RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

126470

A Magyar Peptid- és Fehérjekutatásért Alapítvány pályázati felhívása

Alapítvány a Magyar Peptid- és Fehérjekutatásért
(Foundation for the Hungarian Peptide and Protein Research)
H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Tel: 36-1-20-90-555/6428  Fax: 36-1-372-26-20

Elnök:  Dr Hudecz Ferenc, az MTA l. tagja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Alapítvány a Magyar Peptid és Fehérjekutatásért Kuratóriuma pályázatot ír ki 2011-ben utazási támogatás (I), valamint belföldi kutatási ösztöndíj (II) elnyerésére.

Az utazási támogatásra maximálisan 1 500 000 forintot, a belföldi kutatási ösztöndíjra maximum 1 092 000 forintot szándékozik fordítani. A pályázatok benyújtása folyamatos, a Kuratórium évente háromszor (február, május, november) dönt. A pályázatokat az Alapítvány titkárságára kell benyújtani (cím: Dr. Hudecz Ferenc elnök, MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.) az adott hónap 01.-ig.

 

I. Részleges utazási támogatás olyan hazai és külföldi konferenciára, amely az Alapítvány nevében megjelölt célokat kívánja támogatni. Pályázható részvételi díj, utazási és szállás költség, valamint - külföldi konferencia esetén - hozzájárulás a napi kiadásokhoz (25 Euro/nap). Pályázható összeg mindösszesen max. 200 000 Ft.  

Feltételek:
- előadás tartása vagy poszter bemutatása (előadásonként 1 fő pályázhat)
- előadás kivonat (absztrakt)
- kérelem, amely tartalmazza a konferencia adatait, részletes költségtervét, igényelt összeget
- a munkahelyi vezető (tanszék, kutatócsoport, osztály stb.) támogató levele
- egyetemi diploma

Elszámolás eredeti számla (részvételi díj, utazási és szállás költség) illetve a konferencián töltött igazolt napok száma alapján történik.

2011-ben prioritást élveznek azok a pályázatok, amelyek az MKE 1. Nemzeti Konferencián (május 22-25, Sopron) illetve a 4th European Conference on Chemistry for Life Sciences (augusztus 31- szeptember 3, Budapest) nemzetközi konferencián történő részvételre irányulnak.


II. Belföldi kutatási ösztöndíj szervezett doktori (PhD) képzésben résztvevő doktoranduszok számára. Pályázhatnak azok az ösztöndíjas doktoranduszok, akik eleget tettek a dolgozat benyújtásához szükséges feltételeknek, de a disszertáció benyújtását a szervezett képzés időtartama alatt nem tudják teljesíteni.

Feltételek:

- Pályázható időtartam: maximum 6 hónap
- Pályázható összeg: maximum  93 500 Ft/hónap
- Kérelem, amelyből kiderül: a PhD dolgozat címe, témavezetője, az ösztöndíj időtartama
- Indexmásolat (szakmai abszolutórium)
- Munkaterv az igényelt támogatási periódusra
- A munkahelyi vezető (tanszék, kutatócsoport, osztály stb.) támogató levele
- Egy MTA Peptidkémiai Munkabizottsági tag ajánlása. Ha a munkahelyi vezetője tagja a Munkabizottságnak, külön ajánlás benyújtása nem szükséges
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy az ösztöndíj időtartama alatt állást nem vállal

 2010. november

                                                                                                    Dr. Hudecz Ferenc
elnök