RSS

A tudománydiplomácia hírei

121631

Az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa (AKVT)

MTAtv.

17§.
(10) Az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa (a továbbiakban: AKVT) az
AKT konzultatív testülete.

(11) Az AKVT tagjai a kutatóközpontok és a kutatóintézetek igazgatói és a
támogatott kutatócsoportok öt képviselője. A támogatott kutatócsoportok képviselői
megválasztásának szabályait az Alapszabály rögzíti.

Társelnökök:

Bedő Zoltán
az MTA rendes tagja

Körösényi András
az MTA doktora

Lévai Péter
az MTA levelező tagja

Titkár:

Redler László
vezető főtanácsos
MTA Titkárság
Kutatóintézeti Főosztály
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: 411 63 62
Fax: 411 62 11
E-mail: redler.laszlo@titkarsag.mta.hu

Tagok:

I. Matematika és természettudományok:

Ábrahám Péter
az MTA doktora

Fülöp Zsolt
az MTA doktora

Horváth Ákos
PhD

Inzelt Péter
a műszaki tudomány kandidátusa

Keserű György
a kémiai tudomány doktora

Pálfy Péter Pál
az MTA rendes tagja


II. Élettudományok:

Báldi András
az MTA doktora

Freund Tamás
az MTA rendes tagja

Ormos Pál
az MTA rendes tagja


III. Társadalomtudományok:

Fazekas Károly
a közgazdaság-tudomány kandidátusa

Fodor Pál
az MTA doktora

Kenesei István
a nyelvtudomány doktora

 

Támogatott kutatócsoportok képviselői

Faigl Ferenc
az MTA doktora

Pálfy József
az MTA doktora

Miklósi Ádám
az MTA doktora

Málnási Csizmadia András
az MTA doktora

Madas Edit
az MTA levelező tagja

Állandó meghívottak:

Lovász László
az MTA elnöke

Szász Domokos
az MTA alelnöke

Freund Tamás
az MTA alelnöke

Vékás Lajos
az MTA alelnöke

Török Ádám
az MTA főtitkára

Barnabás Beáta Mária
az MTA főtitkárhelyettese 

Borbély Julianna
főosztályvezető
MTA Titkárság Ellenőrzési Főosztály

Bőhm Gergely
főosztályvezető-helyettes
MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Titkársága

Csikós Boglárka
főosztályvezető
MTA Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztály

Idei Miklós
az MTA doktora, igazgató
MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája

Kindert Judit
főosztályvezető
MTA Titkárság Elnöki és Testületi Titkárság

Kotán Attila
igazgató
MTA Titkárság Gazdasági Igazgatóság

Kuti László
elnök
TUDOSZ

Pálfalvi András
főosztályvezető
MTA Titkárság Költségvetési és Pénzügyi Főosztály

Szarka László
az MTA levelező tagja, főosztályvezető
MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály

Zilahy Péter
főosztályvezető
MTA Titkárság Főtitkári Titkárság

 

 

vissza az MTA testületei menüponthoz