RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

122541

Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT)


MTAtv 17. §


(4) Az akadémiai kutatóhálózat testületi felügyeletét az AKT látja el.

(5) Az AKT 15 főből áll. Elnöke a főtitkár, tagjai közül egy-egy tagot a tudományos osztályok kutatóhálózati tagjainak javaslata alapján az osztály jelöl a nem igazgató kutatóhálózati alkalmazott köztestületi tagok közül. A jelölteket az Akadémia közgyűlése választja meg. Három tagot a Kormány személyre szólóan delegál - tanácskozási joggal - az oktatásban, a kutatásban, a fejlesztésben, az innovációban, valamint a gazdaságfejlesztésben és a versenyképesség-politikában fontos szerepet játszó miniszterek olyan vezető munkatársai közül, akik gazdálkodási, igazgatási, kutatási,vagy államigazgatási gyakorlatuk és tapasztalataik alapján hozzájárulhatnak a kutatóhálózat hatékony igazgatásához.

(6) Az AKT létrehozásának részletes eljárási rendjét és működési szabályait az Alapszabály határozza meg.

(7) Az AKT feladatai:
a) jóváhagyja az akadémiai kutatóhálózat egységeinek céljait, feladatait;

b) meghatározza a feladatok ellátásának értékelési szempontjait, mutatóit;

c) javaslatot tesz az egyes intézmények költségvetési támogatására;

d) javaslatot tesz az Akadémia költségvetésében a kutatási beruházásokra elkülönített források rendeltetésének és kedvezményezettjeinek meghatározására;

e) javaslatot tesz az Akadémia rendelkezésére álló fiatal kutatói állások
szakterületenkénti és kutatóhelyenkénti meghatározására;

f) értékeli a kutatóközpontok, kutatóintézetek és a támogatott kutatócsoportok szakmai beszámolóit, tevékenységét, teljesítményét és irányítási rendszerét;

g) a Közgyűlés elé terjeszti a kutatóhelyek tevékenységéről szóló beszámolót;

h) véleményezi az Akadémia közfeladatainak teljesítéséről a Kormány számára készített tájékoztatót;

i) jóváhagyja a kutatóközpontok, a kutatóintézetek és a TKI szervezeti és működési szabályzatát;

j) tagokat jelöl az intézetek 18. § (8) bekezdés szerinti külső tanácsadó testületeibe;

k) egy-egy tudományterületi szakbizottságot (a továbbiakban: szakbizottságot) rendel a természet-, az élet- és a társadalomtudományi intézetcsoportokhoz a döntések szakmai előkészítésére.


Elnök:
Török Ádám, az MTA rendes tagja

Titkár:
Szarka László Csaba, az MTA levelező tagja
MTA Titkárság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 4116100 / 366
Fax: +36 1 4116211
E-mail: szarka.laszlo@titkarsag.mta.hu
Honlap: http://mta.hu/cikkek/?node_id=21781

Tagok:
Borsos Balázs, az MTA doktora
Bragyova András, az MTA doktora
Csukovits Enikő, az MTA doktora
Dékány Imre, az MTA rendes tagja
Dóczi Tamás Péter, az MTA rendes tagja
Kamarás Katalin, az MTA levelező tagja
Kovács Zoltán, az MTA doktora
Nagy Ferenc István, az MTA levelező tagja
Rajkai Kálmán László, az MTA doktora
Stipsicz András, az MTA doktora
Váncza József, a műszaki tudomány kandidátusa

Állandó meghívott:
Fülöp Márta, az MTA doktora
Győri Ervin, a matematikai tudomány doktora
Ormos Pál, az MTA rendes tagja
Vass Imre, a biológiai tudomány doktora
Zilahy Péter, PhD

 

A Kormány által delegált, tanácskozási jogú tagok:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselője:
Köteles Rita felsőoktatás-elemzési szakreferens, közigazgatási tanácsadó
 
A Miniszterelnökség képviselője:
Szalai Péter Pál főosztályvezető, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Főosztály
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője:
Turóczy László gazdaságtervezésért és versenyképességért felelős helyettes államtitkár
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselője
 
Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa ügyrendje itt olvasható 


 
Az AKT három szakbizottsága
 
MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
(2012-2015)

Elnök:
Győri Ervin, matematikai tud. doktora
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatóhelyettes 1364, Budapest, Pf. 127
Telefon: (1) 483-8319
Fax: (1) 483-8333
E-mail: gyori@renyi.hu

Tagok:
Belgya Tamás, fizikai tud. kandidátusa
Demény Attila, az MTA levelező tagja
Gránásy László, az MTA doktora
Horváth Dezső, fizikai tud. doktora
Inzelt Péter, műszaki tud. kandidátusa
Oláh Katalin Ilona
, fizikai tud. doktora
Pécz Béla, műszaki tud. doktora
Sulik Béla, az MTA doktora
Soós Tibor, PhD
Tompos András, PhD

Titkár:
Redler László, egyetemi doktor
MTA Titkárság, Kutatóintézeti Főosztály
cím: 1051 Budapest, Nádor u. 7.
telefon: 411-6362
fax: 411-6211
e-mail: redler.laszlo@titkarsag.mta.hu

ÉLETTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
(2012-2015)
 
Elnök:
Vass Imre, a biológiai tudomány doktora
Szegedi Biológiai Kutatóközpont
E-mail: vass.imre@brc.mta.hu
 
Buday László, az MTA levelező tagja
Kovács Melinda, az MTA levelező tagja
Marton L. Csaba, az MTA doktora
Pósfai György, az MTA doktora
Rajkai Kálmán, az MTA doktora
Sperlágh Beáta, az MTA doktora
Varró András, az orvostudomány doktora
Vörös Lajos, az MTA doktora

Titkár:
Sugár Éva, szakreferens
MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály
1051 Budapest, Nádor utca 7.
telefon: +36 1 411-6206
e-mail: sugar.eva@titkarsag.mta.hu

TÁRSADALOM- GAZDASÁG- ÉS HUMÁN TUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
(2012-2015)
 
Elnök
Fülöp Márta, a pszichológia tud. kandidátusa
MTA Természettudományi Kutatóközpont
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
e-mail: fulop.marta@ttk.mta.hu, marta.fulop@ppk.elte.hu

Dalos Anna, PhD
Fehér Márta, D.Sc
Fleischer Tamás, a közgazdaság-tudomány kandidátusa
Kiss Balázs, PhD
Oszkó Beatrix, PhD
Örkény Antal, DsC
Papp Szilárd, PhD
Pótó János, PhD
Simonovits András, a közgazdaság-tudomány doktora
Szörényi László, az MTA doktora

Titkár:
Markó Béla, a közgazdaság-tudomány kandidátusa,
c. egyetemi tanár
MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály
mob. tel.: +36209478075
e-mail: marko.bela@titkarsag.mta.hu

Az AKT szakbizottságok helyett előreláthatóan 2015 szeptemberében-októberében újak alakulnak. 


vissza az MTA testületei menüponthoz