RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

121631

Az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa (AKVT)

MTAtv.

17§.
(10) Az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa (a továbbiakban: AKVT) az
AKT konzultatív testülete.

(11) Az AKVT tagjai a kutatóközpontok és a kutatóintézetek igazgatói és a
támogatott kutatócsoportok öt képviselője. A támogatott kutatócsoportok képviselői
megválasztásának szabályait az Alapszabály rögzíti.

 

Társelnökök:

Ormos Pál
az MTA rendes tagja

Fazekas Károly
a közgazdaság-tudomány kandidátusa

Lévai Péter
az MTA levelező tagja

Titkár:

Redler László
vezető főtanácsos
MTA Titkárság
Kutatóintézeti Főosztály
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: 411 63 62
Fax: 411 62 11
E-mail: redler.laszlo@titkarsag.mta.hu

Tagok:

I. Matematika és természettudományok:

Ábrahám Péter
az MTA doktora

Fülöp Zsolt
az MTA doktora

Horváth Ákos
PhD

Monostori László
az MTA levelező tagja

Keserű György
a kémiai tudomány doktora

Pálfy Péter Pál
az MTA rendes tagja


II. Élettudományok:

Báldi András
az MTA doktora

Freund Tamás
az MTA rendes tagja

Balázs Ervin
az MTA rendes tagja


III. Társadalomtudományok:

Körösényi András
az MTA doktora

Fodor Pál
az MTA doktora

Kenesei István
a nyelvtudomány doktora

 

Támogatott kutatócsoportok képviselői

Matematika- és természettudomány
Dosztányi Zsuzsa
Lendület Bioinformatika Kutatócsoport

Faigl Ferenc
Szerveskémiai Technológiai Kutatócsoport

Élettudomány

Patócs Attila
Lendület Örökletes Endokrin Daganatok Kutatócsoport
   
Málnási-Csizmadia András   
Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport

Humán- és társadalomtudományok

Borhy László
Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport

 

 

Állandó meghívottak:

Lovász László
az MTA elnöke

Szász Domokos
az MTA alelnöke

Vékás Lajos
az MTA alelnöke

Török Ádám
az MTA főtitkára

Barnabás Beáta Mária
az MTA főtitkárhelyettese 

Bódi Ferenc
TUDOSZ elnök
MTA TK Politikatudományi Intézet

Borbély Julianna
főosztályvezető
Ellenőrzési Főosztály

Bőhm Gergely
főosztályvezető-helyettes
Nemzetközi Kapcsolatok Titkársága

Medve Zsuzsa
főosztályvezető
Jogi és Igazgatási Főosztály

Idei Miklós
az MTA doktora, igazgató
Támogatott Kutatócsoportok Irodája

Kisteleki Károly
főosztályvezető
Testületi Titkárság

Kotán Attila
igazgató
Gazdasági Igazgatóság

Simon Tamás
főosztályvezető
Kommunikációs Főosztály

Szabó Annamária
főosztályvezető
Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság

Szarka László
az MTA levelező tagja, főosztályvezető
Kutatóintézeti Főosztály

Zilahy Péter
titkárságvezető
Elnöki Titkárság

 

vissza az MTA testületei menüponthoz