Pályázati felhívás - MTA-SYLFF

Az MTA-SYLFF (Fiatal Vezetők Ösztöndíja Alapítvány) pályázatot hirdet diplomás fiataloknak – a magyar gazdaság és kultúra fejlődését szolgáló, ugyanakkor egyetemes, humanitárius szempontokat is érvényesítő – társadalomtudományi továbbképzési ösztöndíj elnyerésére.

Az MTA-SYLFF (Fiatal Vezetők Ösztöndíja Alapítvány) pályázatot hirdet diplomás fiataloknak – a magyar gazdaság és kultúra fejlődését szolgáló, ugyanakkor egyetemes, humanitárius szempontokat is érvényesítő – társadalomtudományi továbbképzési ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjjal a Kuratórium a fiatal kutatók tudományos fokozatszerzését kívánja elősegíteni, így a PhD fokozattal már rendelkezők pályázatait nem áll módunkban fogadni.

A Kuratórium előnyben részesíti a nemzetközi beágyazottságú, korunk aktuális társadalmi és gazdasági problémáinak megoldását célzó kutatásokat.

A továbbképzési ösztöndíj nyertesei 2017. január 1-től akadémiai vagy egyetemi kutatóhelyen (Budapesti Corvinus Egyetem, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem), témavezető irányításával végzik munkájukat.

Pályázatot nyújthatnak be master fokozatú társadalomtudományi diplomával rendelkező 35 év alatti szakemberek. Az elnyerhető ösztöndíj időtartama 10 hónap.

Az ösztöndíj havi összege nettó 130 000 forint. Az Alapítvány az ösztöndíjak odaítélésével munkaviszonyt nem létesít. Az Alapítvány által nyújtott összeg adómentes. A SYLFF ösztöndíjjal egyidejűleg egyéb ösztöndíjas jogviszony nem tartható fenn.

A pályázatot 2016. augusztus 24-től 2016. szeptember 30. (péntek) 14 óráig, az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt elektronikus pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani azalábbi linken:

https://palyazat.mta.hu/sasakawa_2016/

A pályázati rendszerbe való belépés technikai előfeltétele, hogy a pályázó az alábbi linken regisztráljon az Akadémiai Adattárban (AAT), feltöltse adatait, valamint magyar és angol nyelvű tudományos életrajzát:

https://aat.mta.hu/aat/Registration/Application

Jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete az Akadémiai Adattárban, a 2. számú melléklete az elektronikus pályázati rendszerben nyújt eligazítást.

Az alapítványi támogatások odaítéléséről az MTA-SYLFF Kuratóriuma – szakértői véleményekre támaszkodva – egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal dönt. A Kuratórium döntéséről a pályázók 2016. december 16-ig írásban értesítést kapnak.

A pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos általános kérdésekben azAlapítvány titkársága ad további felvilágosítást és segítséget a sylff@titkarsag.mta.hu címen ésa +36 1 411 6196-os telefonszámon.