RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

131393

Az MTA Lendület kutatócsoport-hálózata

2009 és 2015 között alakult MTA Lendület-kutatócsoportok a kutatóközpontokon / kutatóintézeteken belül

Befogadó MTA kutatóközpont
/kutatóintézet
Intézet Működés Kutatócsoport-vezető Kutatócsoport neve
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvos-tudományi Intézet 2011–2014 Bányai Krisztián MTA ATK ÁOTI Lendület 'Új Kórokozók Felderítése' Kutatócsoport
Állatorvos-tudományi Intézet 2012–2017 Gyuranecz Miklós MTA ATK ÁOTI Lendület Zoonótikus Bakteriológia és Mycoplasmatológia Kutatócsoport
Növényvédelmi Intézet 2012–2017 Hettyey Attila MTA ATK NÖVI Lendület Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport
MTA Atommagkutató Intézet   2011–2014 Kovács Tamás György MTA Atomki Lendület Rács Kvantum-színdinamika Kutatócsoport
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet 2012–2017 Pálffy Géza MTA BTK TTI Lendület Szent Korona Kutatócsoport
20152020Kovácsné Weisz Boglárka
MTA BTK Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Lendület Kutatócsoport
Zenetudományi Intézet 2012–2017 Dalos Anna MTA BTK ZTI Lendület 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport
Régészeti Intézet
2015-2020Kiss Viktória
MTA BTK Lendület Mobilitás Kutatócsoport
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézet 2012–2017 Kern Zoltán MTA CSFK Lendület 2ka Paleoklíma Kutatócsoport
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet 2009–2012 Kiss L. László MTA CSFK Lendület Exobolygók és Csillagszerkezet Kutatócsoport    
2012–2017 Pál András MTA CSFK Lendület Légyszem Kutatócsoport
2014–2019 Kóspál Ágnes MTA CSFK Lendület Korong-kutató Csoport
2014–2019 Lugaro, Maria MTA CSFK Lendület AGB Nukleáris Asztrofizika és Csillagpor Kutatócsoport (LANAC)
MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet 2012–2017 Horváth Róbert MTA EK MFA Lendület Nanobioszenzorika Kutatócsoport
2014–2019 Tapasztó Levente MTA EK Lendület 2D Nanoelektronika Kutatócsoport
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóközpont   2009–2014 Szabadics János MTA KOKI Lendület Celluláris Neurofarmakológiai Kutatócsoport
2010–2015 Fekete Csaba MTA KOKI Lendület Integratív Neuroendokrinológiai Kutatócsoport
2011–2016 Makara Judit MTA KOKI Lendület Idegi Jelátvitel Kutatócsoport
2012–2017 Hájos Norbert MTA KOKI Lendület Hálózat-Idegélettani Kutatócsoport
2012–2017 Nusser Zoltán MTA KOKI Lendület Celluláris Idegeléttani Kutatócsoport
2013–2018 Katona István MTA KOKI Lendület Molekuláris Neurobiológiai Kutatócsoport
2015-2020
Hangya Balázs
MTA KOKI Lendület Redszerszintű Idegtudomány Kutatócsoport
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet 2010–2015 Kóczy Á. László MTA KRTK Lendület Játékelméleti Kutatócsoport
2013–2018 Muraközy Balázs MTA KRTK Lendület Vállalatok, Stratégia és Versenyképesség Kutatócsoport 
MTA Nyelvtudományi Intézet   2011–2014 Surányi Balázs MTA NYTI Lendület Kvantorhatókör Kutatócsoport
20152020
Adamik Béla
MTA NYTI Lendület Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoport
MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet 2011–2014 Báldi András MTA ÖK Lendület Ökoszisztéma-szolgáltatás Kutatócsoport
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet   2009–2012 Tardos Gábor MTA RAMKI Lendület Kriptográfia Kutatócsoport
2010–2015 Stipsicz András  MTA Rényi Intézet Lendület Alacsony Dimenziós Topológia Kutatócsoport
2012–2017 Abért Miklós MTA Rényi Lendület Csoportok és Gráfok Kutatócsoport
2013–2018 Szegedy Balázs MTA Rényi Intézet Lendület Struktúrák Limeszei Kutatócsoport
20152020
Rásonyi MiklósMTA Rényi Lendület Pénzügyi Matematika Kutatócsoport
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet   2012–2017 Benczúr András MTA SZTAKI Lendület Big Data Kutatócsoport
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézet 2010–2013 Galajda Péter MTA SZBK Lendület Sejtbiofizika Kutatócsoport
Biokémiai Intézet 2009–2012 Papp Balázs MTA SZBK Lendület Számítógépes Rendszerbiológiai Kutatócsoport
2012–2017 Pál Csaba MTA SZBK Lendület Szintetikus és Rendszerbiológiai Kutatócsoport
2014–2019 Nagy László MTA SZBK Lendület Gomba Evolúciós Genomikai Kutatócsoport
Genetikai Intézet 2014–2019 Juhász Gábor MTA SZBK Lendület Drosophila Autofágia Kutatócsoport
2015–2020Mátés Lajos
MTA SZBK Lendület Tumor Genom Kutatócsoport
Növénybiológiai Intézet 2014–2019 Tóth Szilvia Zita MTA SZBK Lendület Molekuláris Fotobioenergetikai Csoport
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet 2013–2018 Varju Márton MTA TK Lendület HPOPs-Magyaroszág közpolitikai lehetőségei az Európai Unióban Kutatócsoport
2014–2019 Nagy Csongor István MTA TK Lendület Föderális Piacok Kutatócsoport
Szociológiai Intézet 2012–2017 Takács Károly MTA TK Lendület RECENS Kutatócsoport
MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet 2009–2014 Buday László MTA TTK EI Lendület Jelátviteli Kutatócsoport
2010–2015 Szakács Gergely MTA TTK EI Lendület Membránbiológia Kutatócsoport
2011–2016 Szüts Dávid MTA TTK Lendület Genom Stabilitás Kutatócsoport
2012–2017 Tusnády E. Gábor MTA TTK EI Lendület Membránfehérje Bioinformatika Kutatócsoport
2013–2018 Reményi Attila MTA TTK Lendület Fehérje Kölcsönhatás Kutatócsoport
2014–2019 Györffy Balázs MTA TTK Lendület Onkológiai Biomarker Kutatócsoport
2014–2019 Than Nándor Gábor MTA TTK Lendület Reprodukció Rendszerbiológiája Kutatócsoport
Molekuláris Farmakológiai Intézet
2012–2017Homolya LászlóMTA TTK EI Lendület Molekuláris Sejtbiológiai Laboratórium
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet 2012–2018 Winkler István MTA TTK KPI Lendület Beszédhang Szétválasztási Kutatócsoport
Szerves Kémiai Intézet 2010–2015 Soós Tibor MTA TTK SZKI Lendület FLP Kutatócsoport
2012–2017 Deák Andrea MTA TTK SZKI Lendület Szupramolekuláris Kémiai Laboratórium
2013–2018 Kele Péter MTA TTK SzKI Lendület Kémiai Biológia Laboratórium
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet 2012–2017 Bajnok Zoltán MTA Wigner FK Lendület Holografikus Kvantumtérelmélet Kutatócsoport
2012–2017 Orbán Gergő MTA Wigner FK Lendület Komputációs Rendszer-idegtudományi Labor
2013–2018 Vankó György MTA WFK Lendület Femtoszekundumos Spektroszkópiai Kutatócsoport
2013–2018 Varga Dezső MTA Wigner FK Lendület Innovatív Detektorfejlesztő Kutatócsoport
Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet 2010–2015 Gali Ádám MTA WIGNER FK Lendület Félvezető Nanoszerkezetek Kutatócsoport
2011–2014 Domokos Péter MTA Wigner FK Lendület Kvantummérés Kutatócsoport
2012–2017 Legeza Örs MTA Wigner FK Lendület Erősen Korrelált Rendszerek Kutatócsoport
2014–2019 Dombi Péter MTA Wigner Lendület Ultragyors Nanooptika Kutatócsoport

 

2011 és 2015 között alakult egyetemi MTA Lendület-kutatócsoportok 

Befogadó egyetem Működés Kutatócsoport-vezető Kutatócsoport neve
Budapesti Corvinus Egyetem 2012–2017 Tasnádi Attila MTA-BCE Lendület Stratégiai Interakciók Kutatócsoport  
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 20112016 Zaránd Gergely MTA-BME Lendület Egzotikus Kvantumfázisok Kutatócsoport
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 20122017 Takács Gábor MTA-BME Lendület Statisztikus Térelméleti Kutatócsoport
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 20122017 Tapolcai János MTA-BME Lendület Jövő Internet Kutatócsoport 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 20132018 Gyurcsányi Ervin Róbert MTA-BME Lendület Kémiai Nanoérzékelők Kutatócsoport
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 20132018 Kállay Mihály MTA-BME Lendület Kvantumkémiai Kutatócsoport
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 20142019 Kézsmárki István MTA-BME Lendület Magneto-optikai Spektroszkópia Kutatócsoport
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem20152020

Simon Ferenc

MTA-BME Lendület Spintronikai Kutatócsoport

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem20152020Varró Dániel

MTA-BME Lendület Kiber-fizikai Rendszerek Kutatócsoport

Debreceni Egyetem 20112016 Bíró Tamás MTA-DE Lendület Sejtélettani Kutatócsoport
Debreceni Egyetem 20122017 Barta Zoltán MTA-DE Lendület Viselkedésökológiai Kutatócsoport
Debreceni Egyetem 20122017 Fuxreiter Mónika MTA-DE Lendület Fehérjedinamikai Kutatócsoport
Debreceni Egyetem 20122017 Molnár Lajos MTA-DE Lendület Funkcionálanalízis Kutatócsoport
Debreceni Egyetem 20122017 Nagy László MTA-DE  Lendület Immungenomikai Kutatócsoport
Debreceni Egyetem 20142019 Bárány Attila Pál MTA-DE Lendület Magyarország a Középkori Európában Kutatócsoport
Debreceni Egyetem 20142019 Bay Péter MTA-DE Lendület Sejtmetabolizmus Kutatócsoport
Debreceni Egyetem2015–2020Székvölgyi Lóránt

MTA-DE Lendület Genom szerkezet és Rekombináció Kutatócsoport

Eötvös Loránd Tudományegyetem 20112016 Derényi Imre MTA-ELTE Lendület Biofizikai Kutatócsoport
Eötvös Loránd Tudományegyetem 20112016 Kovács Mihály MTA-ELTE Lendület Motorenzimológiai Kutatócsoport
Eötvös Loránd Tudományegyetem 20112016 Ősi Attila MTA-ELTE Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport
Eötvös Loránd Tudományegyetem 20122017 Frei Zsolt MTA-ELTE EIRSA Lendület Asztrofizikai Kutatócsoport
Eötvös Loránd Tudományegyetem 20122017 Józsi Mihály Krisztián MTA-ELTE Lendület Komplement Kutatócsoport
Eötvös Loránd Tudományegyetem 20122017 Katz Sándor MTA-ELTE Lendület Rácstérelméleti Kutatócsoport
Eötvös Loránd Tudományegyetem 20122017 Novák Zoltán MTA-ELTE Lendület Katalízis és Szerves Szintézisek Kutatócsoport
Eötvös Loránd Tudományegyetem 20142019 Dosztányi Zsuzsanna MTA-ELTE Lendület Bioinformatika Kutatócsoport
Eötvös Loránd Tudományegyetem 20142019 Kiss Farkas Gábor MTA-ELTE Lendület Humanizmus Kelet-Közép-Európában Kutatócsoport
Eötvös Loránd Tudományegyetem2015–2020Pásztor Gabriella

MTA-ELTE Lendület CMS Részecske- és Magfizikai Kutatócsoport

Eötvös Loránd Tudományegyetem2015–2020Szilágyi Róbert Károly

MTA-ELTE Lendület Kémiai Szerkezet/Reaktivitás Kutatócsoport

Pannon Egyetem 20122017 Guttman András MTA-PE Lendület Transzlációs Glikomika Kutatócsoport
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 20122017 Tusor Péter MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport
Pécsi Tudományegyetem 20112016 Reglődi Dóra MTA-PTE Lendület PACAP Kutatócsoport
Semmelweis Egyetem 20112016 Fekete Andrea MTA-SE Lendület Diabétesz Kutatócsoport
Semmelweis Egyetem 20112016 Geiszt Miklós MTA-SE Lendület Peroxidáz Enzimek Kutatócsoport
Semmelweis Egyetem 20122017 Chinopoulos Christos MTA–SE Lendület Neurobiokémia Munkacsoport 
Semmelweis Egyetem 20122017 Csanády László MTA-SE Lendület Ioncsatorna Kutatócsoport
Semmelweis Egyetem 20122017 Pós Zoltán MTA-SE Lendület Kísérletes és Transzlációs Immunomikai Kutató Csoport
Semmelweis Egyetem 20132018 Maurovich-Horvát Pál MTA-SE Lendület Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoport
Semmelweis Egyetem 20132018 Mócsai Attila MTA-SE Lendület Gyulladásélettani Kutatócsoport
Semmelweis Egyetem 20132018 Patócs Attila MTA-SE Lendület Örökletes Endokrin Daganatok Kutatócsoport
Semmelweis Egyetem 20142019 Jakus Zoltán Péter MTA-SE Lendület Nyirokélettani Kutatócsoport
Semmelweis Egyetem2015–2020Bödör CsabaMTA-SE Lendület Molekuláris Onkohematológia Kutatócsoport
Semmelweis Egyetem2015–2020Tory KálmánMTA-SE Lendület Nephrogenetikai Kutatócsoport
Szegedi Tudományegyetem 20112016 Martinek Tamás MTA-SZTE Lendület Foldamer Kutatócsoport
Szegedi Tudományegyetem 20122017 Kukovecz Ákos MTA-SZTE Lendület Pórusos Nanokompozitok Kutatócsoport
Szegedi Tudományegyetem 20132018 Berényi Antal MTA-SZTE Lendület Oszcillatorikus Neuronhálózatok Kutatócsoport
Szegedi Tudományegyetem 20142019 Hegyi Péter MTA-SZTE Lendület Gasztroenterológiai Multidiszciplináris Kutatócsoport
Szegedi Tudományegyetem 20142019 Janáky Csaba MTA-SZTE Lendület Fotoelektrokémiai Kutatócsoport