RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

122951

Akadémiai Ifjúsági Díj

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat  a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára alapította 1972-ben, 16/1972. (A.K. 18.) MTA-F sz. utasításával, az akadémiai tudományos kutatóhelyen dolgozó 30 év alatti fiatal kutatók szakmai munkájának ösztönzésére és a kiemelkedő tudományos eredmények elismerésére. Az Akadémiai Ifjúsági Díj tehát nem kis számú "győztes" érmes helyezését megállapító díj, célja elsősorban a pályamunkájuk és intézeti igazgatójuk minősítése alapján arra érdemes fiatal kutatók minél nagyobb számának elismerése, tudományos munkájuk ösztönzése, támogatása. 

A Díj elnyerésére egyéni munkával elért tudományos és műszaki eredménnyel lehetett pályázni. A Díjat alapító főtitkári utasítás a benyújtható pályázati témák típusainak széles körét határozta meg, nevezetesen: könyv, cikk, cikksorozat, szabadalom, találmány, doktori értekezés, berendezés tervezés, építés, amelyek elismerő hazai vagy külföldi szakmai visszhangot váltottak ki.

Az elmúlt 29 év alatt a Díj alapításáról szóló utasítás többször módosult, de az eredeti alapítói szándék lényegében nem változott: 1983-tól a pályázók korhatára 35 évre emelkedett és az egyéni teljesítmény mellett a csoportmunka is elismerési lehetőséget kapott. A nyolcvanas években a Díj sorsa összefonódott az "Alkotó Ifjúság" országos pályázati rendszerrel, s az értékelésben kiemelten szerepelt a pályamunka gyakorlati értéke, megvalósíthatósága, társadalmi hasznossága.

Az elmúlt évtized pályázati kiírásai és értékelési metodikája a pályamunkák tudományos értékére helyezi a hangsúlyt, a pályamunka tudományelméleti, tudomány-módszertani, kulturális vagy oktatási jelentősége és társadalmi hasznossága mellett.

A pályázati felhívást az Akadémia főtitkára az akadémiai intézmények (kutatóintézetek és támogatott kutatóhelyek) vezetőihez intézet levélben teszi közzé, az adományozás évét megelőző év júniusában.

A pályázatot a tematikailag illetékes akadémiai intézmény igazgatójához kell benyújtani, aki azt az intézmény szakmai zsűrijének véleménye alapján értékeli, majd a pályamunkát az értékeléssel együtt megküldi az MTA Titkárságának.

Az MTA Titkársága illetékes tudományterületi főosztálya – szakértők bevonásával – rangsorolja a pályaműveket, amelynek alapján az Akadémia főtitkára – meghatározva a díjazásra fordítható keretösszeget, – dönt a díjak odaítéléséről.

Az Akadémiai Ifjúsági Díj oklevéllel és pénzjutalommal jár, amelynek összege egyéni pályázat esetén 100 000  forint, együttes pályázat esetén személyenként legalább  40 000  forint.

A Díjat az Akadémia főtitkára egy ez alkalomra rendezett ünnepélyes fogadáson, a március 15-i ünnepségek keretében adja át.  A díjazottak névsorát és a nyertes pályamunkák címét az Akadémiai Értesítő márciusi száma közli.

 

A 2013. évi díjazottak 

A 2012. évi díjazottak 

A 2011. évi díjazottak

A 2010. évi díjazottak

A 2009. évi díjazottak

A 2008. évi díjazottak

A 2007. évi díjazottak

A 2006. évi díjazottak

A 2005. évi díjazottak


 

vissza a Díjak, kitüntetések című menüponthoz