RSS

A tudománydiplomácia hírei

  • Sikeresen érvelt az alapkutatások mellett Brüsszelben az MTA elnöke

    Európa legtekintélyesebb tudósai közül hívtak meg hatot abba a küldöttségbe, amely az alapkutatások fontossága mellett érvelt szerdán Brüsszelben. Az elit tudóscsoport tagja volt Sir Paul Nurse, a Royal Society elnöke és Lovász László, az MTA elnöke is. A tanácskozás után az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa ígéretet tett rá, hogy legkevésbé az alapkutatásokra szánt összeget csökkentik azért, hogy finanszírozni lehessen az EU új stratégiai befektetéseit.

MTA
üdülők

A lekérdezés folyamatban...
loading...
Tagválasztás 2013

Akadémiai tagajánlások 2012

Rendes tagságra ajánlott Levelező tagságra ajánlott Külső tagságra ajánlott Tiszteleti tagságra ajánlott
Összes ajánlott

Keresés az adatbázisban

Osztályonkénti tudománymetriai adatok

Akadémikusválasztás 2013

A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya szerint az akadémikusi tudományos elismerést olyan magyar állampolgár kaphatja meg, aki az MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékűnek minősített tudományos fokozattal rendelkezik, és „aki tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli".

A következő tagválasztásra a 2013. évi májusi rendes közgyűlésen kerül sor.

    A választási eljárás szabályait új, egységes eljárásrend rögzíti. „Az akadémikusválasztás eljárási szabályai" című dokumentumot az Akadémikusok Gyűlése - összhangban a 2011. decemberi közgyűlésen módosított akadémiai Alapszabállyal és Ügyrenddel - 2012. május 7-i ülésén fogadta el.

    Az Elnökség tagjai a tagválasztás irányelveinek megalkotására eseti bizottságot kértek fel. A bizottság által javasolt irányelveket a 2012. márciusi 27-i ülésen elfogadták. Az Elnökség által elfogadott tagválasztási irányelvek szerint a tagválasztás elsődleges szempontja a tudományos teljesítmény és a hagyományos akadémiai értékek (nemzetközi tudományos elismertség, iskolateremtő tevékenység, hosszú távú kiemelkedő szakmai eredményesség).

    Az akadémikusválasztást megalapozó tagajánlás folyamata az Elnökség által elfogadott ütemterv szerint az Akadémia elnökének levelével 2012 májusában elkezdődött. Az ajánlásra jogosult hazai akadémikusok és külső tagok 2012. október 1-jéig nyújthatták be ajánlásaikat a tudományos osztályokra.

    Az akadémikusválasztás eljárási szabályai szerint a rendes, a levelező és a külső tagságra beérkezett ajánlások a Magyar Tudomány című folyóiratban és az Akadémia honlapján is megjelennek, a tiszteleti tagra jelöltek esetében pedig az MTA honlapján kell azokat közzétenni. Az Akadémia honlapján válnak hozzáférhetővé a rendes, a levelező és a külső tagságra ajánlottak által a Magyar Tudományos Művek Tárában megadott publikációs és a hivatkozási adatok, amelyeket 2012. október 1-jéig kellett rögzíteni az adatbázisban.  Az akadémiai tagválasztáshoz az MTMT munkatársai bibliográfiai szempontból ellenőrzik és összesítik a jelöltek közleményjegyzékének adatait. Az összesítés néhány ajánlott esetében szűkebb eredményeket ad a  Magyar Tudomány különszámában megjelent kivonatok adatainál, ennek oka az esetenként eltérő osztályozás és a szigorú értelembe vett teljes tudományos művekre történő szűrés.

    A tudományos osztályok legkorábban a tagajánlások közzétételét követő négy héttel  tarthatnak tagjelölő osztályülést, amelyen azok a tagjelöltek kerülhetnek a közös akadémiai jelöltlistára, akik az osztályokon a szavazatok több mint felét megszerezték. 2013. március 26-án hat héttel a tagválasztó közgyűlés előtt az Elnökség meghatározza a választható új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagok számát. A tagválasztásra 2013. május 6-án kerül sor az Akadémikusok Gyűlésén.

 

Az ajánlások száma osztályonként - Akadémiai tagajánlások 2012

Tudományos osztály

Rendes tagságra
ajánlottak
száma

Levelező
tagságra
ajánlottak száma

Külső tagságra
ajánlottak száma

Tiszteleti
tagságra
ajánlottak
száma

Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

3

13

2

3

Filozófiai és Történettudományok Osztálya

3

13

5

3

Matematikai Tudományok Osztálya

2

11

5

2

Agrártudományok Osztálya

2

15

2

2

Orvosi Tudományok Osztálya

3

14

4

3

Műszaki Tudományok Osztálya

3

19

1

2

Kémiai Tudományok Osztálya

3

11

1

1

Biológiai Tudományok Osztálya

4

16

2

3

Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

5

9

2

0

Földtudományok Osztálya

1

8

1

2

Fizikai Tudományok Osztálya

2

12

2

4

Összesen

31

141

27

25