RSS

A tudománydiplomácia hírei

128703

MTA doktora címben részesültek (2010-2014)

 

 I. osztály

Hajdu Péter
A doktori mű címe: Tudás és elbeszélés: A Mikszáth-kispróza rejtelmei
Tézisek   
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Irodalomtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. május 18. 

A doktori mű

Bírálók:
Varga Pál, az MTA levelező tagja bírálata
Eisemann György, az MTA doktora bírálata
Szajbély Mihály, az MTA doktora bírálata

Válasz

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. január 16.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. február 1.
A védés helye: MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. március 29. 10:30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése    
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. május 17.

Havas Ferenc
A doktori mű címe: A prenominativitás. Elmélet és alkalmazása az uráli nyelvekre
Tézisek   
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Nyelvtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. szeptember 23.

A doktori mű

Bírálók:
Bakró-Nagy Marianne bírálata
Dezső László bírálata
Keresztes László Pál bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. május 15.

Válasz - Barkó-Nagy Mariannénak, Dezső Lászlónak és Keresztes László Pálnak

Nyilvános védés kitűzve: 2012. május 18.
A védés helye:  MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2012. június 18. (hétfő) de. 10 óra 30 perc

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. október 19.

Kapronczay Károly
A doktori mű címe: Magyar-lengyel orvosi kapcsolatok 1945-ig
Tézisek   
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Művelődéstörténeti Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. november 19.

A doktori mű

Bírálók:
Sótonyi Péter, az MTA rendes tagjának bírálata
Karasszon Dénes, az állatorvos-tudomány doktorának bírálata
Szokolay Katalin, a történelemtudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. április 8.

Válasz

Nyilvános védés kitűzve: 2011. április 13.
A védés helye: MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2011. május 24. (kedd) du. 14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. június 24.

Keményfi Róbert
A doktori mű címe: A nemzeti tér építésének lokális útjai, mitikus képzetei és térképi megjelenítésének formái
Tézisek
I. Nyelv - és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Néprajzi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. február 18.

A doktori mű

Bírálók:
Beluszky Pál, a földrajztudomány doktorának bírálata
Lukács László, az MTA doktorának bírálata
Ilyés Zoltán, PhD bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. október 12.

Válasz - Beluszky Pálnak, Lukács Lászlónak és Ilyés Zoltánnak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. november 18.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Nagyterem
A védés időpontja:  2011. december 19. (hétfő) de. 11 óra

A bírálóbizottság 

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről:  2012. február 24. 

Komlósiné Knipf Erzsébet

A doktori mű címe: Wandel im Wortschatz der Minderheitensprache
Tézisek   
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Nyelvtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. június 22.

A doktori mű 

Bírálók:
Nyomárkay István, az MTA rendes tagja bírálata
Bassola Péter, az MTA doktora bírálata
Bárdosi Vilmos, a nyelvtudomány kandidátusa bírálata

Válasz

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. január 9.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. február 6.
A védés helye: MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. március 19. 14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése    
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről:
2013. május 17.

Kroó Katalin
A doktori mű címe: Irodalmi szövegfolytonosság. A közvetítő alakzatok poétikája Dosztojevszkij alkotásaiban
Tézisek   
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Irodalomtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. május 18.

A doktori mű

Bírálók
:
Kovács Árpád, az irodalomtudomány doktorának bírálata
Lepahin Valerij, az MTA doktorának bírálata
Szőke Katalin, az irodalomtudomány kandidátusának bírálata

Válasz a bírálatokra

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. április 24.

Nyilvános védés kitűzve: 2013. szeptember 2.
A védés helye: MTA Könyvtára, II. emeleti  Konferenciaterem
A védés időpontja: 2013. október 4. (péntek) de. 11 óra

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. november 15.

Kulcsár-Szabó Zoltán
A doktori mű címe: Tükörszínjátéka agyadnak. Poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében
Tézisek   
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Irodalomtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. június 22.

A doktori mű

Bírálók:
Dobos István, az MTA doktorának bírálata
Kabdebó Lóránt, az irodalomtudomány doktora bírálata
Szirák Péter, az MTA doktorának bírálata

Válasz - Dobos Istvánnak, Kabdebó Lórántnak, Szirák Péternek

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. december 11.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. január 21.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Nagyterem
A védés időpontja: 2013. március 1. (péntek) de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. április 19. 

 

Kurdi Mária
A doktori mű címe: Representations of Gender and Female Subjectivity in Contemporary Irish Drama by Women
Tézisek   
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Irodalomtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. október 21.

A doktori mű

Bírálók:
Bollobás Enikő, az MTA doktorának bírálata
Sarbu Aladár, az irodalomtudomány doktorának bírálata
Bertha Csilla, PhD bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. április 25. 

Válasz - Bertha Csillának, Bollobás Enikőnek és Sarbu Aladárnak

Nyilvános védés kitűzve: 2012. július 23.
A védés helye:  MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2012. szeptember 10. (hétfő) du. 14 óra

Bírálóbizottság


A bírálóbizottság értékelése


DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. október 19.

Monok István
A doktori mű címe: A magyarországi főnemesség könyves műveltsége a XVI-XVII. században
Tézisek   
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Irodalomtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. március 18.

A doktori mű

Bírálók:
Bitskey István, az MTA levelező tagjának bírálata
Kulcsár Péter, az irodalomtudomány doktorának bírálata
Szelestei N. László, az MTA doktorának bírálata

Válasz

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. június 28.
Nyilvános védés kitűzve: 2011. július 11.
A védés helye: MTA Felolvasóterem I. em.
A védés időpontja: 2011. szeptember 9. de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. október 21.

 

Nuzzo Armando

A doktori mű címe: Le Epistole di Coluccio Salutati
Tézisek    
I. MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Irodalomtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. május 17.  

A doktori mű
   
Bírálók:        
Érszegi Géza, a történelemtudomány doktora bírálata  
Vígh Éva, az MTA doktora bírálata  
Pajorin Klára, az irodalomtudomány kandidátusa bírálata  

Válasz Érszegi Gézának, Vígh Évának, Pajorin Klárának   

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. február 12.     
Nyilvános védés kitűzve: 2014. május 6.    
A védés helye: MTA Székház, II. emeleti Nagyterem    
A védés időpontja: 2014. június 17. (kedd) du. 14 óra 

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

A DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. szeptember 26.


N. Horváth Béla
A doktori mű címe: A líra logikája - József Attila
Tézisek  
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Irodalomtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. november 19.

A doktori mű

Bírálók:
Pléh Csaba, az MTA rendes tagjának bírálata
Tverdota György, az MTA doktorának bírálata
Angyalosi Gergely, az irodalomtudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. április 15.

Válasz - Pléh Csabának, Tverdota Györgynek, Angyalosi Gergelynek

Nyilvános védés kitűzve: 2011. május 11.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Nagyterem
A védés időpontja: 2011. június 15. (szerda) de. 11 óra 

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. október 21.

 

Ördög Ferenc
A doktori mű címe: Tulajdonneveink gyűjtése, kiadása és kutatása
Tézisek   
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Nyelvtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. szeptember 17.

A doktori mű

Bírálók:
Nyomárkay István, az MTA rendes tagjának bírálata
D. Mátai Mária, az MTA doktorának bírálata
Hajdú Mihály, a nyelvtudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. február 4.

Válasz - Hajdú Mihálynak, D. Mátai Máriának és Nyomárkay Istvánnak 

Nyilvános védés kitűzve: 2011. március 16.
A védés helye: MTA Székház II. em. Kisterem
A védés időpontja: 2011. április 18. hétfő. de. 11 óra 

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről:  2011. június 24.

Őze Sándor
A doktori mű címe: Apokaliptikus időszemlélet a reformáció terjedésének korai időszakában Magyarországon (1526-1566)
Tézisek   
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Irodalomtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. június 22.

A doktori mű

Bírálók:    
Balázs Mihály, az MTA doktorának bírálata
Heltai János, az MTA doktorának bírálata
Imre Mihály, az MTA doktorának bírálata

Válasz a bírálatokra

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. augusztus 27.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. szeptember 2.
A védés helye:    MTA Székház, II. emeleti  Nagyterem
A védés időpontja: 2013. október 11. (péntek) de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése       

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. február 14.

 

Rácz István
A doktori mű címe: Philip Larkin's Poetics: Theory and Practice
Tézisek   
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Irodalomtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. május 18.

A doktori mű

Bírálók:
Bollobás Enikő, az MTA doktora bírálata
Sarbu Aladár, az irodalomtudomány doktora bírálata
Szili József, az irodalomtudomány doktora bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. március 6.

Válasz

Nyilvános védés kitűzve: 2013. június 24. 
A védés helye: MTA Székház II.emeleti Kisterem
A védés időpontja: 2013. szeptember 9. (hétfő) 14:00 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. november 15.


Séllei Nóra
A doktori mű címe: Kulturális (ön)reflexivitás Virginia Woolf harmincas évekbeli regényeiben
Tézisek   
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Irodalomtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. június 22.

A doktori mű

Bírálók:
Bókay Antal, az MTA doktorának bírálata
Sarbu Aladár, az irodalomtudomány doktorának bírálata
Zsadányi Edit , az irodalomtudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. január 30.

Válasz

Nyilvános védés kitűzve: 2013. március 4. 
A védés helye: MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. április 10. 10:30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. június 21. 


Surányi László Balázs

A doktori mű címe: Freedom of Word Order and Domains for Movement: A flexible syntax of Hungarian
Tézisek   
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Nyelvtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. november 19.

A doktori mű

Bírálók:
Alberti Gábor, az MTA doktora bírálata
Giampaolo Salvi, az MTA doktora bírálata
Hunyadi László, az MTA doktora bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. február 25.

Válasz - Alberti Gábornak, Giampaolo Salvinak, Hunyadi Lászlónak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. május 13.
A védés helye: MTA Székház III. emeleti Képtár-Kupolaterem
A védés időpontja: 2011. június 14. (kedd) du. 14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről:  2011. június 24.

 

Szilágyi Márton
A doktori mű címe: Csokonai Vitéz Mihály pályafutása (Társadalomtörténeti kontextusok egy írói életpályához)
Tézisek   
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Irodalomtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. szeptember 17.

A doktori mű

Bírálók:
Dávidházi Péter, az MTA levelező tagjának bírálata
Varga Pál, az MTA levelező tagjának bírálata
Fried István, az irodalomtudomány doktorának bírálata

Válasz

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. június 10.
Nyilvános védés kitűzve: 2011. július 13.
A védés helye: MTA Felolvasóterem I. em.
A védés időpontja: 2011. szeptember 12. de. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. október 21.

Szirák Péter
A doktori mű címe: Örkény István
Tézisek   
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Irodalomtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. november 19.

A doktori mű

Bírálók:
Kabdebó Lóránt, az irodalomtudomány doktorának bírálata
Thomka Beáta, az MTA doktorának bírálata
Györffy Miklós, az irodalomtudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. május 19.

Válasz

Nyilvános védés kitűzve: 2011. július 6.
A védés helye: MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2011. szeptember 5. (hétfő) du. 14 óra


Szovák Kornél

A doktori mű címe: Svpplementvm ad Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hvngariae A-I
Tézisek   
I. MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Klasszika-filológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. május 19. 

A doktori mű

Bírálók:
Solymosi László, az MTA levelező tagjának bírálata
Madas Edit, az MTA doktorának bírálata
Sarbak Gábor, az irodalomtudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. szeptember 9.

Válasz - Solymosi Lászlónak, Madas Editnek és Sarbak Gábornak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. október 5.
A védés helye: MTA Könyvtára II. emeleti  Konferenciaterem
A védés időpontja: 2011. november 9. (szerda) de. 10 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. december 16.

 

Szőke Katalin
A doktori mű címe:A szimbolizmus túlhaladása"? A paradigmaváltás problémája a XX. századelő orosz prózájában (Andrej Belij és Mihail Kuzmin)"
Tézisek

Illetékes osztály megnevezése: I. MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Irodalomtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. március 22.

A doktori mű

Bírálók:
Dukkon Ágnes, az MTA doktora bírálata
Hetényi Zsuzsa, az MTA doktora bírálata
Szilárd Léna, az irodalomtudomány doktora bírálata

Válasz Dukkon Ágnesnek, Hetényi Zsuzsának, Szilárd Lénának

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. augusztus 27.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. szeptember 12.
A védés helye: MTA Székház, I. emeleti  Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. október 14. (hétfő) de. 10.30 óra 

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. november 15.


Tallián Tibor
A doktori mű címe: Schodel Rozália és a hivatásos magyar operajátszás kezdetei
Tézisek   
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Zenetudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. június 22.

A doktori mű

Bírálók:
Gyáni Gábor, az MTA levelező tagja bírálata
Hamburger Klára, az MTA doktora bírálata
Mikusi Balázs, PhD bírálata

Válasz

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. január 9.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. február 1.
A védés helye: MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. március 4. 15 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. április 19.


Tegyey Gabriella
A doktori mű címe: Treize récits de femmes (1917-1997) de Colette á Cixous
Tézisek

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Irodalomtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. szeptember 21.

 

A doktori mű
Válasz

Bírálók:
Horváth Iván, az irodalomtudomány doktora bírálata
Magyar Miklós, az irodalomtudomány doktora bírálata
Lőrinszky Ildikó, az irodalomtudomány kandidátusa bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. március 13.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. július 24.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Kisterem
A védés időpontja: 2013. szeptember 10. (kedd) de. 11 óra

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. november 15.

Vig István
A doktori mű címe: Verancsics Dictionariuma a korabeli európai kontextusban
Tézisek   
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Nyelvtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. november 19.

A doktori mű

Bírálók:
Gadányi Károly, az MTA doktorának bírálata
Kocsis Mihály, az MTA doktorának bírálata
Bárdosi Vilmos, a nyelvtudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. április 15. 

Válasz - Gadányi Károlynak, Kocsis Mihálynak és Bárdosi Vilmosnak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. május 25.
A védés helye: MTA Könyvtára II. emeleti Konferencia-terem
A védés időpontja: 2011. június 27. 

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. október 21.

Viga Gyula
A doktori mű címe: A tájak közötti gazdasági kapcsolatok néprajza (A Felföld népeinek gazdasági kapcsolatai a 18-20. században
Tézisek  
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Néprajzi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. november 19.

A doktori mű

Bírálók:
Frisnyák Sándor, az MTA doktorának bírálata
Petercsák Tivadar, az MTA doktorának bírálata
Szilágyi Miklós, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. március 4. 

Válasz - Frisnyák Sándor, Petercsák Tivadar és Szilágyi Miklós opponensi véleményére

Nyilvános védés kitűzve: 2011. március 28.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Nagyterem
A védés időpontja:  2011. május 10. (kedd) de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. június 24.

II. osztály

Borhi László

A doktori mű címe: Hadüzenettől rendszerváltásig: az Egyesült Államok és Magyarország, 1941-1991
Tézisek   
Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Történettudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. március 18.

A doktori mű

Bírálók:
Fischer Ferenc, az MTA doktorának bírálata
Rainer M. János, az MTA doktorának bírálata
Magyarics Tamás, a történelemtudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. november 9.

Válasz - Fischer Ferecnek, Rainer M. Jánosnak és Magyarics Tamásnak

Nyilvános védés kitűzve: 2012. április 4.
A védés helye: MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2012. június 29. (péntek) de. 10 óra 30 perc

A bírálóbizottság
 
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. október 19.

Csorba László

A doktori mű címe: „A római magyar követ jelenti... A magyar-olasz kapcsolatok története 1945-1956"
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Történettudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. november 16.

A doktori mű

Bírálók:
Szörényi László, az MTA doktora bírálata
Vida István, az MTA doktora bírálata
Stefano Bottoni PhD bírálata

Válasz Szörényi Lászlónak, Vida Istvánnak, Stefano Bottoninak

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. szeptember 18.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. október 2.
A védés helye: MTA Székház III. em. Kupolaterem
A védés időpontja: 2013. november 27. (szerda) de. 10 óra

A bírálóbizottság   
  
A bírálóbizottság értékelése       
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. március 14.

 

Fehér Bence
A doktori mű címe: Aquincum instrumentum domesticum-feliratai
Tézisek    
MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Történettudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. április 19.

A doktori mű

Bírálók:
Gabler Dénes, az MTA doktora bírálata
Gesztelyi Tamás, az MTA doktora bírálata
Havas László, a nyelvtudomány doktora bírálata

Válasz Gabler Dénesnek, Gesztelyi Tamásnak, Havas Lászlónak

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. szeptember 18.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. október 1
A védés helye: MTA Könyvtára, Konferenciaterem
A védés időpontja: 2013. november 12. (kedd) de. 11 óra

A bírálóbizottság       

A bírálóbizottság értékelése       
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. március 14

Gyarmati György
A doktori mű címe: A Rákosi-korszak
Tézisek   
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Történettudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. november 25. 

A doktori mű

Bírálók:
A. Sajti Enikő, az MTA doktorának bírálata
Pritz Pál, az MTA doktorának bírálata
Sipos Péter, a történelemtudomány doktorának bírálata

Válasz

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. június 22.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. május 10.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Nagyterem
A védés időpontja: 2013. június 25. (kedd) du. 14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. október 18.

 

Horn Ildikó
A doktori mű címe: A hatalom pillérei. A politikai elit az Erdélyi Fejedelemség megszilárdulásának korszakában (1556-1588)
Tézisek    
MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Történettudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. április 19.

A doktori mű
   
Bírálók:        
Kovács András, az MTA külső tagja bírálata  
Péter Katalin, a történelemtudomány doktora bírálata  
Oborni Teréz, a történelemtudomány kandidátusa bírálata   

Válasz Kovács Andrásnak, Péter Katalinnak, Oborni Teréznek   

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. január 8.
Nyilvános védés kitűzve: 2014. április 17.  
A védés helye: MTA Székház, II. emeleti Nagyterem    
A védés időpontja: 2014. május 26. (hétfő) du. 14 óra     

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

A DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. szeptember 26.

 

Karsai László

A doktori mű címe: „Szálasi Ferenc. Politikai életrajz"
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Történettudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. november 16.

A doktori mű  

Bírálók:
Hajdu Tibor, a történelemtudomány doktora bírálata     
Vida István, az MTA doktora bírálata     
Vonyó József, PhD bírálata     
        
Válasz Hajdu Tibornak, Vida Istvánnak, Vonyó Józsefnek 
       
Nyilvános védés engedélyezve: 2013. november 20.   
Nyilvános védés kitűzve: 2014. január 28.   
A védés helye: MTA Székház, II. emeleti Nagyterem   
A védés időpontja: 2014. március 27. (csütörtök) de. 10.30 óra

A bírálóbizottság.
A bírálóbizottság értékelése.

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. 06. 21.

 

Kontler László

A doktori mű címe: Translations, Histories, Enlightenments. William Robertson in Germany 1760-1795
Tézisek    
MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Történettudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. április 19.

A doktori mű      

Bírálók:        
Frank Tibor, az MTA levelező tagja bírálata    
Gángó Gábor, az MTA doktora bírálata     
Ludassy Mária, a filozófiai tudomány doktora bírálata      

Válasz Frank Tibornak, Gángó Gábornak, Ludassy Máriának       

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. január 17.    
Nyilvános védés kitűzve: 2014. január 22.    
A védés helye: MTA Székház, II. emeleti Nagyterem    
A védés időpontja: 2014. február 28. (péntek) de. 10 óra 

A bírálóbizottság.
A bírálóbizottság értékelése.

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. 06. 21.

 

Koszta László
A doktori mű címe: „Fejezetek a korai magyar egyházszervezet történetéből"
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Történettudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. november 16.

A doktori mű
Válasz

Bírálók:
Marosi Ernő, az MTA rendes tagjának bírálata
Szovák Kornél, az MTA doktorának bírálata
Török József, Phd bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. május 8.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. július 24.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Nagyterem
A védés időpontja: 2013. szeptember 13. (péntek) du. 14 óra

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. november 15.


Mikó Árpád

A doktori mű címe: A reneszánsz művészet története Magyarországon
Tézisek

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Művészettörténeti Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. szeptember 21.

A doktori mű

Bírálók:
Kovács András az MTA külső tagjának bírálata
Szörényi László az MTA doktorának bírálata
Farbaky Péter PhD bírálata
    
Válasz

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. június 26.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. augusztus 14.
A védés helye:    MTA Székház II. emeleti Kisterem
A védés időpontja: 2013. szeptember 23. (hétfő) du. 15 óra

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. november 15.


Müller Róbert
A doktori mű címe: „Die Gräberfelder vor der Südmauer der Befestigung von Keszthely-Fenékpuszta"
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Régészeti Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. november 16.

A doktori mű

Válasz

Bírálók:
Gabler Dénes Jenő, az MTA doktora bírálata
Tóth Endre, az MTA doktora bírálata
Zsidi Paula, PhD bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. június 7.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. július 24.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Kisterem
A védés időpontja: 2013. október 2. (szerda) de. 11 óra

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. november 15.


Ö. Kovács József
A doktori mű címe: A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténetei 1945-1965. A diktatúra társadalmiasítása és a kollektivizálás magyar-német összehasonlításban (I. köt.) Dokumentumok a vidéki Magyarországról 1945-1962 (II. köt.)
Tézisek   
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Történettudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. november 25. 

A doktori mű

Bírálók:  

Romány Pál, az MTA doktora bírálata
Valuch Tibor, az MTA doktora bírálata

Varga Zsuzsanna, a történelemtudomány kandidátusa bírálata 


Nyilvános védés engedélyezve: 2012. április 20.

Válasz - Romány Pálnak, Valuch Tibornak és Varga Zsuzsannának

Nyilvános védés kitűzve: 2012. június 18.  
A védés ideje: 2012. szeptember 4. (kedd) de. 11 óra
A védés helye: MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem

Bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. október 19.

Pető Andrea
A doktori mű címe: Láthatatlan elkövetők - Női elkövetők a második világháború utáni politikai igazságszolgáltatás rendszerében, különös tekintettel Dely Piroska perére
Tézisek    
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Történettudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. február 15.  

A doktori mű   

Bírálók:
Mezey Barna, az MTA doktora bírálata     
Standeisky Éva, az MTA doktora bírálata  
Kozáry Andrea, a történelemtudomány kandidátusa bírálata   
        
Válasz Mezey Barnának, Standeisky Évának, Kozáry Andreának   
               
Nyilvános védés engedélyezve: 2014. február 5.    
Nyilvános védés kitűzve: 2014. február 11.   
A védés helye: MTA Székház, I. emeleti Felolvasóterem   
A védés időpontja: 2014. április 9. (szerda) de 10 óra

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. június 21.

 

Pikó Bettina

A doktori mű címe: Fiatalok lelki egészsége és problémaviselkedése a rizikó- és protektív elmélet, a pozitív pszichológia és a társadalomlélektan tükrében
Tézisek    
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Pszichológiai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. február 15.

A doktori mű

Bírálók:
Bárdos György, az MTA doktorának bírálata
Elekes Zsuzsanna, az MTA doktorának bírálata
Rácz József, az MTA doktorának bírálata
        
Válasz a bírálatokra
   
Nyilvános védés engedélyezve: 2013. augusztus 27.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. szeptember 6.
A védés helye: MTA Könyvtára, II. emeleti  Konferenciaterem
A védés időpontja: 2013. október 9. (szerda) du. 14 óra

A bírálóbizottság 
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. november 15.


Pusztai Gabriella

A doktori mű címe: Kollegiális kezek a felsőoktatásban. Az értelmező közösség hatása a hallgatói pályafutásra
Tézisek   
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Pedagógiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. február 24.

A doktori mű

Bírálók:
Kamarás István, az MTA doktorának bírálata
Meleg Csilla, az MTA doktorának bírálata
Róbert Péter, a szociológiai tudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. szeptember 14.

Válasz - Kamarás Istvánnak, Meleg Csillának és Róbert Péternek

Nyilvános védés kitűzve: 2012. október 16.
A védés helye: MTA Székház I. emeleti, Felolvasóterem

A védés időpontja: 2012. november 19. (hétfő) du. 14.30 óra

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma a doktori cím odaítéléséről: 2013. február 15.

Standeisky Éva
A doktori mű címe: A szabadság megtapasztalása ötvenhatban
Tézisek   
Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Történettudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. március 18.

A doktori mű

Bírálók:
Gyáni Gábor, az MTA levelező tagjának bírálata
Valuch Tibor, az MTA doktorának bírálata
Gyarmati György, a történelemtudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. október 21.

Válasz - Gyáni Gábornak, Valuch Tibornak, Gyarmati Györgynek

Nyilvános védés kitűzve: 2011. november 17.
A védés helye: MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja:  2011. december 20. (kedd) de. 10 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről:  2012. február 24. 


Szőke Béla Miklós

A doktori mű címe: „Pannónia a Karoling-korban"
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Régészeti Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. november 16.

Bírálók:
Marosi Ernő, az MTA rendes tagja bírálata
Zsoldos Attila, az MTA levelező tagja bírálata
Garam Éva, az MTA doktora bírálata

Válasz

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. március 22.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. május 16.
A védés helye: MTA Székház III. emeleti Kupolaterem
A védés időpontja: 2013. június 19. (szerda) de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. október 18.

Takács Miklós
A doktori mű címe: „A középkor régészete az észak-balkáni térségben - párhuzamos és összehasonlító vizsgálat„
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Régészeti Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. november 16.

A doktori mű

Bírálók:
Zsoldos Attila, az MTA levelező tagjának bírálata 
Garam Éva, az MTA doktorának bírálata  

Laszlovszky József, a történelemtudomány kandidátusának bírálata   
    
Válasz Zsoldos Attilának, Garam Évának, Laszlovszky Józsefnek.   
       
Nyilvános védés engedélyezve: 2013. november 6.
Nyilvános védés kitűzve: 2014. január 13.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Nagyterem
A védés időpontja: 2014. február 19. (szerda) de. 11 óra

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. április 18.

 

Topál József    
A doktori mű címe: Comparative social cognition: The dog as a model for understanding human social behaviour
Tézisek    
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Pszichológiai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. február 15.

A doktori mű

Bírálók:    

Bereczkei Tamás, az MTA doktorának bírálata
Kéri Szabolcs, az MTA doktorának bírálata
Kovács Ilona, az MTA doktorának bírálata

Válasz Bereczkei Tamásnak, Kéri Szabolcsnak, Kovács Ilonának
    
Nyilvános védés engedélyezve: 2013. augusztus 27.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. szeptember 17.
A védés helye:    MTA Székház, I. emeleti  Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. október 30. (szerda) du. 14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése      
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. március 14.

 

Tóth Ferenc
A doktori mű címe: Egy magyar származású francia diplomata Kelet-Európában a 18. század második felében. Francois baron de Tott (1733-1793) életpályája
Tézisek    
II. MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Történettudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. május 17.

A doktori mű

Bírálók:      

Csikány Tamás, az MTA doktorának bírálata    
Penke Olga, az MTA doktorának bírálata    
Hahner Péter, PhD bírálata     

Válasz Csikány Tamásnak, Penke Olgának, Hahner Péternek 

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. november 27.    
Nyilvános védés kitűzve: 2014. január 15.    
A védés helye: MTA Székház, II. emeleti Kisterem    
A védés időpontja: 2014. február 20. (csütörtök) du. 14 óra 

A bírálóbizottság       
A bírálóbizottság értékelése       

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. április 18.

Zimonyi István
A doktori mű címe: A magyarság korai történetének sarokpontjai
Tézisek    
II. MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Történettudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. május 17.

A doktori mű

Bírálók:
Vásáry István, az MTA levelező tagja bírálata
Agyagási Klára, az MTA doktora bírálata
Font Márta, az MTA doktora bírálata

Válasz - Vásáry Istvánnak, Agyagási Klárának, Font Mártának

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. december 13.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. december 18.
A védés helye: MTA Székház, II. emeleti Nagyterem
A védés időpontja: 2014. január 22. (szerda) de. 11 óra

A bírálóbizottság       
A bírálóbizottság értékelése       

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. április 18.

 

III. osztály

Biró András
A doktori mű címe: Osztályproblémák és automorf formák
Tézisek
III. Matematikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Matematikai Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. október 19.

A doktori mű

Bírálók:    
Beck József, az MTA külső tagja, az MTA doktorának bírálata
Pintér Ákos, az MTA doktorának bírálata
Tóth Árpád, PhD bírálata

Válasz Beck József bírálatára
Válasz Pintér Ákos bírálatára
Válasz Tóth Árpád bírálatára

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. május 10.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. május 21.
A védés helye: MTA Székháza, Kisterem
A védés időpontja: 2013. június 24. 11 h

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. október 18

Böhm Gabriella
A doktori mű címe: Kvantum grupoidok
Tézisek   
III. Matematikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése:  Matematika Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. június 24.

A doktori mű

Bírálók:
Ivanyos Gábor bírálata
Márki László
, a matematikai tudomány doktora
Szamuely Tamás bírálata

Válasz - Ivanyos Gábornak
Válasz - Márki Lászlónak
Válasz - Szamuely Tamásnak

Nyilvános védés kitűzve: 2012. február 17.
A védés helye: MTA Székháza, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2012. április 2. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. május 18.

 

Csörgő Piroska
A doktori mű címe: Loopok és csoportok
Tézisek 
Matematikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. március 19.

A doktori mű

A bírálók:
B. Szendrei Mária, a matematikai tudomány doktorának bírálata
Nagy Péter Tibor, az MTA doktorának bírálata
Wettl Ferenc, a matematikai tudomány kandidátusának bírálata

DT döntés dátuma a nyilvános védés engedélyezéséről: 2010. október 22.

Válasz - B. Szendrei Máriának
Válasz - Nagy Péter Tibornak
Válasz - Wettl Ferencnek

Nyilvános védés kitűzve: 2010. november 10.
Védés helye: MTA Székháza, Kisterem
Védés időpontja: 2010. december 13. 14.00 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése   

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. február 18.

 

Gyarmati Katalin
A doktori mű címe: Véges bináris sorozatok és rácsok pszeudovéletlensége
Tézisek

Illetékes osztály megnevezése: III. Matematikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Matematikai Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. október 18.

A doktori mű
   
Bírálók:        
Robert Tichy, az Osztrák Akadémia tagja bírálata  
Pintér Ákos, az MTA doktora bírálata  
Sándor Csaba, PhD bírálata  
   
Válasz Robert Tichy bírálatára   
Válasz Pintér Ákos bírálatára   
Válasz Sándor Csaba bírálatára   

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. április 30.    
Nyilvános védés kitűzve: 2014. május 15.    
A védés helye: MTA Székháza, Nagyterem    
A védés időpontja: 2014. június 19. 10.30 óra     

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. szeptember 26.

 

Hajdu Lajos
A doktori mű címe: Számtani sorozatok multiplikatív tulajdonságú halmazokban
Tézisek 
Matematikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. május 21.

A doktori mű   

Bírálók
Pintz János, az MTA rendes tagjának bírálata
Robert Tichy professzor bírálata
Gyarmati Katalin, PhD bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2010. november 9.   

Válasz - Pintz Jánosnak    
Válasz - Robert Tichy-nek    
Válasz - Gyarmati Katalinnak   

Nyilvános védés kitűzve: 2010. november 9.   
Védés helye: MTA Székháza, Nagyterem   
Védés időpontja: 2010. december 10. 11.00 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése  

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. február 18.

Harcos Gergely
A doktori mű címe: Subconvex Bounds for Automorphic L-Functions and Applications
Tézisek
III. Matematikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Matematika Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. június 24.

A doktori mű

Bírálók:
Halász Gábor, akadémikus bírálata
Tóth Árpád bírálata
William Duke, a UCLA matematika professzorának bírálata

Válasz - Halász Gábornak
Válasz - Tóth Árpádnak
Válasz - William Dukenak

Nyilvános védés kitűzve: 2012. január 10.
A védés helye: MTA Székháza, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2012. február 14. du. 14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. április 20.


Hartung Ferenc
A doktori mű címe: Differentiability of solutions with respect to parameters in differential equations with state-dependent delays
Tézisek   
III. Matematikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. szeptember 23.

A doktori mű

Bírálók:
Krisztin Tibor bírálata
Simon László bírálata
Bátkai András bírálata

Válasz - Krisztin Tibor bírálatára
Válasz - Simon László bírálatára
Válasz - Bátkai András bírálatára

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. június 6.
Nyilvános védés kitűzve: 2012. július 6.

A védés helye: MTA Székháza, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2012. szeptember 5. 14 óra 

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. október 19.

 

Jelasity Márk    
A doktori mű címe: Pletyka protokollok nagyméretű elosztott rendszerekben    
Tézisek       
III. Matematikai Tudományok Osztálya    
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Matematika Doktori Bizottság    
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. november 15.  

A doktori mű

Bírálók:    
Galántai Aurél, az MTA doktorának bírálata
Kacsuk Péter, az MTA doktorának bírálata
Lukovszki Tamás, PhD bírálata

Válasz Galántai Aurél bírálatára
Válasz Kacsuk Péter bírálatára.
Válasz Lukovszki Tamás bírálatára

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. május 30.
Nyilvános védés kitűzve: 2014. július 3.
A védés helye:    MTA Székháza, Nagyterem
A védés időpontja: 2014. szeptember 5. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

A DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. szeptember 26.

 

Jenei Sándor
A doktori mű címe: Investigation of Residuated Monoids
Tézisek   
III. Matematikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Matematika Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. december 16.

A doktori mű

Bírálók:
Andréka Hajnal bírálata
Csuhaj Varjú Erzsébet bírálata
Mihálydeák Tamás bírálata

Válasz - Andréka Hajnalnak
Válasz - Csuhaj Varjú Erzsébetnek
Válasz - Mihálydeák Tamásnak

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. november 20.
Nyilvános védés kitűzve: 2012. december 11.
Védés helye: MTA Székház, Felolvasóterem
Védés időpontja: 2013. január 11., 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése    
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. március 22.

Karátson János
A doktori mű címe: Operator methods for the numerical solution of elliptic PDE problems
Tézisek   
III. Matematikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Matematika Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011.december 16.

A doktori mű

Bírálók:
Garay Barnabás, az MTA doktorának bírálata
Horváth Miklós, az MTA doktorának  bírálata
Kersner Róbert,  a matematikai tudomány doktorának bírálata

Válasz - Garay Balázs bírálatára
Válasz - Horváth Miklós bírálatára
Válasz - Kersner Róbert bírálatára

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. szeptember 21.
Nyilvános védés kitűzve: 2012. október 8.

A védés helye: MTA Székháza, Nagyterem
A védés időpontja: 2012. november 14. 15 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. december 14.

Keleti Tamás
A doktori mű címe: Eltolások, mérték és dimenzió
Tézisek 
Matematikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. március 19.

A doktori mű

Bírálók:
Krámli András, a matematikai tudomány doktorának bírálata
Pertti Mattila professzornak a bírálata
Páles Zsolt, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2010. november 17.

Válasz - Krámli Andrásnak
Válasz - Pertti Mattilának
Válasz - Páles Zsoltnak

Nyilvános védés kitűzve: 2010. november 17.
A védés helye: MTA Székháza, Kisterem
A védés időpontja: 2010. december 20. 14.00 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése  

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. február 18.

Kéri Gerzson
A doktori mű címe: Optimális térlefedő kódok kutatása
Tézisek   
III. Matematikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Matematika Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. február 18.

A doktori mű

Bírálók:
Katona Gyula, az MTA rendes tagjának bírálata
Győri Ervin, az MTA doktorának bírálata
Szőnyi Tamás, az MTA doktorának bírálata

Válasz - Katona Gyula bírálatára
Válasz - Győri Ervin bírálatára
Válasz - Szőnyi Tamás bírálatára

Nyilvános védés engedélyezve: 2011.  november 25.
Nyilvános védés kitűzve: 2011. december 5.
A védés helye: MTA Székháza, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2012. január 10. (kedd) 14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. március 23.

 

Révész Szilárd
A doktori mű címe: Extremális problémák pozitív definit függvényekre és polinomokra
Tézisek 
Matematikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. március 19.

A doktori mű

Bírálók:
Totik Vilmos, az MTA rendes tagjának bírálata  
Móricz Ferenc, a matematikai tudomány doktorának bírálata   
Kós Géza, PhD bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2010. november 19.

Válasz - Totik Vilmos bírálatára
Válasz - Móricz Ferenc bírálatára
Válasz - Kós Géza bírálatára

Nyilvános védés kitűzve: 2011. január 24.
A védés helye: MTA Székháza, Nagyterem, Bp. Roosevelt tér 9. 1051
A védés időpontja: 2011. február 24. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése  

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. április 15.

Sali Attila
A doktori mű címe: Extremal Theorems for Matrices
Tézisek 
Matematikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. április 16.

A doktori mű

Bírálók:
Frankl Péter, az MTA külső tagjának bírálata
Gyárfás András, a matematikai tudomány doktorának bírálata
Hajnal Péter, a matematikai tudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2010. november 24.

Válasz - Frankl Péternek
Válasz - Gyárfás Andrásnak
Válasz - Hajnal Péternek

Nyilvános védés kitűzve: 2010. december 17.
A védés helye: MTA Székháza, Felolvasóterem, Budapest, Roosevelt tér 9. 1051
A védés időpontja: 2011. január 27. 14.00 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése  

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. április 15.

Simon L. Péter
A doktori mű címe: Bifurkációk komplex rendszerek differenciálegyenleteiben
Tézisek    
Matematikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Matematika Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. március 22.

A doktori mű.

Bírálók:
Galántai Aurél, az MTA doktorának bírálata
Kersner Róbert, a matematikai tudomány doktorának bírálata
Pituk Mihály, az MTA doktorának bírálata

Válasz Galántai Aurélnak
Válasz Kersner Róbertnek
Válasz Pituk Mihálynak

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. október 16.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. október 24.
A védés helye: MTA Vár, Kongresszusi terem (1014 Bp. Országház u. 28.)
A védés időpontja: 2013. november 26. de. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése      

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. január 17.   

 

Solymosi József
A doktori mű címe: Geometriai problémák az additív kombinatorikában
Tézisek   
III. Matematikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. január 21.

A doktori mű

Bírálók:
Ruzsa Imre, az MTA rendes tagjának bírálata
Simonovits Miklós, az MTA rendes tagjának bírálata
Károlyi Gyula, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. augusztus 3.

Válasz - Ruzsa Imrének
Válasz - Simonovits Miklósnak
Válasz - Károlyi Gyulának

Nyilvános védés kitűzve: 2011. november 3.
A védés helye: MTA Székháza, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2011. december 13. 14.00

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. február 24.


Soukup Lajos

A doktori mű címe: Cardinal Sequences and Combinatorial Principles
Tézisek    
III. Matematikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Matematika Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. június 24.

A doktori mű

Komjáth Péter bírálata
Csirmaz László bírálata
Juris Steprans bírálata

Válasz - Komjáth Péter bírálatára
Válasz - Csirmaz László bírálatára
Válasz - Juris Steprans bírálatára

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. március 14.
Nyilvános védés kitűzve: 2012. április 18.
A védés helye: MTA Székháza, Kisterem
A védés időpontja: 2012. május 21. 14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. június 22.


Stachó László

A doktori mű címe: Bounded circular domains and their Jordan structures
Tézisek   
III. Matematikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Matematika Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. február 18.

A doktori mű

Bírálók:
Sean Dineen bírálata
Petz Dénes bírálata
Szőke Róbert bírálata

Válasz - Sean Dineen bírálatára
Válasz - Petz Dénes bírálatára
Válasz - Szőke Róbert bírálatára
Válasz-kiegészítés - Szőke Róbert bírálatára

Nyilvános védés kitűzve: 2012. február 1.
A védés helye: MTA Székháza, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2012. március 1. 14 óra 

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. április 20.

 

Szamuely Tamás
A doktori mű címe: 1-motívumok és Albanese-leképezések az aritmetikai geometriában
Tézisek    
III. Matematikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Matematika Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. június 24.

A doktori mű

Bírálók:
Bayer-Fluckiger Éva bírálata
Pethő Attila bírálata
Tóth Árpád bírálata


Válasz - Bayer-Fluckiger Éva bírálatára
Válasz - Pethő Attila bírálatára
Válasz - Tóth Árpád bírálatára

Nyilvános védés kitűzve: 2011. november 16.
A védés helye: MTA Székháza, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2011. december 22.  10.30 h.

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. február 24.

Sziklai Péter
A doktori mű címe: Applications of Polinomials Over Finite Fields
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: III. Matematikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Matematikai Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. szeptember 13.

A doktori mű
   
Bírálók:        
Korchmáros Gábor, az MTA doktora  bírálata  
Nagy Péter Tibor, az MTA doktora bírálata  
Wettl Ferenc, a matematikai tudomány kandidátusa bírálata  
      
Válasz Korchmáros Gábor bírálatára   
Válasz Nagy Péter Tibor bírálatár   
Válasz Wettl Ferenc bírálatára   

A bírálóbizottság

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. március 13.     
Nyilvános védés kitűzve: 2014. március 14.    
A védés helye: MTA Székháza, Kisterem    
A védés időpontja: 2014. április 15., 14 óra 

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. június 20.

Vaszil György
A doktori mű címe: Szimbólumfeldolgozó rendszerek leírási bonyolultsága - Klasszikus és nem-klasszikus számítási modellek
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: III. Matematikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Matematikai Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. szeptember 13.

A doktori mű

Bírálók:        
Ádám András, a matematikai tudomány doktora bírálata  
Dömösi Pál, a matematikai tudomány doktora bírálata  
Alexander Meduna professzor bírálata 
       
Válasz Ádám András bírálatára 
Válasz Dömösi Pál bírálatára   
Válasz Alexander Meduna bírálatára   

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. március 18     
Nyilvános védés kitűzve: 2014. május 9.    
A védés helye: MTA Székháza, Nagyterem    
A védés időpontja: 2014. június 10. 10.30 óra 

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. június 20.

 

 IV. osztály

 

Bartók Tibor Sándor
A doktori mű címe: Új fumonizin mikotoxinok azonosítása HPLC/MS módszerekkel
Tézisek
IV. Agrártudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Mezőgazdasági Biotechnológiai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. szeptember 21.

A doktori mű


Bírálók:
Fodor Péter, az MTA doktorának bírálata
Simonné Sarkadi Lívia, az MTA doktorának bírálata
Fazekas Béla, PhD bírálata

Válasz Fodor Péternek.
Válasz Simonné Sarkadi Líviának.
Válasz Fazekas Bélának

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. január 21.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. október 30.
A védés helye: MTA Székház, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. december 11. 11.00

A bírálóbizottság       

A bírálóbizottság értékelése      

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. január 17. 

Farkas Róbert László
A doktori mű címe: Háziállatok traumás myiasisával és a parasitosist okozó pettyes húsléggyel (Wohlfahrtia magnifica) kapcsolatos vizsgálatok
Tézisek   
IV. Agrártudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Állatorvos-tudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. május 18.

A doktori mű

Bírálók:
Bakonyi Gábor, az MTA doktorának bírálata
Rusvai Miklós, az MTA doktorának bírálata
Vörös Károly, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. november 29.

Válasz -  Bakonyi Gábornak
Válasz - Rusvai Miklósnak
Válasz - Vörös Károlynak

Nyilvános védés kitűzve: 2013. január 15.
A védés helye: MTA Székház, II. emelet, Nagyterem (1051 Széchenyi István tér 9.)
A védés időpontja: 2013. február 20. 14:00 óra

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. április 19.

 

Gócza Elen
A doktori mű címe: Őssejt specifikus markerek és mikroRNS-ek expressziójának vizsgálata egér és nyúl embriókban, embrionális őssejtekben
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: IV. Agrártudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Mezőgazdasági Biotechnológiai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. október 18.

 

A doktori mű

Bírálók:
Solti László bírálata
Cseh Sándor bírálata
Husvéth Ferenc bírálata

Válasz Solti Lászlónak
Válasz
Cseh Sándornak
Válasz
Husvéth Ferencnek

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. február 11.
Nyilvános védés kitűzve: 2014. április 10.
A védés helye: MTA Székház, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2014. május 26. 11.00

A bírálóbizottság       
A bírálóbizottság értékelése       
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. június 20.

Hegedűs Attila
A doktori mű címe: A csonthéjas gyümölcsök antioxidáns hatásában megnyilvánuló genetikai variabilitás jellemzése
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: IV. Agrártudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kertészet- és Élelmiszertudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. október 18. 

A doktori mű
   
Bírálók:        
Mézes Miklós, az MTA levelező tagja bírálata    
Biacs Péter, a kémiai tudomány doktora bírálata  
Kocsis László, az MTA doktora bírálata 
     
Válasz Mézes Miklósnak   
Válasz Biacs Péternek   
Válasz Kocsis Lászlónak   

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. február 7.    
Nyilvános védés kitűzve: 2014. április 25.    
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem    
A védés időpontja: 2014. május 30. 11.00    

A bírálóbizottság       
A bírálóbizottság értékelése       
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. június 20.

 

Kocsis László
A doktori mű címe: Szőlőalanyok egyes fiziológiai jellemzőinek és biológiai tényezőinek értékelése
Tézisek
Agrártudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kertészeti Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. március 18.

A doktori mű

Bírálók:
Jenser Gábor, a mezőgazdasági tudomány doktorának bírálata
Páldi Emil, az MTA doktorának bírálata
Szegedi Ernő, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. június 10.

Válasz - Jenser Gábornak
Válasz - Páldi Emilnek
Válasz - Szegedi Ernőnek

Nyilvános védés kitűzve: 2011. július 11.
A védés helye: MTA Nagyterem II. em.
A védés időpontja: 2011. szeptember 7. de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése   

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. október 21.

Komlósi István

A doktori mű címe: Juh és szarvasmarha tenyésztési programok fejlesztését megalapozó kutatások
Tézisek
IV. Agrártudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Állatnemesítési, -tenyésztési, Takarmányozási és Gyepgazdálkodási Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. október 19.

A doktori mű

Bírálók:

Horn Péter, az MTA rendes tagjának bírálata
Szűcs Endre, az MTA doktorának bírálata
Póti Péter, PhD bírálata

Válasz Horn Péternek
Válasz Szűcs Endrének
Válasz Póti Péternek

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. április 26
Nyilvános védés kitűzve: 2013. szeptember 6
A védés helye: MTA Könyvtár és Információs Központ II. emeleti Konferenciaterem
A védés időpontja: 2013. október 7. 11.00

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. november 15.

Salánki Katalin
A doktori mű címe: A cucumovírusok kórtani változékonysága
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: IV. Agrártudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Növényvédelmi Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. november 16.

A doktori mű

Bírálók:
Barna Balázs, az MTA levelező tagjának bírálata
Gáborjányi Richárd, a mezőgazdasági tudomány doktorának bírálata
Lukács Noémi, az MTA doktorának bírálata

Válasz Barna Balázsnak
Válasz Gáborjányi Richárdnak
Válasz Lukács Noéminak

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. május 23.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. október 31.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2013. december 3. 11.00

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. december 13.

Sótonyi Péter

A doktori mű címe: A hypothalamicus szabályozás egyes funkcióinak vizsgálata
Tézisek
IV. Agrártudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Állatorvos-tudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. március 18.

A doktori mű

Bírálók:

Nusser Zoltán, az MTA levelező tagjának bírálata
Csillag András, a biológiai tudomány doktorának bírálata
Gereben Balázs, az MTA doktorának bírálata

Válasz - Nusser Zoltánnak
Válasz - Csillag Andrásnak
Válasz - Gereben Balázsnak

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. szeptember 9.

Nyilvános védés kitűzve: 2012. október 29.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem II. em.
A védés időpontja: 2012. december 4. du. 14.00 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. február 15.

Szalai Gabriella
A doktori mű címe: A szalicilsav szerepe gazdasági növények stressztűrő képességében
Tézisek
IV. Agrártudományok Osztály
Illetékes tudományos bizottság megnevezés: Mezőgazdasági Biotechnológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. december 17.

A doktori mű

Bírálók:
Barna Balázs, a mezőgazdasági tudomány doktorának bírálata
Erdei László, a biológiai tudomány doktorának bírálata
Hideg Éva, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. április 20.

Válasz - Barna Balázsnak
Válasz - Erdei Lászlónak
Válasz - Hideg Évának

Nyilvános védés kitűzve: 2011. május 4.

A védés helye: MTA budavári épületegyüttese Kongresszusi Terem
A védés időpontja: 2011. június 10. de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése   

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. október 21.

Urbányi Béla
A doktori mű címe: Egyes gazdasági haszonhalaink hímivartermékeinek mélyhűtése, a technológia standardizálásának kidolgozása és gyakorlati alkalmazása
Tézisek   
IV. Agrártudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Állatnemesítési, Állattenyésztési, Takarmányozási és Gyepgazdálkodási Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. május 18.

A doktori mű
   
Bírálók:        
Bíró Péter, az MTA rendes tagja bírálata   
Cseh Sándor, az MTA doktora bírálata  
Nagy Szabolcs, PhD bírálata   
    
Válasz Bíró Péternek
Válasz Cseh Sándornak   
Válasz Nagy Szabolcsnak  

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. december 17.
Nyilvános védés kitűzve: 2014. április 1.    
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem    
A védés időpontja: 2014. május 29. 14.00     

A bírálóbizottság       
A bírálóbizottság értékelése       
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. június 20. 

 

 

V. osztály

Antoni Ferenc András
A doktori mű címe: Neuropeptidek és mellékvese szteroid hormonok kölcsönhatásai az adrenokortikotropin elválasztás hipotalamikus szabályozásában
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: III. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. november 16.

A doktori mű

Bírálók:
Nagy M. György, az orvostudomány doktora bírálata
Nyakas Csaba, az orvostudomány doktora bírálata
Reglődi Dóra, az MTA doktora bírálata

Válasz  Nagy M. Györgynek
Válasz Nyakas Csabának
Válasz Reglődi Dórának

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. április 29.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. július 12.
A védés helye: MTA Székház, Kisterem
A védés időpontja: 2013. szeptember 18. 14:00

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. október 18.

Biró Zsolt
A doktori mű címe: Modern szürkehályog sebészet: klinikai és experimentális vizsgálatok
Tézisek  
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: II. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. november 25.

A doktori mű

Bírálók:
Nagy Zoltán Zsolt, az MTA doktorának bírálata
Sulyok Endre, az orvostudomány doktorának bírálata
Vörösmarthy Dániel, az orvostudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. március 22.

Válasz - Nagy Zoltán Zsoltnak
Válasz - Sulyok Endrének
Válasz - Vörösmarthy Dánielnek

Nyilvános védés kitűzve: 2012. május 9.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2012. június 11. 14 óra

Bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. szeptember 21.


Borbély Katalin

A doktori mű címe: Neuro-spect és PET: további lehetőségek. PET/CT: alkalmazások és feltételei
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: I. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. október 22.

A doktori mű

Bírálók:
Engelhardt József, az MTA doktorának bírálata
Julow Jenő Viktor, az MTA doktorának bírálata
Zámbó Katalin, PhD bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. február 18.

Válasz - Engelhardt Józsefnek
Válasz - Julow Jenő Viktornak
Válasz - Zámbó Katalinnak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. április 7.
A védés helye: MTA Székház, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2011. május 10. 14.00

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. május 19.

Büki András
A doktori mű címe: Fehérjebontó folyamatok diffúz agysérülésben: kísérletes vizsgálatoktól a klinikai felhasználásig
Tézisek  
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: II. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. szeptember 23.

A doktori mű

Bírálók:
Bereczki Dániel, az MTA doktorának bírálata
Molnár Péter, az MTA doktorának bírálata
Fekete Károly, az orvostudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. március 22.

Válasz - Bereczki Dánielnek
Válasz - Molnár Péternek
Válasz - Fekete Károlynak

Nyilvános védés kitűzve: 2012. április 25.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2012. május 25. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. június 22.


Deli Mária Anna
A doktori mű címe: Vér-agy gát modellek létrehozása, jellemzése és alkalmazása
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: III. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. április 20.

A doktori mű

Bírálók:
Antal Miklós, az MTA doktorának bírálata
Csernus Valér, az MTA doktorának bírálata
Nagy Zoltán, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. szeptember 21.

Válasz - Antal Miklósnak
Válasz - Csernus Valérnak
Válasz - Nagy Zoltánnak

Nyilvános védés kitűzve: 2012. november 12.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2012. december 11.

A védés időpontja: 2012. december 11.

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
 
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. január 18.

Hamar Péter
A doktori mű címe: A veseátültetés kórélettana és prognózisát befolyásoló tényezők kísérletes vizsgálata
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: I. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. október 22.

A doktori mű

Bírálók:
Balla József, az MTA doktorának bírálata
Nagy Judit, az orvostudomány doktorának bírálata
Reusz György, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. április 11.

Válasz - Balla Józsefnek
Válasz - Nagy Juditnak
Válasz - Reusz Györgynek

Nyilvános védés kitűzve: 2011. május 11.
A védés helye: MTA Székház, Kisterem
A védés időpontja: 2011. június 14. 11.00

A bírálóbizottság 

A bírálóbizottság értékelése   

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. szeptember 23.

Hársfalvi Jolán
A doktori mű címe: A trombusképződés mechanizmusa és szabályozhatósága
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: I. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. június 22.

A doktori mű

Bírálók:
Prohászka Zoltán, az MTA doktora bírálata
Tordai Attila, az MTA doktora bírálata
Tóth Kálmán, az MTA doktora bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. október 26.

Válasz - Prohászka Zoltánnak
Válasz - Tordai Attilának
Válasz - Tóth Kálmánnak

Nyilvános védés kitűzve: 2012. november 6.
A védés helye: MTA Székház, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2012. december 7.

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. január 18.

Hegyi Péter
A doktori mű címe: A pankreász vezetéksejtek élettani és kórélettani jelentősége
Tézisek  
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: I. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. október 22.

A doktori mű

Bírálók:
Hunyady Béla, az MTA doktorának bírálata
Jakab Ferenc, az orvostudomány doktorának bírálata
Pár Alajos, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. március 25.

Válasz - Hunyady Bélának
Válasz - Jakab Ferencnek
Válasz - Pár Alajosnak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. április 5.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2011. május 9. de. 11.00

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése   

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. május 19.

Igaz Péter
A doktori mű címe: Endokrin daganatok és immun-neuroendokrin kölcsönhatások molekuláris, bioinformatikai és klinikai vizsgálata
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: III. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. április 20.

A doktori mű

Bírálók:
Balázs Margit, az MTA doktora bírálata
Korányi László, az orvostudomány doktora bírálata
Nagy Endre, az MTA doktora bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. szeptember 12.

Válasz - Balázs Margitnak
Válasz - Korányi Lászlónak
Válasz - Nagy Endrének

Nyilvános védés kitűzve: 2012. október 2.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2012. november 14. 11.00

A bírálóbizottság


A bírálóbizottság értékelése

 
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. január 18.

Illés Árpád
A doktori mű címe: Etiopatológiai, klinikai sajátosságok, és a kezelések késői szövődményeinek
vizsgálata Hodgkin lymphomában

Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: II. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. szeptember 23.

A doktori mű

Bírálók:
Demeter Judit, az MTA doktorának bírálata
Kiss Csongor, az MTA doktorának bírálata
Varga Gyula, PhD bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. január 19.

Válasz - Demeter Juditnak
Válasz - Kiss Csongornak
Válasz - Varga Gyulának

Nyilvános védés kitűzve: 2012. február 10.
A védés helye: MTA Székház, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2012. március 28. 11.00 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. május 18.

Kahán Zsuzsanna

A doktori mű címe: Törekvések az emlőrák individuális és szelektív kezelésére
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: II. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. május 18.

A doktori mű

Bírálók:
Jeney András, az orvostudomány doktorának bírálata
Mayer Árpád, az MTA doktorának bírálata
Szende Béla, az orvostudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. október 17.

Válasz - Jeney Andrásnak
Válasz - Mayer Árpádnak
Válasz - Szende Bélának

Nyilvános védés kitűzve: 2012. november 20.
A védés helye: MTA Székház Felolvasóterem
A védés időpontja: 2012. december 20.

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. március 22.

 

Kamondi Anita
A doktori mű címe: A mozgatórendszer élettani és kóros működésének klinikai neurofiziológiai vizsgálata
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: III. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. szeptember 23.

A doktori mű

Bírálók:
Halász Péter, az orvostudomány doktorának bírálata
Janszky József, az MTA doktorának bírálata
Mechler Ferenc, az orvostudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. március 6.

Válasz - Halász Péternek
Válasz - Janszky Józsefnek
Válasz - Mechler Ferencnek

Nyilvános védés kitűzve: 2012. március 12.
A védés helye: MTA Székház, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2012. április 12. 14.00 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. június 22.

 

Kálmán Bernadett
A doktori mű címe: A molekuláris genetika szerepe a sclerosis multiplex patogenezisének feltárásában
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: III. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. május 19.

A doktori mű

Bírálók:
Bereczki Dániel, az MTA doktorának bírálata
Molnár Mária Judit, az MTA doktorának bírálata
Sipka Sándor, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2010. november 18.

Válasz - Bereczki Dánielnek
Válasz - Molnár Mária Juditnak
Válasz - Sipka Sándornak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. november 21.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2011. december 21., 11.00  

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. március 23.

 

Kiss Rita Mária
A doktori mű címe: Biomechanikai módszerek a csípőízületi kopás hatásának vizsgálatára
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: II. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. január 18.

A doktori mű

Bírálók:    
Hangody László    az MTA levelező tagjának bírálata
Tóth Kálmán Zoltán az MTA doktorának bírálata
Csernátony Zoltán PhD bírálata

Válasz Hangody Lászlónak
Válasz Tóth Kálmánnak
Válasz Csernátony Zoltánnak
    
Nyilvános védés engedélyezve: 2013. április 30.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. május 16.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2013. június 26. 16.00

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. október 18.

 

Klivényi Péter
A doktori mű címe: Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: III. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. április 20.

A doktori mű

Bírálók:

Bánhegyi Gábor, az MTA doktora bírálata
Bereczki Dániel, az MTA doktora bírálata
Sümegi Balázs, a biológiai tudomány doktora bírálata

Nyilvános védés kitűzve: 2012. október 26.

Válasz - Bánhegyi Gábornak
Válasz - Bereczki Dánielnek
Válasz - Sümegi Balázsnak

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. október 2.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2012. november 27. 11.00

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
 
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. január 18.


Komócsi András
A doktori mű címe: Kardiopulmonális manifesztációk vizsgálata szisztémás sclerosisban
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: II. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. november 25.

A doktori mű

Bírálók:
Forster Tamás, az MTA doktorának bírálata
Papp Zoltán, az MTA doktorának bírálata
Poór Gyula, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. április 20.

Válasz - Forster Tamásnak
Válasz - Papp Zoltánnak
Válasz - Poór Gyulának

Nyilvános védés kitűzve: 2012. július 13.
A védés helye: MTA Székház, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2012. szeptember 20. 14.00

 A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. december 14.

Korponay-Szabó Ilma Rita
A doktori mű címe: A humorális immunválasz coeliakiában
Tézisek
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: I. számú Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. március 22.

 A doktori mű

Bírálók: 
Decsi Tamás, az MTA doktorának bírálata
Hunyady Béla, az MTA doktorának bírálata
Lonovics János, az MTA doktorának bírálata

Válasz - Decsi Tamásnak
Válasz
- Hunyady Bélának
Válasz- 
Lonovics Jánosnak

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. május 27.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. május 31.
A védés helye: MTA Vári Kongresszusi terem
A védés időpontja: 2013. július 2.

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. október 18.

Lacza Zsombor
A doktori mű címe: Iszkémiás károsodás csökkentése a mitokondriális funkció befolyásolása által
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: I. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. október 19.

A doktori mű

Bírálók:

Boros Mihály, az MTA doktora bírálata
Sümegi Balázs, a biológiai tudomány doktora bírálata
Virág László, az MTA doktora bírálata

Válasz Boros Mihálynak
Válasz
Sümegi Balázsnak
Válasz
Virág Lászlónak

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. február 14.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. szeptember 17.
A védés helye: MTA Könyvár és Információs Központ, II. emeleti konferenciaterem
A védés időpontja: 2013. november 27. 14:00 óra

A bírálóbizottság  
    
A bírálóbizottság értékelése  
    
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. február 14.

 

Lázár György
A doktori mű címe: Új kezelési lehetőségek vizsgálata sebészeti vonatkozású emésztőszervi betegségekben és sokkállapotokban
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: II. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. május 18.
A doktori mű
   
Bírálók:  
Altorjay Áron, az MTA doktorának bírálata
Horváth Örs Péter, az orvostudomány doktorának bírálata  
Hunyady Béla, az MTA doktorának bírálata  

Válasz - Altorjay Áronnak
Válasz - Horváth Örs Péternek
Válasz - Hunyadi Bélának

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. december 11.   
Nyilvános védés kitűzve:  2012. december 20.   
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem   
A védés időpontja: 2013. február 4. 14.00

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktori cím odaítéléséről: 2013. március 22.

Mayer Árpád
A doktori mű címe: Dózis és volumen specifikáció jelentősége a Brachyterápia eltérő technikáiban (Saját eredményeink a méhnyak, végbél, emlőrák Brachyterápiában)
Tézisek  
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: II. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. október 22.

A doktori mű

Bírálók:
Csernay László
, az orvostudomány doktora
Horváth Örs Péter, az orvostudomány doktora
Köteles György, az orvostudomány doktora

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. január 21.

Válasz - Csernay László
Válasz - Horváth Örs Péter
Válasz - Köteles György

Nyilvános védés kitűzve: 2011. január 24.
A védés helye: MTA Székház, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2011. február 24. 15.00

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. március 18.

Mezey Éva
A doktori mű címe: Bone marrow derived stem cells in health and disease
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: II. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. május 18.

A doktori mű

Bírálók:

Dinnyés András, az MTA doktorának bírálata
Homolya László, az MTA doktorának bírálata
Uher Ferenc, a biológiai tudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. október 17.

Válasz - Dinnyés Andrásnak
Válasz - Homolya Lászlónak
Válasz - Uher Ferencnek

Nyilvános védés kitűzve: 2012. október 31.
A védés helye: MTA Székház, Kisterem
A védés időpontja: 2012. december 3. 14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
 
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. január 18.

Molnár F. Tamás
A doktori mű címe: A sebészi agresszivitás optimalizációjáról. Elvek és gyakorlat a mellkasi műtétek köréből
Tézisek
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: I. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. december 16.

A doktori mű

Bírálók:
Faller József, az orvostudomány doktorának bírálata
Jakab Ferenc, az orvostudomány doktorának bírálata
Oláh Attila, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. március 22.

Válasz - Faller Józsefnek
Válasz - Jakab Ferencnek
Válasz - Oláh Attilának

Nyilvános védés kitűzve: 2012. április 5.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2012. május 24. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. június 22.

Molnár Mária Judit
A doktori mű címe: Új eredmények a neuromuscularis betegségek molekuláris diagnosztikája és terápiája területén
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: III. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. október 22.

A doktori mű

Bírálók:
Bagdy György, az MTA doktorának bírálata
Engelhardt József, az MTA doktorának bírálata
Faludi Gábor, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. február 24.

Válasz - Bagdy György
Válasz - Engelhardt József
Válasz - Faludi Gábor

Nyilvános védés kitűzve: 2011. február 25.
A védés helye: MTA Székház, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2011. február 23. 11.00

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. március 18.

Mócsai Attila
A doktori mű címe: Hemopoetikus eredetű sejtek jelátvitele egészséges és kóros körülmények között
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: II. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. május 18.

A doktori mű

Bírálók:    
Czirják László az orvostudomány doktorának bírálata
Pálóczi Katalin az orvostudomány doktorának bírálata
Szekanecz Zoltán az MTA doktorának bírálata

Válasz Czirják Lászlónak
Válasz Pálóczi Katalinnak
Válasz Szekadecz Zoltánnak        
    
Nyilvános védés engedélyezve: 2013. január 17.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. április 10.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2013. május 29. 14.00

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. június 21. 

Módis László
A doktori mű címe: Új lehetőségek a szaruhártya betegségek diagnosztikájában és sebészi kezelésében
Tézisek  
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: III. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. november 19.

A doktori mű

Bírálók:
Nagy Zoltán Zsolt, az MTA doktorának bírálata
Szél Ágoston, a biológiai tudomány doktorának bírálata
Hidasi Vanda, PhD-nak bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. augusztus 29.

Válasz - Nagy Zoltán Zsoltnak
Válasz - Szél Ágostonnak
Válasz - Hidasi Vandának

Nyilvános védés kitűzve: 2011. október 7.
A védés helye: MTA Könyvtár, Konferenciaterem
A védés időpontja: 2011. november 10. 11.00 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. december 16.

Nemes Attila
A doktori mű címe: A real-time három-dimenziós echokardiográfia klinikai használhatósága speciális esetekben
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya

Illetékes tudományos bizottság megnevezése: I. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. november 15.

A doktori mű
   
Bírálók:        
Jánosi András, az orvostudomány doktora bírálata   
Komócsi András, az MTA doktora bírálata  
Magyar János, az MTA doktora bírálata  

Válasz Jánosi Andrásnak   
Válasz Komócsi Andrásnak   
Válasz Magyar Jánosnak   

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. március 12.    
Nyilvános védés kitűzve: 2014. április 2    
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem    
A védés időpontja: 2014. május 29. 11.00 

A bírálóbizottság       
A bírálóbizottság értékelése       
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. június 20.   

Nyárády József
A doktori mű címe: A combfej keringésének meghatározása combnyaktörés után osteoscopiával
Tézisek

Illetékes osztály megnevezése: V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: II. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. április 19.

A doktori mű

Bírálók:
Hangody László, az MTA doktorának bírálata
Salamon Antal, az orvostudomány doktorának bírálata
Fekete Károly Ferenc, az orvostudomány kandidátusának bírálata

Válasz Hangody Lászlónak
Válasz Salamon Antalnak
Válasz Fekete Károly Ferencnek

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. augusztus 21.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. szeptember 2.
A védés helye: MTA Székház, Kisterem
A védés időpontja: 2013. október 2. 15.00

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013 október 18.

Nyirády Péter
A doktori mű címe: Urológiai fejlődési rendellenességek kutatása és ellátása
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: I. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. március 18.

A doktori mű

Bírálók:
Oláh Imre, az orvostudomány doktorának bírálata
Rigó János, az MTA doktorának bírálata
Tóth Csaba, az orvostudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. május 19.

Válasz - Oláh Imrének
Válasz - Rigó Jánosnak
Válasz - Tóth Csabának

Nyilvános védés kitűzve: 2011. május 25.
A védés helye: MTA Székház, Kupolaterem
A védés időpontja: 2011. június 27. 14.00

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése   

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. szeptember 23.

Olasz Lajos    
A doktori mű címe: Az előrehaladott szájüregi rákok kombinált kezelésének értékelése és problematikája a sebészet- és kemoterápia tükrében    
Tézisek    
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: II. sz. Doktori Bizottság    
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. december 14.

A doktori mű

Bírálók:
Kásler Miklós, az MTA doktora bírálata
Szabó György, az orvostudomány doktora bírálata
Tímár József, az orvostudomány doktora bírálata

Válasz - Kásler Miklósnak
Válasz - Szabó Györgynek
Válasz - Tímár Józsefnek 

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. március 22.

Nyilvános védés kitűzve: 2013. március 17.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2013. május 21. 

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. június 21.  

Paku Sándor    
A doktori mű címe: A májregeneráció és a daganatos áttétképzés tanulmányozása morfológiai vizsgáló módszerekkel    
Tézisek
V. Orvosi Tudományok Osztálya    
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: II. sz. Doktori Bizottság    
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. december 14.

A doktori mű

Bírálók:
Nemes Zoltán, az orvostudomány doktora bírálata
Pár Alajos, az MTA doktora bírálata
Szalay Ferenc, az MTA doktora bírálata

Válasz - Nemes Zoltánnak
Válasz - Pár Alajosnak
Válasz - Szalay Ferencnek

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. június 12.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. október 14.
A védés helye: MTA Könyvtár és Inf. Központ II. em. Konferenciaterem
A védés időpontja: 2013. november 19. 14.00

A bírálóbizottság       

A bírálóbizottság értékelése       

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. január 17. 

Páll Dénes
A doktori mű címe: A serdülőkori hypertonia jellegzetességei Magyarországon, különös tekintettel a célszerv-károsodásokra
Tézisek    
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: I. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. szeptember 13.

A doktori mű
   
Bírálók:       
Farsang Csaba, az orvostudomány doktora bírálata  
Jermendy György, az orvostudomány doktora bírálata 
Túri Sándor, az orvostudomány doktora bírálata

Válasz Farsang Csabának   
Válasz Jermendy Györgynek   
Válasz Túri Sándornak   

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. január 13.    
Nyilvános védés kitűzve: 2014. március 6.    
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem    
A védés időpontja: 2014. április 8. 14.00     

A bírálóbizottság       
A bírálóbizottság értékelése       
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. április 18.

 

Rakonczay Zoltán
A doktori mű címe: Kísérletes akut pancreatitis: a patogenezis és terápiás célpontok vizsgálata
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: I. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. április 20.

A doktori mű

Bírálók:    
Hunyady Béla, az MTA doktorának bírálata
Molnár Béla, az MTA doktorának bírálata
Udvardy Miklós, az orvostudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. november 8. 

Válasz - Hunyady Béla bírálatára
Válasz - Molnár Béla bírálatára
Válasz - Udvardy Miklós bírálatára

Nyilvános védés kitűzve: 2013. január 17.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2013. február 26.

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. március 22.

Sápi Zoltán
A doktori mű címe: A csont és lágyrész daganatok genetikai és molekuláris szerveződésének feltérképezése és alkalmazása a patológiai diagnosztikában
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: II. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. szeptember 23.

A doktori mű

Bírálók:
Iványi Béla Antal, az orvostudomány doktorának bírálata
Kendrey Gábor, az orvostudomány doktorának bírálata
Módis László, az orvostudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. március 22.

Válasz - Iványi Béla Antal
Válasz - Kendrey Gábor
Válasz - Módis László

Nyilvános védés kitűzve: 2012. április 25.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2012. május 30. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. június 22.


Sáry Gyula Márton

A doktori mű címe: A makákó majom látórendszerének elektrofiziológiai vizsgálata
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: III. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. április 20.

A doktori mű

Bírálók:
Acsády László, az MTA doktorának bírálata
Szűcs Géza, az orvostudomány doktorának bírálata
Karmos György, az orvostudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. október 2.

Válasz - Acsády Lászlónak
Válasz - Szűcs Gézának
Válasz - Karmos Györgynek

Nyilvános védés kitűzve: 2012. október 16.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2012. november 13. 11.00 időpontja: 2012. november 13. 11.00

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. december 14.


Soltész Pál
A doktori mű címe: Angiológiai és immunológiai kutatások antifoszfolipid szindrómában
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: II. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. október 22.

A doktori mű

Bírálók:
Farsang Csaba, az orvostudomány doktorának bírálata
Gergely Péter, az orvostudomány doktorának bírálata
Koller Ákos, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. február 18.

Válasz - Farsang Csabának
Válasz - Gergely Péternek
Válasz - Koller Ákosnak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. március 21.
A védés helye: MTA Székház, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2011. április 21. 14.00

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése   

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. május 19.

 Szabó Dóra
A doktori mű címe: Béta-laktám rezisztens Gram-negatív baktériumok vizsgálata
Tézisek    
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: I. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. december 16.

A doktori mű

Bírálók:
Emődy Levente, az orvostudomány doktorának bírálata
Márialigeti Károly, az MTA doktorának bírálata
Nagy Erzsébet, az orvostudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. április 4.

Válasz - Emődy Leventének
Válasz - Márialigeti Károlynak
Válasz - Nagy Erzsébetnek

Nyilvános védés kitűzve: 2012. április 25.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2012. május 30. 14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. június 22.

Szűcs Gabriella
A doktori mű címe: Vascularis tényezők, szervi manifesztációk és komorbiditások vizsgálata szisztémás sclerosisban
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: II. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. április 19.

A doktori mű

Bírálók:
Csörgő Sándorné, az MTA doktora bírálata
Prohászka Zoltán, az MTA doktora bírálata
Berki Tímea, az orvostudomány kandidátusa bírálata

Válasz - Csörgő Sándornénak
Válasz - Prohászka Zoltánnak
Válasz - Berki Tímeának

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. augusztus 21.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. október 10.
A védés helye: MTA Székház, Kupolaterem
A védés időpontja: 2013. november 26. 11.00

A bírálóbizottság       

A bírálóbizottság értékelése       

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. január 17. 

Tóth Kálmán

A doktori mű címe: Szemléletváltozás a csípőízületi artrózis megelőzésében és kezelésében
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: II. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. október 21.
   
A doktori mű   

Bírálók:   
Hangody László, az MTA doktorának bírálata   
Szepesi Kálmán, az orvostudomány doktorának bírálata   
Szőke György, az MTA doktorának bírálata   

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. február 22.   

Válasz - Hangody Lászlónak   
Válasz - Szepesi Kálmánnak  
Válasz - Szőke Györgynek  

Nyilvános védés kitűzve: 2012. február 24.   
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem   
A védés időpontja: 2012. március 26. 11 óra   

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. május 18.

 

Tóth Miklós
A doktori mű címe: A glükokortikoid-termelés és a glükokortikoid-hatás vizsgálata a hypothalamus-
hypophysis-mellékvese tengely megbetegedéseiben

Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: III. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. szeptember 23.

A doktori mű

Bírálók:
Góth Miklós István, az MTA doktorának bírálata
Kappelmayer János, az MTA doktorának bírálata
Nagy Endre, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. március 1.

Válasz - Góth Miklós Istvánnak
Válasz - Kappelmayer Jánosnak
Válasz - Nagy Endrének

Nyilvános védés kitűzve: 2012. március 12.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2012. április 24. 14.00 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. június 22.

 

Várnai Péter
A doktori mű címe: Molekuláris kölcsönhatások szerepe emlős sejtek jelátviteli folyamataiban
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: III. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. november 19.

A doktori mű

Bírálók:
Csernoch László, az MTA doktorának bírálata
Panyi György, az MTA doktorának bírálata
Váradi András, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. április 8.

Válasz - Csernoch Lászlónak
Válasz - Panyi Györgynek
Válasz - Váradi Andrásnak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. május 2.
A védés helye: MTA Könyvtára II. em. Előadóterem
A védés időpontja:  2011. június 7. 16.00 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése   

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. szeptember 23.

Veres Gábor
A doktori mű címe: Immunmediált gasztroenterológiai kórképek epidemiológiájának, diagnosztikájának és patomechanizmusának jellemzői
Tézisek   
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: I. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. 06. 21.

A doktori mű

Bírálók:    
Decsi Tamás az MTA doktorának bírálata
Molnár Béla az MTA doktorának bírálata
Pál Alajos az MTA doktorának a bírálata

Válasz - Decsi Tamásnak
Válasz - Molnár Bélának
Válasz  - Pál Alajosnak    
    
Nyilvános védés engedélyezve: 2013. augusztus 15.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. augusztus 21.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2013. szeptember 19. 14.00

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. október 18.

Vokó Zoltán
A doktori mű címe: A krónikus nem-fertőző betegségek kutatása az epidemiológia eszközével
Tézisek    
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: I. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. szeptember 13.

A doktori mű
   
Bírálók:        
Józan Péter, az MTA doktora bírálata  
Merkely Béla, az MTA doktora bírálata  
Nagymajtényi László, az MTA doktora bírálata  

Válasz Józan Péternek   
Válasz Merkely Bélának   
Válasz Nagymajtényi Lászlónak   

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. február 7.    
Nyilvános védés kitűzve: 2014. március 19.    
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem    
A védés időpontja: 2014. április 30. 14.00     

A bírálóbizottság       
A bírálóbizottság értékelése       
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. június 20. 

Wikonkál Norbert Miklós
A doktori mű címe: A keratinociták fiziológiás és patológiás változásai környezeti hatásokra és ezek szerepe bőrtumorok kialakulásában
Tézisek
V. Orvosi Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: II. sz. Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. május 18.

A doktori mű

Bírálók:
Balázs Margit, az MTA doktorának bírálata
Kopper László, az orvostudomány doktorának bírálata
Tímár József, az orvostudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. október 17.

Válasz - Balázs Margitnak
Válasz - Kopper Lászlónak
Válasz - Tímár József

Nyilvános védés kitűzve: 2012. november 19.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2012. december 18. 14.00

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. március 22.

 

 

VI. osztály

Abonyi János
A doktori mű címe: Technológiafejlesztési célú adatbányászati technikák
Tézisek
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Informatikai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. december 17.

A doktori mű

Bírálók:
Kóczy T. László, az MTA doktorának bírálata
Lantos Béla, a műszaki tudomány doktorának bírálata
Rudas Imre, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. május 10.

Válasz - Kóczy T. Lászlónak
Válasz - Lantos Bélának
Válasz - Rudas Imrének

Nyilvános védés kitűzve: 2011. augusztus 4.
A védés helye: MTA Székház, II. emeleti Nagyterem
A védés időpontja: 2011. szeptember 20. (kedd) du. 15 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. október 21.

Augusztinovicz Fülöp
A doktori mű címe: Rezgésakusztikai rendszerek diszkrét és modális modellezése, különös tekintettel a környezeti zajok optimális csökkentésére
Tézisek
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Távközlési Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. január 18.

A doktori mű

Bírálók
Ferencz Csaba, a műszaki tudomány doktorának bírálata
Veszely Gyula, a műszaki tudomány doktorának bírálata
Balogh Géza, a műszaki tudomány kandidátusának bírálata

Válasz - Ferencz Csabának
Válasz - Veszely Gyulának
Válasz - Balogh Gézának

A bírálóbizottság

Nyilvános védés engedélyezve:  2013. június 3.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. július 16.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Nagyterem
A védés időpontja: 2013. szeptember 9. du. 14 óra

A bírálóbizottság értékelése    
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. október 18.

Balázsi Csaba

A doktori mű címe: Nanoszerkezetű kerámia kompozitok alkalmazás központú előállítása és vizsgálata
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Anyagtudományi és Technológiai  Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. szeptember 13.

A doktori mű
   
Bírálók:        
Gubicza Jenő, az MTA doktora bírálata   
Pokol György, a kémiai tudomány doktora bírálata   
Zsoldos Ibolya, az MTA doktora bírálata  
   
Válasz Gubicza Jenő bírálatára   
Válasz Pokol György bírálatára  
Válasz Zsoldos Ibolya bírálatára   

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. március 13.:     
Nyilvános védés kitűzve: 2014. május 9.    
A védés helye: MTA Székháza, Nagyterem    
A védés időpontja: 2014. június 11. 10.30 óra     

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. június 20.

 

Cinkler Tibor
A doktori mű címe: Módszerek heterogén hálózatok üzemeltetésének optimalizálására
Tézisek
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Távközlési Rendszerek Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. november 16.

A doktori mű

Bírálók:
Benczúr András, a matematikai tudomány doktorának bírálata
Jereb László, az MTA doktorának bírálata
Vattay Gábor, az MTA doktorának bírálata

Válasz Benczúr Andrásnak
Válasz
Jereb Lászlónak
Válasz Vattay Gábornak

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. június 26.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. szeptember 4.
A védés helye: MTA Vár, Kongresszusi Terem, 1014 Bp. Országház u. 28.
A védés időpontja: 2013. október 7. du. 14.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése    
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. november 15.

Do Van Tien
A doktori mű címe: Több szerveres Markov kiszolgálási modellek: számítási algoritmusok és infokommunikációs alkalmazások
Tézisek   
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Távközlési Rendszerek Bizottsága
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. szeptember 17.

A doktori mű

Bírálók:
Bíró József, az MTA doktorának bírálata
Gerencsér László, az MTA doktorának bírálata
Sztrik János, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. április 14.

Válasz - Bíró Józsefnek
Válasz - Gerencsér Lászlónak
Válasz - Sztrik Jánosnak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. május 9.
A védés helye: MTA Székház, II. emeleti Kisterem
A védés időpontja: 2011. június 15. (szerda) de. 10 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. október 21.

Gaál István
A doktori mű címe: Oxigén és szén reakciók, valamint fémes nyomelemek hatásai diszperziósan keményített volfrámötvözetek mechanikai tulajdonságaira
Tézisek

Illetékes osztály megnevezése: VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Metallurgiai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. szeptember 13.

A doktori mű
   
Bírálók:        
Beke Dezső, a fizikai tudomány doktora bírálata  
Csanády Andrásné, az MTA doktora bírálata  
Mertinger Valéria, PhD bírálata  

Válasz Beke Dezső bírálatára  
Válasz Csanády Andrásné bírálatára   
Válasz Mertinger Valéria bírálatára   

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. február 5.    
Nyilvános védés kitűzve: 2014. március 31.    
A védés helye: MTA Székháza, Felolvasóterem    
A védés időpontja: 2014. május 9. 10.30 óra 

A bírálóbizottság       

 
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. június 20.

Gingl Zoltán

A doktori mű címe: Véletlen fluktuációk analízise és hasznosítása szimulációk és hardverfejlesztések segítségével
Tézisek    
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Elektronikus Eszközök és Technológiák Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. április 19.

A doktori mű    

Bírálók:        
Székely Vladimír, az MTA rendes tagja bírálata   
Beleznay Ferenc, a fizikai tudomány doktora bírálata    
Szentpáli Béla, az MTA doktora bírálata     

Válasz Székely Vladimír bírálatára     
Válasz Beleznay Ferenc bírálatára     
Válasz Szentpáli Béla bírálatára     
        
Nyilvános védés engedélyezve: 2013. december 18.   
Nyilvános védés kitűzve: 2014. február 3.   
A védés helye: MTA Székháza, I. emeleti Felolvasóterem   
A védés időpontja: 2014. március 10. 14 óra    

A bírálóbizottság    
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. április 18.

Házi Gábor
A doktori mű címe: Nukleáris reaktorok termohidraulikai problémáinak numerikus modellezése különböző mérettartományokban
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Energetikai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. november 16.

A doktori mű 

Bírálók: 

Benedek Sándor, a műszaki tudomány doktora bírálata
Garay Barnabás, az MTA doktora bírálata
Kristóf Gergely, PhD bírálata

Válasz Benedek Sándor bírálatára
Válasz Garay Barnabás bírálatára
Válasz Kristóf Gergely bírálatára

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. január 17.
Nyilvános védés kitűzve: 2014. február 5.
A védés helye: MTA Székháza, Nagyterem
A védés időpontja: 2014. március 13. 10.00       

A bírálóbizottság 
A bírálóbizottság értékelése   
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. április 18.

 

Kalácska Gábor
A doktori mű címe: Polimer gépelem-anyagok tribológiai jellemzése
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Gépszerkezettani Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. szeptember 13.

A doktori mű

Bírálók:
Szendrő Péter, a mezőgazdasági tudomány doktorának bírálata
Török Tamás, az MTA doktorának bírálata
Belina Károly, a kémiai tudomány kandidátusának bírálata
    
Válasz Szendrő Péter bírálatára
Válasz Török Tamás bírálatára
Válasz Belina Károly bírálatára
   
Nyilvános védés engedélyezve: 2014. január 17.
Nyilvános védés kitűzve: 2014. március 20.
A védés helye: MTA Székháza, Nagyterem
A védés időpontja: 2014. április 28. 10.30 óra 

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. június 20.

Katona Tamás János
A doktori mű címe: Rendszerszintű döntések a Paksi Atomerőmű hosszú távú biztonságos üzemeltetése érdekében
Tézisek   
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Energetikai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. november 25.

A doktori mű

Bírálók:
Gadó János, az MTA doktorának bírálata
Lenkei Péter, a műszaki tudomány doktorának bírálata
Trampus Péter, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve:  2012. április 20.

Válasz - Gadó Jánosnak
Válasz - Lenkei Péternek
Válasz - Trampus Péternek

Nyilvános védés kitűzve: 2012. május 16.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Nagyterem
A védés időpontja:  2012. június 20. de. 10 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. június 22.

 

Kató Zoltán    
A doktori mű címe: Régiók és alakzatok: Vizuális objektumok kinyerése és illesztése  
Tézisek     
Illetékes osztály megnevezése: VI. Műszaki Tudományok Osztálya     
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Informatikai Bizottság   

DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. december 13.

A doktori mű
   
Bírálók:        
Abonyi János, az MTA doktora bírálata  
Csetverikov Dmitrij, az MTA doktora bírálata  
Várady Tamás, az MTA doktora bírálata 
     
Válasz Abonyi János bírálatára   
Válasz Csetverikov Dmitrij bírálatára   
Válasz Várady Tamás bírálatára   

Nyilvános védés kitűzve: 2014. május 21.    
A védés helye: MTA Székháza, Nagyterem    
A védés időpontja: 2014. június 23. 14 óra   

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

A DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. szeptember 26.

 

Láng Elemér Márton
A doktori mű címe: Sztochasztikus és determinisztikus modellek faalapú kompozitok fejlesztésére
Tézisek   
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Szál- és Kompozittechnológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. június 22.

A doktori mű

Bírálók
Vas László Mihály, az MTA doktorának bírálata
Winkler András, a műszaki tudomány doktorának bírálata
Bojtár Imre, a műszaki tudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. november 15. 

Válasz - Vas László Mihálynak
Válasz - Winkler Andrásnak
Válasz - Bojtár Imrének

Nyilvános védés kitűzve: 2013. március 21.
A védés helye: MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. április 26. du. 13 óra
A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. június 21. 

 

Lovas Antal
A doktori mű címe:Klaszterjelenségek átmenetifém alapú, nem egyensúlyi ötvözetek tulajdonságaiban és átalakulásaiban
Tézisek

Illetékes osztály megnevezése: VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése:
Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottság

DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról:
2013. október 18. 

A doktori mű
   
Bírálók:        
Arató Péter, az MTA doktora bírálata   
Radnóczi György, az MTA doktora bírálata  
Mészáros István, PhD bírálata  

Válasz Arató Péter bírálatára   
Válasz Radnóczi György bírálatára   
Válasz Mészáros István bírálatára  
        
Nyilvános védés engedélyezve: 2014. március 13.   
Nyilvános védés kitűzve: 2014. május 15.   
A védés helye: MTA Székháza, Nagyterem   
A védés időpontja: 2014 június 26. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

A DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. szeptember 26.

 

Nemcsics Ákos
A doktori mű címe: III-V-anyagú alacsonydimenziós struktúrák
Tézisek   
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. június 22.

A doktori mű

Bírálók:
Dér András, az MTA doktorának bírálata
Mizsei János, az MTA doktorának bírálata
Zólomy Imre, a műszaki tudomány doktora bírálata

Válasz - Dér Andrásnak
Válasz - Mizsei Jánosnak
Válasz - Zólomy Imrének

Nyilvános védés engedélyezv: 2013. február 13.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. május 21.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Kisterem
A védés időpontja: 2013. június 21. 10 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése    
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. október 18.

Réger Mihály
A doktori mű címe: Folyamatosan öntött lemezbugák középvonali dúsulása és következményei
Tézisek
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Metallurgiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. április 15.

A doktori mű

Bírálók:
Gránásy Lászó, az MTA doktorának bírálata
Károly Gyula, a műszaki tudomány doktorának bírálata
Tardy Pál, a műszaki tudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. január 11.

Válasz - Gránásy Lászlónak
Válasz - Károly Gyulának
Válasz - Tardy Pálnak

Nyilvános védés kitűzve: 2012. február 27.
A védés helye: MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2012. április 3. de. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. május 18.

Serényi Miklós
A doktori mű címe: A katódporlasztás lehetőségei az optoelektronikában
Tézisek   
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. október 22.

A doktori mű

Bírálók:
Füzessy Zoltán, a műszaki tudomány doktorának bírálata
Mizsei János, az MTA doktorának bírálata
Jakab László, a műszaki tudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. március 4.

Válasz - Füzessy Zoltánnak
Válasz - Mizsei Jánosnak
Válasz - Jakab Lászlónak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. április 13.
A védés helye: MTA Társadalomkutató Központ Jakobinus Terem
1014 Bp. Országház u. 30.
A védés időpontja: 2011. május 18. (szerda) du. 14.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. október 21.

Szabados László
A doktori mű címe: Eredmények a nukleáris biztonság termohidraulikai hátteréhez VVER típusú atomerőművekben
Tézisek   
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Energetikai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. szeptember 21.

A doktori mű

Bírálók:    
Lajos Tamás, a műszaki tudomány doktorának bírálata
Nyíri András, a műszaki tudomány doktorának bírálata
Aszódi Attila, PHD bírálata
    
Válasz Lajos Tamásnak
Válasz Nyíri Andrásnak
Válasz Aszódi Attilának
    
Nyilvános védés engedélyezve: 2013. március 22.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. május 8.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Nagyterem
A védés időpontja: 2013. június 19. de. 10 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése    
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. október 18.

 

Szabó Péter János

A doktori mű címe: Intenzív alakítási és hőkezelési folyamatok mikroszerkezetre gyakorolt hatásának értelmezése visszaszórtelektron-diffrakcióval
Tézisek   
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Anyagtudományi és Technológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. szeptember 21.

A doktori mű

Bírálók:
Gácsi Zoltán, az MTA doktorának bírálata
Tóth László, a műszaki tudomány doktorának bírálata
Tranta Ferenc, a műszaki tudomány kandidátusa bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. december 6.

A bírálóbizottság

Válasz - Gácsi Zoltánnak
Válasz - Tóth Lászlónak
Válasz - Tranta Ferencnek

Nyilvános védés kitűzve:  2013. január 4.
A védés helye: MTA Székház, I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. február 8., de 10:30 óra

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. március 22.

Szabó Zoltán Béla
A doktori mű címe: Kapcsolt és LPV rendszerek irányítása geometriai megközelítésben
Tézisek   
VI. Műszaki Ttudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezés: Automatizálási és Számítástechnikai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. szeptember 17.

A doktori mű

Bírálók:
Győri István, a matematikai tudomány doktorának bírálata
Lantos Béla, a műszaki tudomány doktorának bírálata
Vajk István, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. február 18.

Válasz - Győri Istvánnak
Válasz - Lantos Bélának
Válasz- Vajk Istvánnak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. április 11.
A védés helye: MTA Székház, II. emeleti Kisterem
A védés időpontja: 2011. május 16. (hétfő) de. 10 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése   

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. június 24.

Szederkényi Gábor
A doktori mű címe: Számítási módszerek nemnegatív polinomiális rendszerek analíziséhez
Tézisek   
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Informatikai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. június 22.

A doktori mű

Bírálók:
Csendes Tibor, az MTA doktorának bírálata
Mizsey Péter, az MTA doktorának bírálata
Rudas Imre, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. november 26.

A bírálóbizottság

Válasz - Csendes Tibornak
Válasz - Mizsey Péternek
Válasz - Rudas Imrének

Nyilvános védés kitűzve: 2012. december 10.
A védés helye: MTA Székház, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. január 25. 10 óra

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. március 22.


Szentpáli Béla

A doktori mű címe: Az elektromágneses sugárzás mérésének új módszerei
Tézisek
    
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Elektronikus Eszközök és Technológiák Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. január 18. 

A doktori mű

 

Bírálók:
Lendvai János, a fizikai tudomány doktora bírálata
Zombory László, a műszaki tudomány doktora bírálata
Pungor András, PhD bírálata

Válasz Lendvai Jánosnak
Válasz Zombory Lászlónak
Válasz Pungor Andrásnak

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. augusztus 27.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. november 6.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Kisterem
A védés időpontja: 2013. december 9. de. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése      

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. január 17. 


Tapolcai János

A doktori mű címe: Megbízható távközlési hálózatok
Tézisek
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Távközlési Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. március 22.

A doktori mű

Bírálók:    
Do Van Tien, az MTA doktorának bírálata
Gyimóthy Tibor, az MTA doktorának bírálata
Pataricza András, az MTA doktorának bírálata
    
Válasz Do Van Tien bírálatára
Válasz Gyimóthy Tibor bírálatára
Válasz Pataricza András bírálatára
    
Nyilvános védés engedélyezve: 2013. október 29.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. november 14.
A védés helye: MTA Székháza, Kisterem (Budapest, Széchenyi István tér 9. 1051)
A védés időpontja: 2013. december 18. 14.00

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése       

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. január 17. 

Tar József
A doktori mű címe: Sima nemlineáris rendszerek adaptív szabályozása szemléletes geometriai interpretáció alapján
Tézisek
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Informatikai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. április 15.

A doktori mű

Bírálók:
Kovács György, az MTA doktorának bírálata
Lantos Béla, a műszaki tudomány doktorának bírálata
Várlaki Péter, a műszaki tudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. október 12.

Válasz - Kovács Györgynek
Válasz - Lantos Bélának
Válasz - Várlaki Péternek

Nyilvános védés kitűzve: 2012. január 27.
A védés helye: MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2012. március 1. de. 10 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. április 20.

Vad János
A doktori mű címe: Lapátnyilazás alkalmazása sugár mentén növekvő lapátcirkulációra tervezett axiális átömlésű ventilátor-járókerekekre
Tézisek   
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Áramlás- és Hőtechnikai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. szeptember 21.

A doktori mű

Bírálók:
Somlyódy László, az MTA rendes tagja bírálata
Nyíri András, a műszaki tudomány doktora bírálata
Baranyi László, a műszaki tudomány kandidátusának bírálata

Válasz - Somlyódy Lászlónak
Válasz - Nyíri Andrásnak
Válasz - Baranyi Lászlónak

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. január 30.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. február 4.
A védés helye: MTA Székház, I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. március 7., de. 10 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. április 19. 

Vadászné Bognár Gabriella
A doktori mű címe: Tribológiai jelenségek vizsgálata szilárd felületen áramló viszkózus folyadékban
Tézisek 
 
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Gépszerkezettani Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. november 15.

A doktori mű


Bírálók:    
Eleőd András, az MTA doktorának bírálata
Kersner Róbert, a matematikai tudomány doktorának bírálata
Lajos Tamás, a műszaki tudomány doktorának bírálata

Válasz Eleőd András bírálatára
Válasz Kersner Róbert bírálatára
Válasz Lajos Tamás bírálatára

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. március 27.
Nyilvános védés kitűzve: 2014. április 29.)
A védés helye: MTA Székháza, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2014. június 3. 10.30 óra

A bírálóbizottság
  
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014.június 20.

 Varró Dániel
A doktori mű címe: Precíz modelltranszformációk tervezése és analízise a modellvezérelt fejlesztésben
Tézisek   
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Informatikai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. június 22.

A doktori mű

Bírálók:
Sztipánovits János, az MTA külső tagjának bírálata
Gyimóthy Tibor, az MTA doktorának bírálata
Levendovszky János, az MTA doktorának bírálata
    
Válasz - Sztipánovits Jánosnak
Válasz - Gyimóthy Tibornak
Válasz - Levendovszky Jánosnak
    
Nyilvános védés engedélyezve: 2013. január 18.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. február 18.
A védés helye: MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. március 26. du. 14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. május 17. 

Zsoldos Ibolya
A doktori mű címe: Szén nanoszerkezetek mint trivalens poligonhálózatok modellezése és mechanikai szimulációi
Tézisek
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Anyagtudományi és Technológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. április 15.

A doktori mű

Bírálók:
Arató Péter, az MTA doktorának bírálata
Kürti Jenő, az MTA doktorának bírálata
Vas László Mihály, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. február 27.

Válasz - Arató Péternek
Válasz - Kürti Jenőnek
Válasz - Vas László Mihálynak

Nyilvános védés kitűzve: 2012. március 21.
A védés helye: MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2012. május 2. 14.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. június 22.

 

 

VII. osztály

 

Boda Dezső
A doktori mű címe: Ionok és dielektrikumok ionhomogén rendszereinek Monte Carlo szimulációs vizsgálata
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: Kémiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kémiai Tudományos Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. november 16.

A doktori mű

Bírálók:   
Bakó Imre, az MTA doktorának bírálata
Baranyai András, a kémiai tudomány doktorának bírálata
Jedlovszky Pál, az MTA doktorának bírálata

Válasz Bakó Imre bírálatára
Válasz Baranyai András bírálatára
Válasz Jedlovszky Pál bírálatára
    
Nyilvános védés engedélyezve: 2013. március 6.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. április 9.
A védés helye:  MTA Könyvtára, Konferenciaterem,
Budapest, Arany János u. 1. 1051
A védés időpontja:2013. május 15. 11 óra

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. június 21.

Borbás Anikó
A doktori mű címe: Biológiailag aktív oligoszacharidok és analogonjaik szintézise
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: Kémiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kémia Tudományos Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. november 16.

A doktori mű   

Bírálók:
Kuszmann János, a kémiai tudomány doktorának bírálata
Pintér István, a kémiai tudomány doktorának bírálata
Fügedi Péter, a kémiai tudomány kandidátusának bírálata

Válasz Kuszmann János bírálatára
Válasz Pintér István bírálatára
Válasz Fügedi Péter bírálatára

A bírálóbizottság

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. május 14.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. július 16.
A védés helye: MTA Székháza, Kisterem
A védés időpontja: 2013. szeptember 11. 11 h

A bírálóbizottság értékelése    
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. október 18.

Bóta Attila

A doktori mű címe: Szemcsés és réteges nanoszerkezetek kisszögű röntgenszórása
Tézisek    
Kémiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kémia Doktori Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. március 22.

A doktori mű

Tegze Miklós, az MTA doktora bírálata
Tombácz Etelka, az MTA doktora bírálata
Zimányi László, az MTA doktora bírálata

Válasz Tegze Miklósnak
Válasz Tombácz Etelkának
Válasz Zimányi Lászlónak

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. szeptember 25.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. november 6.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Kisterem
A védés időpontja: 2013. december 11. de. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése      
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. február 14.

 

Csámpai Antal
A doktori mű címe: Nitrogén- és kénheterociklusok, valamint heterociklusos ferrocénszármazékok szintézise, szerkezetmeghatározása és kvantumkémiai modellezése
Tézisek    
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése:  Kémia Doktori Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról:  2011. május 19.

A doktori mű

Bírálók:
E. Kövér Katalin bírálata
Huszthy Péter bírálata
Patonay Tamás bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. február 3.

Válasz - E. Kövér Katalin bírálatára
Válasz - Huszthy Péter bírálatára
Válasz - Patonay Tamás bírálatára

Nyilvános védés kitűzve: 2012. március 14.
A védés helye: MTA Székháza, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2012. április 16. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. június 22.

Fodor Lajos
A doktori mű címe: Kondenzáltvázas kén- és nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek szintézise és kémiai átalakításai
Tézisek

Illetékes osztály megnevezése: VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kémiai Doktori Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. szeptember 13.

A doktori mű
   
Bírálók:   
Hajós György, a kémiai tudomány doktora bírálata   
Mátyus Péter, az MTA doktora bírálata  
Wölfling János, az MTA doktora bírálata  

Válasz Hajós György bírálatára   
Válasz Mátyus Péter bírálatára   
Válasz Wölfling János bírálatára   
       
Nyilvános védés engedélyezve: 2014. április 18.    
Nyilvános védés kitűzve: 2014. május 12.   
A védés helye: MTA Székháza, Felolvasóterem   
A védés időpontja: 2014. június 16. 10.30 óra    

A bírálóbizottság

 A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. június 20.

Forró Enikő
A doktori mű címe: Új enzimes stratégiák laktám és aminosav enantiomerek szintézisére
Tézisek   
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kémia Doktori Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. január 21.

A doktori mű

Bírálók:
Fogassy Elemér, a kémiai tudomány doktorának bírálata
Gunda Tamás, az MTA doktorának bírálata
Simonyi Miklós, a kémiai tudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. május 25.

Válasz - Fogassy Elemérnek
Válasz - Gunda Tamásnak
Válasz - Simonyi Miklósnak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. május 27.
A védés helye: MTA Könyvtára, Konferenciaterem, Bp. V. Arany J. u. 1.
A védés időpontja: 2011. június 27. 14.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. október 21.

Galbács Gábor
A doktori mű címe: Lézer és plazma alapú analitikai atomspektrometriai módszerek fejlesztése
Tézisek    
VII. Kémiai Tudományok Osztálya

Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kémia Doktori Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. április 19.

A doktori mű

Bírálók:

Czitrovszky Aladár, az MTA doktora bírálata
Nemes László, a kémiai tudomány doktora bírálata
Posta József, az MTA doktora bírálata

Válasz Czitrovszky Aladár bírálatára
Válasz Nemes László bírálatára
Válasz Posta József bírálatára

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. szeptember 4.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. október 1.
A védés helye: MTA Székháza, Nagyterem
A védés időpontja: 2013. november 15. 13.00 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése    
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. december 13.

Horváth Erzsébet
A doktori mű címe: Réteges szerkezetű anyagok és vegyesoxid bevonatok vizsgálata rezgési spektroszkópiai módszerekkel
Tézisek  
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kémia Doktori Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. január 21.

A doktori mű

Bírálók:
Dinya Zoltán, az MTA doktorának bírálata
Keresztury Gábor, a kémiai tudomány doktorának bírálata
Pokol György, a kémiai tudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. augusztus 29.

Válasz - Dinya Zoltánnak
Válasz - Keresztury Gábornak
Válasz - Pokol Györgynek

Nyilvános védés kitűzve: 2011. szeptember 22.
A védés helye: MTA Könyvtára, Konferenciaterem
A védés időpontja: 2011. november 8.  14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. február 24.

Hórvölgyi Zoltán
A doktori mű címe: Anorganikus részecskék folyadék-fluidum határrétegbeli diszperziói és szilárd hordozós filmjei
Tézisek 
Kémiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kémiai Doktori Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. június 25.

A doktori mű

Bírálók:
Bányai István bírálata
Bárány Sándor bírálata
Joó Pál bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. december 3.

Válasz - Bányai Istvánnak
Válasz - Bárány Sándornak
Válasz - Joó Pálnak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. április 14.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2011. május 17. (kedd) du. 14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése  

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. június 24.

Janáky Tamás
A doktori mű címe: Korszerű analitikai módszerek alkalmazása a peptid- és fehérjekutatásban
Tézisek
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kémia Doktori Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. szeptember 21.

A doktori mű

Bírálók:    
Klebovich Imre, az MTA doktorának bírálata
Kremmer Tibor, a kémiai tudomány doktorának bírálata
Vékey Károly, az MTA doktorának bírálata

Válasz Klebovich Imre bírálatára
Válasz Kremmer Tibor bírálatára
Válasz Vékey Károly bírálatára
    
Nyilvános védés engedélyezve: 2013. február 26.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. április 25.
A védés helye:    MTA Székháza, Kisterem
A védés időpontja: 2013. június 4. 11 óra

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. június 21. 

Kállay Mihály    
A doktori mű címe: Automatizált módszerek a kvantumkémiában    
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: Kémiai Tudományok Osztálya    
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kémia Doktori Tudományos Bizottság    
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. december 14.

A doktori mű

Bírálók:
Fogarasi Géza, a kémiai tudomány doktorának bírálata
Nyulászi László, az MTA doktorának bírálata
Viskolcz Béla, a kémiai tudomány kandidátusának bírálata

Válasz - Fogarasi Géza bírálatára
Válasz - Nyulászi László bírálatára
Válasz - Viskolcz Béla bírálatára

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. május 24.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. május 24.
A védés helye: MTA Székháza, Kupolaterem
A védés időpontja: 2013. június 25. 10:30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése    
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. október 18.

Kónya Zoltán
A doktori mű címe: Összetett nanoszerkezetek készítése, jellemzése, és néhány felhasználási lehetősége
Tézisek 
Kémiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kémiai Doktori Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. május 21.

A doktori mű

Bírálók:
Bertóti Imre, a kémiai tudomány doktorának bírálata
Pekker Sándor, a kémiai tudomány doktorának bírálata
Valyon József, a kémiai tudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2010. november 19.

Válasz - Bertóti Imrének
Válasz - Pekker Sándornak
Válasz - Valyon Józsefnek

Nyilvános védés kitűzve: 2011. január 6.
A védés helye: MTA Székháza Nagyterem, Budapest, Roosevelt tér 9. 1051
A védés időpontja: 2011. február 9. 14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése  

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. március 18.

Kurtán Tibor    
A doktori mű címe: Természetes eredetű és szintetikus heterociklusok sztereokémiai vizsgálata    
Tézisek       
Illetékes osztály megnevezése: VII. Kémiai Tudományok Osztálya    
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kémia Tudományos Doktori Bizottság    
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. november 15.    

A doktori mű
   
Bírálók:        
Hajós György, a kémiai tudomány doktora bírálata  
Simig Gyula, a kémiai tudomány doktora bírálata    
Simonyi Miklós, a kémiai tudomány doktora bírálata  

Válasz Hajós György bírálatára   
Válasz Simig Gyula bírálatára   
Válasz Simonyi Miklós bírálatára  

A bírálóbizottság

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. február 12.
Nyilvános védés kitűzve: 2014. március 10.
A védés helye: MTA Székháza, I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2014. április 15. 10.30 óra

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. június 20.

Lente Gábor
A doktori mű címe: A biológiai kiralitás eredetét értelmező kémiai reakciók modellezése
Tézisek

VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kémia Doktori Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. szeptember 21.

A doktori mű

Bírálók:    
Schiller Róbert, a kémiai tudomány doktorának bírálata
Turányi Tamás, az MTA doktorának bírálata
Tóth János, a matematikai tudomány kandidátusa bírálata

Válasz Schiller Róbert bírálatára
Válasz Turányi Tamás bírálatára 
Válasz Tóth János bírálatára
   
Nyilvános védés engedélyezve: 2013. január 22.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. április 17.
A védés helye: MTA Könyvtára, Konferenciaterem
Budapest, Arany János u. 1. 1051
A védés időpontja: 2013. május 28. 11 óra

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. június 21. 

Martinek Tamás
A doktori mű címe: Peptid foldamerek: szerkezet és alkalmazás
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: Kémiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kémiai Tudományos Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. november 16.

A doktori mű

Bírálók:    
E. Kövér Katalin, az MTA levelező tagjának bírálata
Huszthy Péter, az MTA levelező tagjának bírálata
Szántay Csaba, az MTA doktorának bírálata
    
Válasz E. Kövér Katalin bírálatára
Válasz Huszthy Péter bírálatára
Válasz Szántay Csaba bírálatára
    
Nyilvános védés engedélyezve: 2013. május 9.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. július 2.
A védés helye: MTA Székháza, III. em. Kupolaterem
A védés időpontja: 2013. szeptember 18. 11 h

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése    
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. november 15.

Mastalir Ágnes
A doktori mű címe: Rétegszerkezetű és mezoporózus katalizátorok alkalmazása szerves kémiai reakciókban
Tézisek   
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. március 18.

A doktori mű

Hórvölgyi Zoltán bírálata
Margitfalvi József bírálata
Schay Zoltán bírálata

Válasz - Hórvölgyi Zoltán bírálatára
Válasz - Margitfalvi József bírálatára
Válasz - Schay Zoltán bírálatára

Nyilvános vita engedélyezve: 2012. február 23.

Nyilvános védés kitűzve: 2012. október 10.
A védés helye: MTA Könyvtára, Konferenciaterem, Budapest V., Arany János u. 1.
A védés időpontja: 2012. november 15.  10.30 h

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. január 18.

Mészáros Róbert
A doktori mű címe: Ellentétes töltésű polielektrolitok és tenzidek asszociációja
Tézisek 
Kémiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kémiai Doktori Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. június 25.

A doktori mű

Bírálók:
Bárány Sándor bírálata
Joó Pál bírálata
Tombácz Etelka bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. február 11.

Válasz - Bárány Sándor bírálatára
Válasz - Joó Pál bírálatára
Válasz - Tombácz Etelka bírálatára

Nyilvános védés kitűzve: 2011. március 8.

A védés helye: MTA székháza, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2011. április 12. 14 óra 

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése  

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. május 19.

Nagy Gábor
A doktori mű címe: Szilárd/folyadék határfelületek elméleti leírása, kísérleti vizsgálata és gyakorlati szerepe
Tézisek
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kémia Doktori Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. május 19.

A doktori mű

Bírálók:
Horvai György bírálata
Jedlovszky Pál bírálata
Láng Győző bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. február 24.

Válasz - Horvai György bírálatára
Válasz - Jedlovszky Pál bírálatára
Válasz - Láng Győző bírálatára

Nyilvános védés kitűzve: 2012. november 20.
A védés helye: MTA Székháza, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. január 9.  10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről:    2013. március 22.

Péter László
A doktori mű címe: Elektrokémiai úton leválasztott fémes nanoszerkezetek
Tézisek    
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kémia Doktori Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. december 14.

A doktori mű

Bírálók:
Inzelt György, a kémiai tudomány doktorának bírálata
Nyikos Lajos, a kémiai tudomány doktorának bírálata
Visy Csaba, a kémiai tudomány doktorának bírálata

Válasz Inzelt György bírálatára
Válasz Nyikos Lajos bírálatára
Válasz Visy Csaba bírálatára

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. augusztus 27.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. szeptember 2.
A védés helye: MTA Könyvtár és Információs Központ, Konferenciaterem (1051 Bp., Arany János u. 1.)
A védés időpontja: 2013. október 8.  14.30 h.

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése    
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. november 15.

Rábai József
A doktori mű címe: A fluoros kmia születése és fejlődése
Tézisek 
Kémiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kémiai Doktori Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. június 25.

A doktori mű

A bírálók:
Bakos József bírálata
Keglevich György bírálata
Simig Gyula bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. január 7.

Válasz - Bakos József bírálatára
Válasz - Keglevich György bírálatára
Válasz - Simig Gyula bírálatára
Melléklet a válaszokhoz

Nyilvános védés kitűzve: 2011. március 16.

A védés helye: MTA Székháza, III. emeleti Előadóterem
A védés időpontja: 2011. április 20. 10.30 óra 

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése  

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. június 24.

Réczey Istvánné Csorba Katalin
A doktori mű címe: Lignocellulózok biofinomítása és konverziója második generációs üzemanyag-etanollá
Tézisek   
Illetékes osztály megnevezése: VII. Kémiai Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Kémia Doktori Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. április 20.

A doktori mű

Bírálók:
Békássyné Molnár Erika bírálata
Biacs Péter bírálata
Gubicza László bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. november 20. 

Válasz - Békássyné Molnár Erika bírálatára
Válasz - Biacs Péter bírálatára
Válasz - Gubicza László bírálatára

Nyilvános védés kitűzve: 2012. december 14. 
A védés helye: MTA Székháza, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. január 30. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. március 22.

 

VIII. osztály

Ábrahám István Miklós
A doktori mű címe: Az ösztrogén nem-klasszikus hatásainak mechanizmusa és szerepe a központi idegrendszerben
Tézisek
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Neurobiológiai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. április 19.

A doktori mű.

Bírálók:
Elekes Károly, a biológiai tudomány doktorának bírálata
Fekete Csaba, az MTA doktorának bírálata
Párducz Árpád, a biológiai tudomány doktorának bírálata

Válasz Elekes Károlynak
Válasz Fekete Csabának
Válasz Párducz Árpádnak

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. május 29.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. október 22.
A védés helye: MTA Könyvtár és Informatikai Központ II. em. Konferenciaterem
A védés időpontja: 2013. november 27. 11 óra 

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. december 13.

Biró Sándor
A doktori mű címe: A Streptomyces griseus 45H által termelt extracelluláris, pleiotróp autoregulátor fehérje – a C faktor – szerepének vizsgálata a streptomycesek differenciálódásában és antibiotikum termelésében
Tézisek
VIII. Biológiai Tudományok Osztály
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Mikrobiológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. december 17.

A doktori mű

Bírálók:
Emődy Levente, az orvostudomány doktorának bírálata
Kovács Kornél, az MTA doktorának bírálata
Márialigeti Károly, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. április 8.

Válasz - Emődy Leventének
Válasz - Kovács Kornélnak
Válasz - Márialigeti Károlynak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. május 11.
A védés helye: MTA Nagyterem II. em.
A védés időpontja: 2011. június 16. du. 14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése   

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. október 21.

Bíró Tamás
A doktori mű címe: Sejtfelszíni receptorok és jelátviteli rendszerek szerepe a sejtproliferáció szabályozásában
Tézisek
VIII. Biológiai Tudományok Osztály
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Biokémiai és Molekuláris Biológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. december 17.

A doktori mű

Bírálók:
Boros Imre Miklós, az MTA doktorának bírálata
Szalai Csaba, az MTA doktorának bírálata
Széll Márta, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. április 1.

Válasz - Boros Imre Miklósnak
Válasz - Szalai Csabának
Válasz - Széll Mártának

Nyilvános védés kitűzve: 2011. április 28.
A védés helye: MTA Nagyterem II. em.
A védés időpontja: 2011. június 1. de. 11 óra 

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése  

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. október 21.

Botta-Dukát Zoltán
A doktori mű címe: A cönológiai adatbázisok alkalmazása a vegetációkutatásban: módszerfejlesztések és esettanulmányok
Tézisek
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Ökológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. március 18.

A doktori mű

Bírálók:
Podani János, az MTA levelező tagjának bírálata
Bartha Dénes, az MTA doktorának bírálata
Tóthmérész Béla, a biológiai tudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. december 16.

Válasz - Podani Jánosnak
Válasz - Bartha Dénesnek
Válasz - Tóthmérész Bélának

Nyilvános védés kitűzve: 2012. március 13.
A védés helye: MTA Nagyterem II. em.
A védés időpontja: 2012. április 20. de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. június 22.

Czéh Boldizsár
A doktori mű címe: A depresszió neuroplaszticitás teóriájának vizsgálata kísérleti állatokban, krónikus stressz paradigmák felhasználásával
Tézisek   
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Neurobiológiai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. május 18.

A doktori mű

Bírálók:
Gulyás Attila, az MTA doktorának bírálata
Haller József, az MTA doktorának bírálata
Rihmer Zoltán, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. október 10.

Válasz - Gulyás Attilának
Válasz - Haller Józsefnek
Válasz - Rihmer Zoltánnak

Nyilvános védés kitűzve: 2012. november 7.
A védés helye: MTA Székház, Kisterem II. em.
A védés időpontja: 2012. december 10. de. 11.00 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. február 15.


Erdélyi Miklós
A doktori mű címe: Az embrionális ivarsejtfejlődés genetikai vizsgálata Drosophila melanogasterben
Tézisek
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. május 19.

A doktori mű

Bírálók:
Sipiczki Mátyás, a biológiai tudomány doktorának bírálata
Szabó Gábor, a biológiai tudomány doktorának bírálata
Varga Zoltán Sándor, a biológiai tudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. december 2.

Válasz - Sipiczki Mátyásnak
Válasz - Szabó Gábornak
Válasz - Varga Zoltán Sándornak

Nyilvános védés kitűzve: 2012. november 19.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem II. em.

A védés időpontja: 2012. december 19. de. 11.00 óra

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése


Fuxreiter Mónika
A doktori mű címe: A specifikus DNS felismerés molekuláris mechanizmusai
Tézisek    
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. május 17.

A doktori mű

Bírálók: 
Haracska Lajos bírálata
Poppe László, az MTA doktora bírálata
Vonderviszt Ferenc, az MTA doktora bírálata

Válasz Haracska Lajosnak
Válasz Poppe Lászlónak
Válasz Vonderviszt Ferencnek

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. szeptember 5.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. szeptember 11.
A védés helye: MTA Székház, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. október 24. 11:00

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. november 15.

Garamszegi László Zsolt
A doktori mű címe: Egy összetett szignalizációs mechanizmus evolúciója: a madárének lokális, regionális és globális mintázatai
Tézisek
Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Ökológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. március 18.

A doktori mű

Bírálók:
Barta Zoltán, az MTA doktorának bírálata
Rózsa Lajos, az MTA doktorának bírálata
Szép Tibor, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. szeptember 9.

Válasz - Barta Zoltánnak
Válasz - Rózsa Lajosnak
Válasz - Szép Tibornak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. szeptember 12.
A védés helye: MTA Felolvasóterem I. em.
A védés időpontja: 2011. október 12. de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. január 27.

Gál Péter
A doktori mű címe: A komplementrendszer aktiválódásának kezdeti lépései: Moduláris szerin proteázok szerepe a természetes immunválasz beindításában
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. október 18.

A doktori mű
   
Bírálók:        
Farkas Henriette, az MTA doktora bírálata  
Sármay Gabriella, a biológiai tudomány doktora bírálata  
Tőzsér József, az MTA doktora bírálata  
      
Válasz Farkas Henriettének   
Válasz Sármay Gabriellának   
Válasz Tőzsér Józsefnek   

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. február 4.
Nyilvános védés kitűzve:  2014. március 11.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2014. április 17. 11.00 

A bírálóbizottság       
A bírálóbizottság értékelése       
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. június 20.

 

Geiszt Miklós
A doktori mű címe: NADPH-oxidáz és peroxidáz enzimek vizsgálata emlős sejtekben
Tézisek   
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. június 22.

A doktori mű

Bírálók:    
ifj. Gallyas Ferenc az MTA doktorának bírálata
Tretter László az MTA doktorának bírálata
Virág László az MTA doktorának bírálata

Válasz - ifj. Gallyas Ferencnek    
Válasz - Tretter Lászlónak    
Válasz - Virág Lászlónak    

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. január 23.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. április 17.
A védés helye:    MTA Székház, Nagyterem II. em.
A védés időpontja: 2013. május 28. de. 11.00 óra 

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

 DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. június 21. 

Haracska Lajos
A doktori mű címe: A károsított DNS replikációjában szerepet játszó enzimek és mechanizmusok jellemzése eukarióta sejtekben
Tézisek

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Genetikai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. május 19. 

A doktori mű

Bírálók:
Buday László, az MTA doktorának bírálata
Tompa Péter, az MTA doktorának bírálata
Vértessy Beáta, az MTA doktorának bírálata

Válasz - Buday Lászlónak
Válasz - Tompa Péternek
Válasz - Vértessy Beátának

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. november 29.
Nyilvános védés kitűzve: 2012. október 11.
A védés helye: MTA Székház, Felolvasóterem I. em.
A védés időpontja: 2012. november 22. de. 11.00 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. január 18.

Havelda Zoltán
A doktori mű címe: Vírus-gazdanövény kölcsönhatás kompatibilis kapcsolatokban: támadás, védekezés, tünet kialakulás
Tézisek
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Genetikai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. május 19.

A doktori mű

Bírálók:
Boros Imre Miklós, az MTA doktorának bírálata
Fehér Attila, az MTA doktorának bírálata
Szabados László, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. szeptember 27.

Válasz - Boros Imre Miklósnak
Válasz - Fehér Attilának
Válasz - Szabados Lászlónak

Nyilvános védés kitűzve: 2012. január 5.
A védés helye: MTA Felolvasóterem I. em.
A védés időpontja: 2012. február 8. de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. április 20

Hájos Norbert
A doktori mű címe: A hippokampális gamma oszcillációk keletkezésének sejtszintű mechanizmusai és kannabinoidok által történő szabályozása
Tézisek
Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Neurobiológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. március 18.

A doktori mű

Bírálók:
Czéh Gábor, az orvostudomány doktorának bírálata
Kisvárday Zoltán, az MTA doktorának bírálata
Tamás Gábor, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. szeptember 7.

Válasz - Czéh Gábornak
Válasz - Kisvárday Zoltánnak
Válasz - Tamás Gábornak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. október 12.
A védés helye: MTA Nagyterem II. em.
A védés időpontja: 2011. november 22. de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. január 27.

Homolya László
A doktori mű címe: Humán ABC transzporterek funkcionális vizsgálata
Tézisek   
Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Biokémiai és Molekuláris Biológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. június 24.

A doktori mű

Bírálók:
Sümegi Balázs, a biológiai tudomány doktora bírálata
Szalontai Balázs, az MTA doktora bírálata
Szöllősi János, a biológiai tudomány doktora bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. november 25.
Válasz - Sümegi Balázsnak
Válasz - Szalontai Balázsnak
Válasz - Szöllősi Jánosnak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. december 12.
A védés helye: MTA Felolvasóterem I. em.
A védés időpontja: 2012. január 24. de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. március 23.

Hrabovszky Erik
A doktori mű címe: A reprodukciót szabályozó hipotalamikus neuronhálózat morfológiai és funkcionális jellemzése
Tézisek
Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Neurobiológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. március 18.

A doktori mű

Bírálók:
László Ferenc bírálata
Nagy M. György bírálata
Párducz Árpád bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. július 18.

Válasz - László Ferencnek
Válasz - Nagy M. Györgynek
Válasz - Párducz Árpádnak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. október 7.
A védés helye: MTA budavári épületegyüttese Kongresszusi Terem
A védés időpontja: 2011. november 7. de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. január 27.

Ivics Zoltán
A doktori mű címe: Relics from the Past: Molecular Biology and Genetic Applications of Resurrected DNA Transposons in Vertebrates

Tézisek   
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Biokémiai és Molekuláris Biológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. szeptember 23.

A doktori mű

Bírálók:    
Duda Ernő György, a biológiai tudomány doktorának bírálata
Váradi András, az MTA doktorának bírálata
Vértessy Beáta, az MTA doktorának bírálata

Válasz - Duda Ernő Györgynek    
Válasz - Váradi Andrásnak    
Válasz - Vértessy Beátának   

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. szeptember 24.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. február 7.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem II. em.
A védés időpontja: 2013. március 26. de. 11.00 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. május 17.

Kacskovics Imre
A doktori mű címe: Háziállatok neonatális Fc receptorának (FcRn) karakterizálása; az FcRn fokozott kifejeződésén alapuló új transzgénikus technológia az immunválasz jelentős fokozására
Tézisek 
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. december 14.

A doktori mű

Bírálók:    
Nagy Béla az MTA rendes tagjának bírálata
Mándi Yvette az orvostudomány doktorának bírálata
Medgyesi György a biológiai tudomány doktorának bírálata
    
Válasz Nagy Bélának    
Válasz Mándi Yvette-nek    
Válasz Medgyesi Györgynek   

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. május 8.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. május 27.
A védés helye: MTA Székház, Kisterem II. em.
A védés időpontja: 2013. június 26. du. 14.00 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. október 18.

Kovács Mihály
A doktori mű címe: Motorenzimek működésének sokfélesége
Tézisek   
Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Biokémiai és Molekuláris Biológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. június 24.

A doktori mű

Bírálók:
Dér András, az MTA doktorának bírálata
Kellermayer Miklós Sándor, az MTA doktorának bírálata
Haracska Lajos, Ph.D. bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. december 13.

Válasz - Dér Andrásnak
Válasz - Kellermayer Miklós Sándornak
Válasz - Haracska Lajosnak

Nyilvános védés kitűzve: 2012. február 20.
A védés helye: MTA Előadóterem III. em.
A védés időpontja: 2012. március 21. de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. június 22.

Krizbai István Adorján
A doktori mű címe: A vér-agy gát fiziológiás és patológiás körülmények közötti működésének vizsgálata
Tézisek   
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Neurobiológiai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. május 18.

A doktori mű

Bírálók:    
Illés Zsolt,az MTA doktorának bírálata
Madarász Emília,az MTA doktorának bírálata
Matesz Klára, az MTA doktorának bírálata

Válasz - Illés Zsoltnak    
Válasz - Madarász Emíliának    
Válasz - Matesz Klárának
    
Nyilvános védés engedélyezve: 2012. december 17.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. február 20.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem II. em.
A védés időpontja: 2013. március 25. du. 14.00 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. május 17.

Lengyel Szabolcs László
A doktori mű címe: A biológiai sokféleség keletkezése, veszélyeztető tényezői, helyreállítása és monitorozása
Tézisek    
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. május 17.

A doktori mű

Bírálók:

Liker András, az MTA doktorának bírálata
Moskát Csaba, az MTA doktorának bírálata
Samu Ferenc, az MTA doktorának bírálata
    
Válasz Liker Andrásnak
Válasz Moskát Csabának
Válasz Samu Ferencnek

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. január 10.
Nyilvános védés kitűzve: 2014. március 27.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2014. május 15. 11.00

A bírálóbizottság       
A bírálóbizottság értékelése       
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. június 20.

Liker András
A doktori mű címe: Madarak evolúciós ökológiai kutatása: szexuális szelekció, szociális viselkedés, és az urbanizáció hatásai
Tézisek
VIII. Biológiai Tudományok Osztály
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Zoológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. december 17.

A doktori mű

Bírálók:
Miklósi Ádám, az MTA doktorának bírálata
Moskát Csaba, az MTA doktorának bírálata
Török János, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. május 19.

Válasz - Miklósi Ádámnak
Válasz - Moskát Csabának
Válasz - Török Jánosnak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. szeptember 29.
A védés helye: MTA Felolvasóterem I. em.
A védés időpontja: 2011. november 2. de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. január 27.

Maglóczky Zsófia
A doktori mű címe: A hippocampus gátló neuronhálózatainak átalakulása temporális lebeny eredetű epilepsziában
Tézisek
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Neurobiológiai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. november 16.

 A doktori mű

Bírálók:
Lázár Gyula, az orvostudomány doktora bírálata
Rajna Péter, az orvostudomány doktora bírálata
Seress László, az MTA doktora bírálata

Válasz - Lázár Gyulának
Válasz - Rajna Péternek
Válasz - Seress Lászlónak

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. április 4.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. július 23.
A védés helye: MTA Székház Nagyterem, II. em.
A védés időpontja: 2013. szeptember 10. 14.00

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. október 18.

Magura Tibor
A doktori mű címe: Az urbanizáció hatása a talajfelszíni ízeltlábúakra, különös tekintettel a futóbogarakra (Coleoptera: Carabidae)
Tézisek    
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Ökológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. szeptember 23.

A doktori mű

Bírálók:
Bakonyi Gábor, az MTA doktorának bírálata
Moskát Csaba, az MTA doktorának bírálata
Samu Ferenc, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. március 14.

Válasz - Bakonyi Gábornak
Válasz - Moskát Csabának
Válasz - Samu Ferencnek

Nyilvános védés kitűzve: 2012. április 16.
A védés helye: MTA III. emeleti Előadóterem
A védés időpontja: 2012. május 23. de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. október 19.

Mihály József
A doktori mű címe: A szöveti polaritás és egy új aktin sejtváz szabályozó fehérje vizsgálata Drosophila melanogasterben
Tézisek
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Genetikai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. május 19.

A doktori mű

Bírálók:
Kiss István, az MTA doktorának bírálata
Sipiczki Mátyás, a biológiai tudomány doktorának bírálata
Udvardy Andor, a biológiai tudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. szeptember 27.

Válasz - Kiss Istvánnak
Válasz - Sipiczki Mátyásnak
Válasz - Udvardy Andornak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. november 10.
A védés helye: MTA budavári épületegyüttese Kongresszusi Terem 
A védés időpontja: 2011. december 15. de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. február 24.

Nagy Péter
A doktori mű címe: Az ErbB fehérjék klaszterizációjának biofizikai karakterizálása és biológiai jelentősége
Tézisek    
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Biofizikai Osztályközi Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. december 14.

A doktori mű

Bírálók:    
Kellermayer Miklós, az MTA doktorának bírálata    
Nyitrai Miklós, az MTA doktorának bírálata    
Kulka Janina, PhD bírálata
    
Válasz:    
Válasz Kellermayer Miklósnak    
Válasz Nyitrai Miklósnak    
Válasz Kulka Janinának    

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. május 29.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. szeptember 17
A védés helye: MTA Székház, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. október 29. 11.00

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről:  2013. november 15.

Nagy Zoltán 
A doktori mű címe: Füves ökoszisztémák CO2-forgalma
Tézisek
VIII. Biológiai Tudományok Osztály
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Ökológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. december 17.

A doktori mű

Bírálók:
Borhidi Attila, az MTA rendes tagjának bírálata
Erdei László, a biológiai tudomány doktorának bírálata
Haszpra László, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. február 11.

Válasz - Borhidi Attilának
Válasz - Erdei Lászlónak
Válasz - Haszpra Lászlónak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. február 15.
A védés helye: MTA Felolvasóterem I. em.
A védés időpontja: 2011. március 16. du. 14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről:  2011. május 19.

Pongrácz Judit Erzsébet
A doktori mű címe: Szöveti fejlődést, regenerációt és patológiás elváltozásokat szabályozó intra- és intercelluláris jelátviteli folyamatok vizsgálata egér és humán immunszöveti modellekben
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. november 16.

A doktori mű

Bírálók:
Matkó János, a biológiai tudomány doktorának bírálata
Sármay Gabriella,a biológiai tudomány doktorának bírálata
Sipka Sándor, az MTA doktorának bírálata

Válasz - Matkó Jánosnak
Válasz - Sármay Gabriellának
Válasz - Sipka Sándornak

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. március 13.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. április 15.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem II. em. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)
A védés időpontja: 2013. május 27. du. 14.00 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. június 21. 


Silhavy Dániel

A doktori mű címe: A növényi génexpresszió RNS-szintű minőségbiztosítási rendszereinek molekuláris biológiája
Tézisek    
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Biokémiai és Molekuláris Biológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. szeptember 23.

A doktori mű

Bírálók:
Kiss Tamás, az MTA doktorának bírálata
Orosz Ferenc, az MTA doktorának bírálata
Szabados László, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. január 20.

Válasz - Kiss Tamásnak
Válasz - Orosz Ferencnek
Válasz - Szabados Lászlónak

Nyilvános védés kitűzve: 2012. május 7.
A védés helye: MTA III. emeleti Előadóterem
A védés időpontja: 2012. június 8. de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. október 19.

Szekeres Miklós 
A doktori mű címe: A brasszinoszteroidok bioszintézisében résztvevő gének szerepének és szabályozásának vizsgálata
Tézisek
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Növénytani Bizottság 
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. december 17.

A doktori mű

Bírálók:
Barna Balázs, a mezőgazdasági tudomány doktora bírálata
Bánfalvi Zsófia, az MTA doktora bírálata
Fehér Attila, az MTA doktora bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. május 19.

Válasz
 - Barba Balázsnak
Válasz - Bánfalvi Zsófiának
Válasz - Fehér Attilának

Nyilvános védés kitűzve: 2011. július 12.
A védés helye: MTA Nagyterem II. em.
A védés időpontja: 2011. szeptember 21. de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. január 27.

Uher Ferenc
A doktori mű címe: A mesenchymalis őssejtek eredete, sokfélesége és funkciója
Tézisek    
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. május 17.

A doktori mű   

Bírálók:
Dinnyés András, az MTA doktora bírálata      
Mándi Yvette, az orvostudomány doktora bírálata     
Németh Péter, az orvostudomány kandidátusa bírálata      

Válasz Dinnyés Andrásnak   
Válasz Mándi Yvettenek   
Válasz Németh Péternek   
        
Nyilvános védés engedélyezve: 2013. december 10   
Nyilvános védés kitűzve: 2014. január 14.   
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem   
A védés időpontja: 2014. február 20. 11.00

A bírálóbizottság       
A bírálóbizottság értékelése       
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. április 18.

 

Vellai Tibor
A doktori mű címe: Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegansban
Tézisek
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Sejt- és Fejlődésbiológiai Bizottság 
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. december 17.

A doktori mű

Bírálók:
Boros Imre Miklós, az MTA doktorának bírálata
Kiss István, az MTA doktorának bírálata
Maróy Péter, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. április 8.

Válasz - Boros Imre Miklósnak
Válasz - Kiss Istvánnak
Válasz - Maróy Péternek

Nyilvános védés kitűzve: 2011. május 4.
A védés helye: MTA budavári épületegyüttese Kongresszusi Terem
A védés időpontja: 2011. június 8. du. 14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése   

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. október 21.

 

IX. osztály

 

Balla Tibor

A doktori mű címe: A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok
Tézisek    
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Hadtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. december 13.

A doktori mű
   
Bírálók:        
Csikány Tamás, az MTA doktora bírálata    
Hajdu Tibor, a történelemtudomány doktora bírálata   
Szakály Sándor, az MTA doktora bírálata   

Válasz Csikány Tamásnak, Hajdu Tibornak, Szakály Sándornak   
        
Nyilvános védés engedélyezve: 2014. április 24.  
Nyilvános védés kitűzve: 2014. május 27.   
A védés helye: MTA Székház, I. emeleti Felolvasóterem   
A védés időpontja: 2014. június 30. (hétfő) de. 10 óra  

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. október 17.

Bándi Gyula
A doktori mű címe: A fenntarthatóság értelmezésének egyes jogi szempontjai
Tézisek    
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Állam- és Jogtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. december 13.

A doktori mű
   
Bírálók:        
Kilényi Géza, az állam- és jogtudomány doktora bírálata   
Prugberger Tamás, az állam- és jogtudomány doktora bírálata  
Bruhács János, az állam- és jogtudomány kandidátusa bírálata  
  
Válasz Kilényi Gézának, Prugberger Tamásnak, Bruhács Jánosnak   
        
Nyilvános védés engedélyezve: 2014. március 27.    
Nyilvános védés kitűzve: 2014. április 23.   
A védés helye: MTA Székház, I. emeleti Felolvasóterem   
A védés időpontja: 2014. május 27. (kedd) du. 14 óra

A bírálóbizottság.
A bírálóbizottság értékelése.

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. 06. 21.

Bod Péter Ákos
A doktori mű címe: Heterodox gazdaságpolitikák Magyarországon - Döntéshozatal az európai peremvidék kötöttségei között
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. szeptember 13.

A doktori mű
   
Bírálók:  
Erdős Tibor, az MTA rendes tagja bírálata  
Mellár Tamás, az MTA doktora bírálata  
Muraközy László, az MTA doktora bírálata  

Válasz Erdős Tibornak, Mellár Tamásnak és Muraközy Lászlónak   

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. február 12.     
Nyilvános védés kitűzve: 2014. március 24.     
A védés helye: MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem    
A védés időpontja: 2014. április 30. (szerda) de. 11 óra 

A bírálóbizottság.
A bírálóbizottság értékelése.

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. 06. 21.


Császi Lajos
A doktori mű címe: A mindennapi élet tabloidizációja a populáris médiában (A Mónika-jelenség kulturális szociológiai vizsgálata)
Tézisek   
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Szociológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. március 18.

A doktori mű

Bírálók:
Bayer József bírálata
Hadas Miklós bírálata
Kuczi Tibor bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. október 6.

Válasz - Bayer Józsefnek, Hadas Miklósnak és Kuczi Tibornak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. november 14.
A védés helye: MTA TK Jakobinus terem
A védés időpontja: 2011. december 15., 10 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktori cím odaítéléséről: 2012. február 24.

Dobos Imre
A doktori mű címe: Vállalati termelési-készletezési stratégiák környezetvédelem figyelembevételével: Optimális irányítási megközelítés
Tézisek

Illetékes osztály megnevezése: IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. március 22.

A doktori mű

Bírálók:
Vörös József, az MTA levelező tagjának bírálata
Simonovits András, a közgazdaság-tudomány doktora bírálata
Vastag Gyula, az MTA doktora bírálata

Válasz Vörös Józsefnek, Simonovits Andrásnak, Vastag Gyulának

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. szeptember 18.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. október 9.
A védés helye: MTA Székház, III. emeleti Kupolaterem
A védés időpontja: 2013. november 28. (csütörtök) de. 10 óra 30 perc

A bírálóbizottság        
A bírálóbizottság értékelése        
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. január 17

 

Elekes Zsuzsanna
A doktori mű címe: Az ifjúkori drogfogyasztás epidemiológiája. Egészségkárosító magatartások elterjedtsége és társadalmi-demográfiai jellemzői középiskolások körében végzett kutatások alapján
Tézisek    
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Demográfiai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. június 24.

A doktori mű

Bírálók:
Buda Béla, PhD bírálata
Nagymajtényi László, az MTA doktorának bírálata
Rihmer Zoltán, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. február 13.

Válasz - Buda Bélának
Válasz - Nagymajtényi Lászlónak
Válasz - Rihmer Zoltánnak

Nyilvános védés kitűzve: 2012. február 24.
A védés helye: MTA Székháza, Felolvasóterem
A védés ideje: 2012. június 8. 10.30

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

Hajdu Ottó
A doktori mű címe: Módszertani hozzájárulás a szegénység többváltozós statisztikai méréséhez 
Tézisek
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. szeptember 21.

A doktori mű

Bírálók: 

Besenyei Lajos, a közgazdaság-tudomány kandidátusának bírálata
Nováky Erzsébet, a közgazdaság-tudomány doktorának bírálata
Sipos Béla, a közgazdaság-tudomány doktorának bírálata

Válasz - Besenyei Lajosnak
Válasz - Nováky Erzsébetnek
Válasz - Sipos Bélának

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. április 22.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. augusztus 21.
A védés helye: MTA Székház, Kisterem
A védés időpontja: 2013. szeptember 26. 11.00

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. november 15.


Herke Csongor 
A doktori mű címe: Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban
Tézisek
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Állam-és Jogtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. május 31. 

A doktori mű

Bírálók:
Irk Ferenc bírálata
Katona Géza bírálata
Bárd Károly bírálata 

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. november 16.

Válasz -  Irk Ferencnek
Válasz - Katona Gézának
Válasz - Bárd Károlynak

Nyilvános védés kitűzve: 2013. január 18.
A védés helye:  MTA Székház, Felolvasóterem
A védés ideje: 2013. február 28, 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. március 22.

Hideg Éva
A doktori mű címe: Jövőkutatási paradigmák
Tézisek    
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. március 18.

A doktori mű

Bírálók:
Lévai Imre, az MTA doktorának bírálata
Sipos Béla, az MTA doktorának bírálata
Tóthné Szita Klára, a közgazdaság-tudomány kandidátusának bírálata

Válasz - Lévai Imrének
Válsz - Sipos Bélának
Válsz - Tóthné Szita Klárának

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. augusztus 29.

Nyilvános védés kitűzve: 2012. január 31.
A védés helye: MTA Székháza, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2012. március 14. 11:30

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. május 18.

Kerezsi Klára
A doktori mű címe: Konfrontáció és kiegyezés: a helyreállító igazságszolgáltatás szerepe a közpolitikában.
Tézisek
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Állam-és Jogtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. május 18.  

A doktori mű

Bírálók:
Finszter Géza, az MTA doktorának bírálata
Nagy Ferenc, az állam- és jogtudomány kandidátusának bírálata
Fleck Zoltán, PhD bírálata
Tóth Mihály, az MTA doktorának bírálata

Válasz Finszter Gézának
Válasz Nagy Ferencnek
Válasz Fleck Zoltánnak
Válasz Tóth Mihálynak

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. január 16.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. március 19.
A védés helye: MTA Székház, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. június 6., 11 óra

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktori cím odaítéléséről: 2013. június 21.

Kovách Imre
A doktori mű címe: A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai
Tézisek    
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Szociológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. november 19.


A doktori mű

Bírálók: 
Bőhm Antal, az MTA doktora bírálata
Nemes Nagy József, az MTA doktora bírálata
Pálné Kovács Ilona, az MTA doktora bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. április 1.

Válasz - Bőhm Antal, Nemes Nagy József és Pálné Kovács Ilona bírálatára

Nyilvános védés kitűzve: 2011. május 17.
A védés helye: MTA Székháza, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2011. június 21. 14.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. október 21.

Kovács Péter
A doktori mű címe: A nemzetközi jog fejlesztésének lehetőségei és korlátai a nemzetközi bíróságok joggyakorlatában
Tézisek    
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Jogtudományi Doktori Minősítő Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. október 22.

A doktori mű

Bírálók:
Várady Tibor Professzor bírálata
Valki László, az állam- és jogtudomány doktorának bírálata
Bodnár László, az állam- és jogtudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. március 25.

Válasz - Várady Tibornak, Valki Lászlónak és Bodnár Lászlónak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. április 11.
A védés helye: MTA Székház, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2011. május 13. (péntek) du. 14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése   

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. június 24.


Magas István
A doktori mű címe: Világgazdasági folyamatok és pénzügyi liberalizáció 1970-2010
Tézisek
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. szeptember 21.

A doktori mű

Bírálók:
Csaba László bírálata
Botos Katalin bírálata
Várhegyi Éva bírálata
    
Válasz Csaba László bírálatára
Válasz Botos Katalin bírálatára
Válasz Várhegyi Éva bírálatára
    
Nyilvános védés engedélyezve: 2013. febr.27.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. május 9.
A védés helye: MTA Székház, Kisterem
A védés időpontja: 2013. június 11., 10 óra

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. június 21.


Mezey Barna

A doktori mű címe: A munkáltatás szerepe a büntetés-végrehajtás történetében (A fenyítőházi modelltől a rabdolgoztató házakig)
Tézisek    
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Jogtudományi Doktori Minősítő Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. október 22.

A doktori mű

Bírálók:
Korinek László bírálata
Kajtár István bírálata
Vókó György bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. február 11.

Válasz - Korinek Lászlónak
Válasz - Kajtár Istvánnak
Válasz - Vókó Görgynek

A nyilvános védés kitűzve: 2011. április 20.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2011. május 30. (hétfő) du. 14 óra

A bírálóbizottság 

A bírálóbizottság értékelése   

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. június 24.

Muraközy László
A doktori mű címe: Államok kora. Az európai modell
Tézisek       
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya       
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról:  2012. október 19.  

A doktori mű

Bírálók:
Halmai Péter, a közgazdaságtudomány doktorának bírálata
Mihályi Péter, az MTA doktorának bírálata
Voszka Éva, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. május 28. 

Válasz:   
Válasz Halmai Péter bírálatára
Válasz Mihályi Péter bírálatára
Válasz Voszka Éva bírálatára

Nyilvános védés kitűzve: 2013. szeptember 18.
A védés helye: MTA Székház, I. emeleti  Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. október 31. (csütörtök) de. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése        
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. december 13.

Pap András László
A doktori mű címe: A megfigyelés társadalmának proliferációjától az etnikai profilalkotáson át az állami felelősség kiszervezéséig: Alkotmányjogi és rendészettudományi megközelítések az emberi méltóság, a társadalmi biztonság és az adatvédelem értelmezésekor

Tézisek

Illetékes osztály megnevezése: IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Állam- és Jogtudományi Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. április 19.

A doktori mű

Bírálók:    
Ádám Antal, az MTA doktorának bírálata    
Herke Csongor, az MTA doktorának bírálata    
Vókó György, az MTA doktorának bírálata    

Válasz:    
Válasz Ádám Antalnak    
Válasz Herke Csongornak    
Válasz Vókó Györgynek    

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. szeptember 4.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. szeptember 12.
A védés helye: MTA Székház, II. emeleti  Nagyterem
A védés időpontja: 2013. október 18. (péntek) de. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése        
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. december 13.

Pászka Imre
A doktori mű címe: Narratív történetformák a megértő szociológia nézőpontjából
Tézisek    
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Szociológiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. március 18.

A doktori mű

Bírálók: 
Gyáni Gábor, az MTA rendes tagjának bírálata
Nagy Endre, az MTA doktora bírálata
Ludassy Mária, a filozófiai tudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. december 7.

Válasz - Gyáni Gábornak
Válasz - Nagy Endrének 
Válasz - Ludassy Máriának

Nyilvános védés kitűzve: 2011. december 15.  
A védés ideje: 2012. május 9., 10.30 óra 
A védés helye: MTA TTKK Jakobinus terem (Országház u. 30.)

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. október 19.

Poór József

A doktori mű címe: Nemzetköziesedés az emberi erőforrás menedzsmentben
Tézisek    
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. december 13.

A doktori mű
   
Bírálók:        
Balaton Károly, az MTA doktora bírálata  
Makó Csaba, a szociológiai tudomány doktora bírálata  
Papanek Gábor, az MTA doktora bírálata  
   
Válasz Balaton Károlynak   
Válasz Makó Csabának   
Válasz Papanek Gábornak   

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. április 24.
Nyilvános védés kitűzve: 2014. május 13.    
A védés helye: MTA Székház, I. emeleti Felolvasóterem    
A védés időpontja: 2014. június 23. (hétfő) du. 14 óra

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. október 17.

Szente Zoltán
A doktori mű címe: Kormányforma és parlamentáris kormányzás a XIX. századi európai és a dualizmus kori magyar közjogban
Tézisek    
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Jogtudományi Doktori Minősítő Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. június 24.

A doktori mű

Bírálók: 
Ádám Antal, az MTA doktorának bírálata
Kajtár István, az MTA doktorának bírálata
Sárközy Tamás, az állam- és jogtudomány doktorának bírálata

Válasz - Ádám Antalnak
Válasz - Kajtár Istvánnak
Válasz - Sárközy Tamásnak

Nyilvános védés kitűzve: 2012. jan. 31.
A védés helye: MTA Székháza, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2012. március 21. 10 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. május 18.

Szerb László
A doktori mű címe: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index
Tézisek    
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. március 18.

A doktori mű

Bírálók:
Balaton Károly, az MTA doktorának bírálata
Makó Csaba, az MTA doktorának bírálata
Papanek Gábor, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. augusztus 29.

Válasz - Balaton Károly, Makó Csaba és Papanek Gábor bírálatára

Nyilvános védés kitűzve: 2011. október 17.

A védés helye: MTA TK Jakobinus terem (1014 Bp.,  Országház u. 30.)
A védés időpontja: 2011. december 14., 10 óra

A bírálóbizottság 

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. február 24.

 

Tasnádi Attila
A doktori mű címe: Tiszta és vegyes oligopóliumok
Tézisek
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. szeptember 21.

A doktori mű

Bírálók:

Major Iván a   közgazdaság-tudomány doktorának bírálata
Simonovits András a közgazdaság-tudomány doktorának bírálata
Kóczy László PhD bírálata
    
Válasz:    
Válasz - Kóczy Lászlónak
Válasz - Major Ivánnak
Válasz - Simonovits Andrásnak
    
Nyilvános védés engedélyezve: 2013. február 14
Nyilvános védés kitűzve: 2013.március 5.
A védés helye: MTA Székház, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. április 18., 14 óra

A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. június 21. 

Vincze János
A doktori mű címe: Makroökonómia és a gyakorlat
Tézisek    
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról:    2012. november 25.

A doktori mű

Bírálók:
Csaba László, az MTA levelező tagjának bírálata
Halmai Péter, az MTA doktorának bírálata
Mellár Tamás, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. január 30.

Válasz - Csaba Lászlónak
Válasz - Halmai Péternek
Válasz - Mellár Tamásnak

Nyilvános védés kitűzve: 2013. április 30.
A védés helye: MTA TTK Jakobinus terme, I. ker. Országház u. 30.
A védés időpontja: 2013. június 5. 11:00

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. június 21.  

Vókó György
A doktori mű címe: Bűnelkövetők jogkorlátozása jogállamban
Tézisek
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Jogtudományi Doktori Minősítő Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. április 15.

A doktori mű

Bírálók:
Finszter Géza,az MTA doktorának bírálata
Tóth Mihály,az MTA doktorának bírálata
Fehér Lenke Irén, állam- és jogtudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. szeptember 29.

Válasz - Finszter Géza bírálatára
Válasz - Tóth Mihály bírálatára
Válasz - Fehér Lenke Irén bírálatára

Nyilvános védés kitűzve: 2011. október 25.
A védés helye: MTA Székháza, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2011. december 8., 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktori cím odaítéléséről: 2012. február 24. 

 

X. osztály

Fodor László
A doktori mű címe: Mezozoos-kainozoos feszültségmezők és törésrendszerek a Pannon-medence Ény-i részén - módszertan és szerkezeti elemzés
Tézisek    
X. Földtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Földtudományi Komplex Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. február 18.

A doktori mű

Bírálók:
Jámbor Áron, a földtudomány doktorának bírálata
M. Tóth Tivadar, az MTA doktorának bírálata
Tari Gábor PhD-nak bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. augusztus 30.

Válasz - Jámbor Áronnak
Válasz - M. Tóth Tivadarnak
Válasz - Tari Gábornak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. október 6.
A védés helye: MTA Könyvtár II. emeleti Konferenciaterem
                     1051 Bp. Arany J. u. 1.
A védés időpontja: 2011. november 11. (péntek) de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. december 16.

Lichtenberger János
A doktori mű címe: A földi plazmaszféra vizsgálata whistlerek segítségével
Tézisek    
X. Földtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Földtudományi Komplex Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. február 18.

A doktori mű

Bírálók:
Bencze Pál, a műszaki tudomány doktorának bírálata
Szarka László, a földtudomány doktorának bírálata
Szegő Károly, az fizikai tudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. augusztus 4.

Válasz - Bencze Pálnak
Válasz - Szarka Lászlónak
Válasz - Szegő Károlynak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. augusztus 4.
A védés helye: MTA Székház, II. elemeti Kisterem
A védés időpontja: 2011. szeptember 15. (csütörtök) de. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről:  2011. október 21.

Lóczy Dénes
A doktori mű címe: A Kapos árterének hidromorfológiai és tájökológiai értékelése
Tézisek    
X. Földtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Földtudományi Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. május 18.

A doktori mű

Bírálók:
Mezősi Gábor, a földrajztudomány doktorának bírálata
Szabó József, az MTA doktorának bírálata
Rakonczai János, a földrajztudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. november 7.

Válasz - Mezősi Gábornak
Válasz - Szabó Józsefnek
Válasz - Rakonczai Jánosnak

Nyilvános védés kitűzve: 2012. november 9.
A védés helye: MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2012. december 14. de. 10:30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése  
  
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. február 15.

Márton Mátyás
A doktori mű címe: A Világtenger (A térképezéstől a komplex leírásig) 
Tézisek
Földtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Földtudományi Komplex Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. június 25.

A doktori mű

Bírálók:
Hevesi Attila, az MTA doktorának bírálata
Szabó József, az MTA doktorának bírálata
Horváth Gergely, a földrajztudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2010. december 17.

Válasz - Hevesi Attilának 
Válasz - Szabó Józsefnek
Válasz - Horváth Gergelynek

Nyilvános védés kitűzve: 2011. január 27.
A védés helye: MTA Székház, I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2011. március 11. (péntek) de. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. április 20.

Pécskay Zoltán
A doktori mű címe: K-Ar kormeghatározási módszer alkalmazása harmadidőszaki vulkáni területek geokronológiai kutatásában
Tézisek   
X. Földtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése:  Földtudományi Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. szeptember 21.

A doktori mű

Bírálók:
Pálfy József, az MTA levelező tagja bírálata
Dobosi Gábor, az MTA doktora bírálata
M. Tóth Tivadar, az MTA doktora bírálata

Válasz Pálfy József bírálatára
Válasz Dobosi Gábor bírálatára
Válasz M. Tóth Tivadar bírálatára

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. augusztus 27.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. október 15.
A védés helye: MTA Székháza, Kisterem
A védés időpontja: 2013. november 18.  10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése    
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. december 13.

 

Rakonczai János
A doktori mű címe: A klímaváltozás következményei a dél-alföldi tájon
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: X. Földtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Földtudományi Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. szeptember 13.

A doktori mű    

Bírálók:        
Kerényi Attila, a földrajztudomány doktora bírálata  
Lóki József, az MTA doktora bírálata    
Mika János, az MTA doktora bírálata    

Válasz Kerényi Attila bírálatára   
Válasz Lóki József bírálatára     
Válasz Mika János bírálatára     

Nyilvános védés engedélyezve: 2014. január 17.   
Nyilvános védés kitűzve: 2014. január 30.   
A védés helye: MTA Székháza, II. emeleti Nagyterem   
A védés időpontja: 2014. március 4. 14. óra 

A bírálóbizottság    
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. április 18.

 

Sátori Gabriella
A doktori mű címe: Schumann-rezonancia, mint globális változások jelzőrendszere
Tézisek   
X. Földtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése:  Földtudományi Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. szeptember 21.

A doktori mű

Bírálók:
Erdős Géza, az MTA doktorának bírálata
Geresdi István, az MTA doktorának bírálata
Szegő Károly, a fizikai tudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. január 30. 

Válasz - Erdős Gézának
Válasz - Geresdi Istvánnak
Válasz - Szegő Károlynak

Nyilvános védés kitűzve: 2013. március 22.
A védés helye: MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. április 30. de. 10:30 óra
A bírálóbizottság
A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. június 21. 

 

Szakáll Sándor
A doktori mű címe: Magyarország új ásványairól
Tézisek
Illetékes osztály megnevezése: X. Földtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Földtudományi Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. szeptember 13.   

A doktori mű

Bírálók:    
Szendrei Géza, az MTA doktorának bírálata
Viczián István, a földtudomány doktorának bírálata    
Pál-Molnár Elemér, PhD bírálata

Válasz - Szendrei Géza bírálatára
Válasz - Viczián István bírálatára
Válasz - Pál-Molnár Elemér bírálatára
    
Nyilvános védés engedélyezve: 2014. május 30.
Nyilvános védés kitűzve: 2014. július 24.
A védés helye: MTA Székháza, Felolvasóterem
A védés időpontja: 2014. szeptember 8. 10.30 h

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

A DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. szeptember 26.

 

Török Ákos
A doktori mű címe: Mészkő műemlékek kőanyagának mállása
Tézisek   
X. Földtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Földtudományi Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. május 18.

A doktori mű

Bírálók:
Jámbor Áron, a földtudomány doktorának bírálata
Mindszenty Andrea, az MTA doktorának bírálata
Viczián István, a földtudomány doktorának bírálata

  
Válasz - Jámbor Áronnak
Válasz - Mindszenty Andreának
Válasz - Viczián Istvánnak
    
Nyilvános védés engedélyezve: 2012. december 19.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. február 22.
A védés helye:  MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. március 27. de. 10 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. május 17.Unger János György
A doktori mű címe: A városi hősziget-jelenség néhány aspektusa
Tézisek    
X. Földtudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Földtudományi Komplex Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. szeptember 17.

A doktori mű

Bírálók:
Bartholy Judit, az MTA doktorának bírálata
Probáld Ferenc, a földrajztudomány doktorának bírálata
Szalai Sándor, a földrajztudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. április 1.

Válasz - Bartholy Juditnak
Válasz - Probáld Ferencnek
Válasz - Szalai Sándornak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. május 10.
A védés helye: MTA Székház, I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2011. június 17. (péntek) de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése   

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. június 24.

 

XI. osztály

 

Balogh Judit
A doktori mű címe: Határfelületek és szennyezők nanostruktúrált anyagokban
Tézisek   
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Szilárdtest-fizikai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. június 22.

 A doktori mű

Bírálók
Kürti Jenő, az MTA doktorának bírálata
Lázár Károly, a kémiai tudomány doktorának bírálata
Vértesy Gábor, az MTA doktorának bírálata
   
Nyilvános védés engedélyezve: 2012. december 19.

Válasz - Kürti Jenőnek
Válasz - Lázár Károlynak
Válasz - Vértesy Gábornak
   
Nyilvános védés kitűzve: 2013. január 22.
A védés helye: MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. február 27. du. 14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. április 19. 

Bajnok Zoltán
A doktori mű címe: Integrálható modellek és az AdS/CFT megfeleltetés
Tézisek 
Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. június 25.

A doktori mű

A bírálók:
Fehér László Gyula, a fizikai tudomány doktorának bírálata
Zaránd Gergely Attila, az MTA doktorának bírálata
Vecsernyés Péter, a fizikai tudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. január 7.

Válasz - Fehér László Gyulának
Válasz - Zaránd Gergely Attilának
Válasz - Vecsernyés Péternek

Nyilvános védés kitűzve: 2011. február 11.
A védés helye: MTA Székház, I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2011. március 21. (hétfő) de. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése   

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. április 15.

Balásházy Imre
A doktori mű címe: Aeroszolok légúti kiülepedésének és a kis dózisok biofizikai hatásainak vizsgálata
Tézisek 
Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. június 25.

A doktori mű

Bírálók:
Czitrovszky Aladár, az MTA doktorának bírálata
Rontó Györgyi, a biológiai tudomány doktorának bírálata
Szatmáry Zoltán, a fizikai tudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. január 7.

Válasz - Czitrovszky Aladárnak
Válasz - Rontó Györgyinek
Válasz - Szatmáry Zoltánnak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. április 1.
A védés helye: MTA Székház, I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2011. május 10. (kedd) de. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése   

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. június 24.

Bozóki Zoltán

A doktori mű címe: Fotoakusztikus elvű, környezetvédelmi és ipari célú gázkoncentráció-mérő műszerek pontosságát, megbízhatóságát növelő mérési elrendezések és eljárások fejlesztése
Tézisek   
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Lézerfizikai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. szeptember 21.

A doktori mű

Bírálók:
Füzessy Zoltán, a műszaki tudomány doktorának bírálata
Jani Péter János, az MTA doktorának bírálata 
Richter Péter, a műszaki tudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. január 18.

Válasz - Füzessy Zoltánnak
Válasz - Jani Péter Jánosnak
Válasz - Richter Péternek 

Nyilvános védés kitűzve: 2013. március 20.
A védés helye: MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. április 23. de. 10:30 óra
A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. május 17.

Czigány Zsolt

A doktori mű címe: Fullerénszerű nanoszerkezetek jellemzése transzmissziós elektronmikroszkópiával
Tézisek
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Szilárdtest-fizikai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. március 22.

A doktori mű

Bírálók:
Dódony István, az MTA doktora bírálata
Gubicza Jenő, az MTA doktora bírálata
Koós Margit, az MTA doktora bírálata

Válasz Dódony István bírálatára
Válasz Gubicza Jenő bírálatára
Válasz Koós Margit bírálatára

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. szeptember 4.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. október 3.
A védés helye: MTA Vár, Kongresszusi Terem (Budapest, Országház u. 28. 1014)
A védés időpontja: 2013. november 14. 14.00 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése    
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. december 13.

Erdős Géza
A doktori mű címe: Mágneses tér mérések a helioszférában
Tézisek
Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Csillagászati és Űrfizikai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. április 16.

A doktori mű

Bírálók:
Petrovay Kristóf, az MTA doktorának bírálata
Szarka László, a földtudomány doktorának bírálata
Erdélyi Róbert, a fizikai tudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2010. november 26.

Válasz - Petrovay Kristófnak
Válasz - Szarka Lászlónak
Válasz - Erdélyi Róbertnek

Nyilvános védés kitűzve: 2010. december 16.
A védés helye: MTA Felolvasóterem
A védés időpontja: 2011. január 17. de. 9.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése   

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. február 18.

Gali Ádám
A doktori mű címe: Sűrűségfunkcionál-elméleten alapuló elektronszerkezet-számítások a gyakorlatban fontos ponthibákra szilíciumkarbidban, szilíciumkarbid nanocsövekben és gyémántban
Tézisek 
Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. június 25.

A doktori mű

Bírálók:
Nagy Ágnes, az MTA doktorának bírálata
Rockenbauer Antal, a kémiai tudomány doktorának bírálata
Tichy Géza, a fizikai tudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2010. november 29.

Válasz - Nagy Ágnesnek
Válasz - Rockenbauer Antalnak
Válasz - Tichy Gézának

Nyilvános védés kitűzve: 2011. január 10.
A védés helye: MTA Felolvasóterem
A védés időpontja:  2011. február 11. de. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése   

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. március 18.

Gergely Árpád László
A doktori mű címe: Gravitációsan sugárzó kompakt kettősök és brán-elméleti kutatások
Tézisek   
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Részecskefizikai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. június 22.

A doktori mű

Bírálók: 
Patkós András, az MTA rendes tagja bírálata
Lukács Béla, a fizikai tudomány doktora bírálata
Fodor Gyula, PhD bírálata

Válasz - Patkós Andrásnak
Válasz - Lukács Bélának
Válasz - Fodor Gyulának

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. április 19.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. május 23.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Kisterem
A védés időpontja: 2013. június 25. 14. óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. szeptember 13.

Gyürky György
A doktori mű címe: Asztrofizikai jelentőségű befogási reakciók kísérleti vizsgálata
Tézisek
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Atommag-fizikai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. március 22.

A doktori mű

Bírálók: 

Bencze Gyula, a fizikai tudomány doktora bírálata
Kiss Ádám, a fizikai tudomány doktora bírálata
Korpa Csaba, az MTA doktora bírálata

Válasz Bencze Gyula bírálatára
Válasz Kiss Ádám bírálatára
Válasz Korpa Csaba bírálatára

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. október 2.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. október 14.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2013. november 28. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése       

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. február 14.

 

Halász Gábor
A doktori mű címe: Degenerált állapotok és nemadiabatikus folyamatok molekuláris rendszerekben
Tézisek
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Atom-, Molekulafizikai és Spektroszkópiai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. december 14. 

A doktori mű

Bírálók:
Császár Attila Géza, az MTA doktorának bírálata
Szalay Viktor, az MTA doktorának bírálata
Veszprémi Tamás, a kémiai tudomány doktorának bírálata

Válasz - Császár Attila Gézának
Válasz - Szalay Viktornak
Válasz - Veszprémi Tamásnak

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. június 7.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. július 17.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Nagyterem
A védés időpontja: 2013. szeptember 11. du. 14.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése    
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. október 18.

Kecskeméty Károly

A doktori mű címe: Nagyenergiájú ionpopulációk a Helioszférában
Tézisek
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes osztály megnevezése: Csillagászati és Űrfizikai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. december 14. 

A doktori mű

Bírálók:
Csabai István, az MTA doktorának bírálata
Kálmán Béla, az MTA doktorának bírálata
Erdélyi Róbert, a fizikai tudomány kandidátusának bírálata

Válasz - Csabai Istvánnak
Válasz - Kálmán Bélának
Válasz - Erdélyi Róbertnek

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. június 3.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. július 11.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Kisterem
A védés időpontja: 2013. szeptember 13. de. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése    
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. október 18.

Koppa Pál
A doktori mű címe: Az adatbiztonság és az adatsűrűség növelésének lehetőségei holografikus adattároló rendszerekben
Tézisek    
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Lézerfizikai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. április 19.

A doktori mű

Bírálók:
Ábrahám György, az MTA doktora bírálata
Füzessy Zoltán, a műszaki tudomány doktora bírálata
Szatmári Sándor, a fizikai tudomány doktora bírálata

Válasz Ábrahám Györgynek
Válasz Füzessy Zoltánnak
Válasz Szatmári Sándornak

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. október 29.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. december 16.
A védés helye: MTA Székháza, Nagyterem (Budapest, V. Széchenyi István tér 9. II. em.)
A védés időpontja: 2014. január 21. 10:30 óra 

A bírálóbizottság       

A bírálóbizottság értékelése       

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. február 14.

Lohner Tivadar
A doktori mű címe: A spektroszkópiai ellipszometria és az ionsugaras analitika néhány alkalmazása az anyagtudományban
Tézisek   
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Szilárdtest-fizikai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. június 22.

A doktori mű

Bírálók:
Hopp Béla, az MTA doktorának bírálata
Koós Margit, az MTA doktorának bírálata
Richter Péter, a műszaki tudomány doktorának bírálata

Válasz - Hopp Bélának
Válasz - Koós Margitnak
Válasz - Richter Péternek

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. december 6.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. július 15.
A védés helye: MTA Székház I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2013. szeptember 20. de. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése    
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. november 15.

Mezei Pál

A doktori mű címe: Elektrolitkatódos atmoszférikus nyomású ködfénykisülés vizsgálata

Tézisek
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Lézerfizikai és Spektroszkópiai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. október 21.

A doktori mű

Bírálók:
Földes István, az MTA doktorának bírálata
Grofcsik András, az MTA doktorának bírálata
Kardon Béla, a fizikai tudomány doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. március 7.

Válasz - Földes Istvánnak
Válasz - Grofcsik Andrásnak
Válasz - Kardon Bélának

Nyilvános védés kitűzve: 2012. március 27.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Nagyterem
A védés időpontja: 2012. május 14. de. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. június 22.

 

Pusztai Tamás    
A doktori mű címe: Polikristályos megszilárdulás fázismező modellje - nukleáció és növekedés    
Tézisek       
Illetékes osztály megnevezése: XI. Fizikai Tudományok Osztálya    
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Szilárdtest-fizikai Tudományos Bizottság    
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. november 15.   

 A doktori mű

Bírálók:
Geszti Tamás, a fizikai tudomány doktorának bírálata
Kun Ferenc, az MTA doktorának bírálata
Radnóczi György, az MTA doktorának bírálata

Válasz Geszti Tamásnak
Válasz Kun Ferencnek
Válasz Radnóczi Györgynek
Nyilvános védés engedélyezve: 2014. április 18.
Nyilvános védés kitűzve: 2014. április 29
A védés helye: MTA Székháza, Kisterem
A védés időpontja: 2014. június 6. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. június 20.

Rácz István
A doktori mű címe: Feketelyukak a gravitáció geometrizált elméleteiben
Tézisek    
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. október 22.

A doktori mű

Bírálók:
E. Szabó László, az MTA doktorának bírálata
Szenthe János, a matematikai tudomány doktorának bírálata
Gergely Árpád László, a fizikai tudomány kandidátusának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. május 10.

Válasz - E. Szabó Lászlónak
Válasz - Szenthe Jánosnak
Válasz - Gergely Árpádnak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. augusztus 4.
A védés helye: MTA Székház, II. emeleti Nagyterem
A védés időpontja: 2011. szeptember 20. (kedd) de. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. október 21.

Siklér Ferenc
A doktori mű címe: Új kiértékelési módszerek és alkalmazásuk az erős kölcsönhatás vizsgálatában
Tézisek
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Részecskefizikai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. március 22.

A doktori mű

Bírálók:    
Bíró Tamás Sándor, a fizikai tudomány doktorának bírálata
Krasznahorkay Attila, az MTA doktorának bírálata
Kunszt Zoltán, a fizikai tudomány doktorának bírálata
    
Válasz Bíró Tamás Sándor bírálatára
Válasz Krasznahorkay Attila bírálatára
Válasz Kunszt Zoltán bírálatára

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. október 8.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. december 9
A védés helye: MTA Székháza, Nagyterem (Bp. V. Széchenyi István tér 9. II. em.)
A védés időpontja: 2014. január 15. 10.30 óra

A bírálóbizottság      

A bírálóbizottság értékelése       

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. február 14. 


Sugár István
A doktori mű címe: Cell and lipid membrane structures. Effects of electric, thermal and chemical interactions
Tézisek    
XI. Fizikai Tudományok Osztály
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Biofizikai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2011. március 18.

A doktori mű

Bírálók:
Derényi Imre, az MTA doktorának bírálata
Páli Tibor, az MTA doktorának bírálata
Bene László, PhD bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2012. január 11.

Válasz - Derényi Imrének
Válasz - Páli Tibornak
Válasz - Bene Lászlónak

Nyilvános védés kitűzve: 2012. április 4.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Nagyterem
A védés időpontja: 2012. május 21. de. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2012. szeptember 21.

Szabó M. Gyula
A doktori mű címe: Szubsztelláris égitestek naprendszerekben
Tézisek
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Csillagászati és Űrfizikai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. április 19.

A doktori mű

Bírálók:
Csabai István, az MTA doktorának bírálata
Erdős Géza, az MTA doktorának bírálata
Hegedűs Tibor, PhD bírálata

Válasz Csabai Istvánnak
Válasz Erdős Gézának
Válasz Hegedűs Tibornak

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. október 8.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. október 21.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Nagyterem
A védés időpontja: 2013. december 2. du. 14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése      

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. február 14. 


Szalai István
A doktori mű címe: Fluidumok fázisegyensúlyi és szerkezeti tulajdonságainak statisztikus mechanikai vizsgálata
Tézisek    
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. október 22.

A doktori mű

Bírálók:
Baranyai András, a kémiai tudomány doktorának bírálata
Geszti Tamás, a fizikai tudomány doktorának bírálata
Gránásy László, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. március 18.

Válasz - Baranyai Andrásnak
Válasz - Geszti Tamásnak
Válasz - Gránásy Lászlónak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. április 15.
A védés helye: MTA Székház, I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2011. május 25. (szerda) du. 14 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. június 24.

Szatmáry Károly
A doktori mű címe: Csillagok fényességének periódusváltozása
Tézisek    
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Csillagászati és Űrfizikai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2013. április 19.

A doktori mű

Bírálók:
Jurcsik Johanna Antónia, az MTA doktora bírálata
Kovács Géza, a fizikai tudomány doktora bírálata
Kovács József, a fizikai tudomány kandidátusa bírálata

Válasz Jurcsik Johanna bírálatára
Válasz Kovács Géza bírálatára
Válasz Kovács József bírálatára

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. augusztus 27.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. október 14.
A védés helye: MTA Székház, Nagyterem
A védés időpontja: 2013. november 27. 14 óra  

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése       

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2014. február 14. 

 

Szilágyi Edit Olga
A doktori mű címe: Az ionsugaras analitika néhány alkalmazása az anyagtudományban
Tézisek 
Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. június 25.

A doktori mű

Bírálók:
Kövér Ákos, az MTA doktorának bírálata
Menyhárd Miklós, a fizikai tudomány doktorának bírálata
Szenes György, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. január 7.

Válasz - Kövér Ákosnak
Válasz - Menyhárd Miklósnak
Válasz - Szenes Györgynek

Nyilvános védés kitűzve: 2011. január 24.
A védés helye: MTA Székház, I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2011. március 10. (csütörtök) de. 11 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése   

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. április 15.

Szolnoki Attila
A doktori mű címe: Együttműködés térbeli koevolúciós modellekben
Tézisek    
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Doktori Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2010. október 22.

A doktori mű

Bírálók:
Derényi Imre, az MTA doktorának bírálata
Érdi Péter, a kémiai tudomány doktorának bírálata
Scheuring István, az MTA doktorának bírálata

Nyilvános védés engedélyezve: 2011. április 14.

Válasz - Derényi Imrének
Válasz - Érdi Péternek
Válasz - Scheuring Istvánnak

Nyilvános védés kitűzve: 2011. május 16.
A védés helye: MTA Székház, I. emeleti Felolvasóterem
A védés időpontja: 2011. június 30. (csütörtök) de. 10 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2011. október 21.

Tóth Imre
A doktori mű címe: Az ekliptikai üstökösök fizikai tulajdonságai és eredete
Tézisek   
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Csillagászati és Űrfizikai Tudományos Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. szeptember 21.

A doktori mű

Bírálók:
Csabai István, az MTA doktorának bírálata
Jankovics István, az MTA doktorának bírálata
Petrovay Kristóf, az MTA doktorának bírálata

Válasz - Csabai Istvánnak
Válasz - Jankovics Istvánnak
Válasz - Petrovay Kristófnak

Nyilvános védés engedélyezve: 2013. március 6.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. július 9.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Kisterem
A védés időpontja:
2013. szeptember 12. de. 10.30 óra 

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése    
DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. október 18.

Veres I. Gábor
A doktori mű címe: Az erős kölcsönhatás kísérleti vizsgálata elemi részecskék és nehéz atommagok ütközéseinek összehasonlításával
Tézisek   
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
Illetékes tudományos bizottság megnevezése: Részecskefizikai Bizottság
DT döntés dátuma a pályázat eljárásra bocsátásáról: 2012. június 22.

A doktori mű

Bírálók:
Csörgő Tamás, az MTA doktorának bírálata
Jancsó Gábor, az MTA doktorának bírálata
Wolf György, az MTA doktorának bírálata
    
Válasz Csörgő Tamásnak
Válasz Jancsó Gábornak
Válasz Wolf Györgynek
    
Nyilvános védés engedélyezve: 2013. március 22.
Nyilvános védés kitűzve: 2013. május 10.
A védés helye: MTA Székház II. emeleti Nagyterem
A védés időpontja: 2013. június 11. de. 10.30 óra

A bírálóbizottság

A bírálóbizottság értékelése

DT döntés dátuma az MTA doktora cím odaítéléséről: 2013. szeptember 13.