)
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi IntézetMTA BTK ZTI Lendület 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport Dalos Anna 2012- 20-21. századi magyar zenei archívum és kutatócsoport létrehozása
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati IntézetMTA CSFK Lendület Exobolygók és Csillagszerkezet Kutatócsoport 
 Kiss L. László 2009-2012Bolygórendszerek fejlődése más csillagok körül
MTA CSFK Lendület Légyszem KutatócsoportPál András 2012- A csillagok kialakulásának, szerkezetének és környezetének idő függvényében történő vizsgálata
MTA CSFK Lendület Korong-kutató Csoport  Kóspál Ágnes  2014-Csillagkörüli korongok dinamikája - csillag- és bolygókeletkezés az ALMA-korszakban  
MTA CSFK Lendület AGB Nukleáris Asztrofizika és Csillagpor Kutatócsoport (LANAC)  Maria Lugaro  2014-Óriáscsillagok szerepe a kozmikus kémiai fejlődésben  
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont     Földtani és Geokémiai IntézetMTA CSFK Lendület 2ka Paleoklíma Kutatócsoport
Kern Zoltán 2012- Források keresése az éghajlati elemek változásával kapcsolatban
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet MTA KOKI Lendület Celluláris Neurofarmakológiai Kutatócsoport Szabadics János 2009-A hosszú távú szinaptikus kapcsolatok kölcsönhatásának és plasztikusságának szerepe a hippokampusz működésében
MTA KOKI Lendület Integratív Neuroendokrinológiai Kutatócsoport Fekete Csaba 2010-Új, anorexigén neuropeptidek és táplálkozást szabályozó pályarendszerek azonosítása és A melanokortinok hatásainak újratáplálás során észlelt szétválása hátterében álló mechanizmusok feltárása
MTA KOKI Lendület Idegi Jelátvitel Kutatócsoport Makara Judit 2011- Dendritek és memória: dendritikus integráció a hippokampális idegsejthálózatban
MTA KOKI Lendület Hálózat-Idegélettani Kutatócsoport Hájos Norbert 2012-GABAerg gátló idegsejtek szerepe az asszociatív tanulásban
MTA KOKI Lendület Celluláris Idegeléttani Kutatócsoport Nusser Zoltán 2012-A hippokampális szinapszisok funkcionális diverzitása
MTA KOKI Lendület Molekuláris Neurobiológiai KutatócsoportKatona István 2013- "A szinaptikus endokannabinoid jelpálya kvantítativ molekuláris jellemzése"
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi IntézetMTA KRTK Lendület Játékelméleti Kutatócsoport Kóczy Á. László 2010- A kooperatív játékelmélet és externáliáinak vizsgálata
MTA KRTK Lendület Vállalatok, Stratégia és Versenyképesség Kutatócsoport
Muraközy Balázs 2013- "Vállalati stratégia és versenyképesség"
MTA Nyelvtudományi Intézet MTA NYTI Lendület Kvantorhatókör Kutatócsoport
Surányi Balázs 2011- A nyelvi alrendszerek munkamegosztása a kvantorhatókör kifejezésében
MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai IntézetMTA ÖK Lendület Ökoszisztéma-szolgáltatás Kutatócsoport Báldi András 2011- A biodiverzitás hatása egyes ökoszisztéma-szolgáltatásokra
MTA Rényi Alfréd Matematikai KutatóintézetMTA RAMKI Lendület Kriptográfia Kutatócsoport Tardos Gábor 2009-2012 Kriptológiai kutatások
MTA Rényi Intézet Lendület Alacsony Dimenziós Topológia Kutatócsoport
 Stipsicz András2010- Alacsony dimenziós topológia
MTA Rényi Lendület Csoportok és Gráfok Kutatócsoport  Abért Miklós2012- Csoportok, gráfkonvergencia és az ergodelmélet
MTA Rényi Intézet Lendület Struktúrák Limeszei Kutatócsoport  Szegedy Balázs2013- A "Struktúrák limesze"
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont   Biofizikai Intézet MTA SZBK Lendület Sejtbiofizika Kutatócsoport
Galajda Péter  2010-2013 „Mikróbák városa”: baktériumközösségek tanulmányozása nanotechnológiai eszközökkel
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézet MTA SZBK Lendület Számítógépes Rendszerbiológiai Kutatócsoport
Papp Balázs 2009-2012 Automatizált tudás-kinyerés és kísérlettervezés a rendszerbiológiában és gyógyszerfejlesztésben
MTA SZBK Lendület Szintetikus és Rendszerbiológiai Kutatócsoport
 Pál Csaba2012- A kórokozók ellenállásának evolúciója: integrált megközelítés
 MTA SZBK Lendület Gomba Evolúciós Genomikai Kutatócsoport  Nagy László 2014-
A gombak evoluciojanak nagy lepesei: egy integrativ komparativ genomikai megkozelites a komplexitas evoluciojanak megertesere  
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai Intézet
MTA SZBK Lendület Drosophila Autofágia Kutatócsoport Juhász Gábor
2014- Az autofágia szerepe és szabályozása Drosophila-ban  
 MTA SZTAKIMTA SZTAKI Big Data Kutatócsoport
Benczúr András
2012-
Nagyméretű adatok
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai IntézetMTA TK Lendület RECENS Kutatócsoport Takács Károly 2012- Versengés és negatív hálózatok. A negatív kapcsolatok eredete, dinamikája és káros következményei
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet MTA TK Lendület HPOPs-Magyarország közpolitikai lehetőségei az Európai Unióban Kutatócsoport
Varju Márton 2013- "Magyarország közpolitikai lehetőségei az Európai Unióban - a jogi keretek elemzése"
MTA TK Lendület Föderális Piacok Kutatócsoport
Nagy Csongor István  2014-
Használni és kihasználni a közérdeket a szabad versennyel szemben  
MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai IntézetMTA TTK EI Lendület Jelátviteli Kutatócsoport Buday László  2009- Állványfehérjék szerepe a jelátvitelben
MTA TTK Lendület Fehérje Kölcsönhatás Kutatócsoport
 Reményi Attila  2013- "Jelátviteli fehérje komplexek: szerkezet, funkció és hatóanyag tervezés" 
MTA TTK EI Lendület Membránbiológia Kutatócsoport
 Szakács Gergely2010- Multidrog rezisztens tumorok célzott terápiája
MTA TTK Lendület Genom Stabilitás Kutatócsoport
 Szüts Dávid2011- A károsodott DNS replikációját segítő mechanizmusok
MTA TTK EI Lendület Membránfehérje Bioinformatika Kutatócsoport
Tusnády E. Gábor2012- A transzmembrán fehérjék szerkezetének vizsgálata újfajta bioinformatikai eszközökkel
MTA TTK Lendület Onkológiai Biomarker Kutatócsoport
Györffy Balázs  2014-
Genom-szintű adatok alkalmazása a rosszindulatú daganatos betegek túlélésének és terápiás válaszának előrejelzésére  
MTA TTK Lendület Reprodukció Rendszerbiológiája Kutatócsoport
Than Nándor Gábor  2014-Jelátviteli útvonalak szerepe az immuntolerancia és trophoblast invázió zavarainak kialakulásában: rendszerbiológiai megközelítés  
MTA Természettudományi Kutatóközpont  Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet MTA TTK KPI Lendület Beszédhang Szétválasztási Kutatócsoport
Winkler István 2012- Ki beszél? Az egyszerre beszélők hangjának szétválasztása
MTA Természettudományi Kutatóközpont Molekuláris Farmakológiai IntézetMTA TTK MFI Lendület Molekuláris Sejtbiológiai Laboratórium Homolya László 2012- Az ABC-transzporterek működésének vizsgálata polarizált sejtekben
MTA Természettudományi Kutatóközpont   Műszaki Fizikai és Anyagtudományi IntézetMTA TTK MFA Lendület Nanobioszenzorika Kutatócsoport Horváth Róbert 2012- Fejlett bioszenzorok kifejlesztése molekuláris mozgások monitorizálására
MTA TTK Lendület 2D Nanoelektronika Kutatócsoport
Tapasztó Levente 2014-
Újszerű 2D Anyagok Nanomegmunkálása  
MTA Természettudományi Kutatóközpont   Szerves Kémiai IntézetMTA TTK SZKI Lendület FLP Kutatócsoport Soós Tibor 2010- Katalízis frusztrált Lewis párokkal
MTA TTK SZKI Lendület Szupramolekuláris Kémiai Laboratórium
 Deák Andrea2012- Arany tartalmú szupramolekulák létrehozása
MTA TTK SzKI Lendület Kémiai Biológia Laboratórium
 Kele Péter2013- "Bioortogonális reagensek, kémiai hírvivők és fluoreszcens jelzővegyületek fejlesztése kémiai biológiai alkalmazásokhoz"
Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet
MTA Wigner FK Lendület Holografikus Kvantumtérelmélet Kutatócsoport
Bajnok Zoltán 2012- Holográfia és a mérték/gravitácó dualitás
MTA Wigner FK Lendület Komputációs Rendszer-idegtudományi Labor
Orbán Gergő2012- Sztochasztikus dinamikán alapuló optimális számítások
MTA Wigner FK Lendület Innovatív Detektorfejlesztő Kutatócsoport Varga Dezső2013- "Innovatív gáztöltésű detektorok fejlesztése"
MTA WFK Lendület Femtoszekundumos Spektroszkópiai Kutatócsoport Vankó György2013- "Meglesett funkcionális molekulák: elektronszerkezet és működés kapcsolatának felderítése ultragyors spektroszkópiával"
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtest-fizikai és Optikai IntézetMTA WIGNER FK Lendület Félvezető Nanoszerkezetek Kutatócsoport Gali Ádám 2010- Nanoszerkezetek tervezése és jellemzése biomarker, napelem és magnetométer alkalmazásokban
MTA Wigner FK Lendület Kvantummérés Kutatócsoport
Domokos Péter2011- Kvantummérés-elmélet mezoszkópikus hibrid csatolókban és hálózatokban
MTA Wigner FK Lendület Erősen Korrelált Rendszerek Kutatócsoport
Legeza Örs2012- Áttörés a kvantumfizikai rendszerek numerikus szimulációjában
MTA Wigner Lendület Ultragyors Nanooptika Kutatócsoport Dombi Péter  2014-
Ultrafast nanooptics