RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

131389

Pályázati felhívás 2014

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
pályázatot hirdet
156/1997. (IX. 19.) számú Kormányrendelettel létrehozott

BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban.

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki:

- magyar állampolgár,

- PhD, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik a pályázat benyújtásakor,

- a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be, valamint

- kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.

Felhívjuk a figyelmet a következő változásra: a pályázónak az ösztöndíj időtartama alatt valamely magyarországi kutatóhelyen legalább heti 20 órás foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kell rendelkeznie. Kivételes esetben a pályázat benyújtható angol nyelven.

Aki korábban már egy alkalommal részesült Bolyai ösztöndíjban, abban az esetben nyújthat be pályázatot, ha a záró kutatási jelentése „kiemelkedő" vagy „jó" minősítésű volt. Aki már egynél többször kapta meg a Bolyai ösztöndíjat nem nyújthat be pályázatot. Aki korábban Bolyai ösztöndíjáról a szerződés lejárta előtt lemondott, ismételten nem pályázhat.

Az ösztöndíjra nem pályázhat az, aki az MTA Doktora címmel, vagy a tudomány doktora fokozattal rendelkezik, vagy az ösztöndíj folyósításának kezdetekor bármely más, állami költségvetés által finanszírozott ösztöndíjban részesül (pl. Magyary Zoltán ösztöndíj, MTA Lendület Fiatal Kutatói Program). OTKA, illetve MTA posztdoktori ösztöndíjjal rendelkező pályázhat Bolyai János kutatási ösztöndíjra.

Az ösztöndíj határozott időre (1, 2 vagy 3 évre) szól. 2014-ben havi bruttó összege 124.500,- Ft.

Az ösztöndíj személyi jövedelemadó alá vont, társadalombiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás köteles jövedelem.

2014-ben az állami támogatásból rendelkezésre álló összes forrás 750 millió forint, így az elnyerhető új ösztöndíjak tervezett száma: 160. Ebből a korábban már ösztöndíjban részesültek, ismétlő ösztöndíjasok tervezett száma: 32.

A pályázatok elbírálásáról 2014. június 20-ig kapnak értesítést a pályázók. A döntéssel szemben jogorvoslat kérhető legkésőbb 2014. július 5-ig a Bolyai Kuratórium elnökéhez címzett beadvánnyal.

A pályázatot elnyert kutatók 2014. szeptember 1-től részesülnek ösztöndíjban.

A pályázat további részletes szabályait az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata, továbbá Szervezeti Működési Szabályzata tartalmazza. Felhívjuk a pályázók figyelmét ezek részletes áttekintésére!

 

Pályázni az MTA Titkárság Informatikai Főosztálya által üzemeltetett elektronikus pályázati rendszer felhasználásával kell, amely itt érhető el 2014. március 17-től:

Belépés a pályáztatási rendszerbe 

A pályázat csak akkor érvényes, ha az előírt dokumentumokat kézzel aláírtan 1 példányban, személyesen vagy postai úton is eljuttatja az alábbi címre:

MTA Doktori Tanács Titkársága 1051 Budapest, Nádor u. 7.

Rögzítési határidő: 2014. április 16. 12 óra

Postán küldés esetén a postabélyegzés legkésőbbi időpontja: 2014. április 18.

 

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma felhívja a pályázók figyelmét:

- a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) használatára, és azt ajánlja, hogy a pályázati anyag részeként elkészítendő publikációs és hivatkozási listához használják az MTMT rendszert,

- az MTA Etikai kódex megismerésére, melyet elolvashat az MTA honlapján.

 

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető Kiss Mihálynétól (Telefon: (1) 4116-339, e-mail: kiss.mihalyne@titkarsag.mta.hu)

 

A pályázat készítéséhez szükséges letölthető nyomtatványok:

- munkaviszony igazolása Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázathoz,

- kutatóhelyi fogadókészség igazolása Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázatához