RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

131268

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének január 29-i üléséről

"Az MTA 2013. évi költségvetési támogatása lehetővé teszi a 2012. évi fejlesztések folytatását és a tavaly megkezdett, jövőbe mutató programok eredményeként növekedő kutatási kapacitások fenntartható bővülését" – állapította meg a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége idei első ülésén. Pálinkás József elnök tájékoztatta a testületet az akadémiai kutatóintézet-hálózat infrastruktúrájának fejlesztését célzó, valamint a vendégkutatói pályázatok eredményeiről is.

Az Elnökség meghallgatta Magyar Tudományos Akadémia nem akadémikus közgyűlési képviselőinek megválasztásáról szóló választási bizottsági jelentést. Megállapította, hogy az Alapszabály szerint három évre titkosan megválasztott, 200 nem akadémikus közgyűlési képviselő érvényes és eredményes szavazás eredményeként veheti át február 27-én a következő három esztendős ciklusra szóló megbízólevelét. A jelentést az Elnökség jóváhagyta, és felhatalmazta az Akadémia elnökét a választási eredmény kihirdetésére. Az új képviselők mandátuma 2013. március 1-jétől érvényes. 

         Az MTA 2013. évi költségvetéséről szóló  tájékoztató alapján az Elnökség úgy értékelte, hogy az MTA intézményeinek stabil és eredményes gazdálkodási feltételei az idén is adottak. A testület méltatta, hogy az 59 milliárd 109,5 millió forint kiadási főösszegű büdzsé 43 milliárd 127,5 millió forintot kitevő központi támogatásából a 2012. évihez képest 600 millió forinttal több, összesen mintegy 3.089,9 millió forint jut a Lendület programra. Ezáltal újabb kimagasló teljesítményű magyar kutatók alakíthatnak önálló kutatócsoport, és további külföldi vendégkutatók kapcsolódhatnak be akadémiai kutatóhelyek és csoportok tudományos munkájába. Az Elnökség üdvözölte, hogy a tavalyihoz képest 400 millió forinttal bővült az új akadémiai kutatócsoportok létrehozását lehetővé tévő keret, valamint folytatódik az évtizedek óta legnagyobb infrastruktúra-fejlesztési program.

    Az Elnökség tárgyalta az MTA doktori eljárásában az I., a III., az V., a VI., és a VII. osztály speciális követelményrendszeréről szóló előterjesztést is. A doktori cím adományozásának feltételrendszerét és eljárásrendjét a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Szabályzata és Ügyrendje tartalmazza. Ennek a korábbinál szigorúbb, egységesebb követelményrendszert érvényesítő és a bírálati folyamatba szélesebb nyilvánosság számára betekintést engedő módosítása 2012. február 28-án lépett hatályba. A változtatások miatt szükségessé vált a tudományos osztályok ügyrendjeinek aktualizálása, valamint az osztályok doktori eljáráshoz kapcsolódó követelményrendszereinek megújítása is. Az Elnökség jóváhagyta az I., a III., az V., a VI., és a VII. osztály doktori eljárásban alkalmazott speciális követelményrendszereit azzal, hogy azokat elsőként a 2013. szeptemberi doktori eljárás lefolytatása iránti kérelem benyújtására regisztráltak esetében kell alkalmazni.

     Az Elnökség tagjai megtárgyalták  a MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) megújításáról szóló előterjesztést. A testület jelentős és előremutató lépésként értékelte a magyar tudományos nemzeti bibliográfiai adatbázis, az akadémiai kezdeményezésű Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) létrehozását és működtetését. Az MTMT a hazai kutatás-fejlesztési információs rendszer egyik központi elemeként országos méretben teszi láthatóvá, mérhetővé és intézményi szinten összehasonlítóvá a tudományos teljesítményt. Az MTA Könyvtár és Információs Központ az MTMT mellett az információs adatbázisként működő EISZ-szel, a repozitóriumokkal, valamint a tudományelemzési részleggel is bővítette közfeladatai körét. Az Elnökség tagjai egyetértettek az ily módon modern könyvtárrá és a teljes magyar kutatótársadalmat szolgáló információs központtá váló, nemzeti értéket jelentő intézmény megújításának elveivel és támogatja azok megvalósítását.

     Pálinkás József tájékoztatta az Elnökséget a 2012-ben elkezdett infrastruktúra-fejlesztési program folytatásáról. Eszerint a 2013-as 1,742 milliárd forintos keretből 1,08 milliárd forintot költhet 10 intézmény kutatási infrastruktúrájának megújítására. A maradék csaknem 600 millió forint felhasználására az idén várhatóan újabb pályázatot hirdetnek meg.

     Az MTA elnöke beszámolt az akadémiai kutatóhálózat megújítási programjának elemeként nemzetközileg kiemelkedő külföldi vendégkutatók számára első alkalommal tavaly kiírt, idén folytatódó pályázat eredményéről is. Pálinkás József – a zsűri javaslatával egyezően – az MTA Elnökségének támogatásával úgy döntött: a "Meghívás 2013" keretében 4 külföldi kiválóság esetében támogatja, hogy 3–10 hónapra bekapcsolódjon az MTA kutatóközpontjainak tudományos munkájába.